go-go-green-battle-glastuinbouw-greenport

Doe mee met de Go Go Green Battle van Glastuinbouw Nederland

Het startschot van de Go Go Green Battle klinkt op 29 september bij Van den Ende Racing in Poeldijk. Daar ontmoeten de teams elkaar voor het eerst. Ook horen ze er de spelregels en de criteria waaraan hun rijdende eindopdracht, de ‘Battle Mobile’, moet voldoen. Bovendien mag elk teamlid ter plekke een rondje karten. Dat laatste is een voorproefje op de hoofdprijs: een arrangement karten voor het hele bedrijf, met aansluitend een BBQ.

Tuinbouw ontdekken en punten verdienen
Elk team, dat bestaat uit minimaal vier teamleden, krijgt tot 23 oktober de tijd om de best mogelijke Battle Mobile te bouwen. Hierbij worden de teamleden tussentijds geïnspireerd en geënthousiasmeerd. Via wekelijkse opdrachten, waarmee vele facetten van de glastuinbouwsector de revue passeren, kunnen de teams ook punten verzamelen voor de eindwinst én handig materiaal voor de Battle Mobile bemachtigen. Elk team maakt tijdens de wedstrijd gebruik van materiaal én advies uit het eigen bedrijf. Bijvoorbeeld van collega’s met kennis over techniek, marketing of met ervaring uit hun netwerk. Scholieren ontdekken zo gaandeweg nóg meer sector gerelateerde zaken. Een speciale vakjury beoordeelt bij de finale de Battle Mobiles en de tussenopdrachten.

Beroepskansen in de sector
Glastuinbouwbedrijven kunnen hun team tot 1 september aanmelden via gogogreenhouse@glastuinbouwnederland.nl. Zij laten scholieren niet alleen meedoen omdat ze hun medewerkers een kartspektakel en BBQ gunnen, zij willen ook laten zien dat zij goede, uitdagende werkgevers zijn die op originele wijze de betrokkenheid tussen werknemers vergroten. Via de Go Go Green Battle laten ze bovendien de vele beroepskansen zien die jongeren hebben. Niet alleen binnen hun bedrijf, maar in de glastuinbouwsector als geheel.

Go Go Greenhouse is onderdeel van de Human Capital Agenda van Glastuinbouw Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door Colland Arbeidsmarkt.

Bron: Glastuibouw Nederland

bloeiende-bollestreek-project-greenport-duin-en-bollenstreek

Een toekomstbestendige Bollenstreek

Het project Bloeiende Bollenstreek is opgezet om vanuit vraagstukken van bollentelers, andere ondernemers en brancheorganisaties samen te werken aan een toekomstbestendige bollenstreek. De centrale vraag in het project is: hoe kan kennis bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie, betere gezondheid, duurzamer gebruik van grondstoffen, en hogere kwaliteit van werk- en woonomgeving met meer natuur en biodiversiteit?

“Met bollen en bloemen van topkwaliteit, vrij van ziekten, op een rendabele manier geteeld in harmonie met de omgeving, emissieloos en met een verantwoorde omgang met de natuurlijke hulpbronnen water, energie, bodem en biodiversiteit”, is de ambitie van de KAVB en Greenport Duin- en Bollenstreek in Op naar een Vitale Teelt 2030.

“En dat is makkelijker gezegd dan gedaan: er komen steeds hogere kwaliteitseisen aan de bloemen en bollen, het aantal toegestane gewasbeschermingsmiddelen neemt af, er staat druk op de teeltgronden door wet- en regelgeving om duurzamer te produceren en het is moeilijk om de bodemvruchtbaarheid op niveau te houden”, legt Andries Middag, programmamanager van Greenport Duin- en Bollenstreek, uit.

Samenwerking

Daarom werken in het project verschillende partijen samen om oplossingen te bieden aan de sociale en economische kennisvragen uit de sector, en de kleinere kennisvragen vanuit de ondernemers. In de Greenport Duin- en Bollenstreek werken al veel bedrijven samen, onder andere aan duurzaamheid. “Omdat duurzaamheid niet alleen noodzakelijk is, maar ook een kans”, aldus Middag.

De unieke samenwerking tussen lokale ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers maakt het project vernieuwend. Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis: “Als kennispartijen dragen we graag bij aan die ambitie van de ondernemers: een natuurinclusieve, weerbare bollenteelt waaraan de ondernemer geld verdient en de maatschappij en natuur beter van wordt.”

Over Bloeiende Bollenstreek

Meerdere partijen in de sector werken samen met Naturalis Biodiversity Center aan dit project, zoals de kennispartijen Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden, NIOO-KNAW, Erasmus Universiteit Rotterdam, Wageningen Universiteit & Research en de HAS, de partijen vanuit de bollensector; KAVB, van Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank, Lubbe Lisse, JUB Holland en LTO, de regionale partijen; Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland, het Nationaal Park Hollandse Duinen, en alle andere partijen die bij willen dragen aan de bloembollensector en Bollenstreek van morgen.

Financiering

Het project wordt gefinancierd door ACCEZ: Accelerating Circular Economy Zuid-Holland. ACCEZ is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, TU Delft, Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Wageningen University and Research en VNO-NCW West en staat voor kennis met impact. ACCEZ versnelt de circulaire economie in de provincie Zuid-Holland op de thema’s gebiedsontwikkeling, kringlooplandbouw, maakindustrie en kunststoffen.

“Een gezonde en robuuste bollenteelt met de natuur als partner, dat is de enorme uitdaging, waaraan het project ‘Bloeiende Bollenstreek’ een steentje bij wilt dragen.”

Meer informatie over het project is te vinden op Bloeiende Bollenstreek. Of neem voor inhoudelijke vragen contact op met Koos Biesmeijer via koos.biesmeijer@naturalis.nl of projectleider Marten Schoonman via marten.schoonman@naturalis.nl.

Start seizoen 2 van vlogserie #uitjebloembol

Met deze vlogs willen wij jongeren laten zien hoe leuk, divers en uitdagend het werk in het sierteeltcluster. Het doel is om ze te enthousiasmeren voor een opleiding en carrière in de sector.

De vloggers van dit seizoen zijn:

  • Olav werkt bij WAM Pennings in Noordwijkerhout
  • Dione werkt bij Van der Slot Tulips in Voorhout
  • Julia werkt bij Gebr. Hogervorst in Noordwijkerhout
  • Elise werkt bij de proeftuin van de KAVB in Lisse
  • Cas en Britt werken bij Lubbe Lisse
  • Thijs Nulkes werkt bij WiN BLOOM in Noordwijkerhout

Benieuwd naar de belevenissen van onze vloggers? Bekijk binnenkort de eerste vlog #uitjebloembol via YouTubeInstagramTwitter, LinkedIn of Facebook! Elke week hebben we een nieuwe vlog met een andere vlogger.

Volgend jaar ook meedoen of heb je deze herfst ook een hoop werk met jongeren en wil je dat laten zien zodat we samen de sector kunnen promoten? Meld je aan via communicatie@greenportdb.nl.

Stagebeurs07--greenport

Stageplaatsen gezocht voor Stagebeurs071

Hoe werkt het?

Alle aanmeldingen worden zichtbaar op de website www.stagebeurs071.nl. Studenten van mboRijnland locatie Leiden kunnen zich vervolgens tot 1 september oriënteren op het aanbod en met vijf of zes bedrijven een online afspraak maken via een handig systeem. De kennismaking vindt vervolgens digitaal plaats op donderdag 2 september tijdens de online stagebeurs. Doe je mee?

Grote uitdaging

Otto Jelsma, voorzitter mboRijnland: ‘Direct na de zomer hebben we veel stageplaatsen nodig. Het gaat om uitgestelde stages door COVID en om stages voor de nieuwe lichting studenten. Om een optimale match te maken tussen vraag en aanbod, organiseren we daarom vanuit Stagepact071 de stagebeurs. We hopen dat heel veel bedrijven zich gaan aanmelden met één of liefst meerdere stageplaatsen. Als bedrijven uit de regio hier samen met ons de schouders onder zetten, kunnen we deze uitdaging aan.’

Goede koppeling

Nico Tates, voorzitter Ondernemend Leiden: ‘Ondernemers komen graag in contact met jong talent. Na de zomer kan dat hopelijk weer op de oude en vertrouwde manier. De ondernemersverenigingen in de regio ondersteunen de stagebeurs dan ook van harte. We vinden het een goede zaak dat hierbij gekeken wordt naar een goede koppeling tussen de vraag vanuit het bedrijf en het aanbod vanuit de opleidingen. Er zijn dan wel veel aanmeldingen nodig, zodat er ook optimaal gekoppeld kan worden. We roepen alle bedrijven met BOL of BBL-stageplaatsen dan ook op om zich nog voor de zomer aan te melden. Bied je voor het eerst een stage of leerwerkplek aan? Vraag dan eerst een erkenning aan via SBB.’

Meld je nu aan!

Het aanmelden van een stageplaats kan eenvoudig via www.stagebeurs071.nl (site nog in ontwikkeling). Erkende leerbedrijven die zich hebben aangemeld, worden gepresenteerd op deze website. Studenten van mboRijnland Leiden kunnen zich daar oriënteren en alvast lezen wat een bedrijf te bieden heeft en zoekt. Zien ze een leuke stageplaats? Dan maken zij een online afspraak via een gereserveerd tijdblok. Deze ontmoeting vindt vervolgens plaats op donderdag 2 september. De stagebeurs start om 15.30 uur met een gezamenlijk online welkom via Teams. Vervolgens worden er online één op één gesprekken gevoerd tussen bedrijven en studenten. De middag eindigt om 17.15 uur met een leuke afsluiting. Bedrijven die meedoen ontvangen nog een duidelijke instructie voor deelname.

Stagejager en erkenning

Bedrijven die niet online aanwezig kunnen zijn, kunnen contact opnemen met stagejager Cynthia Romijn. Zij gaat vervolgens aan de slag met het vinden van een koppeling tussen vraag en aanbod. Zij is bereikbaar via stagejager@economie071.nl. Meer informatie over Stagepact071 is te vinden op www.economie071.nl.

tray-plastic-p-act-challenge-greenport

Gezocht: vernieuwende oplossingen voor een circulaire plastic industrie

Kunststoffen (plastics) komen in veel producten voor maar zijn nog weinig circulair. Het grootste deel van het plastic wordt verbrand en een klein deel beland in het milieu. En daar willen we als provincie van af! In de keten van plastic product en plastic gebruik kunnen nog forse stappen gezet worden. Kunnen we het gebruik van kunststof voorkomen? Kunnen we het hergebruiken of op zijn minst recyclen? Daarover moeten we gaan nadenken willen we onze ambitie 100% circulair in 2050 halen.

Daarom zoeken wij jullie!

Chemische recycling innovator, super sorteerder, circulair econoom, digitale of logistieke oplosser? Iedereen is nodig om deze stap te maken. Wij zoeken alle oplossingen, plannen, samenwerkingen en ideeën die een volledig circulaire kunststofketen dichterbij kunnen brengen. Zowel praktisch als theoretisch, technisch als economisch.

Hebben jullie een idee of oplossing? Dan ontvangen wij graag jullie inschrijving!

Over ons


Vanuit de strategie Circulair Zuid-Holland werkt de provincie Zuid-Holland aan meerdere onderwerpen waaronder kunststoffen. Om onze ambitie 100% circulair in 2050 te halen stimuleren wij de ontwikkeling van innovaties die daaraan kunnen bijdragen. Samen met onze Oost NL, InnovationQuarter, de provincie Overijssel werken wij samen in P>Act. Met dit netwerk brengen wij ketens van bedrijven, overheden, innovators/startups en kennisinstellingen samen in actie rond de doelstelling van de nationale Transitie Agenda Kunststoffen.


Voor wie is deze challenge?

Wij nodigen startups, ondernemers, studenten, techneuten, onderzoekers, ICT’ers, netwerkers, filosofen, economen, wereldverbeteraars en andere slimme koppen uit om met een voorstel te komen!

Informatiebijeenkomst

Vrijdag 3 september om 13.00 organiseren wij online een informatiebijeenkomst.
Meld je daarvoor nu aan! Aanmelden

Lees meer en schrijf je in via de website van de provincie Zuid-Holland.