living-lab-b7-bloeiende-bollenstreek-greenport-duin-en-bollenstreek

Onderzoeksmogelijkheden projecten ‘Bloeiende Bollestreek’ en Living Lab B7

In beide projecten zijn mogelijkheden om actuele kennisvragen uit de praktijk op te pakken. Onderzoekers en studenten van o.a. van de Erasmus Universiteit, Naturalis en de HAS Hogeschool gaan hiermee aan de slag. Begin december 2021 is een bijeenkomst geweest met onderzoekers van de beide projecten en de Bollenjongens om onderzoeksthema’s en kennisvragen met betrekking tot bodem(kwaliteit), biodiversiteit, circulaire teelt en gewasbescherming  te inventariseren.

Inventarisatie

De inventarisatie leverde een breed scala aan thema’s en vragen op.
Enkele voorbeelden:

  • het effect van investeren in de bodem op het rendement van de kweker;
  • het effect van verschillende andere factoren (dan de bollenteelt) op de bodemkwaliteit;
  • toepasbaarheid van natuurinclusieve maatregelen akkerbouw in de bollenteelt;
  • het effect op het bodemleven van verschillende groenbemesters;
  • rol van CRISPR-Cas in duurzaamheid en circulariteit;
  • invloed van maaibeleid gemeenten op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Een groot deel van de thema’s en vragen sluit aan op de onderzoeksdoelen van de beide projecten. De thema’s en vragen worden beoordeeld op geschiktheid en verder uitgewerkt in projectvoorstellen.

Heb je vragen? Neem contact op met Andries Middag via andries@greenportdb.nl of 06- 53 72 83 55.

GreenportLIVE over bollenteelt: circulariteit en diversiteit, mogelijkheden in de Bollenstreek

Kijk ook eens naar onze GreenportLIVE uitzending waarin de projecten ‘Bloeiende Bollensteek’ en ‘Living Lab B7‘ ook besproken worden.

Agrisim-tulpenbollen-data-gedreven groei-informatie-platform-greenport-duin-en-bollenstreek

Bollenrevolutie 4.0 lanceert animatie over slim datagebruik

Het is zover! Bollenrevolutie 4.0 lanceert samen met partners Agrisim B.V., Wageningen Universiteit en KAVB het slimme data-gedreven groei-informatie platform voor tulpenbollen. Dit systeem gaat over de koppeling tussen werkelijke en voorspelde groei. Met dit model kunnen we dus de potentiële opbrengst van tulpen in het veld voorspellen. Binnen het project Bollenrevolutie 4.0 heeft dit groeimodel van Wageningen University & Research, dat stamt uit de jaren ’90, een fikse opknapbeurt gekregen en wordt het in het onderzoek gevalideerd in meerdere tulpenrassen.    


Ingewikkelde materie

Met behulp van data, zoals klimaat-, satelliet- en perceeldata, worden telers in staat gesteld om optimale keuzes te maken in hun bedrijfsvoering en gewasproductie. Dat proces klinkt een stuk eenvoudiger dan het is. Om deze ingewikkelde materie helder te presenteren aan het vak, is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan een bijzondere animatie waarin het proces van data verzamelen en de meerwaarde hiervan voor het bollenbedrijf helder wordt uitgelegd.  


Doe ook mee!

Met de lancering van dit nieuwsbericht willen we ook graag duidelijk maken wat het slimme data-gedreven groei-informatie platform eigenlijk inhoudt.  Daarnaast zijn we zeer geïnteresseerd in jouw feedback en benieuwd of deze eerste stappen ook voor jou als bollenteler relevant zijn.

Dus: ga naar het platform en kijk zelf! Dit is jouw kans om een bijdrage te leveren aan een nieuwe manier van bollenkweken én ons binnen het onderzoek duidelijk te kunnen sturen in de juiste richting.


Link naar de animatie

De animatie is hier te bekijken. Delen mag zeker, graag met verwijzing naar het onderzoek Bollenrevolutie 4.0.


Over dit onderzoek

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Agrisim B.V., Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., BKD en TechNature B.V. Economic Board Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering.


Vragen?

Voor vragen neem je contact op met penvoerder Annika Versloot (KAVB) via versloot@kavb.nl.

bloeiende-bollestreek-project-greenport-duin-en-bollenstreek

Een toekomstbestendige Bollenstreek

Het project Bloeiende Bollenstreek is opgezet om vanuit vraagstukken van bollentelers, andere ondernemers en brancheorganisaties samen te werken aan een toekomstbestendige bollenstreek. De centrale vraag in het project is: hoe kan kennis bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie, betere gezondheid, duurzamer gebruik van grondstoffen, en hogere kwaliteit van werk- en woonomgeving met meer natuur en biodiversiteit?

“Met bollen en bloemen van topkwaliteit, vrij van ziekten, op een rendabele manier geteeld in harmonie met de omgeving, emissieloos en met een verantwoorde omgang met de natuurlijke hulpbronnen water, energie, bodem en biodiversiteit”, is de ambitie van de KAVB en Greenport Duin- en Bollenstreek in Op naar een Vitale Teelt 2030.

“En dat is makkelijker gezegd dan gedaan: er komen steeds hogere kwaliteitseisen aan de bloemen en bollen, het aantal toegestane gewasbeschermingsmiddelen neemt af, er staat druk op de teeltgronden door wet- en regelgeving om duurzamer te produceren en het is moeilijk om de bodemvruchtbaarheid op niveau te houden”, legt Andries Middag, programmamanager van Greenport Duin- en Bollenstreek, uit.

Samenwerking

Daarom werken in het project verschillende partijen samen om oplossingen te bieden aan de sociale en economische kennisvragen uit de sector, en de kleinere kennisvragen vanuit de ondernemers. In de Greenport Duin- en Bollenstreek werken al veel bedrijven samen, onder andere aan duurzaamheid. “Omdat duurzaamheid niet alleen noodzakelijk is, maar ook een kans”, aldus Middag.

De unieke samenwerking tussen lokale ondernemers, beleidsmakers en onderzoekers maakt het project vernieuwend. Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis: “Als kennispartijen dragen we graag bij aan die ambitie van de ondernemers: een natuurinclusieve, weerbare bollenteelt waaraan de ondernemer geld verdient en de maatschappij en natuur beter van wordt.”

Over Bloeiende Bollenstreek

Meerdere partijen in de sector werken samen met Naturalis Biodiversity Center aan dit project, zoals de kennispartijen Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden, NIOO-KNAW, Erasmus Universiteit Rotterdam, Wageningen Universiteit & Research en de HAS, de partijen vanuit de bollensector; KAVB, van Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank, Lubbe Lisse, JUB Holland en LTO, de regionale partijen; Hoogheemraadschap van Rijnland, Provincie Zuid-Holland, het Nationaal Park Hollandse Duinen, en alle andere partijen die bij willen dragen aan de bloembollensector en Bollenstreek van morgen.

Financiering

Het project wordt gefinancierd door ACCEZ: Accelerating Circular Economy Zuid-Holland. ACCEZ is een samenwerking tussen de provincie Zuid-Holland, TU Delft, Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Wageningen University and Research en VNO-NCW West en staat voor kennis met impact. ACCEZ versnelt de circulaire economie in de provincie Zuid-Holland op de thema’s gebiedsontwikkeling, kringlooplandbouw, maakindustrie en kunststoffen.

“Een gezonde en robuuste bollenteelt met de natuur als partner, dat is de enorme uitdaging, waaraan het project ‘Bloeiende Bollenstreek’ een steentje bij wilt dragen.”

Meer informatie over het project is te vinden op Bloeiende Bollenstreek. Of neem voor inhoudelijke vragen contact op met Koos Biesmeijer via koos.biesmeijer@naturalis.nl of projectleider Marten Schoonman via marten.schoonman@naturalis.nl.

martijn-baudoin-C4rDHqqmu4w-greenport-duin-en-bollenstreek

Klimaatneutraal 2040

Bekijk de pagina hier. De komende tijd zullen wij deze pagina verder invullen met al onze activiteiten: houdt deze dus in de gaten! Verder is het programma en al haar activiteiten vanaf nu herkenbaar aan bovenstaand logo.

Toelichting programma

Het is een enorme uitdaging: Klimaatneutraal in 2040. Dat hebben de Greenports met elkaar afgesproken en vastgelegd in het Tuinbouwakkoord en het Klimaatakkoord. Ondernemers in onze regio nemen de verantwoordelijkheid nu al op zich om verduurzamingsmaatregelen te implementeren. Dit laat zien dat het ondernemerschap in de regio groot is en het belang van een duurzame regio wordt gezien. Maar om echt Klimaatneutraal te worden moeten we nieuwe samenwerkingen gaan bouwen. We moeten aansluiten bij aardwarmte initiatieven in de regio, we moeten onze eigen groenstromen weer om gaan zetten in groengas, CO2 en warmte en dat kunnen de ondernemers niet alleen.

 

 

Klimaatneutraal, met elkaar!

Door synergie te zoeken tussen de verschillende duurzaamheidsactiviteiten en projecten kan er nog meer impact gemaakt worden. En dat is precies het doel van het energieprogramma. Het programma richt zich op alle bedrijvigheid in de Greenport: bloem(bollen)telers, logistiek, glastuinbouw en (groot)handel. We jagen projecten aan om bestaande initiatieven te versnellen, ondersteunen overheden, maken inzichtelijk wat ondernemers al hebben bereikt en werken projectmatig aan het organiseren van de energievraag.

Wil je meer weten of  heb je leuke project ideeën? Neem dan contact op met: Tanja@nflux.nl / 06-122 31 591 of Annebel@nflux.nl / 06-457 25 146. 

Winnaars Tuinbouw Battle ronde 2 ontvangen prijs

De Tuinbouw Battle, een initiatief van Greenport Noord-Holland Noord, is een succes de Duin- en Bollenstreek. Ronde 2 startte in maart met 4 scholen en 5 klassen uit Rijnsburg, Sassenheim, Leiden en Noordwijk, het maximale wat haalbaar is per ronde. De leerlingen van alle basisscholen kweekten in de klas hun eigen tulpen. Als opdracht kregen zij mee om, naast de verzorging, een verslag te schrijven over de kweek, het verzorgen en verkopen van de tulpen. Daarbij mochten zij al hun creativiteit laten gaan en dat lieten de leerlingen zich geen twee keer zeggen. Naast een mooi geschreven verslag en eigen ontworpen inpakmateriaal, werd er een heuse vlog gemaakt over de ervaringen rondom het kweken, kwam op één van de scholen een kunstenares langs en werd de school versierd met eigen geschilderde tulpen.

Verkoop

Onderdeel van het educatieve programma van de Tuinbouw Battle is het verkopen of weggeven. Hoeveel tulpen gaan er in een bos, wat is de verkoopprijs en wat gebeurt er met de opbrengst, zijn vragen die de leerlingen samen moeten beantwoorden. Deze ronde kozen de leerlingen er voor om het eindproduct te verkopen en dat deden ze niet onverdienstelijk. Er werd flink wat geld opgehaald om een klassefeest te organiseren (indien mogelijk i.v.m. corona) en buitenspeelmateriaal aan te schaffen. Het leuke hierbij is dat de aanschaf in overleg gaat met de andere klassen van de school.

Startdata Tuinbouw Battle bekend

Eind 2021 en begin 2022 gaat deze gratis groene battle, waarbij Onderwijs en Arbeidsmarkt van Economic Board Duin- en Bollenstreek ook een rol speelt, weer van start en scholen kunnen zich aanmelden via communicatie@greenportdb.nl.
Meer informatie over dit educatieve project is te vinden op www.greenportdb.nl/tuinbouw-battle.

tv-serie Bollenjongens - april 2021- greeport-duin-en-bollenstreek

Nieuwe tv-serie ‘Bollenjongens’ start 5 mei

Op woensdag 5 mei start de nieuwe serie ‘Bollenjongens’ op TV West. In deze serie volgt presentator Johan Overdevest een jaar lang elf jonge agrariërs tijdens hun werk op het land en in de schuren in de Duin- en Bollenstreek. Deze streek is belangrijk voor het toerisme in Nederland en voor de export: de bollen en bloemen worden naar de hele wereld verzonden. Wat allemaal komt kijken bij het vak van bollenkweker is te zien in de nieuwe serie ‘Bollenjongens’ die vanaf 5 mei tien weken lang te zien is op TV West en online via Omroepwest.nl en de Omroep West app.

Waarom zetten kwekers hun land onder water? Hoeveel bollen gaan er jaarlijks de grond in? Wat gaat er allemaal aan vooraf voordat de bloemen en bollen geëxporteerd kunnen worden?  Wat is het verschil in vermeerdering tussen een tulp en een hyacint? Waar lopen agrariërs tegenaan in hun vak? Welke innovaties spelen er in de bloembollensector en hoe ziet de toekomst van het vak eruit qua duurzaamheid? De antwoorden op deze en andere vragen krijgt Johan Overdevest, zelf afkomstig uit de Duin- en Bollenstreek, in deze nieuwe tiendelige serie, waarin hij jonge agrariërs een jaar lang volgt. Johan: “De Bollenstreek is een uniek gebied met de Keukenhof en al die velden vol bloemen. Maar ik realiseerde me dat ik eigenlijk geen idee had wat er nou het hele jaar door in de streek gebeurt om die velden in bloei te krijgen en een bos tulpen bij ons thuis in de vaas. Ik ben daarom in gesprek gegaan met een groep jonge kwekers om eens te horen wat zij zoal doen in de verschillende seizoenen. En ik wist meteen dat daar een mooie en interessante serie over te maken was.”

Een jaar lang in beeld gebracht

Vorig jaar juni zijn de opnames voor ‘Bollenjongens’ gestart. In totaal worden elf jonge ondernemers gevolgd in hun dagelijkse werk. Een van hen is Daan van Steijn: “Voor Johan was heel veel nieuw, maar voor ons was het soms ook verrassend. Johan stelt dan vragen waar je normaal niet zo over nadenkt, maar waardoor je nu soms ook anders naar je eigen vak gaat kijken.” Bart Heemskerk vult aan: “Deze serie geeft je echt een inkijkje in wat wij allemaal doen in de Bollenstreek. De camera komt bij ons in de schuur, op het land en bij ons thuis. Voor ons een mooie kans om ons hele verhaal te vertellen. Zo’n programma is nog niet eerder over de bollensector gemaakt.”

Meer over ‘Bollenjongens’ is te lezen op www.bollenjongens.nl.

De Duin- en Bollenstreek

De Duin- en Bollenstreek is een prachtige regio aan de Nederlandse kust, tussen de bollenvelden, in het grootste aaneengesloten plassengebied van Nederland en met Nationaal Park Hollandse Duinen als achtertuin. De streek is omzoomd door de metropoolregio’s Den Haag, Rotterdam en Amsterdam en toch relatief onaangetast door drukte, verkeer en grootschalige bebouwing. Een unieke plek op aarde die volop bloeit en innoveert. De jonge ondernemers, allemaal tussen de 20 en 30 jaar oud, vertellen in ‘Bollenjongens’ een open en eerlijk verhaal, waarbij ook uitdagingen in bloembollensector en persoonlijke twijfels en vragen besproken worden. Daarnaast wordt de Duin- en Bollenstreek prachtig in beeld gebracht.

Uitzendtijden en ontvangst

‘Bollenjongens’ wordt geproduceerd door programmamaker Johan Overdevest, in samenwerking met de Greenport en Economic Board Duin- en Bollenstreek. De serie is te zien op TV West, dat landelijk te ontvangen is via digitale tv-ontvangers (in de uitzendregio onder meer via kanaal 30 bij Ziggo). Online zijn alle programma’s te zien via de gratis Omroep West app en via Bollenjongens.nl. Klik hier voor meer informatie over de mogelijkheden van ontvangst van TV West.

Op de projectpagina van Bollenjongens staat meer informatie. Daarnaast is de website van Bollenjongens live met alle ins and outs over de serie (afleveringen, achtergrondinformatie en stellen de bollenjongens zich voor) die ons meeneemt van ‘onbekend en onbemind naar bekend en bemind’.