regenton-actie-groene-uitdaging-greenport

De Groene Uitdaging start weer met de Regentonactie

We krijgen steeds meer te maken met lange periodes van droogte en hevige regenbuien. Ook jij kunt wat doen om te zorgen dat we zuiniger met ons water omgaan. Een groene tuin met een goede waterhuishouding is belangrijk, zodat het water makkelijker een weg in de bodem kan vinden. Minder stenen en meer groen is dan een manier om het water weg te krijgen.

De voordelen van een regenton

Een andere oplossing is het regenwater opvangen in een regenton. Tijdens droge periodes in de zomer heb je zo je eigen voorraadje water om je planten water te geven. Een sproeibeurt van een kwartier kost vaak al zo’n 100 liter water; dat water is in de zomer hard nodig voor andere dingen. Ook de voorraad leidingwater heeft immers te lijden onder de droogte. En, het regenwater is ook nog eens beter voor je planten, omdat dit geen kalk bevat.

Regentonactie

Via de website van De Groene Uitdaging kun je tot en met 6 juni meedoen aan de winactie en maak je kans op een van de tien gratis regentonnen. Daarnaast is er tot en met eind juli (of zolang de voorraad strekt) ook een mooie kortingsactie, waarbij je een regenton voor de helft van de prijs kunt aanschaffen. Dit jaar kun je kiezen uit zeven verschillende modellen. De Groene Uitdaging geeft ook een aantal regentonnen cadeau aan maatschappelijke organisaties, scholen en inwoners met mooie groene initiatieven.

Doe mee!

Vorig jaar zijn er 10 regentonnen weggeven en 150 voor de helft van de prijs verkocht. Per keer dat al deze tonnetjes vol regenen, besparen we daarmee zo samen maar liefst 45.512 liter water! Nog geen regenton in je tuin? Doe dan mee met deze actie Kijk op www.degroeneuitdaging.nl/regenton voor meer informatie.

winnaars-tuinbouw-battle-tweemaster-leiden-greenport-duin-en-bollenstreek

Prijsuitreiking winnaar ronde 3 Tuinbouw Battle

De leerlingen waren nog niet op de hoogte dat zij hadden gewonnen, dus het verrassingsbezoek van dinsdag 24 mei viel in goede aarde. Terwijl 1 van de klassen druk bezig was met oefenen van de eindmusical in de aula kwamen twee groepen 7 ook de aula in. Met elkaar deden zij mee aan de derde ronde van de Tuinbouw Battle. Compleet verbaasd waren ze toen een docent het podium betrad en ze vroeg om stil te zijn en heel goed te luisteren, groep 8 dacht dat de groepen 7 al naar de musical kwamen kijken.

Mooie en lekkere prijs

Niets bleek minder waar. Niks musicial, tijd om even in het geheugen te graven. Wisten ze nog wie die mevrouw – die snel op het podium was gaan staan – was? Een aantal leerlingen riep: ‘U bent van de tulpen!’ Dat klopte helemaal!
Met elkaar gingen we kort langs de hoogtepunten van de Tuinbouw Battle en dat was met stip de opbrengst voor Giro 555 t.b.v. Oekraine. Aanvankelijk wilden de leerlingen het opgehaalde geld uitgeven aan speeltoestellen, maar nog voor de battle echt begon besloten ze met elkaar dat Giro 555 de opbrengst zou krijgen.

Trots

Deze leerlingen – en docenten! – zijn trots op het resultaat en vonden het leuk en leerzaam om mee te doen met de Tuinbouw Battle.
Lees hier meer over de ervaring van onze vrijwilligers Nico, Louis en Gerard tijdens deze battle.

Kick-off PPS Bollen Bodem en Aaltjes

Kick-off onderzoek Integraal bodembeheer in de strijd tegen aaltjes

Om de teelt van bloembollen te verduurzamen is niet alleen virusvrij uitgangsmateriaal nodig; ook de vollegrond waarin de bollen ná de opkweek groeien moet schoon zijn. Daarvoor is integraal beheer van die grond essentieel. Complicerende factor daarbij is dat de grond vaak gehuurd wordt. In het project ‘PPS Bollen@ Bodem & Aaltjes: Integraal aangepakt’ wordt gewerkt aan een methodiek om de grond duurzaam te verbeteren, zodat vooral aaltjes geen kans meer hebben. In dit project is er een brede samenwerking tussen Wageningen University & Research, Vertify, kennisinstellingen, Greenports, brancheorganisaties (Bloembollen en Akkerbouw), onderwijs en adviseurs/toeleveranciers. Op 13 mei was de kick-off met alle partners op Keukenhof.

Delen van data van belang

Op basis van het Bodem Kwaliteit Plan (BKP) ontwikkelt WUR een methodiek waarmee bollenkwekers de bodem duurzaam kunnen verbeteren, ook als het gaat om een huurperceel. Door beschikbare data breder te delen kunnen gebruikers van de grond slimme bouwplannen maken, met inachtneming van de problemen van het betreffende perceel. Die problemen hebben vaak te maken met aaltjes, zo blijkt uit een knelpuntenanalyse van de sector.

Beheersen van aaltjes centraal

In dit project wordt gewerkt aan een methodiek waarin het beheersen van aaltjes centraal staat door een goede samenwerking tussen huurder en verhuurder. Daarvoor wordt er aanvullend onderzoek gedaan naar onder meer waardplantstatus, schadegevoeligheid, beheersing stengelaaltjes (inundatie op zware grond) en een beheersingsstrategie voor Trichodoriden (zogenoemde vrijlevende aaltjes). Daarbij wordt ook kennis uit andere onderzoeken, bijvoorbeeld uit de akkerbouw (PPS Beter Bodem Beheer), geïmplementeerd.

WUR werkt voor de ontwikkeling van de methodiek samen met bestaande pilotbedrijven (KAVB), de Boerderij van de toekomst (WUR), telers, adviseurs en onderwijs.

Door toepassing van de gegenereerde kennis komt integraal beheer van zowel eigen bollenpercelen als huurpercelen binnen handbereik. Zo worden over de nieuwe methodiek onder meer workshops en digitale lesmodules ontwikkeld.

De PPS Bollen@ Bodem & Aaltjes wordt gefinancierd door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, KAVB (Stichting IVB), Anthos, CNB, Agrifirm, CAV Agrotheek, BO Akkerbouw, Bloembollenacademie, Greenport Noord-Holland Noord en Duin- en Bollenstreek. Uitvoering door de kennisinstellingen Wageningen University & Research (Business units Glastuinbouw & Bloembollen, Open Teelten) en Vertify.

Future-Farming-Food-Experience-31-mei-greenport-duin-en-bollenstreek

Future Farming & Food Experience op 31 mei 2022

Tijdens de ‘Future Farming & Food Experience’ kunnen deelnemers op verschillende manieren in gesprek over de landbouw van de toekomst en kennismaken met de bijbehorende uitdagingen en oplossingen. Zo kunnen ze:

 • Op het fieldlab van Boerderij van de Toekomst zich samen met collega’s en onderzoekers verdiepen in wat ze kunnen doen om hun bedrijf (1) klimaatbestendig te maken en (2) hoe ze een bijdrage aan biodiversiteit kunnen leveren binnen een productief landbouwsysteem.
 • De bodem van het fieldlab beoordelen én zich aanmelden om mee te doen aan een Citizen Science project met de bodem op hun eigen bedrijf.
 • De dialoog aangaan in verschillende sessies met collega’s en mensen uit het bedrijfsleven over diverse onderwerpen:
  • Gewasbescherming. Hoe houd ik mijn gewas gezond in de toekomst?
  • Technologie/data. Wat is de rol van technologie op het boerenbedrijf in 2030?
  • Verdienmodellen. De grote vraag voor elke boer: hoe verdien ik geld in de toekomst met mijn bedrijf?
  • Circulaire bemesting. Mest en kunstmest worden steeds duurder: is circulaire bemesting de oplossing?    
 • Via speeddates uitdagingen en dilemma’s delen met onderzoekers, ketenpartners, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers. 
 • Hun eigen idee van de toekomst laten verbeelden door een tekenaar.

Foodplein

Het evenement heet niet voor niets Future Farming & Food Experience, want er is een heus foodplein met bekende en nieuwe producten en gerechten. Op dit plein kunnen bezoekers ook kennismaken met nieuwe producten van innovatieve startups.

Velddemonstraties robots

Via velddemonstraties met een tiental veldrobots en data-technologie wordt getoond hoe onkruid bestreden kan worden met zo min mogelijk arbeid en chemie. Surf voor meer info en aanmelden voor dit gratis evenement naar de NPPL-website.

aya-2022-cheque-hycaintenactie-greenport

Hyacintenactie brengt ruim 22 duizend euro op

In de Keukenhof overhandigden de hyacintenkwekers de cheque aan twee vertegenwoordigers van het AYA ‘Jong & Kanker’ Zorgnetwerk (foto). Dit jaar was de Hyacinten voor AYA actie net als in 2021 anders dan anders. Door de coronapandemie konden er weer geen hyacinten verkocht worden in de Nederlandse ziekenhuizen. Veel kwekers schonken belangeloos hyacinten voor de bloemenveilinglocaties van Royal FloraHolland en Plantion. Dit jaar deed voor het eerst ook de Royal FloraHolland locatie Rhein Maas in Duitsland mee. De opbrengst van de veiling van karren hyacinten kwam geheel ten goede aan het AYA Zorgnetwerk. Het AYA zorgnetwerk bedankte alle betrokkenen voor hun inzet.

Online en fysiek

Voor het tweede achtereenvolgende jaar heeft de online bloemen- en plantenwinkel Bloomgift van 3 januari tot 31 januari 2022 prachtige bol- en snijhyacinten verkocht in een speciale AYA-webshop. Dit jaar waren bij Ranzijn tuin & dier van 28 januari tot en met 14 februari bol-op-pot hyacinten te koop, waarvan ook een gedeelte van de opbrengst naar de zorg voor jongvolwassenen met kanker ging. Met het bedrag dat is opgebracht kan het AYA Zorgnetwerk betere zorg mogelijk maken. Een deel wordt ingezet voor onderwijs aan verpleegkundigen.

Bron: Greenity

pop-3-hyacint-tournee-greenport

Tournee langs Vitale Teelt Hyacint

Het POP3-project Vitale Teelt Hyacint gaat na of een deel van de opkweek van hyacinten onder gecontroleerde omstandigheden kan plaatsvinden, om daarmee de kans op uitval door diverse ziekten te verminderen zonder verlies van kwaliteit.

Proeven en testen

Naast proeven die onder meer bij Wageningen UR in Bleiswijk staan, voeren deelnemende telers ook testen uit. Zo gingen de betrokken partijen onder meer langs in Noord-Holland bij Th. A. Pennings en Zonen en Apeldoorn Bloembollen en werd er ook gekeken bij weefselkweekmateriaal dat een van de telers bij Aad Prins in Breezand laat opkweken. Na de middag werd bij de firma K. van Haaster en Hobaho de opkweek van weefselkweek en meerjarige bollen onder LED-verlichting bekeken. De deelnemers waren onder de indruk van de bolgroei bij de meerjarige hyacinten.

Bron: Greenity