Cargo-route-greenport-duin-en-bollenstreek

Greenport partner in Cargoloop Holland

In de Randstad wordt onderzoek gedaan naar een pilotroute die een eerste stap zou vormen in het creëren van een pan-Europees emissieloos hyperloopnetwerk. De randvoorwaarden en effecten van een hyperloopverbinding voor cargo tussen belangrijke en volume-intensievehubs in de provincies Noord-en Zuid-Holland, worden onderzocht door een uitgebreide coalitie van (inter-)nationale bedrijven, overheden en netwerkorganisaties. Dat legden de partijen eerder deze week vast in een convenant.

Het doel is dat het gezamenlijk onderzoek uitdagingen identificeert en oplossingen biedt waarmee ook stedelijke gebieden elders in Europa worden geconfronteerd, waardoor de weg wordt geëffend voor investeringen in hyperloopinfrastructuur over het hele continent. Zo’n netwerk zou het mogelijk maken om goederen in slechts uren in plaats van dagen door Europa te verzenden, en wereldwijd in een kwestie van dagen.

Lees hier het volledige persbericht.

Tuinbouw-battle-greenport-duin-en-bollenstreek

Afsluiting eerste ronde Tuinbouw Battle

In de laatste week van de Tuinbouw Battle hebben de leerlingen de tulpen – die zij kweekten in de klas – daadwerlijk verkocht. Zo heeft een klas de bosjes op de speelplaats verkocht aan ouders en zijn de tulpen naar het bejaardentehuis gebracht. Een andere school heeft de tulpen verkocht in de buurt. Het leuke hier aan is is dat de leerlingen deze opbrengst hebben gegeven aan de leerlingenraad.

Al met al een geslaagde eerste ronde van de Tuinbouw Battle waarbij de leerlingen kennis hebben gemaakt met diverse aspecten van het sierteeltcluster; van zelf kweken tot de daadwerkelijk verkoop, met opbrengst. Door samen te werken, een (verkoop)plan te bedenken en uit te voeren hebben de leerlingen diverse vaardigheden geleerd. 

Lees op de speciale landingspagina alles over de Tuinbouw Battle.

Bollen-onder-camera-pps-bollrevolutie-4.0-greenportdb

Bollenrevolutie 4.0: Boleigenschappen detecteren met 3D-camera’s

In het rooiseizoen is bij de firma VOF Dogterom Flowerbulbs onderzoek gedaan om, met camera’s, de bolkwaliteit tijdens de verwerking te beoordelen. Hiervoor werden uit een geoogste partij – met de hand – bollen met een bepaald kenmerk geselecteerd, denk hierbij aan peren, slecht gepelde bollen, mechanisch beschadigde bollen en bollen met een gescheurde huid.

De controle bevatte bollen zonder afwijkingen in klein, middel en groot formaat. Vervolgens werden, met een gecombineerde kleuren- en 3D-camera, foto’s gemaakt van de bollen. Met behulp van zogeheten deep learning is op de computer een netwerk getraind om de goede en afwijkende bollen automatisch te detecteren. Deep learning stelt computers in staat om nieuwe dingen te leren van grote hoeveelheden data, waarbij het niet uitmaakt of die data bestaan uit getallen, tekst, geluid of beeld. Het is van belang om dit netwerk verder te trainen en de dataset met foto’s uit te breiden. Bij een grotere dataset wordt het netwerk beter in het detecteren van de verschillende afwijkingen.

Gelijkmatige groei

Daarnaast is er ook gekeken of het mogelijk is om met deze camera’s het bolvolume te bepalen. Het idee is dat bollen met een gelijk volume in de broeierij ook leiden tot een gelijkmatigere bloei. Dit zou voordelen kunnen opleveren bij het oogsten van de bloemen.
Op basis van de 3D-beelden is het volume van de bollen berekend en vergeleken met diezelfde handmatige metingen. De relatie tussen de handmatige volumebepaling en de berekening op basis van de 3D-beelden was heel goed! Eind van dit jaar weten we hoe goed de dataset zijn werk doet. Op basis van deze resultaten bepalen we hoe we verder gaan.

Cremer Speciaalmachines is ook betrokken bij dit onderzoek en, indien succesvol, kan deze techniek aan tel- en sorteermachines gekoppeld worden. Vooralsnog zijn de resultaten van dit onderzoek positief en lijken er goede technische mogelijkheden om camera’s in te zetten bij de selectie van bollen.

Onderzoek PPS Bollenrevolutie 4.0

Het onderzoek in dit werkpakket maakt deel uit van de PPS Bollenrevolutie 4.0 en richt zich op het detecteren en direct verwijderen van zieke of afwijkende bollen, zodra deze uit de grond zijn. Tegelijkertijd worden ook andere metingen met het oog op de kwaliteit meegenomen. Het gaat hierbij zowel om direct leverbare bollen voor de broeierij of het openbaar groen en plantgoed voor het volgende teeltseizoen.

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., BKD en TechnNature. Economic Board Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering. Een korte toelichting over deze PPS staat op de site.

Contactpersoon: Jos Ruizendaal, jos.ruizendaal@wur.nl
Wageningen University & Research

Windmolen-greenport-duin-en-bollenstreek

Klimaat neutrale Greenport in 2040: windturbines

Één van deze mogelijkheden om nieuwe duurzame energie op te wekken is het plaatsen van (kleine) windturbines. Naast de toename van duurzame opwek, vergroot windenergie de stabilisatie van teruglevering van duurzame elektriciteit op het net. Dit is omdat windturbines draaien op de momenten dat er veelal geen zonne-energie wordt opgewekt.

LTO Noord heeft samen met de ondernemingen in de regio verkend wat de behoefte en mogelijkheid is van deze kleinschalige windturbines. Wanneer het belang en draagvlak van windmolens bij de ondernemingen duidelijk is, dan is de volgende stap om te verkennen of en hoe realisatie mogelijk is. Willen de ondernemers zich organiseren in een energie-coöperatie? Hoe en waar kunnen windmolens het beste geplaats worden zodat ze optimaal energie opwekken en geen landschapsvervuiling veroorzaken?

Deze vragen worden, zodra de resultaten van LTO Noord beschikbaar zijn, beantwoord. Windenergie kan namelijk een groot verschil gaan maken in de toekomstbestendigheid van deze prachtige regio!

Tuinbouw-battle-greenport-duin-en-bollenstreek

Tuinbouw Battle

De bollensector in de Duin- en Bollenstreek is wereldmarktleider en staat bol van technische innovaties en duurzame oplossingen. Teelt onder ledverlichting in plaats van in de grond is er één van. Met de Tuinbouw Battle wordt een uitdagend en inspirerend project dat techniek, tuinbouw en handel combineert aangeboden aan scholieren in de regio Duin- en Bollenstreek. Sprekende beelden en sterke praktijkvoorbeelden helpen leerlingen en studenten de agrarische sector (beter) te leren kennen én waarderen, als streekgenoot en als mogelijke werkgever.

Na een aantal jaren met succes in Noord-Holland Noord uitgevoerd te zijn, wordt de Tuinbouw Battle vanaf schooljaar 2020/2021 ook aangeboden aan scholen in de regio Duin- en Bollenstreek en ook in de regio’s Boskoop en Aalsmeer.

De Tuinbouw Battle is een project van Greenport Duin- en Bollenstreek. In de voorbereiding en uitvoering werken we samen met de Onderwijs en Arbeidsmarkt Duin – en Bollenstreek (onderdeel Economic Board Duin- en Bollenstreek) en het Wellantcollege. De Tuinbouw Battle wordt financieel mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van Stimuflori, Holland Rijnland, Container Centralen en lokale Rabobanken.

Op de website van de Tuinbouw Battle lees je meer informatie en achtergronden over het project. Deze website ‘hangt’ nu nog onder de website van Greenport Noord-Holland Noord, waar de Tuinbouw Battle ooit begon. De inhoud komt wel grotendeels overeen met de manier waarop de Tuinbouw Battle in de Duin- en Bollenstreek uitgevoerd wordt. Meer informatie over de Tuinbouw Battle bij ons in de streek vind je hier.

Wil je meer weten over de Tuinbouw Battle in de Greenport Duin- en Bollenstreek? Neem contact met ons op via communicatie@greenportdb.nl.

Bollenrevolutie-4.0-greenport-duin-en-bollenstreek

Bollenrevolutie 4.0: Film over kwaliteitsbepaling bollen in verwerking

In de PPS Bollenrevolutie 4.0 wordt er ook onderzoek gedaan naar het inzetten van geavanceerde technieken voor de bepaling van de kwaliteit van bloembollen tijdens het verwerkingsproces. Na de oogst is er veel arbeid nodig om de bollen te pellen en te sorteren. Met dit onderzoek proberen we daar een efficiëntie- en kwaliteitsslag in te maken. Samen met ondernemers zijn er bollen met afwijkingen geselecteerd zoals beschadigingen, platte bollen en bijvoorbeeld peren. Deze bollen worden eerst met de hand gemeten, inclusief het bolvolume. Daarna wordt dit ook met een 3D-camera gedaan. Een betere bepaling van het bolvolume kan ingezet worden voor een betere sturing op de broei.

Om een beeld te krijgen van het onderzoek dat door de onderzoekers van Wageningen University & Research wordt gedaan in samenwerking met machinefabriek Cremer is dit filmpje ontwikkeld.

Over het project
Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: de KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., de BKD en TechNature B.V., de Economic Board Duin- Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering. Een korte toelichting over deze PPS vind je op de site.

Bron: KAVB