Verplaatsbare-Zonnepanelen-GreenportLIVE-12-09-23

Verplaatsbare zonnepanelen op bollenperceel

Dubbel ruimtegebruik

Een leeg perceel onder water zetten en vervolgens zonnepanelen erop laten drijven. Het project ‘Dubbel duurzaam ruimtegebruik met verplaatsbare zonne-energie bij bollentelers’ onderzoekt deze manier van dubbel ruimtegebruik bij ATG en GT van Haaster vof. Dit bedrijf heeft momenteel een kleine opstelling met verplaatsbare zonnepanelen op het perceel staan. Vanuit hier wordt, met een aantal partners, gekeken naar de werking en mogelijkheden die verplaatsbare zonnepanelen bieden. Als dit goed uitpakt kan dit betekenen dat een volledige opstelling de gemeente De Zilk jaarrond voorziet van door zonopgewekte energie.

Twee opstellingen van zonnepanelen

Deze twee opstellingen zijn naast elkaar te vinden in de hoek van het perceel achter de schuur van partner Van Haaster. De ideale plek om de twee opstellingen – die verschillen voor wat betreft het materiaal gebruik van de drijvende constructie – te testen op werking en mogelijkheden binnen dit project. Op deze manier wordt op het perceel de ruimte dubbel gebruikt én wordt de rustperiode optimaal benut.

Percelen niet jaarrond gebruikt om bollen te kweken

Om het land vruchtbaar en in goede staat te houden is het nodig om een rustmoment in te plannen. Dit heeft alles te maken met de vruchtwisselingscyclus, waarbij maximaal één jaar geen gewas wordt geteeld. Tijdens dit rustmoment wordt er bijvoorbeeld Japanse haver (of een andere groenbemester) gezaaid of geïnundeerd (onder water gezet) om aaltjes en andere bodemziekten te verstikken.

Optimaal rendement behalen en iets terug doen

Het inunderen van het perceel met daarop verplaatsbare zonnepanelen levert het perceel aan de ene kant elektriciteit op uit een natuurlijke bron voor de kweker en aan de andere kant wordt de bodem ‘ontzien’ en vruchtbaar. Vanuit maatschappelijk oogpunt is Van Haaster voornemens om de opgewekte energie te delen met huishoudens in De Zilk.

Hoe nu verder?

Het is een mooi streven om met het geheel aan zonnepanelen op termijn drie hectare grond te bedekken en – naar verwachting – genoeg energie op te wekken om zowel Van Haaster als actief betrokken gemeente De Zilk jaarrond te voorzien van zon-opgewekte energie. Die opgewekte energie moet wel ergens opgeslagen worden. Onderdeel van dit project is dan ook  om de mogelijkheden van buffering te bekijken. 

Partners

Naast provincie Zuid-Holland en ATG en GT van Haaster vof zijn ook Greenport Duin- en Bollenstreek, gemeente Noordwijk en Zon op Northgo Coöperatie U.A. partner in dit project. Met elkaar dragen zij financiële verantwoordelijkheid voor dit project en dragen zij ook bij in natura.

winnaar-tuin-bouw-ondernemersprijs-wijnen-sqaure-crops

Save the date: uitreiking Tuinbouw Ondernemersprijs 2024 op 6 maart

November en december 2023: inschrijven kandidaten

Van woensdag 8 november tot en met 20 december 2023 kan je je als kandidaat voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2024 aanmelden en/of bedrijven voordragen. De precieze procedure en criteria volgen begin november. Binnenkort maakt de organisatie bekend wat de themaprijs voor dit jaar is.

Geen nieuws missen over de inschrijving van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2024? Houd dan deze nieuwsbrief in de gaten en/of stuurt u een interesse e-mail naar info@tuinbouwondernemersprijs.nl. Je wordt dan eerste geïnformeerd. 

PR impact 2023: bereik van 7,3 miljoen

 • Uitreiking bereik van 3,7 miljoen: De uitreiking behaalde een bereik van 3,7 miljoen mensen middels diverse publicaties. Enkele hoogtepunten waren een column in Telegraaf, interviews op NPO radio 1 en 5 en een item in Goedemorgen Nederland.
 • PR ondersteuning winnaars: De winnaars Van der Avoird Trayplant en Theelers kregen extra ondersteuning in de PR. Bij Van der Avoird werd een persdag georganiseerd en wijdden onder andere Omroep Brabant en Nieuwe Oogst er veel aandacht aan. Consumentenmerk Theelers creëerde een special blend voor Moederdag en kon rekenen op mooie artikelen in o.a. Wendy, Cosmopolitan, Libelle en Happinez. Dit leverde een totaal bereik op van maar liefst 7,3 miljoen. 

Wil je komend jaar ook een miljoenen publiek bereiken? Meld je dan begin november aan als kandidaat voor de Tuinbouw Ondernemersprijs of wordt een van onze sponsors, waardoor je ook zichtbaar bent in de berichtgeving. 

Foto: winnaars van 2023.

InnovationPrize-2023-greenport

IMPACT 2025 – Topsector T&U Innovation Prize 2023

De Nederlandse tuinbouw heeft een aantal uitdagingen voor haar eigen toekomst als het gaat om innovatie. Echter ze is ook een belangrijk onderdeel voor een gezonde toekomst. Of het nu gaat om gezonder eten of een gezondere leefomgeving. Beiden leiden tot meer gezondheid en zijn essentieel voor de toekomst. In deze editie van de Innovation Prize staat dan ook de bijdrage, in welke vorm dan ook, aan gezondheid centraal:

 • Nieuwe tuinbouwproducten (plantsoorten, rassen, teelwijzen, etc.) die een toevoeging zijn als het gaat om gezondheid.
 • Methodes en Technologieën om “gezondheid” te destilleren uit planten en ze zo te komen tot de groene apotheek.
 • Oplossingen en concepten om mensen te stimuleren naar meer plantaardige consumptie.
 • Oplossingen en concepten om mensen te activeren om meer planten in te zetten voor een leefbaardere woon- en werkomgeving.
 • Innovaties die extra waarde creëren gekoppeld aan gezondheid en leefbaarheid in de keten van planten (bollen, bomen, bloemen, planten, groenten of fruit).
 • Groen in stad & woonkamer voor zuurstof & well-being.

Voor een antwoord op deze uitdagingen is het essentieel dat de tuinbouw als leverancier van de “plant” samen gaat werken met andere sectoren zoals zorg-, voeding-, landschapsinrichting-, hightech- etc. (cross-sectorale innovaties). Meer informatie over Startup Innovation Prize

Nieuw in 2023: niet alleen start-ups maar ook TUx pitches

De IMPACT&U Innovation Prize is gebruikelijk voor startup bedrijven. Echter we zoeken naar nieuwe ideeën. Ook ideeën die nog “in het hoofd zitten”. Daarom kun je dit jaar ook meedoen met jouw idee in de Tuinbouw TUx. Pitch jouw idee en vindt een bedrijf voor jouw idee.

Bron: Impact2025

Dirk-Leenen-Landbouwportaal-Rijnland

Coachbezoek Landbouwportaal Rijnland bewijst meerwaarde

Als derde generatie bloembollentelers runt Dirk samen met zijn broer Jaco het familiebedrijf W.F. Leenen & Zn. De in Voorhout gevestigde onderneming is gespecialiseerd in de teelt, vermeerdering, veredeling en broeierij van narcissen en sonatini’s (buiten-amarylissen), op een areaal van respectievelijk 60 en 3 hectare. Een deel van de productie is bestemd voor de export naar het zuidelijk halfrond, vooral naar Australië en Chili.

Wijzer van

Als bestuurslid van de KAVB-kring Duin- en Bollenstreek had Dirk als eens over Landbouwportaal Rijnland gehoord, maar van aanmelding was het nog niet gekomen. Het laatste zetje om dat tóch te doen werd gegeven tijdens een infoavond waarbij inschrijfformulieren werden uitgereikt. Dirk: ‘Dat was het moment waarop ik dacht: waarom ook niet, je wordt er altijd wijzer van.’

Volautomatisch

Na de aanmelding werd een afspraak met een coach ingepland. Terugblikkend constateert Dirk dat het coachbezoek absoluut meerwaarde heeft gehad. ‘Vanuit het advies dat de coach heeft uitgebracht hebben we nu plannen om een nieuw doserings- en reinigingssysteem voor gewasbeschermingsmiddelen aan te schaffen. Op dit moment werken we met plastic vaten, waar we de middelen uit aftappen en met een maatbeker de hoeveelheid bepalen. Bij het nieuwe systeem gebeurt de dosering volautomatisch. En de reiniging van de fusten ook. Dat heeft een aantal voordelen: gemak, minder risico om zelf met de middelen in aanraking te komen én schone fusten, die daarmee sneller te recyclen zijn. Het mooie is: we kunnen via Landbouwportaal Rijnland een subsidie voor dat systeem aanvragen.’

Op de wind

Ook een andere tip van de coach wordt ter harte genomen. Dirk: ‘Aan het eind van het seizoen houd je altijd restvloeistoffen over. Die zijn met een fytobak af te breken. Een tijdrovend en vrij bewerkelijk proces. De coach adviseerde ons om de fytobak-installatie droog en op de wind te zetten, waardoor de vloeistoffen sneller indrogen.’

Tip van Dirk

Dirk besluit zijn verhaal met een eigen advies aan collega-ondernemers: ‘Voor iedereen geldt dat je niet overal voldoende van op de hoogte kunt zijn. Vraag dat vrijblijvende coachbezoek dus aan, het kan je veel opleveren.’

Bron: Landbouwportaal Rijnland

cao-open-teelten-greenport

Biostimulanten – zo vinden ze hun weg naar de bollenteler

Cebeco Agro genereert en bundelt kennis van gewasbeschermingsmiddelen, basisstoffen, biostimulanten en specialty meststoffen en maakt een eerste selectie van producten. Jan Ties Malda maakt deel uit van dit team en richt zich op met name biostimulanten en meststoffen. Hij vertelt er in onderstaand artikel, dat mede tot stand is gekomen met medewerking van Arjo van den Berg (teeltspecialist Agrifirm-GMN), meer over.

Jan Ties Malda werkt sinds acht jaar voor Cebeco Agro, een volle dochter van Agrifirm. Hij vertelt: “Ons werk is een belangrijke schakel tussen fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen en biostimulanten en de dagelijkse praktijk in het veld. Heel eenvoudig gezegd: wij selecteren de producten met de meeste potentie en sturen waar mogelijk producenten aan om middelen te verbeteren. Dat doen we natuurlijk op basis van vragen en wensen vanuit de praktijk. Mijn expertise ligt op het terrein van meststoffen en biostimulanten.

Van meststoffen tot biostimulanten

“Toen ik begon, was onze focus vooral gericht op het effectiever inzetten van meststoffen. Met de inzet van coatings bijvoorbeeld, konden we beter sturen op de plantbehoefte. Je wilt immers dat de meststof op het juiste moment beschikbaar komt voor de plant. Daarin zijn we nu behoorlijk succesvol. Een tweede focus kwam toen mancozeb verdween. Dit multifunctionele middel presteerde als fungicide, bladvoeding (mangaan en zink) en biostimulant. We hebben nu meerdere ‘vervangers’ beschikbaar. Uiteindelijk is ons streven om voor bladvoeding één universeel product te vinden. Met gebruiksgemak voor de teler.”

Zes thema’s als kompas

Er zijn misschien wel duizend verschillende biostimulanten beschikbaar. En natuurlijk beloven de meeste producenten gouden bergen. Om gericht op zoek te kunnen gaan naar de meest geschikte middelen, wordt gewerkt vanuit zes relevante thema’s:

 • Bodemweerbaarheid
 • Beworteling/zetting
 • Temperatuur- en droogtestress
 • Plantweerbaarheid
 • Bewaarkwaliteit
 • Nutriënten-efficiëntie

Die laatste, ‘nutriënten-efficiëntie’, is overigens nieuw. Het is een actueel thema dat de komende jaren ongetwijfeld aan belang gaat winnen.

Van fabrikant naar teler: een lange weg

Cebeco Agro en Agrifirm-GMN zijn altijd op zoek naar de beste producten. Dat begint bij gesprekken met adviseurs die de praktijk het allerbeste kennen. Waar liggen hun vragen, wensen en behoeftes? Die informatie is essentieel om onderzoek op te starten naar wat de markt biedt. Op basis van theoretisch onderzoek, worden vervolgens de meest kansrijke producten geselecteerd. “Maar dan begint het pas”, vervolgt Jan Ties. “We willen natuurlijk weten wat de beschikbare producten doen in de bollenteelt. In dat traject is het Expertisecentrum Bloembollenteelt onmisbaar. Zij gaan ermee aan de slag in hun proeven. Een flink deel van de producten valt hier alsnog af. De middelen die deze fase wel doorkomen, worden vervolgens eerst kleinschalig in de praktijk getest. Pas als hier goede resultaten worden behaald, volgen er bredere adviezen. Duidelijk mag zijn dat dit lange trajecten zijn. Maar uiteindelijk betekent dit wel veel meer zekerheid voor de teler.”

De meest succesvolle biostimulanten

Het onderzoek van de afgelopen jaren heeft inmiddels geleid tot een aantal innovatieve producten. In de jongste ‘Bol&Teelt‘, het magazine voor leden van de coöperatie Agrifirm-GMN, zet Jan de meest kansrijke danwel succesvolle producten op een rij.

Bron: BP Nieuws

Tuinbouw-Battle-gaat-weer-van-start-greenport

Nieuwe seizoen Tuinbouw Battle start najaar 2023

Leerlingen van de groepen 7/8 telen tijdens deze Tuinbouw Battle zelf tulpen in de klas met de hulp van oud-kwekers en docenten. Tijdens deze battle gaan de leerlingen niet alleen kweken, maar ook ‘de strijd aan’ met andere deelnemende scholen in de regio: welke school kweekt de mooiste tulpen, maakt een goed verslag en verzint een originele manier om de tulpen te verkopen? De winnende school wordt beloond met de Tuinbouw Battle prijs!

Tulpenbollen

Er zitten ruim 400 tulpenbollen in de kratten die op de mobiele teeltinstallatie staan. De verzorging van de bollen ligt volledig in handen van de leerlingen. De bollen hebben voldoende licht nodig, ze moeten met hun wortels in het water staan en het is belangrijk dat ze op het juiste moment geoogst worden. Met speciale LED-verlichting, een tijdschakelaar en goede uitleg zijn de leerlingen verzekerd van een goede oogst.

Oogst en opbrengst

Als de tulpen zijn geoogst, bepalen de leerlingen zelf wat ze met de tulpen doen. Weggeven of verkopen? Wie zijn dan de gelukkigen en waarom? En als ze verkocht worden: tegen welke prijs doe je dit en hoeveel tulpen doe je in een bosje? Hoe ga je de tulpen verpakken? Over al deze vragen moeten de leerlingen met elkaar nadenken. Samenwerken, naar elkaar luisteren en een plan maken zijn onderdeel van de Tuinbouw Battle.

Finale tijdens Vier de Lente Onderwijsochtend

Aan het einde van het de drie rondes Tuinbouw Battle is de finale tijdens de Vier de Lente Onderwijsochtend. In 2023 was de aftrap waarbij de leerlingen die meededen met de Tuinbouw Battle waren uitgenodigd op het festivalterrein voor een speurtocht, dansen met TikTokkers en de uitreiking van de allereerste Tuinbouw Battle Award. Volgens de leerlingen ‘een ochtend om nooit te vergeten’. In 2024 vindt de Vier de Lente Onderwijsochtend plaats op vrijdag 12 april in Hillegom. 


Groen is goud

De Tuinbouw Battle is een uitdagend en inspirerend project dat techniek, tuinbouw en handel combineert en leerlingen een kijkje biedt in deze groene en innovatieve sector. Tijdens de Tuinbouw Battle kunnen de leerlingen ook een bezoek brengen aan een tuinbouwbedrijf in de regio om zelf te zien hoe het er aan toegaat op bijvoorbeeld een bollenbedrijf.

Doe gratis mee!

Meedoen aan dit gratis project kan in november 2023, januari 2024 en eind februari 2024. Aanmelden is vanaf nu mogelijk door een e-mail te sturen naar communicatie@greenportdb.nl met daarin de naam van de school, contactpersoon (e-mail + telefoonnummer) en aan welk startmoment u wilt deelnemen. Greenport Duin- en Bollenstreek zorgt met medewerking van de vrijwilligers en kwekers voor de rest. Kijk voor meer informatie op www.greenportdb.nl/tuinbouw-battle.