Groen - bloembollenvelden Voorhout 10052014 132

Flower Science

In een dichtbevolkte regio zoals de Duin- en Bollenstreek is duurzaam produceren, bewaren en vervoeren noodzakelijk. Innovaties, technologische ontwikkelingen en onderzoeksprogramma’s helpen ons een energietransitie, een kringlooplandbouw en chemievrij telen dichterbij te brengen.

Greenport Duin- en Bollenstreek vergaart en deelt kennis om de gewenste vooruitgang te bereiken. Je vindt hier onderzoeksprogramma’s en kennispartners. Uitdrukkelijk betrekken wij de nieuwe generatie ondernemers. Zij vertellen de komende jaren het verhaal over hun werkwijze  aan de betrokken samenleving vertellen. 

Ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten dagen wij uit een economische vitale en toekomstbestendige sector te helpen realiseren. Ideeën en onderzoeksvoorstellen horen en zien wij graag. Jaarlijks bepalen wij waar wij het volgende jaar onze focus op richten. Ruimte voor briljante plannen is er altijd.

Flower-science-greenport-duin-en-bollenstreek
Bloembollen-greenport-duin-en-bollenstreek

Doelen voor 2020

  • Vitale teelt 2030 (richt zich met name op de bollenteelt) verbreden en verdiepen. Verbreden met meer ketenpartijen zoals handelshuizen, toeleveranciers en transportlogistiek in ons hele tuinbouwcluster. Verdiepen door extra inzet op het gebied van waterkwaliteit (in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland) en biodiversiteit (in samenwerking met Naturalis).
  • Onderzoeken in hoeverre een verdere verdieping op het gebied van ‘harde’ innovatie mogelijk is (zowel qua celbiologie als technologie en logistiek). Dit in samenwerking met kennispartners van Wageningen University & Research en andere instellingen voor onderzoek en onderwijs (bijvoorbeeld Leiden, Erasmus, Delft).     

Download

Brochure Vitale Teelt 2030

Doelen en uitvoeringslijnen programma Vitale Teelt 2030

Actuele nieuwsberichten

Lelie-leliebol-greenport-duin-en-bollenstreek

Nieuwe plantmachine krijgt moeilijke leliebol er onder

Het poten van een leliebol vereist een aantal secure handelingen. De bollen moeten o.a. ‘met het neusje omhoog’ en op dezelfde diepte geplant worden. Iets wat met een nieuw ontwikkelde machine, na proeven bij verschillende telers met het prototype, straks automatisch gaat.

Lees verder »

Projecten van Flower Science

Transitietafel Gezonde Planten

De ambities van de tuinbouwsector op het vlak van gezonde teelt en gezonde leefomgeving zijn leidend. Voor de sector is er een wereld te winnen in het uitdragen van successen, in het verbeteren van het imago en in het maatschappelijk debat over de balans tussen de noodzakelijke gewasbescherming om veilige en gezonde gewassen te kunnen blijven produceren en de milieu-impact daarvan.

Lees verder »

Transitietafel Gezonde Planten

De ambities van de tuinbouwsector op het vlak van gezonde teelt en gezonde leefomgeving zijn leidend. Voor de sector is er een wereld te winnen in het uitdragen van successen, in het verbeteren van het imago en in het maatschappelijk debat over de balans tussen de noodzakelijke gewasbescherming om veilige en gezonde gewassen te kunnen blijven produceren en de milieu-impact daarvan.

Lees verder »
Tulpen-bollencoaster-greenport-duin-en-bollenstreek

Bollencoaster

De teelt van bloembollen in Nederland kent verschillende bedreigingen die het noodzakelijk maken het teeltsysteem in de toekomst drastisch aan te passen.

Lees verder »
Fundamentele-systeemsprong-bollenteelt-greenport-duin-en-bollenstreek

Fundamentele Systeemsprong Bollenteelt

De problemen in de bloembollen zijn groot: vanuit de maatschappij wordt de druk om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken steeds groter en er is ook een roep om minder residu op de bollen. Aan de andere kant zien we steeds strengere kwaliteitseisen bij de export van de bollen en komen er ook steeds minder middelen beschikbaar. Om deze cirkel te doorbreken is een radicaal andere manier van telen nodig: een systeemsprong.

Lees verder »