Partners van Greenport

Greenports Nederland: op landelijk niveau werken we samen met alle relevante partners in het tuinbouwcluster onder de koepel van Greenports Nederland.

Gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen: de samenwerkende gemeenten in de regio zijn onze belangrijkste partners, financiers en oprichters.

Holland-Rijnland: met de regio Holland-Rijnland werken we samen op onderwerpen die het niveau van de gemeenten overstijgen. Holland-Rijnland financiert ook een deel van onze activiteiten.

Provincie Zuid-Holland: met de provincie werken we samen op onderwerpen die het niveau van de regio overstijgen. Provincie Zuid-Holland financiert ook een deel van onze activiteiten.

EBDB: met de Economic Board Duin- en Bollenstreek werken we in de regio samen op de drie andere pijlers van de regio, die raken aan de Greenport: Health, Tourism en Space.

Er is meer…

Naast voornoemde partners werken we in tientallen programma’s, projecten en verbanden samen met een veelvoud aan partners. Van ondernemers tot universiteiten en van brancheorganisaties tot natuur- en milieuorganisaties.
Te veel om op te noemen.

landbouw-greenport-duin-en-bollenstreek

De partners van Greenport