narcis-onder-led-pps-fundamentele-systeemsprong-wur-greenport

GreenportLIVE: PPS Fundamentele Systeemsprong

Avond voor de sector

Terugkijken, om je heen kijken en vooruitkijken is het doel van deze avond. We gaan in op de resultaten van het onderzoek in de PPS Fundamentele Systeemsprong bij tulp, zantedeschia, narcis en amaryllis. Deze avond kun je veel interactie met de partners van het project verwachten, inzicht van nieuwe partijen en hopelijk leggen we met elkaar en Stichting Innovatiefonds Bloembollen een basis voor nieuw onderzoek en toepassing in de praktijk. We jullie laten zien hoe de aardappelsector een vergelijkbare transitie heeft doorgemaakt. Deze transitie wordt toegelicht door Peter Kooman, voormalig Lector Aardappelinnovatie. We kijken ook vooruit met de vraag: waar staan we nu en wat hebben we nodig om de volgende sprong voorwaarts te maken?

Kortom: een avond die je niet mag missen als je als teler/toeleverancier of adviseur perspectief wilt hebben op een schone en duurzame bollenteelt.

Resultaten

Natalia Moreno geeft een samenvatting van vier jaar onderzoek in tulp, zantedeschia, narcis en amaryllis (dit onderzoek komt ook beschikbaar in een aantal informatiebladen per gewas). Het collectief van partners heeft veel geleerd, met vallen en opstaan kregen we steeds meer kennis over de mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden van snelle vermeerdering en het telen van bloembollen in bedekte omstandigeheden. Zoals wel vaker levert onderzoek ook nieuwe vragen op. Zeker bij een meerjarig gewas als bloembollen, waarbij je maar één keer per jaar de kans hebt om iets te onderzoeken is het een uitdaging om in een project van vier jaar genoeg kennis te verzamelen om het teeltsysteem écht te veranderen. Maar we hebben stappen gemaakt en er zijn grote verschillen tussen de gewassen! We laten dit graag zien op donderdag 8 februari 2024.

Aanmelden

Aanmelden voor deze avond kan hier. Dit evenement organiseren wij voor telers , de toeleveranciers en het netwerk in de sierteelt.

Achtergrond onderzoek

De noodzaak om andere teeltmethoden te onderzoeken in de bloembollen is  groot. Vanuit de maatschappij wordt de druk om minder gewasbeschermings­middelen te gebruiken groter en  eri isde vraag naar minder residu op de bollen. Aan de andere kant zien we steeds strengere kwaliteitseisen bij de export van bloembollen en er komen  steeds minder middelen beschikbaar. Om deze cirkel te doorbreken is een radicaal andere manier van telen mogelijk de oplossing: een ‘systeemsprong’. In de huidige teeltsystemen worden ziekten en plagen telkens meegenomen in de vervolgteelt, omdat een deel van de oogst weer als uitgangsmateriaal voor de volgende teelt wordt gebruikt (‘cyclisch telen’). Bij de systeemsprong beginnen we met schoon uitgangsmateriaal, gaan we dit versneld opkweken onder beschermde én optimale omstandigheden in kassen en tot slot telen we dit materiaal buiten nog een jaar af tot een leverbare bol (het éénrichtingsysteem).

Visie

Deze systeemsprong past binnen de visie van de bloembollensector “Vitale teelt 2030”[1]. We werken toe naar een robuuste toekomstbestendige teelt en geven invulling aan de in april 2019 gepubliceerde Toekomstvisie Gewasbescherming 2030[2], de gezamenlijke visie van het ministerie van LNV en het georganiseerd landbouwbedrijfsleven. Een korte toelichting over deze PPS is te vinden op de website van Vitale Teelt bij ‘lopende projecten’.

Consortium

De uitvoering van het project PPS Fundamentele systeemsprong ligt bij een consortium van dertien partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Hobaho, Kapiteyn, Prins, Iribov, stichting Dunamo, Agrifirm-GMN, BQ Support, Greenport Duin- en Bollenstreek, Bollenacademie en Rabobank Nederland. De Topsector T&U is medefinancier.

Sfeerbeeld-FUTURE-evenement-3-nov-2023

Succesvolle lancering van FUTURE, hét jongeren netwerkevenement

Hét brand new jongeren netwerkevenement van de Bollenstreek
‘Connecting the young ones’

FUTURE Bollensteek is gestart!

De nieuwsgierigheid won het voor ruim 80 Bollenstreekgenoten, want het was gezellig druk in Watertoren Bollenstreek op vrijdag 3 november. Een mooie omgeving voor Lissenaar Kevin Weijers om te vertellen over zijn reis rond de wereld. Jongeren werden door zijn luchtige presentatie vol humor geïnspireerd en uitgedaagd om anders naar hun werk en leven te kijken. De boodschap: ontdek hoeveel er mogelijk is als je af en toe stopt met denken en start met doen. De verrassing kwam op het einde: iedereen kreeg een polsbandje voor de challenge ’21 dagen niet klagen’. Een mooi sociaal experiment waar iedereen direct mee aan de slag kon gaan.

Connecting the young ones

Naast de inspirerende presentatie van Kevin was er ook ruimte voor netwerken maar dan op een laagdrempelige manier en zonder de doorsnee netwerkvragen: perfect voor jongeren. Bij binnenkomst kreeg iedereen zijn/haar naamsticker met daarop een nummer. De organisatie koos bewust voor het niet tonen van een bedrijfsnaam. Maarten Prins (Greenport Duin- en Bollenstreek): “Het bedrijf wat je hebt of waarvoor je werkt zegt niets over wie jij bent als persoon. En ook in het kader van inclusiviteit wilden we aanwezigen die momenteel geen baan hebben niet uitsluiten.”

Toen Kevin zijn presentatie afsloot ging iedereen op zoek naar zijn nummer-genoot. Eenmaal gevonden ging iedereen in gesprek aan de hand van een aantal vragen die je zelf kon uitkiezen door te grabbelen in de Question Pot. De ideale gelegenheid om waardevolle contacten te leggen met jongeren uit de Bollenstreek. Bezoeker Dannique Lubberts: “De locatie was tof en de ongedwongen sfeer is iets wat je op andere netwerkevenementen niet zo voelt. Komt denk toch doordat je met alleen maar leeftijdsgenoten bent. Ik heb een hoop ambitieuze mensen gesproken; ondernemers en mensen in loondienst. Dat geeft energie en inspiratie, en zorgt voor herkenning. De volgende editie ben ik er zeker bij!”

FUTURE goals

FUTURE kijkt uit naar de volgende editie en blijft zich inzetten voor de verbinding en empowerment van jonge ondernemers, jong werkenden en jongeren die op zoek zijn naar een baan in de Bollenstreek. Weten wat je kan brengen en toevoegen, maar ook wat je bij wie kan halen. Lokale gedrevenheid om de fundering van de Bollenstreek nog hechter te maken. Medeorganisator Cheyenne Kunkels (AW Groep) kijkt terug op een geslaagde eerste editie: “Dit smaakt absoluut naar meer. De vibe was goed, de spreker raakte de juiste toon en er werd veel geconnect. De eindtijd van 20.00 uur was voor sommigen zelfs nog te vroeg.”

Tweede editie FUTURE

Door op een easy going manier een evenement te organiseren en het zo in te richten dat iedereen er naartoe kan (het evenement is gratis), is er zeker een toekomst voor FUTURE Bollenstreek.

FUTURE kijkt alvast naar 2024 en de tweede editie staat gepland op vrijdag 9 februari. Rondom Valentijnsdag 2024 dus in het teken van (zelf) liefde voor elkaar, liefde voor wat je doet en liefde voor onze Bollenstreek. Watertoren Bollenstreek is ook dan the place to be: centraal en dus goed bereikbaar, duurzaam en een voorbeeld als het gaat om ‘connecten’. Aanmelden voor de tweede editie kan nu al via www.futurebollenstreek.nl.

Partners

FUTURE is een initiatief van Watertoren BollenstreekAW Groep en Greenport Duin- en Bollenstreek. Deze drie partijen geloven in de power van verbinden. Verbindingen die een sterke basis vormen voor de FUTURE, die je zelf vormgeeft. De FUTURE van de Bollenstreek; de plek waar je woont, werkt, recreëert en leeft.  Partner worden van FUTURE? Stuur een e-mail naar info@FUTUREBollenstreek.nl.

Beeldmateriaal

Bekijk op Instagram van FUTURE Bollenstreek de sfeerbeelden die gemaakt zijn tijdens de eerst editie op vrijdag 3 november 2023.

omgeving-duin-en-bollenstreek-omgevingsvisie-provincie-zuid-holland

Maak van land(ver)huur een win-win

Door de ruime vruchtwisseling van de meeste bolgewassen zijn veel bedrijven afhankelijk van huurland bij akkerbouwers of veehouders. De motivatie voor een teler om op huurland goed voor de bodem te zorgen, is vaak lager dan als hij op eigen land teelt. Investeren in de bodem van een ander lijkt financieel niet aantrekkelijk, bovendien betaalt de bollenteler al een flinke huurprijs. Maar wie het verpest bij de verhuurder, schiet zichzelf in de voet en mogelijk dus ook in die van een collega-bollenteler. Nu de prijzen van uien en aardappelen hoog zijn, zal een akkerbouwer zich gaan afvragen of de voordelen nog wel opwegen tegen de nadelen van tulpen op zijn perceel.

Belangrijk om af te vragen

Zo hebben tulpen in een droog voorjaar veel water nodig. Om alle percelen op tijd van voldoende water te voorzien is het verleidelijk om wat meer millimeters water te geven. Maar met een kanon frequent beregenen kan op kleigrond leiden tot slemp en structuurbederf. En wat betekent dit voor de uien die ernaast staan, waar met warme temperaturen in combinatie met vocht aan de rand mogelijk weer meer kans op Pinkroot ontstaat?

Maar er zijn meer vragen te stellen bij landhuur.

 • Tulpen op met aardappelmoeheid (AM) besmet land komt zo nu en dan voor. Hoe schoon is het plantgoed dat mogelijk bij een andere verhuurder komt te staan? En wordt dit wel gecommuniceerd?
 • Hoe secuur ben je met spoelgrond dat van een besmet perceel komt?
 • Respecteer je de perceelsgrenzen van de verhuurder tijdens planten?
 • Wie neemt de kosten voor de aaltjesbemonstering voor zijn rekening?
 • Afspraken worden vaak gemaakt over het teeltseizoen zelf maar ook daarbuiten?
 • Kunnen er voor de verhuurder ook consequenties zitten aan de bollenteelt op zijn land welke ver na het seizoen pas zichtbaar worden en wie draagt dan de risico’s?

Wensen

Een bollenteler heeft daarnaast veel wensen bij het huren van grond. Denk aan afwatering, mogelijkheid tot beregenen, structuur, het liefst een rustgewas als voorvrucht of de laatste snee gras ruim van tevoren doodgespoten. Tegelijkertijd heeft de verhuurder ook zijn wensen. Plant en oogst in niet te natte omstandigheden, laat het land netjes achter, kunstmest strooien op bevroren grond, houd het onkruid netjes bij, werk met schone machines, etc. Daarnaast kunnen voorafgaand aan de teelt ook afspraken gemaakt worden over de drainage, wie maakt ze schoon, wie betaalt het. Mogelijk kan er gezamenlijk in worden geïnvesteerd. Veel wensen aan beide kanten dus, maar waar zit de win-win?

Kansen voor beiden

Het vinden van een goede bodem voor bollen is één, maar het behouden van bodemkwaliteit en voldoen aan de wensen van de verhuurder is het tweede. Wie kans ziet een win-win situatie te organiseren investeert in een goede relatie. In de PPS Bollen, Bodem & Aaltjes wordt er gekeken naar het laatste door na te gaan welke afspraken er gemaakt worden, waarom en welke verbeterpunten en gedeelde kansen er zijn. Hoe zorg je er als bollenteler voor dat je een graag geziene gast bent en over een jaar weer land mag huren en het liefst op een bodem die beter is dan voorheen? Wat is het doel van de huurder en wat is het doel van de verhuurder? Wat zijn de verschillen en wat zijn mogelijke win-win factoren? Het consortium van de PPS heeft in een bijeenkomst nagedacht over deze vraag.

Belangrijke voordelen voor beide partijen:

 • Gezamenlijk investeren in aanleg drainage en/of onderhoud ervan
 • Door compensatieland aan te bieden breidt ook het areaal van de verhuurder uit
 • Schone grond voor de bollenteler
 • Mogelijkheid om te kilveren voor de verhuurder
 • Lange teelt groenbemester biedt voordelen voor aaltjesbestrijding en structuurverbetering van verhuurder
 • Een aantrekkelijke verhuurprijs
 • Delen van kosten bodemanalyses en aaltjesmonsters
 • Creëren mestruimte voor veehouder
 • Gras scheuren geeft mogelijkheid om weer beter vlinderbloemige in te zaaien (verhouding gras/klaver).

Bodemkwaliteitsplan als mogelijke basis

Er zijn veel voordelen in samenwerken, tegelijkertijd blijft het belangrijk om de risico’s te voorkomen. Wees eerlijk naar elkaar en maak goede afspraken, alleen dan kom je tot een duurzame relatie. Duurzaam bodembeheer vraagt een lange termijn strategie. Een tool hiervoor is het Bodemkwaliteitsplan: een adviesrapport wat de verhuurder in combinatie met de huurder kan opstellen om integraal (biologisch, chemisch en fysisch) aan het perceel te werken om problemen op te lossen of het verder te verbeteren. Dit Bodemkwaliteitsplan is voor de akkerbouw ontwikkeld maar wordt nu in deze PPS ‘Bollen, Bodem & Aaltjes: Integraal aangepakt’ ook voor de bollenteelt getest. De uitkomsten hiervan delen wij op onze website. Voor informatie over dit project neem je contact op met Sjoerd van Vilsteren: sjoerd1.vanvilsteren@wur.nl.

Opleiding-Handel-Logistiek-Yuverta-Rijnsburg-Greenport-Duin-en-Bollenstreek

NIEUW! Opleiding ‘Groene handel en logistiek’ nu ook bij Yuverta Rijnsburg

Voor de commerciële denkers en doeners biedt Yuverta de mbo-opleiding Groene handel en logistiek volgend schooljaar weer aan in Rijnsburg. Vanuit het bedrijfsleven is er nog steeds een grote vraag naar goed geschoolde krachten en omdat de jongeren, vanwege de lange reistijd, minder snel kiezen voor de locatie in Aalsmeer is er een grote wens om de opleiding in Rijnsburg te laten plaatsvinden.

Start opleiding

Yuverta start met een pilot: bij minimaal 20 studenten wordt de opleiding Groene handel en logistiek op een leslocatie in Rijnsburg gegeven. Inschrijven gaat via de locatie Aalsmeer, dit is mogelijk vanaf 1 november via deze link

Domein Groen

Yuverta heeft een uitgebreid aanbod aan opleidingen binnen het domein Groen. Binnen dit domein worden ook opleidingen aangeboden op het gebied van teelt en techniek, bloemen en styling, dieren en de groene leefomgeving. Bekijk het E-magazine waarin de opleidingen kunt beleven door middel van filmpjes, vlogs en teksten. 

Kennismakingsweek 

Er is een kennismakingsweek georganiseerd van 30 oktober t/m 4 november 2023. In deze week kun je de school bezoeken tijdens de open dagen, er zijn online voorlichtingen en je kunt je opgeven om te komen proefstuderen. De tweede kennismakingsweek is van 28 januari t/m 3 februari 2024. Meer informatie over de opleidingen van Yuverta is te vinden op de  www.yuverta.nl

FUTURE-Bollenstreek-AWGroep-WatertorenBollenstreek-Greenport

Brand new evenement: FUTURE Bollenstreek

Vanuit de lokale gedachte en willen verbinden, om de regio sterker te maken, de binding met elkaar en onze prachtige Duin- en Bollenstreek nog meer fundament te geven organiseert FUTURE haar allereerste evenement op vrijdag 3 november a.s. Het idee: elkaar verder helpen. Dat lukt alleen als je elkaar kent. Steffanie Wijnhout (Watertoren Bollenstreek) vertelt: “Wij geloven er in dat je in de Duin- en Bollenstreek alles hebt om fijn te wonen, werken én te genieten. Wij merken echter ook dat niet iedereen weet wat je waar kunt halen en brengen!”
Eva van der Kwast (Greenport Duin- en Bollenstreek) vult aan: “Door een evenement als FUTURE te organiseren willen wij onze leeftijdsgenoten laten kennismaken met wat onze streek te bieden heeft aan bedrijven en dus ook aan medewerkers, jouw leeftijdsgenoten. Door die verbinding als fundament in te zetten draag je bij aan versteviging van deze regio, ben je sneller geneigd lokaal te kopen en te werken en draag je daarmee bij aan een gezonde FUTURE van onze Duin- en Bollenstreek.”

Voor alle Bollenstrekers tussen 18-35 jaar: BE THERE!

Ben je tussen de 18-35 jaar, woon en/of werk je (als ondernemer, in loondienst of nog op zoek naar werk) in de Duin- en Bollenstreek en ben je nieuwsgierig naar FUTURE? Kom langs! Het evenement is gratis zodat iedereen kan komen en de eerste twee drankjes zijn ‘on the house’.

Aanmelden

Meld je aan via www.futurebollenstreek.nl en maak kennis met FUTURE. Laat je verrassen en inspireren! En wil je als bedrijf of instelling je verbinden aan dit initiatief, stuur dan een mail naar info@futurebollenstreek.nl.

Lokaal initiatief

FUTURE is een initiatief van Watertoren Bollenstreek, AW Groep en Greenport Duin- en Bollenstreek. Deze drie partijen geloven in de power van verbinden. Verbindingen die een sterke basis vormen voor de FUTURE. De FUTURE van jou en de Bollenstreek, de plek waar je woont, werkt, recreëert en leeft.