Het bestuur

De Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek heeft sinds 1 april 2020 een zevenkoppig bestuur. De bestuursleden zijn allemaal verbonden aan het vak. Daarmee heeft de Greenport korte lijnen en veel inhoudelijke kennis binnengehaald. Het programmabureau draait inmiddels op volle toeren. Met deze slagvaardige Greenportorganisatie wordt gewerkt aan een vitaal landschap.

Duurzaam verbonden

Visie Greenport 2040​

Jaarprogramma 2021

Even voorstellen, bestuurders in het bestuur

De bestuursvoorzitter is Kees van der Zwet. In het dagelijks leven wethouder van de gemeente Lisse. ‘Mijn betrokkenheid bij de bloembollensector, waarvan Lisse gezien wordt als het centrum, is evident. De combinatie tussen landschap en vitale teelt is iets waar ik mij hard voor maak.’ De tweede wethouder in het bestuur is Gerard Mostert van de gemeente Katwijk. ‘Daarmee is het belang van de handelsplaats Rijnsburg en een clustering van glastuinbouw direct vertegenwoordigd. Ook vertegenwoordig ik de Greenport in landelijke overleggen, zodat ons geluid verder draagt dan alleen onze streek.’ Voor de aanwas van nieuwe krachten in de sector zijn samenwerkingsverbanden met onderwijsinstellingen van belang. Hiervoor neemt Claudia Chi, directeur van drie Wellant Colleges, zitting in het bestuur. ‘We hebben het steeds meer over onderwijs in de groene context. Wij sorteren voor op de technologische ontwikkelingen in de sector. Ik maak me sterk om het onderwijs beter te laten aansluiten op het bedrijfsleven.’ Kennis over (internationale) handel is geborgd door de bestuurszetel van Henk Westerhof, voorzitter van Royal Anthos. ‘Nog steeds gaat een groot deel van de wereldhandel in bollen via de Bollenstreek. De handelsbedrijven zijn dan ook van groot belang voor de economie van onze streek. Bereikbaarheid van die bedrijven, en voldoende mogelijkheden om bedrijfsbebouwing op locatie – als gevolg van schaalvergroting – uit te breiden zijn belangrijke aandachtspunten voor mij. 

Kees-vd-Zwet-bestuursvoorzitter-Greenport-Duin-en-Bollenstreek

Kees van der Zwet​

Bestuursvoorzitter en wethouder gemeente Lisse

Gerard-Mostert-bestuurslid-Greenport-Duin-en-Bollenstreek

Gerard Mostert​

Bestuurslid en wethouder gemeente Katwijk

Claudia-Chi-bestuurslid-Greenport-Duin-en-Bollenstreek

Claudia Chi​

Bestuurslid en regiodirecteur mbo Greenport en Metropool bij Wellantcollege

Henk-Westerhof-bestuurslid-Greenport-Duin-en-Bollenstreek

Henk Westerhof​

Bestuurslid en voorzitter Royal Anthos​

Even voorstellen, ondernemers in het bestuur

Met zijn kennis op het gebied van de Bollenstreek en toerisme is Bart Siemerink, directeur van Keukenhof, als bestuurslid aangeschoven. ‘Het versterken van de internationale aantrekkingskracht van de bollenvelden vraagt blijvend aandacht. Onze populariteit en ons goede imago bieden ons veel mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. Verduurzaming in onze sector en onze streek is noodzakelijk, want dat zorgt ook op lange termijn voor continuïteit van ons vak.’
Piet van der Poel is tevens bestuurder bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. ‘Kwekersvraagstukken hebben mijn interesse, herstructurering en verduurzaming zijn thema’s waar ik mij thuis bij voel. In mijn rol als voorzitter KAVB Kring Bloembollenstreek spreek ik veel kwekers/bestuurders.’
En tot slot is de glastuinbouw vertegenwoordigd door Marcel van Vliet, eigenaar van kwekerij Esmeralda. ‘Vanuit de praktijk ben ik betrokken bij opgaves als energietransitie en clustering van de glastuinbouw in Rijnsburg. De bloemen- en plantenhandel via Royal Flora Holland is van groot economisch belang voor onze Greenport. Ik denk daarom graag mee hoe wij de vitaliteit van bedrijven laten matchen met wensen uit de maatschappij.’

Bart-Siemerink-bestuurslid-Greenport-Duin-en-Bollenstreek

Bart Siemerink​

Bestuurslid en directeur Keukenhof Lisse​

Piet-vd -Poel-bestuurslid-Greenport-Duin-en-Bollenstreek

Piet van der Poel​

Bestuurslid en voorzitter KAVB Kring Bloembollenstreek

Marcel-van-Vliet-bestuurslid-Greenport-Duin-en-Bollenstreek

Marcel van Vliet​

Bestuurslid en eigenaar kwekerij Esmeralda