Flower Science

In een dichtbevolkte regio zoals de Duin- en Bollenstreek is duurzaam produceren, bewaren en vervoeren noodzakelijk. Innovaties, technologische ontwikkelingen en onderzoeksprogramma’s helpen ons een energietransitie, een kringlooplandbouw en chemievrij telen dichterbij te brengen.

Greenport Duin- en Bollenstreek vergaart en deelt kennis om de gewenste vooruitgang te bereiken. Je vindt hier onderzoeksprogramma’s en kennispartners. Uitdrukkelijk betrekken wij de nieuwe generatie ondernemers. Zij vertellen de komende jaren het verhaal over hun werkwijze  aan de betrokken samenleving. 

Ondernemers, overheden, onderwijsinstellingen en onderzoeksinstituten dagen wij uit een economische vitale en toekomstbestendige sector te helpen realiseren. Ideeën en onderzoeksvoorstellen horen en zien wij graag. Jaarlijks bepalen wij waar wij het volgende jaar onze focus op richten. Ruimte voor briljante plannen is er altijd.

In 2020 is het voormalig zelfstandige Flower Science volledig geïntegreerd in de Greenport en kennen we Flower Science vooral nog als titel voor de programmalijn ‘duurzaamheid en innovatie’.

Flower-science-greenport-duin-en-bollenstreek
Bloembollen-greenport-duin-en-bollenstreek

Doelen voor 2022

  • Vitale teelt 2030 (richt zich met name op de bollenteelt) verbreden en verdiepen. Verbreden met meer ketenpartijen zoals handelsbedrijven, toeleveranciers en transport en logistiek in ons hele tuinbouwcluster. Verdiepen door extra inzet op het gebied van waterkwaliteit (in samenwerking met het Hoogheemraadschap van Rijnland) en biodiversiteit (in samenwerking met Naturalis en NIOO-KNAW).
  • Onderzoeken welke mogelijkheden en voordelen het verbinden van (ruimtevaart)satellietdata en toepassingen en sensor en dronetechniek in het tuinbouwcluster voor alle betrokken partijen opleveren (in samenwerking met Space Cluster Noordwijk).
  • Unmanned Valley Valkenburg

Download

Brochure Vitale Teelt 2030

Doelen en uitvoeringslijnen programma Vitale Teelt 2030

Actuele nieuwsberichten

Vitale-teelt-greenport-duin-en-bollenstreek

Vitale teelt

Met Vitale Teelt 2030 wil de bloembollensector voorop blijven lopen op het gebied van kwaliteit en duurzaamheid en bijdragen aan een gezonde leefomgeving.

Lees verder »

Projecten van Flower Science