Over Greenport

Greenport Duin- en Bollenstreek is het cluster van kennis, innovatie, ondernemerschap, handel en teelt(innovatie) in de bloemen- & bolleneconomie. Gelegen in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, en Teylingen zorgt het open landschap met vollegrondsteelt voor een aantrekkelijke regio om te wonen en te recreëren. Omliggende gebieden zoals het agrarische gebied tussen Hillegom en Haarlem completeren dit beeld.

Ruimte

De druk op de ruimte neemt de komende decennia verder toe. Een regionale aanpak van de ruimtelijke ordening is essentieel om het teeltcomplex te versterken. Betere verkaveling, moderne multifunctionele bedrijfsbebouwing en concentratie van glastuinbouw leidt tot groei voor waardevolle bedrijven. Deze ruimte wordt benut door een klein aantal hightech, exportgeoriënteerde bedrijven met een gesloten kringloop qua energie en grondstoffen. 

Greenport Duin- en Bollenstreek
Bloembollen-greenport-duin-en-bollenstreek

Bulkproductie vindt buiten deze Greenport plaats. Door de technologische innovaties verandert de arbeidsmarkt de komende jaren, waarbij stijgende interesse van anders opgeleiden (niet groene opleidingen) en academisch geschoold personeel wordt verwacht. De regio is de kweekvijver van nieuw talent. Huisvesting voor deze arbeidskrachten vraagt om regionale oplossingen.

Vitaliteit

De Duin- en Bollenstreek wil zijn afwisselende, kleinschalige en historische karakter behouden; #spaceinbetween. Toerisme en (streek)beleving is een volwaardig onderdeel van het Greenportconcept. De aantrekkelijkheid van de regio wordt verder versterkt door biodiversiteit en ecologische teelt daadwerkelijk op te pakken. Vanuit de noodzaak om verpaupering tegen te gaan, wordt de Bollenstreek trendsettend voor de wereld. Want alleen een vitale Greenport in een vitaal landschap kan de altijd dreigende verstedelijkingsdrang weerstaan.

Programmabureau-greenport-duin-en-bollenstreek

Organisatie

Bestuur

Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek is een triple-helix organisatie. Zeven bestuursleden vertegenwoordigen het bedrijfsleven, de overheid en de kennisinstituten in een proactief en ondernemersgericht bestuur. Zij streven naar een duurzame verbinding in het sierteeltcluster, zowel tussen stakeholders, overheden en kennisinstituten binnen de Duin- en Bollenstreek als daarbuiten.

Greenport Duin- en Bollenstreek is aangesloten bij Greenports Nederland. Landelijke thema’s vertalen wij naar passende regionale oplossingen en regionale onderwerpen kaarten wij aan in landelijke tafels.

Programmabureau

De dagelijkse uitvoering van het jaarprogramma, de communicatie en ondersteunende activiteiten zijn belegd bij het programmabureau. Het programmabureau werkt met een flexibele schil.