Huisvesting-internationale-medewerkers-greenport

Meer goede huisvesting voor tijdelijk buitenlands personeel is geen utopie

Nederland komt 120.000 plekken tekort voor de huisvesting van internationale medewerkers. Om deze tekorten op te lossen moet meer passende huisvesting worden gerealiseerd voor deze mensen. Om de realisatie hiervan aan te jagen lanceren LTO Nederland en Greenports Nederland ‘Een plek onder de zon’, een inspiratieboek voor meer en betere huisvesting van internationale medewerkers. Het boek inventariseert de succesfactoren uit de praktijk vanuit verschillende goede voorbeelden door heel Nederland en biedt bestuurders, gemeenten en ondernemers handvatten om de realisatie van passende huisvesting te versnellen.

Inspiratieboek downloaden

Download hier het inspiratieboek.

Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op de website van Werkgeverslijn en het volledige persbericht lees je hier.

Kick-off PPS Bollen Bodem en Aaltjes

Kick-off onderzoek Integraal bodembeheer in de strijd tegen aaltjes

Om de teelt van bloembollen te verduurzamen is niet alleen virusvrij uitgangsmateriaal nodig; ook de vollegrond waarin de bollen ná de opkweek groeien moet schoon zijn. Daarvoor is integraal beheer van die grond essentieel. Complicerende factor daarbij is dat de grond vaak gehuurd wordt. In het project ‘PPS Bollen@ Bodem & Aaltjes: Integraal aangepakt’ wordt gewerkt aan een methodiek om de grond duurzaam te verbeteren, zodat vooral aaltjes geen kans meer hebben. In dit project is er een brede samenwerking tussen Wageningen University & Research, Vertify, kennisinstellingen, Greenports, brancheorganisaties (Bloembollen en Akkerbouw), onderwijs en adviseurs/toeleveranciers. Op 13 mei was de kick-off met alle partners op Keukenhof.

Delen van data van belang

Op basis van het Bodem Kwaliteit Plan (BKP) ontwikkelt WUR een methodiek waarmee bollenkwekers de bodem duurzaam kunnen verbeteren, ook als het gaat om een huurperceel. Door beschikbare data breder te delen kunnen gebruikers van de grond slimme bouwplannen maken, met inachtneming van de problemen van het betreffende perceel. Die problemen hebben vaak te maken met aaltjes, zo blijkt uit een knelpuntenanalyse van de sector.

Beheersen van aaltjes centraal

In dit project wordt gewerkt aan een methodiek waarin het beheersen van aaltjes centraal staat door een goede samenwerking tussen huurder en verhuurder. Daarvoor wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar onder meer waardplantstatus, schadegevoeligheid, beheersing stengelaaltjes (inundatie op zware grond) en een beheersingsstrategie voor Trichodoriden (zogenoemde vrijlevende aaltjes). Daarbij wordt ook kennis uit andere onderzoeken, bijvoorbeeld uit de akkerbouw (PPS Beter Bodem Beheer), geïmplementeerd.

WUR werkt voor de ontwikkeling van de methodiek samen met bestaande pilotbedrijven (KAVB), de Boerderij van de toekomst (WUR), telers, adviseurs en onderwijs.

Door toepassing van de gegenereerde kennis komt integraal beheer van zowel eigen bollenpercelen als huurpercelen binnen handbereik. Zo worden over de nieuwe methodiek onder meer workshops en digitale lesmodules ontwikkeld.

De PPS Bollen@ Bodem & Aaltjes wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, KAVB (Stichting IVB), Anthos, CNB, Agrifirm, CAV Agrotheek, BO Akkerbouw, Bloembollenacademie, Greenport Noord-Holland Noord en Duin- en Bollenstreek. Uitvoering door de kennisinstellingen Wageningen University & Research (Business units Glastuinbouw & Bloembollen, Open Teelten) en Vertify.

pop-3-hyacint-tournee-greenport

Tournee langs Vitale Teelt Hyacint

Het POP3-project Vitale Teelt Hyacint gaat na of een deel van de opkweek van hyacinten onder gecontroleerde omstandigheden kan plaatsvinden, om daarmee de kans op uitval door diverse ziekten te verminderen zonder verlies van kwaliteit.

Proeven en testen

Naast proeven die onder meer bij Wageningen UR in Bleiswijk staan, voeren deelnemende telers ook testen uit. Zo gingen de betrokken partijen onder meer langs in Noord-Holland bij Th. A. Pennings en Zonen en Apeldoorn Bloembollen en werd er ook gekeken bij weefselkweekmateriaal dat een van de telers bij Aad Prins in Breezand laat opkweken. Na de middag werd bij de firma K. van Haaster en Hobaho de opkweek van weefselkweek en meerjarige bollen onder LED-verlichting bekeken. De deelnemers waren onder de indruk van de bolgroei bij de meerjarige hyacinten.

Bron: Greenity

Vier-de-lente-Award-Bollenjongens-Greenport-Duin-en-Bollenstreek

Kick-off Vier de Lente Festival met award voor Bollenjongens

Een eerste eigen festival in de streek, dat is Vier de Lente Festival. Een festival waarbij bolbloemen zoals de tulp, de tuinbouwsector en de streek het middelpunt zijn waarbij je kunt dansen tussen de tulpen terwijl de zon ondergaat, de lekkerste beats uit de speakers komen en er een eigentijds Vier de Lente biertje wordt geschonken. Dat is precies wat er gebeurde tijdens de kick-off van de eerste editie van Vier de Lente Festival.

Het evenement was binnen de kortste keren uitverkocht en de reacties van het publiek, burgemeester en artiesten waren positief. Gedragen door een aantal partners, waaronder Greenport Duin- en Bollenstreek, gemeente Hillegom en Economic Board Duin- en Bollenstreek (EBDB), bleek dit evenement precies te zijn wat jongeren in de streek nodig hebben: een lokaal eigen festival, wat bereikbaar is op de fiets en waarbij de bolbloemen en de streek een centrale rol spelen. Deze laatste twee zijn van grote waarde voor Nederland en dat is iets om trots op te zijn. Greenport Duin- en Bollenstreek onderschrijft deze trots en hoopt met het partnership met het festival een bijdrage te leveren aan de kennis over en de liefde voor de streek en de tuinbouwsector waarbij het festival de etalage is.

Uitreiking award aan Bollenjongens

Het festival was ook het podium voor de uitreiking van de Vier de Lente Award. De raad van advies (Andries Middag, Esther den Hertog en Willem Heemskerk) en de jongerenraad van Vier de Lente Festival vonden dit de manier om een jonger persoon (18-35 jaar) te bedanken voor zijn/haar inzet in de Bollenstreek en andere jongeren te inspireren. Na een vragenrondje tussen presentator Cain Slobbe en Lars Flinkerbusch (EBDB) was het tijd voor burgemeester Arie van Erk om op het podium te stappen. Cain vroeg hem o.a. waarom de award naar deze persoon toe gaat en of hij de naam bekend wilde maken. De burgemeester liet weten: ”Dit festival heeft een aantal belangrijke elementen: liefde voor de streek en het vak, het etaleren van trots voor onze prachtige bolbloemen, en natuurlijk een jongeren doelgroep aanspreken. Deze Vier de Lente Award hangt daar natuurlijk mee samen. Daarom wordt de award uitgereikt aan een jong iemand met toekomstvisie; iemand die onderwijs, innovatie en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft. De winnaar van de Vier de Lente Award is een rolmodel voor het vak, een visitekaartje voor de Bollenstreek en is ongelofelijk betrokken, zo ook vandaag tijdens dit festival! De award gaat dit jaar niet naar één persoon maar naar een groep… De Bollenjongens!” Mark Hulsebosch nam namens de aanwezige Bollenjongens de award is ontvangst. “Wij zijn er trots op om het visitekaartje van de streek te zijn en ons in te zetten daar waar we kunnen als het gaat om onderwijs, duurzaamheid en innovatie in de sector.”

Greenport Duin- en Bollenstreek trotse partner

Vanuit de doelstellingen die Greenport Duin- en Bollenstreek nastreeft sluit dit festival met haar doelstellingen perfect aan. De jeugd laten zien dat we op een unieke locatie in de wereld wonen en dat we daar trots op mogen zijn, waarbij de productie van bolbloemen een hoofdrol speelt. Deze economische impuls is van groot belang voor de Nederlandse economie. Met één miljard bollen die hier jaarlijks de grond in gaan (voor de export van bollen en de verkoop van bloemen), de velden die vervolgens in bloei staan en de toeristen die dat weer aantrekt. Een aantal elementen waarvan Greenport Duin- en Bollenstreek de impact op de streek op grote waarde schat en hoopt dat ook de jongeren zullen inzien dat ‘het groen, goud is voor de regio’.

Terugkerend festival

Vier de Lente Festival keert jaarlijks terug in een andere gemeente in de Duin- en Bollenstreek. Met haar unieke festivalsetting in Nederland is de groeiambitie groot: ze worden het grootste lentefeest van Nederland! Voor 2023 staat het festival gepland op zaterdag 15 april.

vier de lente

Jubileum 75 jaar Bloemencorso Bollenstreek ook beginpunt van nieuw Vier de Lente Festival

Corsowagen omgetoverd tot festivalpodium

Het cirkeltje is rond; de gemeente waar Bloemencorso Bollenstreek 75 jaar geleden begon, is met deze speciale jubileumeditie ook de plek om de wagen ‘door te geven’ aan de jongere generatie. Dat doorgeven mag je letterlijk nemen: de kleurrijke Hillegomse corsowagen wordt namelijk onderdeel van het podium van het spiksplinternieuwe evenement.

Bloemencorso Bollenstreek en Vier de Lente Festival delen dezelfde liefde en passie voor het bollenvak en de Bollenstreek, maar het festival richt zich op een jongere generatie. ‘Een kers op de taart van ons 75ste verjaardagsfeest,’ zegt Esther den Hertog, woordvoerder van Bloemencorso Bollenstreek. ‘Met dit festival laten we zien wat de iconische kracht van de Nederlandse tulp is. Als we daarmee jongeren kunnen laten zien welke rol onze streek en het Bloemencorso speelt in een positief en blij gevoel bij hen, dan is deze missie geslaagd.’ Vier de Lente Festival wordt een jaarlijks terugkerend evenement, dat dit corso-jubileumjaar een bijzondere kick-off kent met een uniek podium op 24 april bij The Tulip Barn in Hillegom.

Lokale partners slaan handen ineen voor Vier de Lente Festival

Voor een exclusief publiek vindt van 19:00 tot 21.00 uur een eerste kick-off editie van het nieuwe evenement plaats, mede mogelijk gemaakt door de toewijding en inzet van gemeente Hillegom, Hillegom Marketing, Bloemencorso Bollenstreek, Economic Board Duin- en Bollenstreek, Greenport Duin- en Bollenstreek, Doe-reclame, Klein Duimpje en Royal De Ree Holland. Zij zetten zich samen met de organisatoren in voor het doorgeven en activeren van de liefde voor het bloemenvak én voor de Bollenstreek; elementen die voor alle partijen, inclusief het festival zelf, essentiële ingrediënten zijn. Wethouder gemeente Hillegom Jan van Rijn: ‘Het is een gouden greep van de organisatie om jongeren op een eigentijdse manier meer bij het bollenvak en de Bollenstreek te betrekken. Ik steun dit initiatief dan ook van harte.’

Beperkt aantal uitnodigingen

De namen van de artiesten worden later deze week aangekondigd. Festivalgangers kunnen zich wel al opgeven voor een exclusieve uitnodiging, via de website www.vierdelente.com verkrijgbaar. De kick-off is namelijk enkel toegankelijk met een uitnodiging in plaats van door middel van openbare ticketverkoop. Zo kan iedereen uit de regio, ongeacht beschikbaar budget, welverdiend van deze eerste editie genieten.

De organisatie roept bezoekers op om enkel met de fiets te komen. Er is geen extra parkeergelegenheid voor dit evenement voorzien, omdat duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de langetermijnvisie van het festival is.

Greenport Duin- en Bollenstreek partner

De jeugd meer betrekken bij de regio, de bollenteelt en de bloemen. Een uitgangspunt waar Greenport Duin- en Bollenstreek achter staat. Om deze reden hebben wij er voor gekozen om partner te worden van dit festival, waarvan de kick-off op zondag 24 april niet anders dan een succes kan worden.

Gebiedsprogramma- 2B(l)oeiende-Bollenstreek-greenport

Video Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek

In 2016 hebben de gemeenten in de Duin- en Bollenstreek samen met vele (vrijwilligers)organisaties en ondernemers het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek opgesteld. Met diverse partners hebben zijn er de afgelopen jaren projecten op het gebied van recreatie, natuur, landschap en erfgoed uitgevoerd. In deze film zie je enkele resultaten van de afgelopen jaren. Op deze manier kan iedereen nog meer genieten van onze mooie streek.

De film past goed bij de recreatieve en landschappelijke kracht die onze Greenport heeft.