webinar-vitale-teelt-hyacint-greenport-duin-en-bollenstreek

Webinar vitale teelt hyacint

Samen met KAVB en Wageningen University & Research organiseren wij het webinar ‘Naar een vitale teelt hyacint’. Tijdens dit webinar gaat gespreksleider Andries Middag (programmamanager van Greenport Duin- en Bollenstreek) in gesprek met de deelnemers aan het POP3 project “Vitale Teelt Hyacint”.

Penvoerder (Markglory) Piet van der Poel, de telers Rob van Haaster en Peter van Saase en onderzoeker Wouter Groenink (Wageningen University & Research) praten je bij over dit onderzoek aan de hand van het volgende programma:

  • Introductie vitale teelt
  • De ambitie van het onderzoek
  • Het belang van dit onderzoek
  • De belangrijkste resultaten
  • De toekomst van de hyacintensector.

Waarom het onderzoek vitale teelt hyacint?

In samenwerking met alle ketenpartijen uit de hyacintensector wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem. De ambitie van het onderzoek is:

  • Het ontwikkelen van een nieuw schoon teeltsysteem – “éénrichting teeltsysteem”
  • Het produceren van een duurzame ziektevrije en residuvrije hyacintenbol
  • Afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen verminderen.

In het kort

Webinar: ‘Naar vitale teelt hyacint’ op 13 april 2021
Tijd: 20.00-21.00 uur
Locatie: Online

Meld je aan voor 13 april via: www.greenportdb.nl/events/vitale-teelt-hyacint/.

flowertrials-geannuleerd-2021-greenport-duin-en-bollenstreek

FlowerTrials® annuleert editie 2021

Gill Corless, Voorzitter FlowerTrials: “Gezien de huidige omstandigheden zijn wij van mening dat FlowerTrials niet de verantwoordelijkheid kan opnemen om gemeenschappelijke open dagen te organiseren of bezoekers aan te moedigen om verschillende locaties te bezoeken. We vrezen dat in de maand juni de vaccinatiecampagnes niet ver genoeg gevorderd zullen zijn om de veiligheid van bezoekers en personeel te verzekeren. Hoewel we niet kunnen voorspellen welke regels inzake lockdown van kracht zullen zijn in juni, is tien weken voor aanvang annulering helaas de enige realistische optie. In naam van ons allemaal hoop ik jullie volgend jaar opnieuw te mogen verwelkomen. FlowerTrials blijft de plek waar Planten en Mensen elkaar ontmoeten.”

Democratische beslissing

Na een digitale informatievergadering op 18 maart jl. en een ledenbevraging vorige week bleek dat meer dan drie vierde van alle FlowerTrials leden er de voorkeur aan geeft om de fysieke displays dit jaar af te zeggen.

Sally van der Horst, FlowerTrials Secretaris: “Uiteraard is de FlowerTrials organisatie bijzonder teleurgesteld om ook deze editie te moeten annuleren maar we zijn opgelucht dat de beslissing op democratische wijze en na uitgebreid overleg met alle betrokkenen genomen is. We zijn trots op onze gemeenschap van 60 leden en kijken ernaar uit deze uitstekende samenwerking in de toekomst verder te zetten.”

Digitale promotie

Gezien de meeste FlowerTrials exposanten hebben aangegeven interesse te hebben in een gezamenlijk digitaal promotie-initiatief, werken het Bestuur en Secretariaat nu verder aan een online alternatief om de nieuwste pot- en perkplanten in week 24 aan de sector voor te stellen. Verdere informatie hieromtrent volgt binnenkort. FlowerTrials blijft eveneens noviteiten van de leden voorstellen via de website, nieuwsbrieven, PR en social media.

duurzaam-ondernemen-greenport-duin-en-bollenstreek

Ben jij die duurzame ondernemer?

Duurzaam ondernemen

Wij geloven dat er in de Duin– en Bollenstreek talrijke voorbeelden te vinden zijn van ondernemers die investeren in duurzaamheid. Wij denken ook dat er veel te weinig over gecommuniceerd wordt! Daarom willen wij jullie in het zonnetje zetten, want dat mag zeker als je bijdraagt aan duurzaamheid in onze Greenport. Dus tijd voor actie!

Inspireer andere ondernemers!

Vertel jouw inspirerende verhaal, innovatie of de plannen die je hebt op het gebied van duurzaamheid aan ons via tanja@nflux.nl. Wie weet delen we jouw inspirende ideeën in onze nieuwsbrief.
Wie weet inspireer jij daarmee andere ondernemers in deze prachtige streek.  

Rene-Gomersbach-eerste-prijswinnaar-derdejaars-Frank-Heemskerk

Mbo studenten presenteren innovatieopdracht tijdens ‘Dragons Den’ 

Een half jaar lang werkten tweede- en derdejaarsstudenten van de opleidingen Green Production en International Green Business aan een door henzelf gekozen innovatieopdracht. Vanuit het practoraat Circulaire AgriBusiness werden onderwerpen uit de tuinbouwsector onderzocht. Dit practoraat heeft als functie om onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden en zet ook zelf onderzoek uit ter verbetering van het onderwijs. Studenten werkten aan authentieke opdrachten vanuit de beroepspraktijk: de sector heeft een bepaald probleem, studenten formuleren een vraagstelling, doen onderzoek en gaan op zoek naar een antwoord. Dat leverde een aantal interessante onderzoeken en resultaten op die in pakkende pitches aan de jury (de dragons) zijn gepresenteerd.

Dragons

De jury bestond uit Martin Hogenboom (directeur Vireõ Plant Sale), Rene Gomersbach (sectorspecialist Tuinbouw Rabobank Groep), Jan Willem Lut (directeur SERCOM Regeltechniek BV), Linda Hoogendoorn (directeur VarB) en Ilse Zaal (gedeputeerde Landbouw & Economie van de provincie Noord-Holland).

Broeien

Tweedejaarsstudenten Femke Bras en Robin Schaap onderzochten het effect van biostimulanten op de teelt. Hun inspanningen met inhoudsstoffen van planten van een kwekerij uit Zuid-Afrika bleken goed voor de tweede prijs: een bedrag van 125 euro. De eerste prijs voor de tweedejaars, een bedrag van 250 euro, was voor Frans Reeuwijk, Jimmy Rodenburg en Wessel van Gerven. Zij deden onderzoek naar een nieuwe duurzame methode voor het broeien van hyacinten op water. Zij konden verschillende voordelen aantonen van water ten opzichte van de gebruikelijke potgrond: schoner, goedkoper en beter voor het imago.

Personeel

Bij de derdejaars waren het Nick de Klerk en Thijs Nulkes die hun onderzoek naar meerjarig telen van Alchemilla in West-Italië beloond zagen met een cheque van 125 euro. De twee waren voor hun onderzoek afgereisd naar de kwekerij in de buurt van Rome om met eigen ogen vast te stellen hoe de planten geoogst en getransporteerd worden en hoe ze meerjarig geteeld kunnen worden.
De meeste indruk in deze categorie maakte Frank Heemskerk, die een extra uitdaging had omdat hij zijn pitch vanwege quarantaine online moest doen. Hij gooide het over een geheel andere boeg met een onderzoek naar werving en behoud van personeel. Dit had hij zeer nauwkeurig gedaan bij een onderneming in Rijnsburg. Hij kwam met een aantal aanbevelingen waar het bedrijf voordeel uit kon halen. Hij won hiermee de eerste prijs voor de derdejaars, een cheque van 250 euro.


Baanzekerheid

Volgens Monique van Weerdenburg van Greenport Aalsmeer was deze eerste editie van Dragons Den zeer geslaagd. “De groensector verdient het om aandacht te krijgen. Er zijn de komende tijd zoveel mensen nodig in deze branche, dat de studenten van Wellantcollege zeker kunnen zijn van een baan! Mede daarom heeft Wellantcollege in samenwerking met Greenports Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop deze Dragons Den georganiseerd. Maar ook om te laten zien hoe leuk groene  opleidingen en de sector zijn.”

De Dragons Den is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Noord-Holland.

Kim-in-de-kas-greenport-duin-en-bollenstreek

‘Kom in de kas’ tijdelijk ‘Kijk in de kas’

360 graden experience

Met de 360 graden experience is het mogelijk om virtueel door de kas te lopen. De kijker waant zich letterlijk in de kas omdat hij om zich heen kan kijken, net als bij een echt bezoek aan de kas. In de experience zijn veel wetenswaardigheden over de glastuinbouw verwerkt en ziet en ervaart men hoe high tech deze sector is.

Website

Op de website van Kom in de Kas zijn diverse informatieve filmpjes over de glastuinbouwsector gebundeld. Zo is er van alles te leren over innovaties en technieken die in de kas worden toegepast, krijgt men informatie over werken in de kas of wat de glastuinbouw doet aan duurzaamheid én maakt men kennis met het thema van dit jaar Gezondheid & Geluk. Alle berichten zijn gebundeld op de Kom in de Kas 2021 pagina.

Social media

Van 29 maart tot en met 4 april verschijnen er dagelijks berichten op de social media kanalen van Kom in de Kas om de doelgroep voor Kom in de Kas enthousiast te maken voor Kijk in de Kas. Op deze manier hopen we de mensen toch een stukje beleving van de glastuinbouwsector mee te geven.

Over Kom in de Kas

Kom in de Kas is het grootste publieksevenement van de glastuinbouwsector en wordt mede mogelijk gemaakt door Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Plantion, Interpolis en Rabobank. Volg Kom in de Kas via Facebook, Instagram en Twitter. Voor meer informatie kijk op www.komindekas.nl.

coachen-op-de-werkvloer-uitleg-greenport-duin-en-bollenstreek

Coachen op de werkvloer. Hoe doe je dat?

Leercoaches

Het is belangrijk om nieuwelingen zich thuis te laten voelen en zo snel mogelijk productief of in hun rol aan de slag te laten gaan. Steeds vaker begeleiden deskundige medewerkers nieuwe medewerkers en coachen zij studenten bij hun opdrachten. Deze medewerkers worden dan de ‘mentors of leercoaches’ van het bedrijf. 
Sjoerd Nieboer (Beanstalk): ‘De werkplek is de mooiste leeromgeving, zeker als je hem goed inricht’

Cursus coachen op de werkvloer

Een goede begeleiding van nieuwe medewerkers vraagt om bepaalde vaardigheden, zoals goed kunnen coachen. Je ziet vaak dat medewerkers hier steeds meer plezier in krijgen en er beter in willen worden.

Om het ‘leren op de werkvloer’ te stimuleren, biedt Kasgroeit in samenwerking met Sjoerd Nieboer van Beanstalk, de cursus ‘Coachen op de werkvloer’ aan. Deze cursus gaat (afhankelijk van de corona maatregelen) dit voorjaar van start. De bijeenkomsten vinden fysiek plaats op de betrokken bedrijven. We willen een poule met geïnteresseerden verzamelen, zodat we samen kunnen kijken geschikte momenten voor de training. Doe jij mee?

Het leerrendement

Je leert de ontwikkelbehoefte boven water te krijgen, gesprekstechnieken toe te passen, collega’s terug te laten terug kijken op hun eigen gedrag, feedback te geven, te stimuleren tot oefenen en je leert de juiste hulp aan te bieden, ook als het even niet lekker gaat. Met als doel samen goede resultaten te halen waarbij iedereen zich prettig voelt. Hierdoor ontstaat er een prettig leer- en werkklimaat. Een win-win-situatie voor iedereen!

Een medewerker vertelt

Zo ontstond deze leerbehoefte ook bij Ellen, 22 jaar en werkzaam als teler bij een tuinbouwbedrijf. Ellen begeleidt en coacht nieuwe medewerkers en stagiairs: ‘Ik wil een nog grotere rol spelen in het leerproces van mijn (nieuwe) collega’s en studenten, maar ook de collega’s die er al jaren werken helpen bij hun ontwikkeling. Op deze manier wil ik bijdragen aan meer aandacht voor persoonlijke groei en een leven lang leren op de werkvloer.’

Heb jij interesse of ken je iemand die interesse heeft? Neem contact op met Sjoerd Nieboer via info@beanstalk.training / 06-516 97 305 of met Anneke Postma via a.postma@kasgroeit.nl / 06-301 082 36.

Kasgroeit richt zich op het vinden, binden en boeien van medewerkers. Sjoerd Nieboer van Beanstalk helpt bedrijven en organisaties in de agrarische keten bij het bouwen van lerende organisaties. Samen willen we kijken hoe we bij kunnen dragen aan een prettig leer- en werkklimaat in de kas en op de werkvloer.

Bron: Kasgroeit.