royal-de-ree-co2-neutraal-zonnepanelen

Subsidie voor eigenaren van grote asbest daken

Inleiding

Dat asbest slecht is voor je gezondheid weten we. Toch zijn er in de Duin- en Bollenstreek nog veel asbestdaken. Provincie Zuid-Holland heeft een subsidie voor dakeigenaren met asbestdaken, namelijk Zonnig Zuid-Holland. Je kunt met de subsidie het dak geschikt maken om zonnepanelen te plaatsen. Het stimuleert het opwekken van zonne-energie. Een mooie investering in jouw onderneming en de maatschappij.

Inzetten subsidie

De subsidie Zonnig Zuid-Holland kan worden ingezet om het dak geschikt te maken voor het plaatsen van zonnepanelen. Je kunt de subsidie dan inzetten om asbest te laten verwijderen, de constructie geschikt te maken en het voor plaatsen van de lichtgewicht zonnepanelen.

Wat is de hoogte van de subsidie?

De subsidie voor het aanpassen van uw dak voor zonnepanelen, bedraagt de subsidie € 80,- per gerealiseerde kWp (kilowattpiek) met een maximum van € 100.000.

Wat zijn de voorwaarden?

1. Het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen in de provincie Zuid-Holland;

2. De aanvrager is eigenaar of pachter van het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd;

3. Het aantal m2 panelen dat wordt gesubsidieerd door Zonnig Zuid-Holland, mag niet het aantal m2 van de aanpassingen van het dak overschrijden;

4. De zonnepanelen hebben een totale capaciteit van tenminste 15 kilowatt-piek (ongeveer 45 tot 50 panelen)

5. De subsidie wordt gebruikt voor het geschikt maken van daken, het verwijderen van asbest in combinatie met de gelijktijdige aanschaf en installatie van conventionele PV-panelen of lichtgewichtpanelen.

Aanvragen

De subsidieaanvraag gaat per post of digitaal. Voor de aanvraag per post maak je gebruik van het aanvraagformulier op de website. Hier vind je ook het digitale aanvraagformulier.

Let op!

De subsidie eindigt dit jaar (2023) en de pot raakt leeg, wees er dus snel bij! Je kunt deze subsidie aanvragen bovenop de SDE++. Dit levert geen problemen op.

Lokale vakspecialisten

Heb je de subsidie aangevraagd en ben je op zoek naar een leverancier? Via www.zakelijkzuiniger.nl vind je vakspecialisten uit de regio.

Meer informatie en aanvragen?

Wil je meer weten van de subsidie Zonnig Zuid-Holland óf de subsidie aanvragen? Ga naar Zonnig Zuid-Holland en bekijk daar de voorwaarden.

Bollenjongens nemen eerste exemplaar magazine De Groene Tulp in ontvangst

In de periode vanaf 2018 tot en met 2022 is binnen het project Groene Tulp door een aantal partijen intensief samengewerkt met als doel: een duurzame teelt, met behoud van kwaliteit en opbrengst. Dit meerjarenproject is nu afgerond en ter gelegenheid daarvan is eenmalig magazine De Groene Tulp uitgebracht. Het eerste exemplaar van magazine De Groene Tulp werd uitgereikt op de Dag van de Tulp aan de Bollenjongens en met reden: het gaat immers om hun toekomst.

Op het gebied van verduurzaming zijn al vóór 2018 grote stappen gezet, die zijn er in de afgelopen jaren gezet en die reis gaat door. Wel is dit een goed moment om te stil te staan bij wat er bereikt is. Zo worden veel minder gewasbeschermingsmiddelen gebruikt, onder meer door effectiever ziekten en plagen op te sporen en gericht te bestrijden.

Een ander voorbeeld: het inzetten van foamcoating om bollen te beschermen. Ook in de inzet van biostimulanten en groene middelen zijn stappen gezet en het inzicht in de werking van de bodem(vruchtbaarheid) is toegenomen. Onderzoek naar verduurzaming is geen vraag meer, maar een gegeven. Zo wordt in Fieldlab bol, in het meerjarenprogramma Vitale Teelt maar ook door bedrijven en toeleveranciers afzonderlijk verder gezocht en ontwikkeld.

Door de algemeen verbindend verklaring die is ingegaan is structureel geld beschikbaar voor onderzoek, deze verklaring loopt tot 2027.

Achtergrondinformatie

Lees hier het artikel uit de Greenity over De Groene Tulp en bekijk hier de video over het project.
Meer informatie over het volledige project is hier te vinden. Vragen over het project stel je aan projectleider Michel Jansen: micheljansen@vertify.nl.

Hyacinten-geteeld-in-sleuf-Bollencoaster-greenport

Speciale film gemaakt over Bollencoaster: telen van bloembollen in sleuven

Bij Wageningen UR wordt momenteel onderzoek gedaan naar een zeer innovatief toekomstgericht teeltsysteem waarbij bloembollen los van de ondergrond in sleuven worden geteeld. Om een goed beeld krijgen van de inhoud van dit onderzoek is er door de Bollenacademie een illustratief filmpje gemaakt. Doel van dit project is het ontwikkelen van een prototype van een teeltsysteem voor leverbare bloembollen waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van de beschikbare (bollen)gronden, zonder de ziekte- en milieuproblemen van een teelt op deze gronden. Dit willen we realiseren met een sleuventeelt in (herbruikbaar, recyclebaar of afbreekbaar) plastic. Het resultaat is een teeltconcept om deze sleuven-methode toe te passen bij hyacint en lelie, waarbij in dit project duidelijk moet worden of het haalbaar is, welke voor- en nadelen er zijn en waar nog uitdagingen liggen.

Link naar de film

De film is hier te bekijken. Delen mag zeker, graag met verwijzing naar het onderzoek Bollencoaster.

Over dit onderzoek

Bollencoaster is een vierjarig onderzoeksprogramma van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners: KAVB, Agrifirm-GMN, Oerlemans Plastics, Rabobank Bollenstreek, Hoogheemraadschap Rijnland, Greenport Duin- en Bollenstreek en Wageningen University & Research (WUR).

Voor vragen kan je contact opnemen met penvoerder Rianne van der Hulst (KAVB) via vanderhulst@kavb.nl of projectleider Paul Ruigrok (WUR) paul.ruigrok@wur.nl.

narcis-onder-led-pps-fundamentele-systeemsprong-greenportlive

Aftermovie GreenportLIVE: Update PPS Fundamentele Systeemsprong

Greenport Duin- en Bollenstreek en WUR organiseerden het evenement GreenportLIVE: Update PPS Fundamentele Systeemsprong. Op dinsdag 4 oktober gaven onderzoekers in het project een update over de tot dan toe behaald resultaten waarbij gekeken wordt naar anders en schoner telen.

Bekijk hier de aftermovie.

Volledige opname bekijken

Het plenaire gedeelte is volledig opgenomen. De opname bekijk je hier: https://youtu.be/QhLLt42ULsc.

Terugblik GreenportLIVE: Update Fundamentele Systeemsprong

Op dinsdag 4 oktober praatten de onderzoekers van Wageningen University & Research (WUR) de sector bij tijdens GreenportLIVE: Update PPS Fundamentele Systeemsprong. Anders en schoner telen, met minder residu, gewasbeschermingsmiddelen en bemesting. Dit kan zomaar het ‘nieuwe normaal’ worden als de uitkomsten van het project PPS Fundamentele Systeemsprong goed blijven.

Uitkomsten per gewas

Van diverse gewassen werden de resultaten gedeeld. Er zijn behoorlijke verschillen tussen de onderzochte bolgewassen. Bij calla lijkt het mogelijk om de teelt te versnellen in de kas. Bij tulp is uitgebreid gekeken naar de fotosynthese en dat geeft nieuwe inzichten, de vermeerderingscapaciteit verhogen lijkt mogelijk, maar vraagt nog veel onderzoek. Hyacint laat zich moeilijk opjagen, maar daar zijn mogelijkheden in de vermeerdering, bijvoorbeeld door bollen te snijden of kleinere maten (12) te hollen. Bij narcis en amaryllis ligt de focus op het verhogen van het resultaat van het parteren. Bij amaryllis lijkt vroeg parteren en warm bewaren goed te werken. Dit zijn eerste resultaten, het onderzoek loopt nog ca. 1,5 jaar. Informatie is te vinden op de website van www.vitaleteelt.nl en de site van WUR.

Verdiepende themagroepen

In de themagroepen gingen de deelnemers uiteen, per thema: virusvrij, systeemsprong, calla, tulp en narcis & amaryllis. Hierin werden uitkomsten, maar ook uitdagingen besproken die kwekers en onderzoekers zien voor de toekomst en het project. 

Een aantal zaken kwam meerdere keren terug in de discussie, zoals bijvoorbeeld de kostenkant, behoefte aan resistente rassen en problemen met weefselkweekmateriaal. Ook kwamen er veel suggesties en tips langs, zoals meer onderzoek naar natuurlijke vijanden voor de bloembollen, meer geld voor meer lange termijn en meer fundamenteler onderzoek en goed kijken naar eerder onderzoek en vooral ook gebruik maken van de vele kennis uit de praktijk. Aanwezigen waren zich bewust van de uitdagingen die er zijn voor de sector, maar er is ook hoop dat men door innovatie weer oplossingen vindt.

Videomateriaal en presentaties

Vanuit de WUR zijn twee video’s beschikbaar om te bekijken.

Opname bekijken

Daarnaast is er een opname gemaakt van het plenaire gedeelte. Dit kan je bekijken via ons YouTube-kanaal.
De aftermovie is hier te vinden.

Presentaties onderzoekers WUR

De onderzoekers van de WUR hebben diverse presentaties gegeven. De volledige presentatie bekijk je hier, of via de opname van het plenaire gedeelte.

Huisvesting-internationale-medewerkers-greenport

Meer goede huisvesting voor tijdelijk buitenlands personeel is geen utopie

Nederland komt 120.000 plekken tekort voor de huisvesting van internationale medewerkers. Om deze tekorten op te lossen moet meer passende huisvesting worden gerealiseerd voor deze mensen. Om de realisatie hiervan aan te jagen lanceren LTO Nederland en Greenports Nederland ‘Een plek onder de zon’, een inspiratieboek voor meer en betere huisvesting van internationale medewerkers. Het boek inventariseert de succesfactoren uit de praktijk vanuit verschillende goede voorbeelden door heel Nederland en biedt bestuurders, gemeenten en ondernemers handvatten om de realisatie van passende huisvesting te versnellen.

Inspiratieboek downloaden

Download hier het inspiratieboek.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Werkgeverslijn en het volledige persbericht lees je hier.