Het bestuur

De Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek bestaat sinds 1 april 2020 en heeft momenteel zes bestuursleden. De bestuursleden zijn allemaal verbonden aan het vak. Daarmee heeft de Greenport korte lijnen en veel inhoudelijke kennis in huis gehaald. Het programmabureau draait op volle toeren. Met deze slagvaardige greenportorganisatie wordt gewerkt aan een vitaal landschap.

Duurzaam verbonden

Visie Greenport 2040​

Jaarplan 2023

Jaarrapportage 2022

Jaarcijfers 2022

Even voorstellen, bestuurders in het bestuur

De bestuursvoorzitter is Kees van der Zwet. In het dagelijks leven wethouder van de gemeente Lisse. “Mijn betrokkenheid bij de bloembollensector, waarvan Lisse gezien wordt als het centrum, is evident. De combinatie tussen landschap en vitale teelt is iets waar ik mij hard voor maak.”

De tweede wethouder in het bestuur is Jacco Knape van de gemeente Katwijk. Daarmee is het belang van de handelsplaats Rijnsburg en een clustering van glastuinbouw direct vertegenwoordigd. “We hebben in onze regio een divers palet aan teelten en teeltgerelateerde bedrijvigheid. Dit maakt de regio bijzonder. Daar mogen we trots op zijn en daar zullen we ons ook altijd voor inzetten!”

De sector Groen Onderwijs wordt vertegenwoordigd door ons nieuwe bestuurslid Kees Bakker, senior opleidingsmanager en hotspotmanager Yuverta mbo Aalsmeer. “De sector is altijd gebaat bij en op zoek naar goed gekwalificeerde mensen. Als groene opleider kunnen wij hierin van betekenis zijn: of het nu gaat om het bijscholen van medewerkers, het verzorgen van masterclasses of onze studenten inzetten in projectopdrachten afkomstig van de bedrijven uit de Bollenstreek, we leveren op die manier een mooie bijdrage aan ontwikkelingen in de sector.”

Kennis over (internationale) handel is geborgd door de bestuurszetel van Henk Westerhof, voorzitter van Royal Anthos. “Nog steeds gaat een groot deel van de wereldhandel in bollen via de Bollenstreek. De handelsbedrijven zijn dan ook van groot belang voor de economie van onze streek. Bereikbaarheid van die bedrijven, en voldoende mogelijkheden om bedrijfsbebouwing op locatie – als gevolg van schaalvergroting – uit te breiden zijn belangrijke aandachtspunten voor mij.”

Kees-vd-Zwet-bestuursvoorzitter-Greenport-Duin-en-Bollenstreek

Kees van der Zwet​

Bestuursvoorzitter en wethouder gemeente Lisse

jacco-knape-wethouder-katwijk-greenport

Jacco Knape

Bestuurslid en wethouder gemeente Katwijk

Kees Bakker

Bestuurslid en senior opleidingsmanager en hotspotmanager Yuverta mbo Aalsmeer

Henk-Westerhof-bestuurslid-Greenport-Duin-en-Bollenstreek

Henk Westerhof​

Bestuurslid en voorzitter Royal Anthos​

Even voorstellen, ondernemers in het bestuur

Met zijn kennis op het gebied van de Bollenstreek en toerisme is Bart Siemerink als bestuurslid aangeschoven. “Het versterken van de internationale aantrekkingskracht van de bollenvelden vraagt blijvend aandacht. Onze populariteit en ons goede imago bieden ons veel mogelijkheden voor nieuwe ontwikkelingen. Verduurzaming in onze sector en onze streek is noodzakelijk, want dat zorgt ook op lange termijn voor continuïteit van ons vak.”

Piet van der Poel is tevens bestuurder bij het Hoogheemraadschap van Rijnland. “Kwekersvraagstukken hebben mijn interesse, herstructurering en verduurzaming zijn thema’s waar ik mij thuis bij voel.”

En tot slot is de glastuinbouw vertegenwoordigd door Marcel van Vliet, eigenaar van kwekerij Esmeralda. “Vanuit de praktijk ben ik betrokken bij opgaves als energietransitie en clustering van de glastuinbouw in Rijnsburg. De bloemen- en plantenhandel via Royal Flora Holland is van groot economisch belang voor onze Greenport. Ik denk daarom graag mee hoe wij de vitaliteit van bedrijven laten matchen met wensen uit de maatschappij.”

Bart-Siemerink-bestuurslid-Greenport-Duin-en-Bollenstreek

Bart Siemerink​

Bestuurslid

Piet-vd -Poel-bestuurslid-Greenport-Duin-en-Bollenstreek

Piet van der Poel​

Bestuurslid

Marcel-van-Vliet-bestuurslid-Greenport-Duin-en-Bollenstreek

Marcel van Vliet​

Bestuurslid en eigenaar kwekerij Esmeralda