bloeiende-bollestreek-project-greenport-duin-en-bollenstreek

Een toekomstbestendige Bollenstreek

Het project Bloeiende Bollenstreek is opgezet om vanuit vraagstukken van bollentelers, andere ondernemers en brancheorganisaties samen te werken aan een toekomstbestendige bollenstreek. De centrale vraag in het project is: hoe kan kennis bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie, betere gezondheid, duurzamer gebruik van grondstoffen, en hogere kwaliteit van werk- en woonomgeving met meer natuur en biodiversiteit?

“Met bollen en bloemen van topkwaliteit, vrij van ziekten, op een rendabele manier geteeld in harmonie met de omgeving, emissieloos en met een verantwoorde omgang met de natuurlijke hulpbronnen water, energie, bodem en biodiversiteit”, is de ambitie van de KAVB en Greenport Duin- en Bollenstreek in Op naar een Vitale Teelt 2030.

“En dat is makkelijker gezegd dan gedaan: er komen steeds hogere kwaliteitseisen aan de bloemen en bollen, het aantal toegestane gewasbeschermingsmiddelen neemt af, er staat druk op de teeltgronden door wet- en regelgeving om duurzamer te produceren en het is moeilijk om de bodemvruchtbaarheid op niveau te houden”, legt Andries Middag, programmamanager van Greenport Duin- en Bollenstreek, uit.

Samenwerking

Daarom werken in het project verschillende partijen samen om oplossingen te bieden aan de sociale en economische kennisvragen uit de sector, en de kleinere kennisvragen vanuit de ondernemers. In de Greenport Duin- en Bollenstreek werken al veel bedrijven samen, onder andere aan duurzaamheid. “Omdat duurzaamheid niet alleen noodzakelijk is, maar ook een kans”, aldus Middag.

De unieke samenwerking tussen lokale ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers maakt het project vernieuwend. Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis: “Als kennispartijen dragen we graag bij aan die ambitie van de ondernemers: een natuurinclusieve, weerbare bollenteelt waaraan de ondernemer geld verdient en de maatschappij en natuur beter van wordt.”

Over Bloeiende Bollenstreek

Meerdere partijen in de sector werken samen met Naturalis Biodiversity Center aan dit project, zoals de kennispartijen Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden, NIOO-KNAW, Erasmus Universiteit Rotterdam, Wageningen Universiteit & Research en de HAS, de partijen vanuit de bollensector; KAVB, van Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank, Lubbe Lisse, JUB Holland en LTO, de regionale partijen; Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland, het Nationaal Park Hollandse Duinen, en alle andere partijen die bij willen dragen aan de bloembollensector en Bollenstreek van morgen.

Financiering

Het project wordt gefinancierd door ACCEZ: Accelerating Circular Economy Zuid-Holland. ACCEZ is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, TU Delft, Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Wageningen University and Research en VNO-NCW West en staat voor kennis met impact. ACCEZ versnelt de circulaire economie in de provincie Zuid-Holland op de thema’s gebiedsontwikkeling, kringlooplandbouw, maakindustrie en kunststoffen.

“Een gezonde en robuuste bollenteelt met de natuur als partner, dat is de enorme uitdaging, waaraan het project ‘Bloeiende Bollenstreek’ een steentje bij wilt dragen.”

Meer informatie over het project is te vinden op Bloeiende Bollenstreek. Of neem voor inhoudelijke vragen contact op met Koos Biesmeijer via koos.biesmeijer@naturalis.nl of projectleider Marten Schoonman via marten.schoonman@naturalis.nl.

martijn-baudoin-C4rDHqqmu4w-greenport-duin-en-bollenstreek

Klimaatneutraal 2040

Bekijk de pagina hier. De komende tijd zullen wij deze pagina verder invullen met al onze activiteiten: houdt deze dus in de gaten! Verder is het programma en al haar activiteiten vanaf nu herkenbaar aan bovenstaand logo.

Toelichting programma

Het is een enorme uitdaging: Klimaatneutraal in 2040. Dat hebben de Greenports met elkaar afgesproken en vastgelegd in het Tuinbouwakkoord en het Klimaatakkoord. Ondernemers in onze regio nemen de verantwoordelijkheid nu al op zich om verduurzamingsmaatregelen te implementeren. Dit laat zien dat het ondernemerschap in de regio groot is en het belang van een duurzame regio wordt gezien. Maar om echt Klimaatneutraal te worden moeten we nieuwe samenwerkingen gaan bouwen. We moeten aansluiten bij aardwarmte initiatieven in de regio, we moeten onze eigen groenstromen weer om gaan zetten in groengas, CO2 en warmte en dat kunnen de ondernemers niet alleen.

 

 

Klimaatneutraal, met elkaar!

Door synergie te zoeken tussen de verschillende duurzaamheidsactiviteiten en projecten kan er nog meer impact gemaakt worden. En dat is precies het doel van het energieprogramma. Het programma richt zich op alle bedrijvigheid in de Greenport: bloem(bollen)telers, logistiek, glastuinbouw en (groot)handel. We jagen projecten aan om bestaande initiatieven te versnellen, ondersteunen overheden, maken inzichtelijk wat ondernemers al hebben bereikt en werken projectmatig aan het organiseren van de energievraag.

Wil je meer weten of  heb je leuke project ideeën? Neem dan contact op met: Tanja@nflux.nl / 06-122 31 591 of Annebel@nflux.nl / 06-457 25 146. 

Winnaars Tuinbouw Battle ronde 2 ontvangen prijs

De Tuinbouw Battle, een initiatief van Greenport Noord-Holland Noord, is een succes de Duin- en Bollenstreek. Ronde 2 startte in maart met 4 scholen en 5 klassen uit Rijnsburg, Sassenheim, Leiden en Noordwijk, het maximale wat haalbaar is per ronde. De leerlingen van alle basisscholen kweekten in de klas hun eigen tulpen. Als opdracht kregen zij mee om, naast de verzorging, een verslag te schrijven over de kweek, het verzorgen en verkopen van de tulpen. Daarbij mochten zij al hun creativiteit laten gaan en dat lieten de leerlingen zich geen twee keer zeggen. Naast een mooi geschreven verslag en eigen ontworpen inpakmateriaal, werd er een heuse vlog gemaakt over de ervaringen rondom het kweken, kwam op één van de scholen een kunstenares langs en werd de school versierd met eigen geschilderde tulpen.

Verkoop

Onderdeel van het educatieve programma van de Tuinbouw Battle is het verkopen of weggeven. Hoeveel tulpen gaan er in een bos, wat is de verkoopprijs en wat gebeurt er met de opbrengst, zijn vragen die de leerlingen samen moeten beantwoorden. Deze ronde kozen de leerlingen er voor om het eindproduct te verkopen en dat deden ze niet onverdienstelijk. Er werd flink wat geld opgehaald om een klassefeest te organiseren (indien mogelijk i.v.m. corona) en buitenspeelmateriaal aan te schaffen. Het leuke hierbij is dat de aanschaf in overleg gaat met de andere klassen van de school.

Startdata Tuinbouw Battle bekend

Eind 2021 en begin 2022 gaat deze gratis groene battle, waarbij Onderwijs en Arbeidsmarkt van Economic Board Duin- en Bollenstreek ook een rol speelt, weer van start en scholen kunnen zich aanmelden via communicatie@greenportdb.nl.
Meer informatie over dit educatieve project is te vinden op www.greenportdb.nl/tuinbouw-battle.

tv-serie Bollenjongens - april 2021- greeport-duin-en-bollenstreek

Nieuwe tv-serie ‘Bollenjongens’ start 5 mei

Op woensdag 5 mei start de nieuwe serie ‘Bollenjongens’ op TV West. In deze serie volgt presentator Johan Overdevest een jaar lang elf jonge agrariërs tijdens hun werk op het land en in de schuren in de Duin- en Bollenstreek. Deze streek is belangrijk voor het toerisme in Nederland en voor de export: de bollen en bloemen worden naar de hele wereld verzonden. Wat allemaal komt kijken bij het vak van bollenkweker is te zien in de nieuwe serie ‘Bollenjongens’ die vanaf 5 mei tien weken lang te zien is op TV West en online via Omroepwest.nl en de Omroep West app.

Waarom zetten kwekers hun land onder water? Hoeveel bollen gaan er jaarlijks de grond in? Wat gaat er allemaal aan vooraf voordat de bloemen en bollen geëxporteerd kunnen worden?  Wat is het verschil in vermeerdering tussen een tulp en een hyacint? Waar lopen agrariërs tegenaan in hun vak? Welke innovaties spelen er in de bloembollensector en hoe ziet de toekomst van het vak eruit qua duurzaamheid? De antwoorden op deze en andere vragen krijgt Johan Overdevest, zelf afkomstig uit de Duin- en Bollenstreek, in deze nieuwe tiendelige serie, waarin hij jonge agrariërs een jaar lang volgt. Johan: “De Bollenstreek is een uniek gebied met de Keukenhof en al die velden vol bloemen. Maar ik realiseerde me dat ik eigenlijk geen idee had wat er nou het hele jaar door in de streek gebeurt om die velden in bloei te krijgen en een bos tulpen bij ons thuis in de vaas. Ik ben daarom in gesprek gegaan met een groep jonge kwekers om eens te horen wat zij zoal doen in de verschillende seizoenen. En ik wist meteen dat daar een mooie en interessante serie over te maken was.”

Een jaar lang in beeld gebracht

Vorig jaar juni zijn de opnames voor ‘Bollenjongens’ gestart. In totaal worden elf jonge ondernemers gevolgd in hun dagelijkse werk. Een van hen is Daan van Steijn: “Voor Johan was heel veel nieuw, maar voor ons was het soms ook verrassend. Johan stelt dan vragen waar je normaal niet zo over nadenkt, maar waardoor je nu soms ook anders naar je eigen vak gaat kijken.” Bart Heemskerk vult aan: “Deze serie geeft je echt een inkijkje in wat wij allemaal doen in de Bollenstreek. De camera komt bij ons in de schuur, op het land en bij ons thuis. Voor ons een mooie kans om ons hele verhaal te vertellen. Zo’n programma is nog niet eerder over de bollensector gemaakt.”

Meer over ‘Bollenjongens’ is te lezen op www.bollenjongens.nl.

De Duin- en Bollenstreek

De Duin- en Bollenstreek is een prachtige regio aan de Nederlandse kust, tussen de bollenvelden, in het grootste aaneengesloten plassengebied van Nederland en met Nationaal Park Hollandse Duinen als achtertuin. De streek is omzoomd door de metropoolregio’s Den Haag, Rotterdam en Amsterdam en toch relatief onaangetast door drukte, verkeer en grootschalige bebouwing. Een unieke plek op aarde die volop bloeit en innoveert. De jonge ondernemers, allemaal tussen de 20 en 30 jaar oud, vertellen in ‘Bollenjongens’ een open en eerlijk verhaal, waarbij ook uitdagingen in bloembollensector en persoonlijke twijfels en vragen besproken worden. Daarnaast wordt de Duin- en Bollenstreek prachtig in beeld gebracht.

Uitzendtijden en ontvangst

‘Bollenjongens’ wordt geproduceerd door programmamaker Johan Overdevest, in samenwerking met de Greenport en Economic Board Duin- en Bollenstreek. De serie is te zien op TV West, dat landelijk te ontvangen is via digitale tv-ontvangers (in de uitzendregio onder meer via kanaal 30 bij Ziggo). Online zijn alle programma’s te zien via de gratis Omroep West app en via Bollenjongens.nl. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden van ontvangst van TV West.

Op de projectpagina van Bollenjongens staat meer informatie. Daarnaast is de website van Bollenjongens live met alle ins and outs over de serie (afleveringen, achtergrondinformatie en stellen de bollenjongens zich voor) die ons meeneemt van ‘onbekend en onbemind naar bekend en bemind’.

webinar-vitale-teelt-hyacint-greenport-duin-en-bollenstreek

GreenportLIVE: ‘Naar een vitale teelt hyacint’

Meer dan 100 belangstellenden uit alle schakels in de keten, van uitgangsmateriaal tot eindproduct en daarbuiten, luisterden en keken mee naar de bijdragen van Piet van der Poel (namens penvoerder en veredelingsbedrijf Markglory), Wouter Groenink (inhoudelijk projectleider Wageningen UR, hierna WUR) en de hyacintenkwekers Peter van Saase en Rob van Haaster. Het uur werd gevuld aan de hand van een programma:

 • Introductie Vitale teelt
 • De ambitie van het onderzoek
 • Het belang van dit onderzoek
 • De belangrijkste resultaten
 • De toekomst van de hyacintensector.

Waarom doet Markglory mee aan een project als dit?

De aftrap was voor Piet van der Poel, in zijn rol als voorzitter van Markglory en penvoerder binnen het POP-3 project ‘Vitale Teelt Hyacint’. I.s.m. 11 partijen is het project aangevraagd en daarvoor werd een penvoerder gezocht, hiervoor is expertise nodig. Omdat ze vonden dat het project doorgang moest vinden; ze zijn geïnteresseerd in resultaten en daarbij kunnen zij, en HOBAHO, hun kennis inbrengen. Doel van Markglory is vnl. om innovatiever te worden en vanuit dit project is het de uitgelezen kans om deze innovaties toe te passen en te zien wat er gebeurt.

Onderzoek

Wouter Groenink (onderzoeker bloembollen – hyacinten en narcis – van WUR) nam ons mee in het daadwerkelijke onderzoek. Welke resultaten zijn er binnen in de kas?

Resultaten eerste 1-1,5 jaar

 • Het telen op kisten werkt goed, de teelt gaat zonder problemen. Meer groei dan buiten is nog lastig. De bodem (substraat) speelt hierbij een belangrijke rol (vochtig houden en goede voedingsstoffen).
 • De eerste teelt is begonnen met een dikke teeltlaag (kokos of turf) en gaandeweg ervaart Wouter dat dit op een dunnere laag kan, wat kosten bespaart.
 • Binnen wordt er ook geteeld zonder bestrijdingsmiddelen, en wat ze nog tegenkomen wordt biologisch gecontroleerd.
 • Andere soorten substraat (zand bijvoorbeeld) zijn ook onderzocht, maar minder geschikt gebleken.
 • Teelt van uitgangsmateriaal op water is mogelijk ook interessant, maar maakt geen onderdeel uit van de huidige scope van het project.
 • Combinatie van de principes uit het project Bollencoaster (buitenteelt in plastic slurven met substraat en fertigatie) en Vitale Teelt Hyacint zijn zeer goed denkbaar.
 • Er wordt aan veel ‘knoppen’ tegelijkertijd gedraaid, maar in de kas zijn sommige factoren ook weer eenvoudiger te controleren dan buiten, dus al met al zijn het niet te veel knoppen.

Telers aan het woord

Hyacintentelers Rob van Haaster en Peter van Saase waren ook in de studio om te praten over hun ervaringen binnen het project. Als betrokkenen in het project zien zij dit als kans om stappen te maken met elkaar, incl. andere ketenpartners. Daarbij kijken zij naar te toekomst, van het vak maar ook voor de jongere generatie. Dit alles op een duurzame en verantwoorde manier. Uitdagingen die zij zien, liggen onder meer op het vlak van belichting van de binnenteelt en het verhogen van de productie. Ook is het niet vanzelfsprekend dat de pluspunten van een residuvrij product met een betrouwbare kwaliteit automatisch worden omgezet in een hogere financiële opbrengst. Beide telers gaven aan dat collega’s met goede ideeën over het onderwerp welkom zijn, omdat er nog veel geleerd en geëxperimenteerd moet worden. Ook zijn nieuwe, snellere veredelingsmethoden belangrijk, om te komen tot nieuwe soorten hyacinten. De kans dat de hyacintenteelt uit Nederland of uit het land volledig naar binnen verdwijnt achtten zij zeer beperkt, met name vanuit financieel oogpunt.

Belangrijkste conclusies

Belangrijkste conclusies voorlopig zijn dat de principes van Vitale Teelt Hyacint (beginnen met schoon uitgangsmateriaal, teelt deels in de kas onder gecontroleerde omstandigheden, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beperken) ook in de praktijk werken, maar ook dat er nog de nodige uitdagingen zijn. Deze uitdagingen zijn voor een deel zaken die nog verder onderzocht moeten worden, zoals het meest geschikte substraat om in de kas op te telen of de bijbehorende belichting. Voor een deel zijn het ook uitdagingen waar nog geen eenvoudige marsroute voor is. Dit geldt bijvoorbeeld voor het feit dat het in het eerste jaar nog niet gelukt is de groei van de hyacintenbollen daadwerkelijk te versnellen in de kas en de vraag of de feitelijke meerkosten voor deze productiewijze ook tot uitdrukking komen in een bijbehorende afzetprijs van het eindproduct.

Namens de projectpartners gaf Piet van der Poel aan tevreden te zijn met de bijeenkomst op 13 april. “We hebben duidelijk gemaakt dat de ingezette richting kansen biedt om stappen te zetten in de verdere verduurzaming van de hyacintenteelt en ook wat daar allemaal bij komt kijken”, aldus Van der Poel. “Ook is het duidelijk dat we nog een weg te gaan hebben. We hebben in dit project nog 2 jaar van onderzoek en experimenteren voor de boeg en ik heb er alle vertrouwen in dat we over twee jaar echt weer veel dichterbij de gewenste systeemsprong zijn.”

Vragen

Tijdens het webinar werden een groot aantal vragen gesteld. Een aantal vragen zijn live beantwoord door de sprekers, een aantal ook niet. Deze vragen met antwoorden vind je op https://vitaleteelt.nl/bekijk-het-webinar-vitale-teelt-hyacint/.

De partners

VOF P.C. van Saase & Zn, VOF Apeldoorn Bloembollen, Kees van Haaster & Zn BV, VOF Th. A. Pennings & Zn., Van Haaster Vijfhuizen B.V., Alb. Groot BV., Stichting Wageningen Research, BQ Support, Iribov BV, Markglory en KAVB.

Bekijk hier de volledige uitzending (60 minuten) terug:

webinar-vitale-teelt-hyacint-greenport-duin-en-bollenstreek

Webinar vitale teelt hyacint

Samen met KAVB en Wageningen University & Research organiseren wij het webinar ‘Naar een vitale teelt hyacint’. Tijdens dit webinar gaat gespreksleider Andries Middag (programmamanager van Greenport Duin- en Bollenstreek) in gesprek met de deelnemers aan het POP3 project “Vitale Teelt Hyacint”.

Penvoerder (Markglory) Piet van der Poel, de telers Rob van Haaster en Peter van Saase en onderzoeker Wouter Groenink (Wageningen University & Research) praten je bij over dit onderzoek aan de hand van het volgende programma:

 • Introductie vitale teelt
 • De ambitie van het onderzoek
 • Het belang van dit onderzoek
 • De belangrijkste resultaten
 • De toekomst van de hyacintensector.

Waarom het onderzoek vitale teelt hyacint?

In samenwerking met alle ketenpartijen uit de hyacintensector wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem. De ambitie van het onderzoek is:

 • Het ontwikkelen van een nieuw schoon teeltsysteem – “éénrichting teeltsysteem”
 • Het produceren van een duurzame ziektevrije en residuvrije hyacintenbol
 • Afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen verminderen.

In het kort

Webinar: ‘Naar vitale teelt hyacint’ op 13 april 2021
Tijd: 20.00-21.00 uur
Locatie: Online

Meld je aan voor 13 april via: www.greenportdb.nl/events/vitale-teelt-hyacint/.