bollen-bloemen-innovatie7

Agrifirm-GMN onderzoekt in Voorhout toekomstbestendige bollenteelt

De bloembollensector staat voor flinke uitdagingen. Het areaal geschikte teeltgronden krimpt, kwaliteitseisen worden scherper en het aantal beschikbare middelen neemt af. Het samenwerkingsverband Agrifirm-GMN gaat in het Zuid-Hollandse Voorhout proeven uitvoeren om oplossingen te zoeken voor een toekomstbestendige bollenteelt. Greenport Duin- en Bollenstreek is projectpartner in dit project PPS Bollencoaster.
Hyacinten-greenport-duin-en-bollenstreek-pps-bollencoaster

Na 2030 moet de bollenteelt emissieloos zijn en de druk is groot. “Dit vergt veel onderzoek en inspanningen”, volgens teeltadviseur Bram Mulder van Agrifirm-GMN. Een van de proeven in Voorhout is gericht op het voorkomen van pythium, een schimmel die met name in de hyacintenteelt voor toenemende uitdagingen zorgt. “En met name in de Bollenstreek omdat hier al lang bollen worden geteeld, wordt de schimmeldruk steeds groter.”

Bodemverbeteraars

In Voorhout experimenteert Agrifirm-GMN bij 21 objecten met groene alternatieven voor chemische bestrijding. “We werken bijvoorbeeld met goedaardige schimmels door de bouwvoor”, zegt Mulder. “Deze gaan in de bodem de concurrentie aan met schadelijke schimmels als pythium. Verder onderzoeken we alternatieve producten en testen we bodemverbeteraars. Dat zijn producten die zijn gebaseerd op stofwisselingsproducten die ervoor zorgen dat de plant voedingsstoffen uit de bodem effectiever kan opnemen.”

Virusvrij uitgangsmateriaal

Ook Wageningen University & Research voert met verschillende partners proeven uit in de Bollenstreek. Een van die partners is Agrifirm-GMN. De onderzoeken zijn onder andere gericht op het doortelen van virusvrij uitgangsmateriaal.

PPS Bollencoaster

Met de publiek-private samenwerking (PPS) ‘Bollencoaster‘ worden bollen geteeld in plastic sleuven met substraat. Hierbij is een bemestingsunit aangesloten op druppelslangen die in de sleuven zijn geplaatst, waardoor de bollen los van de grond worden geteeld. Volgens Mulder is de teelt dan niet meer gevoelig voor bodemziekten als pythium.”De gedachte van dit project is om gezond uitgangsmateriaal buiten in een jaar te telen tot een leverbare bol.”

Greenport Duin- en Bollenstreek is projectpartner in dit project en lees hier meer over het project.

Bron: Agrifirm en magazine Better Together.

Agrifirm-GMN onderzoekt in Voorhout toekomstbestendige bollenteelt