Communicatiemiddelen-pecifieke-doelgroepen-greenport

Beschikbaar materiaal webinar ‘Voorkomen Covid-19 op de werkvloer’

In de bijlagen vindt u de volgende documenten die betrekking hebben op het webinar van 3 mei jl.:

Ook de link naar de opname is beschikbaar om het webinar terug te kijken:  https://we.tl/t-OOIvCSLeMQ.
Zijn er vragen? E-mail deze naar projectondersteuningS&P@hltsamen.nl.

digitalisering-brp-internationale-medewerkers-greenport-duin-en-bollenstreek

Aalsmeer voorloper registratie internationale medewerkers

Woensdag 21 april is officieel het nieuwe proces voor de inschrijving van de  arbeidsmigranten gestart. De firma Ruigrok geeft digitaal gegevens door aan de gemeente. Hierdoor wordt het inschrijfproces verkort en op een snelle, doeltreffende manier verblijfsgegevens van werknemers uit EU landen vastgelegd. Hiermee is Aalsmeer koploper in Nederland. Loco-burgemeester Robert van Rijn, Nick Tol van Ruigrok en Annemieke de Man van Greenport waren aanwezig bij deze officiële aftrap bij de afdeling Publiekszaken van de gemeente.

EU-burgers zijn vrij om te reizen, te werken en zich te vestigen in andere EU-lidstaten. Als zij langer dan vier maanden in Nederland verblijven, moeten zij zich registreren als ingezetene van een gemeente in de Basis Registratie Personen (BRP). Hierdoor krijgt hij of zij een BSN dat nodig is om in Nederland te kunnen werken.

Tot voor kort werd er niet altijd een verblijfsadres of andere contactgegevens vastgelegd in de BRP waardoor er slecht zicht was op waar de arbeidsmigrant verbleef. Hierdoor was kans op ondermijning en was niet duidelijk wie waar woonde en liep de gemeente geld mis omdat het gemeentefonds is gebaseerd op het aantal inwoners.

Loco-burgemeester Robert van Rijn: “We willen natuurlijk dat alle inwoners van Aalsmeer in de BRP zijn opgenomen om woon- en adresfraude te voorkomen. Daarnaast vind ik het nog belangrijker dat de EU-burgers die hier komen werken dit kunnen doen in een veilige woonsituatie. Met dit nieuwe proces voor inschrijving van arbeidsmigranten weten we, in geval van een calamiteit, wie op een bepaald adres woonachtig is.”

Om het systeem goed bij te houden onderhoudt de gemeente contacten met werkgevers van arbeidsmigranten zoals Greenport en Ruigrok (verhuurder van huisvesting en tevens werkgever van veel arbeidsmigranten in Aalsmeer). De samenwerking verloopt goed.

Sinds 14 april zet de gemeente tijdens de woensdagavond twee balies van Burgerzaken in voor de inschrijving van de arbeidsmigranten. Er wordt gewerkt op afspraak. Doordat Ruigrok de gegevens van tevoren digitaal aanlevert geeft dit veel tijdwinst en kan de gemeente snel de arbeidsmigranten inschrijven. Na deze pilot worden mogelijkheden onderzocht om deze samenwerking ook op te zetten met  andere werkgevers van arbeidsmigranten.

  • Dit bericht is een persbericht van gemeente Aalsmeer
cos-uitstoot-verlagen-subsidie-greenport-duin-en-bollenstreek

Klimaatfonds voor de landbouw

Nederland heeft met het Klimaatakkoord getekend voor een flinke reductie van de uitstoot van broeikasgassen, onder andere CO2. Om deze ambities op het eigen werkterrein waar te maken, heeft het ministerie van LNV een garantie afgegeven om een Klimaatfonds voor het LNV-domein op te zetten.

Uitstoort reduceren

Het Klimaatfonds financiert bedrijven die zich inzetten voor duurzame landbouw en landgebruik en zo uitstoot reduceren op hun bedrijf. Hierbij kan het gaan om onder andere het beperken van methaan- en ammoniakuitstoot, duurzame energieoplossingen en het vastleggen van CO2. Zo kan een project gericht op het voorkomen van inklinking in het veenweidegebied er onder vallen, maar ook agrarische innovaties die een forse besparing van CO2-uitstoot opleveren. Rabobank en NWB Bank zijn geselecteerd als de financieringspartners van het fonds. De doelstelling voor het Klimaatfonds voor de landbouw is de reductie van broeikasgassen, berekend naar een CO2-reductie van 2 Megaton.

Start Klimaatfonds voor de landbouw

Het Klimaatfonds voor de landbouw is begin mei 2021 officieel van start gegaan. Vanaf die datum kunnen bedrijven die een financieringsaanvraag bij het Klimaatfonds willen doen contact opnemen met het Nationaal Groenfonds. Op basis van hun businessplan en de te verwachten emissiereductie en/of -opslag wordt dan bekeken of zij in aanmerking kunnen komen voor financiering vanuit het Klimaatfonds.

Voor meer informatie over dit nieuwsbericht, neem contact op met Pieter Baars. Heb jij een project dat in aanmerking zou kunnen komen voor een financiering uit het Klimaatfonds? Neem dan contact op met de Investment managers.

alle-tuinen-groen-greenport-duin-en-bollenstreek

Tegels er uit, plantjes er in

Minder steen en meer groen is hard nodig. Het vermindert wateroverlast bij hevige regenbuien, maar is ook van belang voor de biodiversiteit. In onze tuinen valt dan ook nog een hoop winst te behalen, aangezien in onze regio meer dan 70% van de tuinen uit steen bestaat. Onder het motto ‘Alle Tuinen Groen in de Duin- en Bollenstreek’ kunnen we met elkaar onze tuinen vergroenen.

Gratis plantjes

Doe mee en haal minimaal twee tegels uit je tuin om meer ruimte voor groen te creëren. Neem deze tegels (je kunt maximaal 10 stuks per huishouden inleveren) op 14 of 15 mei mee naar een van de aangesloten tuincentra en ontvang in ruil daarvoor drie gratis tuinplanten. Deze actie is geldig voor alle inwoners van de gemeenten Katwijk, Noordwijk, Lisse, Hillegom en Teylingen en zolang de voorraad strekt.

Aangesloten tuincentra

De volgende tuincentra doen mee, waarbij je tijdens het winkelen de Corona maatregelen in acht neemt en de instructies van het personeel opvolgt.

● Tuincentrum de Uiver – Katwijk
● Tuincentrum de Mooij – Rijnsburg
● Florajoy – Rijnsburg
● Tuincentrum De Mooij – Lisse
● Tuinextra – Noordwijk
● Hoveniersbedrijf de Rooij – Hillegom

Tips nodig?

Voor inspiratie, tips en andere acties om je te helpen ook jouw tuin nog groener te maken, kun je terecht op de actiepagina van De Groene Uitdaging www.degroeneuitdaging.nl/alletuinengroen

Vind je het lastig om starten met het vergroenen van je tuin? En hoe je het er voor kunt zorgen dat jouw groen weinig onderhoud en kennis vereist? Wendy Bakker van Operatie Steenbreek en hovenier Rens de Rooij, bekend van het tv-programma Uitstel van executie, helpen je graag. In een online webinar ‘Tegel eruit – Plant erin!’ geven zij tips.
Meld je aan via: https://www.degroeneuitdaging.nl/alle-tuinen-groen/webinar-tegel-eruit–plant-erin.

NK Tegelwippen

Woon je in Lisse, Noordwijk, Teylingen of Hillegom? Vergeet dan niet om je gewipte tegels ook te registreren voor het NK Tegelwippen via www.nk-tegelwippen.nl om zoveel mogelijk tegels met jouw gemeente te scoren!

koeien-lente-in-de-bollenstreek-greenport

Lentegevoel in de Bollenstreek

Lange rijen bussen vol met Keukenhofgangers zijn er dit jaar niet. Toch  is de lente in de Bollenstreek overduidelijk aangebroken. De bloeiende velden, waar kleur en geur vanaf spatten, hebben nog steeds een magnetische aantrekkingskracht op heel veel mensen. Stralend en lachend poseren ze voor een mooie hoek tulpen. Jong en oud genieten van dit bijzondere schouwspel. Reden voor LTO Noord Duin- en Bollenstreek, KAVB Bloembollenstreek en Greenport Duin- en Bollenstreek om het lentegevoel in de Bollenstreek onder de aandacht te brengen, want juist in deze tijd zijn inwoners van de Duin- en Bollenstreek zich extra bewust van de mooie en bijzondere omgeving waar ze eigenlijk wonen. De boeren en tuinders zorgen voor het landschap en richten het ook mede in.

Lente voor boeren en tuinders

Wanneer je door de streek rijdt, zie je het vast en zeker. De agrarische bedrijven zijn momenteel druk met voorjaarswerk, ziekzoeken (zoeken naar zieke tulpen of hyacinten in de bloeiende velden), tulpen plukken en het land klaarmaken voor zomerteelten. Ook op de veehouderijen is het voorjaarswerk begonnen en zijn bij een aantal bedrijven in de streek de koeien al naar buiten. Dat is natuurlijk geweldig mooi om te zien en goed voor de biodiversiteit.


Geluid van grazende koeien en roepende weidevogels

Bij Mts. Zeestraten in Hillegom zijn de koeien ook alweer naar buiten gegaan. Dit jaar is er wederom geen publieksevenement van gemaakt vanwege corona. Anita Zeestraten: ‘Toch is dit de mooiste dag van het jaar wat mij betreft, zo’n explosie van blijdschap en vrolijkheid is echt een genot om te zien. Het geluid van grazende koeien met op de achtergrond roepende weidevogels, dat geeft echt een lentegevoel. Het gras moet nog wel wat groeien maar met de voorspelde zon en minder koude nachten komt dat vast goed.’

Enjoy the flowers op afstand en voorkom ziekteverspreiding

De bloemenpracht is echt een toeristische trekpleister. We genieten er allemaal van, maar doe het met respect voor het gewas. Met borden en hekken hebben kwekers aangegeven dat het niet de bedoeling is om in het veld, tussen de bloemen, te gaan staan voor een foto of om bloemen te plukken. Daarbij zijn er normaliter vanuit ‘Enjoy the flowers’ vrijwilligers die langs de bollenvelden in gesprek gaan met de bezoekers en het verhaal uitleggen van de bol, de bloei en waarom kwekers willen dat bezoekers aan de kant van het veld of langs de weg blijven staan. Zoals Johan de Groot van fa. P. de Groot & zn. uit Noordwijk zegt: ‘Vaak realiseren mensen zich niet dat je met een leuke selfie tussen de bollen en bloemen ziektes kunt verspreiden, ook kun je de plant beschadigen. Voor de kweker kan het een enorme schadepost veroorzaken. Onze oproep is dan ook: Geniet vanuit de berm, ook vanaf daar kun je een prachtig plaatje schieten van de bloeiende bollenvelden.’

Vanwege corona is er dit jaar voor gekozen om, vanuit het oogpunt van veiligheid en gezondheid, geen vrijwilligers bij de velden neer te zetten. Voor 2022 heeft ‘Enjoy the flowers’ nog plek voor vrijwilligers. Aanmelden en meer informatie via communicatie@greenportdb.nl. *

* Greenport Duin- en Bollenstreek is niet de projectleider van ‘Enjoy the flowers’ en gebruikt voor nu haar kanalen om mogelijk geïnteresseerden informatie te geven over deelname aan ‘Enjoy the flowers’.

informatiebijeenkomst-COVID-19-greenport-duin-en-bollenstreek

Informatiebijeenkomst COVID-19 besmettingen Bollenstreek

Er is vanuit de landelijke overheid, via de veiligheidsregio en de brancheverenigingen, veel informatie verstrekt aanhuisvesters/uitzenders en bedrijven over het COVID-19 besmettingsrisico. Toch zien we zowel landelijk, als in onze regio, het aantal (cluster)besmettingen toenemen. Voor bedrijven is het van belang, om goed geïnformeerd te zijn over de huidige adviezen en maatregelen, om zo een veilige werkomgeving te kunnen waarborgen.

Ook is het bollenseizoen in volle gang en vanuit de GGD en de 5 Bollenstreek gemeenten is het initiatief ontstaan om via een digitale bijeenkomst bedrijven in de bollenstreekregio extra te informeren over de besmettingsrisico’s.

Inhoud bijeenkomst
De GGD zal dieper ingaan op hoe verspreiding van COVID-19 op de werkvloer kan worden tegengegaan en wat te doen indien er besmettingen zijn. Sinds het begin van de coronacrisis zijn arbeidsmigranten één van de risicogroepen, aangezien er een relatief hoog risico op verspreiding is op de werkvloer, maar ook in de thuissituatie en in het vervoer. Daarom zal ook verder worden ingegaan op deze specifieke beroepsgroep.
Daarnaast zal het huidige testbeleid behandeld worden, waarbij ook aandacht wordt besteed aan de
verschillende type testen, die momenteel beschikbaar zijn. De vaccinatiestrategie voor arbeidsmigranten zal kort worden toegelicht. Na de presentatie is er tijd om vragen te stellen.

Namens de gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen, Noordwijk en Katwijk nodigen wij je uit voor een webinar via Zoom op maandag 3 mei van 19.00 tot 20.00 uur.

Programma
19.00 – 19.10 uur Opening, introductie GGD
19.10 – 19.40 uur Presentatie GGD
19.40 – 19.55 uur Mogelijkheid tot het stellen van vragen
19.55 – 20.00 uur Afsluiting

Aanmelden gaat via projectondersteuningS&P@HLTsamen.nl.