GreenportLIVE-circulaire-Duin-en-Bollenstreek-maarten-prins-greenport-1-juni-2023

Biodiversiteit, de bollensector in de praktijk

Eind 2021 zijn kennisvragen opgehaald onder telers en andere ondernemers in de bollensector, waar onderzoekers van Naturalis Biodiversity Center en andere onderzoeksinstellingen mee aan de slag gingen. Het resultaat was een aantal specifieke kennisvragen. Op donderdag 1 juni werden de antwoorden en eindproducten op deze vragen gepresenteerd tijdens het GreenportLIVE evenement. Hierbij werd gekeken naar de uitdagingen die er zijn, waar winst te behalen valt en of er nog meer (specifiek) onderzoek op deze vragen nodig is.

Bodemkwaliteit en bodemleven

De opgehaalde kennisvragen gaan met name over bodemkwaliteit en bodemleven, met vragen als; hoe zet je hoge bodemkwaliteit in geld om? En leidt een betere bodemkwaliteit tot minder ziekteverwekkende organismen? En hoe meet je het bodemleven eigenlijk? Eén ding was duidelijk tijdens het evenement: bodemkwaliteit en bodemleven gaan hand in hand. De antwoorden op de kennisvragen zijn gegoten in overzichtelijke posters en rapporten, die tijdens de avond werden gepresenteerd door de betrokken onderzoekers. Opmerkelijk was hoe de gesprekken die hieruit voortvloeiden gingen over hóe we gezamenlijk verder aan de slag gaan met de opgedane kennis, en niet óf. 

Het is een ‘serious game’

“Biodiversiteit bepaalt de klimaatbestendigheid, en die twee samen bepalen onze toekomst”, zo vertelde wetenschappelijk directeur bij Naturalis en biodiversiteits-expert Koos Biesmeijer. Telers, ondernemers in de bollensector, overheid en omgeving hebben de taak om, ieder op hun eigen manier, daar een steentje aan bij te dragen. 

Om inzicht te krijgen in ieders rol, is als een van de eindproducten een serious game ontwikkeld door Erasmus Universiteit Rotterdam, Centrum voor Milieuwetenschappen Leiden en Naturalis. Tijdens de ‘serious game’, die de afgelopen maanden werd gespeeld met telers, wethouders, beleidsmedewerkers en natuurorganisaties, wordt zichtbaar op welke manier een bijdrage vanuit ieders rol invloed heeft op het gezamenlijk te bereiken resultaat. De game liet iedereen op speelse wijze inzien dat we er met elkaar voor kunnen zorgen dat we biodiversiteit en de leefbaarheid van de bollenstreek behouden, én nog verder kunnen verbeteren. Oftewel: “We winnen met z’n allen óf we verliezen met z’n allen.” 

Belang biodiversiteit en circulariteit

Al met al werd duidelijk hoe biodiversiteit en circulariteit essentieel zijn voor de toekomst van de Bollenstreek. De aanwezigen uitten dat ze vanuit de lopende trajecten, zoals Vitale Teelt en Living Lab B7, met elkaar willen blijven werken aan oplossingen voor een vitale bollensector in de regio. De omgeving en haar bewoners leveren daarin een cruciale bijdrage aan het creëren van die circulaire economie.

Meer informatie en posters

In het project ‘Samen naar een circulaire Bollenstreek’ werken ondernemers, bedrijven, lokale overheden en kennispartijen samen om bij te dragen aan een winstgevende, natuurinclusieve bollenteelt. Benieuwd naar de eindproducten (vier posters en vier rapporten) van dit project? Bekijk ze op www.naturalis.nl/wetenschap/bloeiende-bollenstreek (hier zijn ze ook te downloaden).

gasprijzen-kas-verwarmen-koeling-greenportt

Project Aardwarmte Rijnland krijgt SDE++ subsidie toegekend

Waarom aardwarmte?

Nederland neemt maatregelen tegen klimaatverandering. De plannen zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord. Aardgas verdwijnt uit de wijken, duurzame alternatieven komen daarvoor in de plaats. Hoe en wanneer precies? Dat verschilt per gemeente.

Aardwarmte (ook wel geothermie) is een kans voor Katwijk, Noordwijk, Oegstgeest en Teylingen. Het is een lokale duurzame energiebron en onafhankelijk van gas uit het buitenland. In de afgelopen twee jaar zijn er door Firan, D4 en Shell goede stappen gezet in de ontwikkeling van aardwarmte als duurzaam en betaalbaar alternatief voor het verwarmen van huizen, gebouwen en kassen in de Duin- en Bollenstreek. Aardwarmte is lokaal en maakt ons onafhankelijk van aardgas uit het buitenland. Hiermee maken we de regio klaar voor de toekomst.  Daarnaast is er een groot voordeel: bij het gebruik van aardwarmte komt nauwelijks CO2 of fijnstof vrij.

Project Aardwarmte Rijnland

Firan, D4 en Shell werken samen als Aardwarmte Rijnland. Voor het Aardwarmte Rijnland project is recent een SDE++ subsidie toegekend. Daarom gaan deze partijen de volgende stap zetten om aardwarmte voor de regio mogelijk te maken. Meer informatie over Aardwarmte Rijnland vindt u op https://www.aardwarmterijnland.nl/ en op https://allesoveraardwarmte.nl/algemeen/.

Feestelijk moment

Binnenkort is een feestelijk moment om het startschot te geven voor de volgende stap in de ontwikkeling van duurzame aardwarmte en samen op te trekken in een duurzame en lokale warmtevoorziening in de regio!

biodiversiteit-greenport-factscheet

Living Lab B7, meer levend dan ooit!

Living Lab B7 is een consortium van het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), de HAS Green Academy, en de Radboud Universiteit. Doel van Living Lab B7 zit in de zeven B’s: met Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek. Vanuit de expertise van de consortiumpartners wordt gekeken vanuit verschillende aanvliegroutes gekeken hoe die betere biodiversiteit verkregen kan worden.

Samenwerking met bollentelers

Zo wordt met bollentelers onderzocht welke teeltmaatregelen genomen kunnen worden voor een bijdrage aan een gezondere bodem en een beter bodemleven, voor zowel een gezonde teelt als meer (functionele) biodiversiteit. Afgelopen winter is bijvoorbeeld een praktijkproef met groenbemesters uitgevoerd bij een bollenteler, waaruit bleek dat deze een vergelijkbare isolerende werking hebben als stro, maar veel meer insecten aantrekken (lees meer over de praktijkproef). Living Lab B7 is samen met de Bollenjongens bezig een ‘proefveld’ te realiseren, waarin dergelijke maatregelen verder in de praktijk getest kunnen worden

Diversiteit insecten in kaart brengen

Daarnaast wordt de diversiteit aan insecten in de bollenstreek in kaart gebracht. Insecten vormen een belangrijke voedselbron voor vogels als gele kwikstaart, veldleeuwerik, en patrijs, die volop in de bollenvelden te vinden zijn. Met de insectenmonitoring in bollenvelden, graslanden, en duinen wordt in beeld gebracht welke invloed het landschap heeft op de insectendiversiteit en -biomassa, en hoe bollenvogels gebruik maken van het landschap. Op dit moment zijn de voorbereidingen bezig om een observatiestudie naar het landgebruik door gele kwikstaarten op te zetten.

Ook wordt onderzoek gedaan naar de rol van samenwerkingsverbanden in de streek die biodiversiteitsverbetering als doel hebben. Om biodiversiteit te verbeteren kan ingezet worden op directe maatregelen als het aanleggen van een ecologische corridor, of het aanplanten van een ‘bonte berm’. Maar voor biodiversiteitsherstel is het ook nodig naar indirecte oorzaken te kijken van biodiversiteitsverlies, zoals het aanpakken van belemmerende wet- en regelgeving om te verduurzamen.

Team en doel Living Lab B7

Het team van Living Lab B7 bestaat uit onderzoekers en een aantal ‘vrije spelers’ met diverse achtergronden (ecologie, landbouw, beleid, communicatie) die de verbinding maken met initiatieven in de streek die biodiversiteitsverbetering voor ogen hebben. Zo wil Living Lab B7 een vliegwiel voor dergelijke initiatieven zijn door: het ontsluiten van kennis, als verbinder op te treden tussen verschillende partijen en door kansen te signaleren. De inzichten uit het project worden gedeeld met de betrokkenen en via de website: www.livinglabb7.nl. De huidige financiering loopt door tot 2026. Living Lab B7 hoopt dat de beweging die zij in gang zet daarna voortgezet wordt!

Vier-de-Lente-Onderwijsochtend-14-04-23

Vier de Lente Onderwijsochtend: St. Victorschool wint Tuinbouw Battle Award

Ruim 250 leerlingen van basisscholen uit de hele regio Duin- en Bollenstreek wisten op vrijdag 14 april in het ochtendzonnetje de festivallocatie vol voorpret te vinden. Ze maakten zich op voor de finaleochtend van de Tuinbouw Battle, op een echt festivalterrein! Een heel jaar lang streden ruim 11 klassen om de felbegeerde Tuinbouw Battle Award. In het project de Tuinbouw Battle leren kinderen alles over het kweken van tulpenbollen, in hun eigen klas met een heuse teeltinstallatie. De St. Victorschool uit Noordwijkerhout ging er uiteindelijk met de winst vandoor. Nico van der Poel, vrijwilliger bij de Tuinbouw Battle, vertelde vol trots waarom juist deze klas had gewonnen. Bollenjongen Mark Hulsebosch weet als geen ander hoe het is om een award te winnen. Hij reikte de Tuinbouw Battle Award uit aan de leerlingen.

Leren en werken in het groen is een feestje

Dat was nog niet alles. Een speurtocht met vragen over o.a. de regio, het Bloemencorso Bollenstreek, de Tuinbouw Battle, de bloembollensector en de dancemuziek (twee grote exportproducten van Nederland) mocht ook niet ontbreken. Naast de juiste antwoorden vormden de tien letters samen ook het woord ‘watertoren’. Je best doen loonde want ook hierbij was een prijs te winnen: een uit hout gesneden watertoren. Marlijn Hoeijmans van Bloemencorso Bollenstreek reikte de prijs uit aan de winnende klas de Molenwerf uit Heemstede.

TikTokkers Joyce de Mooij, Timo Miedema en Jeffrey Parmentier zorgden voor heel wat blije gezichten toen zij met de leerlingen een filmpje maakten voor TikTok. Als afsluiter zorgde Jeffrey er voor dat iedereen lekker in de zon ‘uit z’n bol ging’ en konden er naar hartenlust foto’s gemaakt worden met deze idolen van de leerlingen. Er werden heel wat handtekeningen uitgedeeld.

Samenwerking met basisonderwijs

Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek is initiatiefnemer van deze onderwijsochtend en organisator van de Tuinbouw Battle in de regio Duin- en Bollenstreek. Als partner van de eerste editie van het festival in 2022 kon het niet uitblijven dat de samenwerking zou groeien. Dit resulteerde in het programma voor de Vier de Lente Onderwijsochtend van vrijdag 14 april.

Middelbare scholieren staken handen uit de mouwen

De leerlingen van het Fioretti College Hillegom hebben de handen letterlijk uit de mouwen gestoken. Op woensdag 12 en donderdag 13 april hebben zij podiumdecoratie voor het Vier de Lente Festival versierd en ook de harten die onderdeel waren van de speurtocht tijdens het ochtendgedeelte. Als bedankje kregen de leerlingen vrijdagmiddag 14 april een exclusieve rondleiding over het festivalterrein, met daarbij een lekker glaasje fris en een Vier de Lente ijsje. Eva van der Kwast van Greenport Duin- en Bollenstreek laat weten: “We willen de jongeren op een leerzame en vooral leuke manier laten kennis maken met de groene sector. Ze trots maken op de Duin- en Bollenstreek en de kennis van het bollenvak overdragen op de volgende generatie. Uiteraard op een manier die past bij hun interesses.”

Vier de Lente Festival

Deze tweede editie van Vier de Lente Festival vond wederom plaats in Hillegom, met als decor een bloeiend tulpenveld. Deze iconische bloem zorgde deze avond voor heel wat mooie plaatjes. Diverse artiesten, zowel lokaal als nationaal, schitterden op het podium. Als klapper trad La Fuente op en kon je niet anders zeggen dan: “Vier de Lente met La Fuente.”

Vier de Lente Festival is een festival voor de streek op een unieke locatie en met hulp en inzet van veel streekgenoten – zoals de Bollenjongens – tot stand gekomen. Iets om trots op te zijn. Tijdens het festival komt de bollensector samen met een ander fantastisch Nederlands exportproduct: dancemuziek!

Meedoen aan de Tuinbouw Battle

Meedoen met een school/klas? Dat kan! In november 2023 start de volgende reeks van drie rondes van dit gratis project. Aanmelden is vanaf nu mogelijk door een e-mail te sturen naar communicatie@greenportdb.nl met daarin de naam van de school, contactpersoon (e-mail + telefoonnummer). Greenport Duin- en Bollenstreek zorgt met medewerking van de vrijwilligers en kwekers voor de rest. Kijk voor meer informatie op www.greenportdb.nl/tuinbouw-battle

Vier de Lente Festival, mét onderwijsochtend

De mooiste kanten van ons land

Ons piepkleine landje is heel groot in twee dingen: haar prachtige tulpen en de wereldwijd bekende muziekindustrie, maar nog nergens komen die twee samen. Tijd voor verandering. “Je ziet hier veel buitenlandse toeristen in de streek, maar hebben we zelf wel in de gaten hoe prachtig het hier is?” zegt Jorieke Exler, initiatiefnemer van het Vier de Lente Festival. “Je zou bijna vergeten dat dit in onze ‘achtertuin’ bestaat. Daarom wilden we iets neerzetten om die fantastische Nederlandse exportproducten om te toveren tot een echte ervaring; dansen tussen de tulpen!” Het festival is daarmee uniek, want nergens anders is er een festival tussen de tulpenvelden.

Van ‘Oubollig’ naar ‘Uit je Bol’

Vier de Lente Festival ontstond vorig jaar tijdens het 75-jarig jubileum van Bloemencorso Bollenstreek, een 42-kilometer lange praalstoet vol bolbloemen. Het Bloemencorso Bollenstreek werd door UNESCO bijgeschreven in het register Cultureel Werelderfgoed, en erfgoed moet worden doorgegeven op de volgende generatie(s). “Het Bloemencorso trekt bijna een miljoen toeristen, maar in de streek zelf heeft het een beetje een oubollig imago. Dat is zonde, want er is hier zoveel om trots op te zijn. Het festival dient als paradepaardje voor de jongere generatie, om zelf te ervaren hoe fantastisch de regio en de bollensector zijn.” 

Wethouder Gemeente Hillegom Jan van Rijn: “Het is een gouden greep van de organisatie om jongeren op een eigentijdse manier meer bij het bollenvak en de Bollenstreek te betrekken. Ik steun dit initiatief dan ook van harte.” Om die trotsheid te stimuleren, reikt hij bovendien een award uit aan een jong iemand uit de streek die impact heeft gemaakt binnen maatschappelijk, streekgerelateerd of bollenvak kader. 

Nieuwe generatie(s)

Met de jongere generaties worden niet alleen de festivalbezoekers bedoeld; zo heeft het festival een jongerenraad van jongeren uit de regio die meedenken over het festival, werken ze met basisscholen uit de streek aan een scholenprogramma en activeren ze middelbare scholieren door een deel van het festivaldecor met hun te bloemsteken. “We willen jongeren op een verfrissende manier trots maken op de Bollenstreek en de kennis van het bollenvak overdragen op de nieuwe generatie op een manier die aansluit bij hun interesses,” legt Eva van der Kwast uit, die vanuit Greenport Duin- en Bollenstreek het scholenprogramma van Vier de Lente vormgeeft.

Hyacinten-geteeld-in-sleuf-Bollencoaster-greenport

GreenportLIVE: Teeltsysteem hyacint op de schop

Achtergrond onderzoek

De problemen in de bloembollen zijn groot; vanuit de maatschappij wordt de druk om minder gewasbeschermings­middelen te gebruiken steeds groter en er is ook een roep om minder residu op de bollen. Aan de andere kant zien we steeds strengere kwaliteitseisen bij de export van de bollen en komen er steeds minder middelen beschikbaar. Om deze cirkel te doorbreken is een radicaal andere manier van telen nodig: een ‘systeemsprong’. In de huidige teeltsystemen worden ziekten en plagen telkens meegenomen in de vervolgteelt, omdat een deel van de oogst weer als uitgangsmateriaal voor de volgende teelt wordt gebruikt (‘cyclisch telen’). Bij de systeemsprong beginnen we met schoon uitgangsmateriaal, gaan dit versneld opkweken onder beschermde en optimale omstandigheden in kassen en tot slot telen we het buiten nog een jaar af tot een leverbare bol (éénrichtingsysteem).

POP3 Vitale teelt hyacint

Met dit POP3 project, dat speciaal met een aantal partners is opgezet om de teelt van hyacinten te verduurzamen, willen we een ommezwaai realiseren binnen de hyacintenteelt. Van een cyclische teelt naar een éénrichtingsysteem waarbij we schoon beginnen en de bollen schoon blijven. Als positief gevolg hopen we dat het middelengebruik fors daalt én de bodembelasting naar beneden gaat. Naast de verlaging van chemische middelen gebruik is door een meer precieze teelt ook waterbesparing en minder gebruik van bemesting een winstpunt. In vergelijking met de gangbare teelt zijn de geproduceerde bollen gezonder, beter van kwaliteit, bevatten ze nauwelijks nog residuen en hebben ze een minimale water-, carbon- en middelenfootprint.

Avond voor de sector

We zijn bijna aan het eind van het project POP3 Vitale teelt hyacint. In 2021 is het project gepresenteerd, nu is het tijd om de resultaten van de verschillende thema’s toe te lichten. Op dinsdag 4 april in de avond bij de Amsterdam Green Campus gaan we de ontwikkelingen langs en is er ruimte voor discussie over de verschillende aspecten die van belang zijn voor deze teeltsprong, zoals de economische kant, teelttechnische uitdagingen, weefselkweek, toetsingen en het werken met schoon uitgangsmateriaal.

Resultaten en bewustwording

Het onderzoek toont aan dat het ontwikkelen van een nieuw teeltsysteem een flinke uitdaging is en dat we er nog niet zijn. Duidelijk is wel dat bepaalde aspecten van de systeemsprong worden opgepikt door de sector. Meer bedrijven experimenteren met het opkweken van weefselkweek in kassen of in cellen met led verlichting. Opkweek van virusvrije holbollen gebeurt soms al in gaaskassen en opkweek van pluis in kisten met substraat. Kortom iedereen kijkt zelf welke aspecten van de systeemsprong haalbaar en toepasbaar zijn op hun eigen bedrijf. Dit zal dan ook het belangrijkste doel zijn van deze avond: kennis delen en elkaar stimuleren anders te kijken naar de teelt van hyacinten.

Visie

Deze systeemsprong past binnen de visie van de bloembollensector “Vitale teelt 2030”[1]. We werken toe naar een robuuste toekomstbestendige teelt en geven invulling aan de in april 2019 gepubliceerde Toekomstvisie Gewasbescherming 2030[2], de gezamenlijke visie van het ministerie van LNV en het georganiseerd landbouwbedrijfsleven.

Fianciering en uitvoering POP3 Vitale teelt hyacint

Dit project wordt uitgevoerd door Markglory (penvoerder), VOF P.C. van Saase &Zn, Kees van Haaster & Zn. B.V., Van Haaster Vijfhuizen, VOF Apeldoorn Bloembollen, VOF Th. A. Pennings en Zn, BQ Support BV, Iribov BV, Alb. Groot BV, KAVB en Wageningen University & Research. Zij doen dit financiële ondersteuning  vanuit de POP3 regeling van provincie Zuid-Holland, het Europese Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en van Innovatiefonds Hagelunie. Greenport Duin- en Bollenstreek draagt bij in de vorm van kennisdeling.

Aanmelden

Meld je voor 30 maart aan via deze link.

[1] www.vitaleteelt.nl

[2] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/04/16/toekomstvisie-gewasbescherming-2030-naar-weerbare-planten-en-teeltsystemen/19074533+bijlage.pdf