delegatie-tussen-tulpen-wethouders-statenleden-greenport

Veldbezoek Duin- en Bollenstreek met het oog op de toekomst

Op deze zonnige vrijdag werden de ruim 40 genodigden getrakteerd op een veldbezoek door de Duin- en Bollenstreek. In de bus waren o.a. ook Hoogheemraadschap Rijnland, diverse partijen actief in de bollensector en telers aanwezig. Met stops en korte rondleidingen bij het demoveld van de Bollenjongens, Gebr. Rotteveel, Fa. A.T. Zeestraten en een bezoek aan de Tulip Experience Amsterdam. Ook stopte de delegatie bij de mogelijke locatie voor het winnen van aardwarmte. Deze plekken geven een goed beeld van de diversiteit aan agrarische bedrijven in de streek (veehouderij, bollenteelt, vaste planten en toerisme) en de ondernemers vertelden hun persoonlijke verhaal. Verhalen vol met drive over het verduurzamen van hun sector, het samenwerken met de natuur en de liefde voor de streek.

Communicatie met elkaar

Bollenjongen Ruben de Groot onderschreef het belang van communicatie tussen gemeente, provincie en agrariërs. Hij stipte dit extra aan als het gaat om woningbouw in de streek. Ruben ziet voldoende plekken die niet (meer) geschikt zijn als bollengrond en in aanmerking komen als mogelijk bouwgrond. Hij riep de bestuurders op in gesprek te gaan met de agrariërs – die graag betrokken zijn – die mogelijkheden zien in de streek om woningen te bouwen. Ruben is ook actief op het demoveld (hij stelde het land beschikbaar) waar proeven worden gedaan met natuurinclusief telen en ander gebruik van bodembedekking zoals een extra dikke laag stro en houtvezel om onkruid tegen te gaan.

delegatie-veehouderij-wethouders-statenleden-greenport

De blik naar buiten en toekomstgericht

Agrariërs in de streek werken hard aan o.a. duurzaamheid, natuurinclusiviteit, biodiversiteit, Kader Richtlijn Water, het terugdringen van het gebruik gewasbeschermingsmiddelen en ze zijn innovatief bezig. Eén van die innovaties is ziekzoekrobot Theo, die heel gericht zieke tulpen kan behandelen, en ook de laserwieder die met laser onkruid tussen het gewas verwijderd. Daarnaast de Regiocertificering ontwikkeld. Dit is een idee vanuit de sector om – van binnenuit – verbeterslagen te agenderen en deze na te streven. Met het oog op 2030 gaan de agrariërs in de Duin- en Bollenstreek vol goede moed aan de slag om met elkaar, de omgeving, gemeenten en provincie zorg te dragen voor een toekomstbestendige Duin- en Bollenstreek.

verdegaal-nationale-proeftuin-precisielandbouw-greenport- hycainten

Met kleine investering toch tot verbeelding sprekend resultaat

Mooi begin

‘Het werkt; althans technisch. Hij spuit niet specifiek de distels. Het is wat onduidelijk wat het algoritme eruit pikt. Desondanks een mooi begin.’ Het is het begeleidend tekstje bij twee zelf opgenomen filmpjes. Henk Verdegaal stuurt ze op woensdag 20 maart. Het ene filmpje geeft een beeld achterop de veldspuit die op vaste rijpaden over de bedden hyacinten rijdt. Te horen en te zien is hoe per bedbreedte steeds shotjes herbicide boven de bedden worden afgegeven. Op het tweede filmpje is in de cabine op het Topcon-scherm de spuitboom te zien. De grillige witte vlekken geven aan waar onkruid staat. De groene, meer afgepaste vlakjes laten zien waar op basis van de taakkaart is gespoten.

Spuitboom met doppen op een onderlinge afstand van 25,7 cm. De dop boven het onbeteelde strookje tussen de bedden is nu bij de botrytisbespuiting uitgeschakeld. Scheelt 14 procent middel.

Vermindering of beter effect

Verdegaal is het pad ingeslagen naar plaatsspecifieke gewasbescherming. Doel is efficiëntere inzet van chemisch/synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Dat kan een vermindering zijn, maar ook een betere effect van de gangbare hoeveelheid. Voor wat betreft onkruidmiddelen is het op Verdegaals bedrijf een kwestie van een betere verdeling over de breedte van de spuitboom. ‘In die zin dat ik op de paden, waar geen gewas staat en dus geen concurrentie, wat zwaarder doseer.  Op het talud van pad naar het bed wil ik voldoende geven. In de bedden waar hyacinten concurreren met onkruid, dan wil ik de dosering iets lager. Per saldo levert dat meer rendement bij een gelijke dosering per hectare.’

Doppen op 25,7 cm

Verdegaal heeft de luchtondersteuning van zijn spuitmachine gehaald. Middelen die dat nodig hebben, zijn verdwenen, de noodzaak is minder geworden. De machine is nu uitgerust met spuitdoppen op onderling 25,7 cm afstand. Zeven doppen overbruggen 180 cm, met één dop boven het pad tussen de rijen, de andere zes boven het bed. Met net geen 24 meter breed, pakt de spuit per werkgang 13 bedden hyacinten. De boomhoogte is verkleind. ‘Bij spuiten tegen botrytis (vuur) zet ik de doppen tussen de bedden dicht. Dat scheelt bij de vroegste bespuitingen als het blad nog recht omhoog staat, meteen één zevende aan middel, 14 procent minder.’

Grote besparing mogelijk

De doppen kunnen per sectie van zeven stuks worden aangestuurd. Het is niet helemaal spotspraying, de doppen worden immers per bedbreedte van 180 cm aan en uitgezet. Evenzogoed is door deze aanpak een besparing op middel van meer dan 95 procent mogelijk bij de bestrijding van probleemonkruiden. Afhankelijk natuurlijk van hoeveel er staat. Deze plaatsspecifieke aanpak van distels en andere probleemonkruiden was  er in feite de reden van dat Verdegaal zich eind 2020 aansloot bij de NPPL. Geautomatiseerde plaatsspecifieke aanpak, wel te verstaan. ‘Met de rugspuit erdoor kan ook, maar dat kost veel tijd. Met twee man doe je in twee uur een kwart hectare. Bovendien is ook voor een geoefend oog de herkenning best lastig.’

Henk Verdegaal stelt zijn spuitmachie in.

Taakkaart via Croptic

Henk Verdegaal spreekt nu, voorjaar 2024, van een mooi begin van een geautomatiseerde plaatsspecifieke aanpak van probleemonkruiden. Tegelijk is de route die hij aflegt een demonstratie van hoe lastig de introductie van precisietechnieken in de boerenpraktijk kan zijn. Na vier jaar tobben met onder meer eigen drone met camera heeft Verdegaal dit jaar het Belgische dronedata-bedrijf Croptic in de arm genomen. Op 13 maart heeft Croptic met een camera foto’s gemaakt van distelplekken in een opkomen gewas hyacinten. Op 20 maart is gespoten met Laudis. ‘Ook hier weer de klassieke opstartproblemen’, vertelt Verdegaal. ‘Eerst een probleem met de SD-kaart. Dat hebben we hier gelukkig meteen in het dorp kunnen oplossen. Dan regen en wind, waardoor we maar één perceel in plaats van vijf hectare konden doen.’ Maar goed, drie dagen later arriveerde uit België voor dat ene perceel de taakkaart die zo in de Topcon-computer kon worden ingeladen. Een spuitimpuls voor één afzonderlijke sectie resulteert in een bespoten vlak van naar schatting 180 x 180 cm (sectiebreedte x ongeveer de afstand die tijdens een shot wordt afgelegd).

Hyacint vroeger dan distel

Zoals gezegd is op 20 maart gespoten. Dat het resultaat nog te wensen overlaat, dat het algoritme moeite had distels van gewas te onderscheiden, wijt Verdegaal aan het feit dat ze in een groeiend hyacintengewas moeten worden waargenomen. ‘Bij ons is het gewas vroeger dan het onkruid. Het lijkt er op dat we met de opnames te vroeg waren voor een goede detectie. Misschien moeten we er meer onder een hoek naar kijken.’ Wat wel goed ging was het aantal bloemen per vierkante meter tellen. ‘Alleen is de toegevoegde waarde daarvan gering. We weten immers wat we geplant hebben.’

Vliegen op twaalf meter

Vraag is nu hoe verder. Verdegaal: ‘In principe willen we door op de ingezette weg. Een tweede perceel in Slootdorp is inmiddels ingevlogen, daarbij is bij wijze van proef een klein deel op een hoogte van vijf meter gevlogen. Daaruit zal moeten blijken of het algoritme beter werk levert dan bij een vlucht op twaalf meter. Daarnaast speelt op dit perceel een probleem met waterschade. De bollen zijn niet weg, maar hebben een groeiachterstand. We spelen met de gedachte om deze plekken met een bladmeststof wat bij te laten trekken. Daarvoor geldt wel dat we geen plaatsspecifieke variabele dosering (VRA) kunnen toepassen met onze veldspuit, het is plaatsspecifiek aan of uit.’ Mocht de detectie ín het groeiend cultuurgewas toch moeilijk blijken, dan wordt een dronevlucht in de zomer overwogen. Na de oogst op leeg land of ook in de groenbemester, zo is de hoop,  zou het in theorie iets makkelijker moeten zijn om distels en bijvoorbeeld gele akkerkers op te sporen. Verdegaal: ‘Eerst dit maar eens van de grond krijgen. Maar ik voel ook bij de toeleveranciers wel een voorzichtige positieve vibe. Het spreekt veel mensen aan dat met een relatief kleine investering op een oude veldspuit toch een tot de verbeelding sprekend en praktisch bruikbaar resultaat valt te behalen.’

Meer tijd voor precisietechnieken

‘De boog stond hier altijd gespannen’, motiveert Henk Verdegaal de forse ingreep in de omvang van zijn bedrijf. ‘Daar wilden we voor ons gezin vanaf. Zaterdag werkten ’s middags tot vier uur door, soms tot half zes. Iedere zondagmiddag vijf uur reed ik met bloemen naar de veiling; voor enkele dat anderhalf uur vraag je op zondag een medewerker niet.’ Op zich, vertelt Verdegaal, hadden we met die 50 hectare plus broeierij geen verkeerde arbeidsfilm. Jaarrond altijd werk voor hem en de zeven vaste medewerkers. Nu wordt het werk gedaan met twee vaste medewerkers. In de maanden december tot en met maart is het nu rustiger. ‘Sinds drie jaar heb ik meer tijd voor privé, fysiek is het minder zwaar en ik heb meer tijd om stappen te zetten op het vlak van meer precisietechniek. Daartegenover hebben we qua inkomen een stapje teruggezet.’

Project Remote Sensing voor Sierteelt

Henk is ook één van de telers die actief is in het project ‘Remote Sensing voor Sierteelt’. Op o.a. een veld van Henk zijn door drones van Unmanned Valley beelden gemaakt. Deze beelden (foto’s) zijn door meerdere telers bekeken en geannoteerd (een soort ranking). Met deze annotatie wordt een AI-model ontwikkeld wat ziekte (botrytis) vroegtijdig kan herkennen in hyacint. Hier mee kan heel gericht behandeld worden.
Lees hier meer over het project: https://greenportdb.nl/drones-en-ai-helpen-boeren-bij-het-voldoen-aan-europese-milieuregels/.

Het project kwam ook aan bod bij Goedemorgen Nederland. De opnames bekijk je hier: https://greenportdb.nl/voorzitter-greenport-bij-goedemorgen-nederland/

Bron: Nationale Proeftuin Precisie Landbouw

Hackaton-hortiheroes-greenport

HortiHeroes nodigt studenten uit de sector te hacken

Studenten kunnen deelnemen aan de Hackathon als zij op dit moment een mbo-, hbo- of universitaire opleiding volgen. De studierichting maakt niet uit, de meest originele/beste innovatie wordt beloond met een prijs van € 1.000,-.

Aanmelden

Uiterlijke datum om te kunnen inschrijven is vrijdag 17 mei en doe je via www.hortiheroes.com/hackathon. Na inschrijving ontvang je meer informatie per e-mail.

Meer informatie

De Nederlandse glastuinbouw is toonaangevend en wordt wereldwijd geroemd voor haar innovatie en efficiëntie. Met groenten- en sierteelt zijn we dé leverancier van gezondheid en geluk wereldwijd. Toch staat de sector in ons eigen land onder druk. In de strijd om schaarse ruimte, arbeidskrachten en natuur wordt kritisch gekeken naar de grootste uitdagingen die de sector heeft: arbeid, energie en gewasbescherming.

Creativiteit en innovatie zijn de sleutelwoorden om vooruit te kunnen. Daarom zoeken we jou: student en held van de toekomst. Gooi jouw denkkracht in de strijd tijdens deze Hackathon. Tijdens een dag vol inspiratie en innovatie gaan we oplossingen genereren voor een toekomstbestendige tuinbouw. Een economische sector die wél van belang is, maar in balans met natuur en maatschappij.

Doe mee aan de HortiHeroes Hackathon:

  • Maak kans op € 1.000,-
  • Netwerk voor jouw toekomst
  • Draag bij aan de energietransitie én een duurzaam voedselsysteem
  • Ervaar de energie die vrij komt door samen te werken
  • Gratis deelname en vervoer vanaf Delft of Den Haag station.

Voor wie?

Je kunt deelnemen aan de Hackathon als je op dit moment een mbo-, hbo- of universitaire opleiding volgt. Jouw studierichting maakt niet uit, we hebben alle kennis, vaardigheden en frisse blikken nodig om het verschil te maken!

Wat is een hackathon?

Een hackathon is een event waarin deelnemers in teams samenwerken en strijden om binnen een korte tijd de beste en meest innovatieve oplossing voor een uitdaging te bedenken en te presenteren.

Hackathon partners

HortiHeroes partnersWorld Horti CenterRijk ZwaanDivision QKoppert Cress, Glastuinbouw NederlandHogeschool Inholland en met support van het Nationaal Groeifonds Katapult.

Kom-in-de-Kas-groene-liefde

Glastuinbouw in de media: vooruitblik Kom in de Kas in de Telegraaf

Voor de reportage over Kom in de Kas bracht de journaliste een bezoek aan burgemeester Bouke Arends van Westland. In samenspraak met Team Communicatie van Glastuinbouw Nederland zijn ook de sierteeltbedrijven Vilosa (kalanchoë) en Harry Wubben (santini) bezocht.

Waar de Westlandse burgemeester in het artikel met name de toonaangevende internationale positie van het glastuinbouwcluster benoemt, leggen de telers René van Dop en Harry Wubben de nadruk op het innovatieve karakter van de sector. Innovaties die het publiek het komend weekend met eigen ogen kan bewonderen. Van Dop noemt specifiek de ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid en automatisering. Concrete voorbeelden van Wubben zijn de op zijn bedrijf ontwikkelde bioverblazer in de strijd tegen spint en luis en het gebruik van accu’s om stroom op te slaan.

In de bijlage de PDF van het artikel uit de Telegraaf van woensdag 3 april. Klik hier voor de website van Kom in de Kas.

demoveld-bollenstreek-greenport

Nieuwsbrief maart 2024

In de nieuwsbrief van maart 2024 vind je onder andere:

Lees de volledige nieuwsbrief gemakkelijk online.

Elke maand de nieuwsbrief in je mailbox? Meld je aan door op de homepage het formulier in te vullen.

eenden-waterkwaliteit-verbeteren-greenport-duin-en-bollenstreek

Laatste kans: gratis inleveren resten gewasbeschermingsmiddelen

Nieuwe fase: inzameling van gewasbeschermingsmiddelen

Sinds 2023 kunnen agrarische ondernemers in de open teelten, in de glastuinbouw en loonwerkers kosteloos omgespoelde, lege plastic cans (verpakkingen) van gewasverzoringsproducten inleveren. Eens per jaar worden deze verpakkingen ingezameld. Nu start de volgende fase van de STORL-regeling: de resten en restanten van gewasbeschermingsmiddelen worden nu ook ingezameld. Per adres kan er maximaal 50kg/liter ingeleverd worden. Dit gebeurt 1 keer per 2 jaar en zal dit jaar (2024) plaatsvinden. Het volgende moment is dus in 2026. 

Schoon oppervlaktewater

Het doel van de actie is dat er minder (resten van) gewasbeschermingsmiddelen in het oppervlaktewater terechtkomen. Daarom ondersteunen de waterschappen deze inzamelingsacties.

Bron: Landbouwportaal Rijnland