Buitendienst-Hillegom-Katwijk-Teylingen-Lisse-klaar-voor-nk-tegelwippen

NK Tegelewippen gaat weer van start!

Het NK Tegelwippen gaat weer van start. In totaal zijn er in Nederland al meer dan 4 miljoen tegels op deze leuke, ludieke manier vervangen voor groen. En ook dit jaar gaan we weer flink wat tegels wippen met z’n allen. Dit jaar strijden gemeenten Hillegom, Teylingen, Lisse en Katwijk met en tegen elkaar. Wie verruilt de meeste tegels voor groen?

Op 21 maart wordt het officiële startsein gegeven voor het NK Tegelwippen en kan iedereen weer zijn of haar verwijderde tegels aanmelden via www.nk-tegelwippen.nl. Deze tegels tellen op bij de ‘tegelstand’ van jouw gemeente. De actie loopt tot en met 31 oktober 2022. De gemeente die op dat moment de hoogste tegelstand heeft, wint de felbegeerde Gouden Tegel.

Draag je steentje bij!

Je zal je misschien afvragen, wat helpt dat nou die paar tegels? Maar het maakt wel degelijk verschil. Zeker wanneer we met z’n allen ons best doen. En dat is hard nodig; onze leefomgeving versteent in hoog tempo. Ook in de gemeente in de Duin- en Bollenstreek ligt de verstening ver boven de 55% met een enkele uitschieter rond de 70%. Dat moet en kan anders en een groot deel van deze stenen liggen in onze eigen achtertuinen. Dus doe mee, want iedere tegel telt!

Belang van minder steen en meer groen

We krijgen door de klimaatverandering steeds vaker te maken met hevige regenbuien, maar ook met extreme hitte. Klimaatadaptatie is een manier om ons te wapenen tegen het veranderende klimaat. En het ‘ontstenen’ en meer groen is daar een manier van. Bij hevige regen, kan het water zo makkelijker de grond inzakken. Maar minder steen voorkomt ook hittestress en geeft verkoeling in de zomers. Verder is meer groen in onze tuinen ook van levensbelang voor de biodiversiteit.

Doe mee!

Vanaf 21 maart kun je via de speciale website meedoen aan het NK Tegelwippen door je gewipte tegels registreren. Dus doe allemaal mee en draag ook je steentje bij!

Alle tuinen groen

De Groene Uitdaging organiseert in opdracht van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen de campagne ‘Alle Tuinen Groen’. Met onder andere Tegel eruit – plant erin, Fiets zoekt groen, het GroenDoenPlein en de Tuinambassadeurs. Meer informatie via www.degroeneuitdaging.nl/alletuinengroen.     

basisschool-de-molenwerf-doneert-teeltkart-aan-ISK-Bollenstreek

Kindcentrum de Molenwerf ‘doneert’ Tuinbouw Battle kar aan ISK Bollenstreek

Meerdere scholen uit de Duin- en Bollenstreek doen mee met ronde 3 van de Tuinbouw Battle, zo ook een aantal klassen van Kindcentrum de Molenwerf uit Heemstede. Vanuit ISK Bollenstreek kwam ook de vraag om deel te nemen. De aanmelding was net te laat, maar dankzij juf Nathalie van de Molenwerf doet ook ISK Bollenstreek mee met ronde 3 die afgelopen maandag 6 maart startte.

Zoveel mogelijk scholen en klassen

Greenport Duin- en Bollenstreek wil met de Tuinbouw Battle zoveel mogelijk leerlingen van groep 7 en 8 laten kennismaken met de groene sector. Per ronde zijn vijf karren beschikbaar voor vijf klassen van het liefst vijf verschillende scholen. De Molenwerf deed schoolbreed mee en kreeg daarom twee karren en toen zij hoorden dat ISK Bollenstreek ook mee wilde doen twijfelden zij geen moment en lieten zij weten dat ze één van hun karren wilden doneren aan ISK omdat ISK een geweldig initiatief is en zij graag op deze manier hun steentje bijdragen.

ISK Bollenstreek

De ISK biedt onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 12- 18 jaar, die nog maar kort in Nederland wonen en die de Nederlandse taal nog niet (goed) beheersen. Deelnemen aan de Tuinbouw Battle biedt deze leerlingen de kans om Nederland, onze streek en de sierteeltsector te leren kennen. Locatiedirecteur Marian de Jong is enthousiast: “Samen laten we de wereld groeien.”

Meedoen is gratis

Meedoen met een school/klas? Dat kan! In november 2023 start de volgende reeks van drie rondes van dit gratis project. Aanmelden is vanaf nu mogelijk door een e-mail te sturen naar communicatie@greenportdb.nl met daarin de naam van de school, contactpersoon (e-mail + telefoonnummer). Greenport Duin- en Bollenstreek zorgt met medewerking van de vrijwilligers en kwekers voor de rest. Kijk voor meer informatie op www.greenportdb.nl/tuinbouw-battle

Onderzoek naar klimaatverandering in de Duin- en Bollenstreek

“Mijn naam is Tianyun Ni, een vierdejaars student van Hogeschool Inholland, met als hoofdvak Horticulture & Agribusiness Double Degree. Ik heb een afstudeerproject over risicomanagement van klimaatverandering in Duin- en Bollenstreek. Het project wordt uitgevoerd in opdracht van Gerry Kouwenhoven, universitair hoofddocent bij Inholland, namens een grote groep betrokken stakeholders, zoals andere hogescholen, het mkb en brancheorganisaties. Dit project duurt ongeveer 5 maanden, van februari 2023 tot 23 juni 2023. 

Project over klimaatverandering in de Duin- en Bollenstreek

De reden om dit project te doen is dat klimaatverandering een serieus probleem is waar de laatste jaren steeds meer over wordt gesproken. Veel plaatsen worden ook geconfronteerd met de negatieve gevolgen van klimaatverandering voor hun productie. Hoewel de glastuinbouw in Nederland de belangrijkste productie verzorgt, zijn er nog steeds veel plantensoorten die in de volle grond groeien en de bescherming missen die een kas kan bieden. De Duin- en Bollenstreek staat bekend om zijn bollenteelt en vanwege het feit dat in de volle grond wordt geteeld. Hierdoor krijgt de teelt te maken met de invloed en bijbehorende risico’s van de klimaatverandering. Als ze eenmaal echt worden getroffen door het risico van de rampzalige klimaatverandering, zullen de kwekerijen of telers enorme verliezen lijden, zowel qua gewasproductie als financieel verlies. Aan ondernemerskant lijkt het alsof men onvoldoende voorbereid is op de gevolgen van klimaatverandering en reageren veel ondernemers alleen vanuit crisisdenken en hebben ze een kortetermijnstrategie. Risicomanagement en langetermijnstrategie worden nog onderbenut. Om de gevolgen van klimaatverandering op de teelt in de toekomst te voorkomen of om het verlies te minimaliseren, is onderzoek naar risicobeheer van klimaatverandering essentieel en noodzakelijk. 

Na het project  

Na afronding van dit project hoop ik meer te leren over de effecten van klimaatverandering, het risicomanagement ervan, de situatie van Duin- en Bollenstreek en het werkelijke inzicht van de ondernemers in Duin- en Bollenstreekregio.  

Voor de regio Duin- en Bollenstreek hoop ik dat mijn onderzoek een substantiële bijdragen heeft, bijvoorbeeld dat de telers het effect van klimaatverandering beter kunnen begrijpen en het risicobeheer in een langetermijnstrategie beter kunnen voorbereiden. Ook hoop ik dat mijn onderzoek Greenport Duin- en Bollenstreek kan helpen om de regio goed te beheren en waarschijnlijk nieuwe ideeën kan geven over hoe Keukenhof het hele jaar door optimaal kan worden benut, ook buiten de tentoonstellingsperiode.”

Draag bij aan het onderzoek naar klimaatverandering

Naast de begeleiding die ze krijgt vanuit Greenport Duin- en Bollenstreek is Tianyun Ni is op zoek naar ondernemers/partijen die met haar in gesprek willen. Wil je meer weten of heb je suggesties? Meld je bij onze programmamanager Maarten Prins via maarten@greenportdb.nl.

Klas 7b/8b van basisschool De Akker wint ronde 1 Tuinbouw Battle

De leerlingen van basisschool De Akker deden met drie klassen mee aan ronde 1 van de Tuinbouw Battle. Met de start in november 2022 waren zij de eerste klassen die tulpen kweekten in hun eigen klaslokaal. Een kar met teeltinstallatie voorzien van ledverlichting, een tijdschakelaar, voldoende water en goede uitleg konden niet anders betekenen dan een goede oogst.

Weggeven en verkopen

De leerlingen zorgden er met elkaar voor dat de ruim 400 tulpenbollen de juiste verzorging kregen. Met meetlatjes hielden ze de groei bij en door de juiste hoeveel licht en water groeiden de tulpen goed. Vrijwilliger bij het project Nico van der Poel laat weten: “Groep 7b/8b heeft uitstekend samengewerkt. Het proces van het groeien van de tulpen en het verkopen zijn heel mooi weergegeven in het verslag en de drie posters die gemaakt zijn. De doelen zijn democratisch door de klas gekozen, 100 tulpen zijn weggegeven aan mensen die een bloemetje kunnen gebruiken en 300 tulpen zijn verkocht voor het goede doel ‘Mercy Ships’. Daar hebben ze 175 euro voor opgehaald.” Een prachtige opbrengst voor de leerlingen (die leerden samenwerken, zorgen voor de tulpenbollen en keuzes maken als het gaat om weggeven, verkopen en het kiezen van het goede doel) en de ontvangers die werden verblijd met een bosje tulpen.

Op tv

Van de drie klassen die meededen is één klas geïnterviewd door BO Omroep. Heel spannend en leuk voor de drie leerlingen die op tv kwamen. Zelfs het NOS Journaal en NOS Jeugdjournaal werden gehaald! Als kers op de taart is deze klas ook met de Bollenjongens naar Keukenhof geweest om bollen te planten in het perkje van de Bollenjongens. Op uitnodiging van Keukenhof mogen de leerlingen in het voorjaar het resultaat bekijken.

De Tuinbouw Battle

De leerlingen van de groepen 7 e/o 8 telen tijdens deze Tuinbouw Battle (TBB) zelf tulpen in de klas met behulp van oud-kwekers en docenten. Tijdens deze battle gaan de leerlingen niet alleen zelf kweken, maar gaan ze ook ‘de strijd aan’ met de andere deelnemende scholen (elke ronde kunnen vijf klassen van vijf scholen meedoen) in de regio: welke school kweekt de mooiste tulpen, schrijft het leukste verslag en verzint een originele manier om de zelfgekweekte tulpen te verkopen?

Meedoen is gratis

Meedoen met een school/klas? Dat kan! In november 2023, start de volgende reeks van drie rondes van dit gratis project. Aanmelden is vanaf nu mogelijk door een e-mail te sturen naar communicatie@greenportdb.nl met daarin de naam van de school, contactpersoon (e-mail + telefoonnummer). Greenport Duin- en Bollenstreek zorgt met medewerking van de vrijwilligers en kwekers voor de rest. Kijk voor meer informatie op www.greenportdb.nl/tuinbouw-battle.  

______________________________EINDE PERSBERICHT____________________________________

Meer informatie over de Tuinbouw Battle:

Eva van der Kwast (eva@greenportdb.nl) of 06- 51 88 58 81.

royal-de-ree-co2-neutraal-zonnepanelen

Subsidie voor eigenaren van grote asbest daken

Inleiding

Dat asbest slecht is voor je gezondheid weten we. Toch zijn er in de Duin- en Bollenstreek nog veel asbestdaken. Provincie Zuid-Holland heeft een subsidie voor dakeigenaren met asbestdaken, namelijk Zonnig Zuid-Holland. Je kunt met de subsidie het dak geschikt maken om zonnepanelen te plaatsen. Het stimuleert het opwekken van zonne-energie. Een mooie investering in jouw onderneming en de maatschappij.

Inzetten subsidie

De subsidie Zonnig Zuid-Holland kan worden ingezet om het dak geschikt te maken voor het plaatsen van zonnepanelen. Je kunt de subsidie dan inzetten om asbest te laten verwijderen, de constructie geschikt te maken en het voor plaatsen van de lichtgewicht zonnepanelen.

Wat is de hoogte van de subsidie?

De subsidie voor het aanpassen van uw dak voor zonnepanelen, bedraagt de subsidie € 80,- per gerealiseerde kWp (kilowattpiek) met een maximum van € 100.000.

Wat zijn de voorwaarden?

1. Het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd is gelegen in de provincie Zuid-Holland;

2. De aanvrager is eigenaar of pachter van het dak waarop de zonnepanelen worden geïnstalleerd;

3. Het aantal m2 panelen dat wordt gesubsidieerd door Zonnig Zuid-Holland, mag niet het aantal m2 van de aanpassingen van het dak overschrijden;

4. De zonnepanelen hebben een totale capaciteit van tenminste 15 kilowatt-piek (ongeveer 45 tot 50 panelen)

5. De subsidie wordt gebruikt voor het geschikt maken van daken, het verwijderen van asbest in combinatie met de gelijktijdige aanschaf en installatie van conventionele PV-panelen of lichtgewichtpanelen.

Aanvragen

De subsidieaanvraag gaat per post of digitaal. Voor de aanvraag per post maak je gebruik van het aanvraagformulier op de website. Hier vind je ook het digitale aanvraagformulier.

Let op!

De subsidie eindigt dit jaar (2023) en de pot raakt leeg, wees er dus snel bij! Je kunt deze subsidie aanvragen bovenop de SDE++. Dit levert geen problemen op.

Lokale vakspecialisten

Heb je de subsidie aangevraagd en ben je op zoek naar een leverancier? Via www.zakelijkzuiniger.nl vind je vakspecialisten uit de regio.

Meer informatie en aanvragen?

Wil je meer weten van de subsidie Zonnig Zuid-Holland óf de subsidie aanvragen? Ga naar Zonnig Zuid-Holland en bekijk daar de voorwaarden.

rapport-has-studenten-duin-en-bollenstreek-greenport

Rapport ‘Een gezonde Duin- en Bollenstreek’

Wat houdt ‘Een gezonde Duin- en Bollenstreek’ precies in? Hoe komen we daar? Studenten van HAS Den Bosch onderzochten het. Alle acht met een eigen aandachtsgebied, samengevat in een rapport wat zij presenteerden op woensdag 15 februari bij Unmanned Valley. Een gezelschap van spelers in de regio was aanwezig om te horen én te zien welke ideeën deze studenten hebben bij biodiversiteit, circulariteit, samenhang in de regio, mobiliteit, woningbouw, cultuur en natuur.

Het rapport is opgebouwd uit een aantal deelonderzoeken:

  • Yannick van Maasdam:  Onderzoek naar de verzilting van de Duin en Bollenstreek nu, en de gevolgen in de toekomst 
  • Femke van Loon:  Biodiversiteitsvergroting door middel van introductie van de Blauwborst met bijpassende maatregelen 
  • Teun Laureijs: De toepasbaarheid van Agroforestry als landbouw vorm voor het verduurzamen van de bollenteelt 
  • Jelle Jurrius: Het creëren van handvaten om meer bollentelers natuurinclusieve bloembollen te laten telen 
  • Jelle Loeffen: Ontwikkellocaties nieuwe GOM woningen 
  • Myrthe Velthuizen: Omgaan met toekomstige verzilting van de Duin- en Bollenstreek, door in te spelen op de gevolgen 
  • Jan-Bart de Ree: Natuurinclusief inrichten van wegen en andere infrastructuur, in combinatie met het vergroten van de verkeersveiligheid in de Duin- en Bollenstreek 
  • Martijn van Ooijen: Onderzoek naar de ruimtelijke impact van de ontwikkelingen van transferia in de Bollenstreek.

Rapport ‘Een gezonde Duin- en Bollenstreek’

De studenten hebben het volledige rapport vrijgegeven en dit is hier te lezen. Daarnaast is ook de presentatie te bekijken, klik hier

Samenvatting

Op de speciaal gemaakte poster is in een notendop te zien wat de studenten hebben onderzocht en wat zij voor ogen hebben. Bekijk hier de poster.

Vervolg 

De aanwezigen waren zeer te spreken over het onderzoek. De uitkomst in het rapport is niet in beton gegoten, maar biedt een visie en kan dienen als startpunt voor verdere gesprekken. Greenport Duin- en Bollenstreek heeft met de studenten de afspraak gemaakt dat zij deze presentatie nogmaals zullen geven aan een groep belanghebbenden.