internationale-medewerkers-sierteeltlcuster-bollenteelt-greenport

Masterplan internationale medewerkers

Afgelopen februari kreeg Glastuinbouw Nederland vanuit de Tweede Kamer al brede waardering en steun voor het rapport en voor de adviezen die daarin zijn opgenomen. Uit de inhoud van het debat kan worden opgemaakt dat Glastuinbouw Nederland met haar Masterplan Internationale Werknemers op de goede weg is.

Kernpunten

Kernpunten die in het algemeen overleg (AO) Arbeidsmigratie naar voren kwamen zijn:

  • de wens te komen tot scheiding van het werkgeverschap en verhuurder;
  • realisatie van de daadwerkelijk huisvesting in de regio’s;
  • de aanpak van malafide praktijken in de uitzendsector.

Misstanden hard aanpakken

Glastuinbouw Nederland benadrukt in haar lobby het grote belang van de inzet van internationale medewerkers voor de glastuinbouw en erkent dat goede huisvesting daarbij essentieel is. “Zonder goede huisvesting prijzen de bedrijven zich uit de arbeidsmarkt, zeker op de lange termijn”, stelt Peter Loef. “Ons advies is vooral de misstanden zoals die er nu zijn hard aan te pakken en tegelijkertijd het grote belang dat telers en uitzendbureaus hechten aan goede huisvesting wél te behouden en te benutten, zonder werkgeverschap en huisvesting op voorhand te scheiden.”

Het gevaar bestaat dat internationale medewerkers in hun nieuwe woon- en werksituatie te maken krijgen met commerciële verhuurders die vooral uit zijn op een zo’n hoog mogelijk rendement op hun investering. Dat terwijl internationale medewerkers het juist belangrijk vinden dat ondernemers huisvesting en zorgverzekering regelen. “In het debat werd aangegeven dat scheiding tussen werken en wonen niet per se hoeft te betekenen dat de inlener of het uitzendbureau in een andere juridische hoedanigheid niet ook de verhuurder mag zijn. Het is een punt dat nog in onderzoek is.”

Realisatie huisvestingsaanvragen

Het debat maakte tevens duidelijk dat nadrukkelijk wordt gekeken naar gemeenten als het gaat om de realisatie van huisvestingsaanvragen in de regio’s. “We zien dat er 100 miljoen euro budget voor 2020 en 2021 beschikbaar is gesteld voor realisatie van huisvesting, óók voor de groep internationale medewerkers. Maar hoe kan het dan dat we regionaal vooral zien en ervaren dat er geen huisvesting wordt gerealiseerd en er vooral gemeentelijk belemmeringen zijn om die miljoenen te besteden. Wij hebben op dit punt, binnen de inbreng van LTO Nederland, samen met Greenports Nederland aangegeven concrete belemmeringen in kaart te brengen”, geeft Peter Loef aan.

Duurzame ontwikkeling van internationale werknemers betekent volgens de Kamer dat werkgevers moeten worden verplicht te investeren in opleidingen voor internationale werknemers. Glastuinbouw Nederland heeft met haar Masterplan Internationale Werknemers de handschoen nadrukkelijk opgepakt. Het Masterplan kun je hier downloaden.

Bron: Glastuinbouw Nederland

kas-greenport-duin-en-bollenstreek

Houd net zo van je personeel als van je gewas

Als glastuinbouwondernemer besteed je veel liefde, zorg en toewijding aan je gewas. Om jouw gewas gezond te laten groeien en te oogsten heb je mensen nodig. Vaak worden daarvoor internationale medewerkers ingezet. Hardwerkende collega’s die voor onze sector en land kiezen om hun inkomen te verdienen. 

Zij verdienen deze liefde en aandacht ook. Zonder (internationale) medewerkers is er voor jouw passie geen toekomst. Samen zorgen we er voor dat we onze zaken op orde hebben. Zoals een gelijke behandeling en beloning, goede huisvesting en zorg én een veilige en gezonde werkomgeving. 

Op de website van Glastuinbouw Nederland vind je alles voor uitzendbureaus en scholing, maar ook over huisvesting en veilig werken om jouw (internationale) medewerkers de aandacht te geven die ze verdienen.

Checklist inleners

Iedere ondernemer heeft verantwoordelijkheden richting zijn personeel. Ook als het uitzendkrachten betreft die bij een uitzendbureau in dienst zijn. Maar welke verantwoordelijkheden hebben ondernemers in de glastuinbouw dan als opdrachtgever of inlener? Om die elementen helder in kaart te brengen is een checklist gemaakt.

Een inlener is altijd verantwoordelijk voor de instructie en begeleiding van de uitzendkracht op de werkplek. De inlener moet met de uitzendkracht op dezelfde manier omgaan als met zijn eigen personeel. Iets wat Glastuinbouw Nederland, uit oogpunt van goed werkgeverschap, als vanzelfsprekend beschouwt.
Om mogelijke conflicten of misverstanden te voorkomen is een handzame en overzichtelijke checklist samengesteld, in samenwerking met Stigas. Die checklist is nu te vinden op de website van Glastuinbouw Nederland, als onderdeel van het Masterplan Internationale Werknemers. Klik hier om rechtstreeks naar het document te gaan.

Bron: Glastuinbouw Nederland

Van-der-Slot-in-het-zonnetje-greenport-duin-en-bollenstreek

Ondernemers in het zonnetje

Van der Slot Tulips is een bollenbedrijf dat gerund wordt door Frans van der Slot en zijn broer Jan. Ze zijn gespecialiseerd in het telen van tulpen. “Met 60 hectare bollen en 14 miljoen tulpen die wij jaarlijks in de kas produceren zijn we een middelgroot bedrijf. De tulpen zijn voornamelijk onze eindproducten, de bollen zijn slechts een klein deel van de verkoop.”  

Welke duurzaamheidmaatregelen hebben jullie al genomen?

“Veel van de investeringen die wij doen zijn uiteindelijk ook duurzaam. We zijn allemaal ondernemers en doen wat denken dat goed is. Duurzaamheid was er vroeger ook al, alleen had het toen nog niet het predicaat.” zegt Frans van der Slot.

Frans geeft aan dat ze veel doen aan energiebesparing. “Zo hebben we de meest energiezuinige kachels en hebben we energiezuinige ventilatoren.” Maar Van der Slot Tulips doet meer: “Ook hebben we 1.500 zonnepanelen, en hebben we een nieuwe kas gebouwd met warmtepompen waar geen druppel gas meer in gaat. Tijdens de vorst kwamen we er echter achter dat er te weinig warmte kwam van de warmtepompen. Het rendement was te laag en we hadden nog geen back-up. Last minute hebben we e-boilers geplaatst om voldoende warmte de kas in te krijgen.”

En staan er nog nieuwe maatregelen op de planning?

Van der Slot Tulips heeft uitbreidingsplannen. Op die daken ontstaat de mogelijkheid om nog veel meer zonnepanelen te plaatsen. Momenteel wekken zij net genoeg op voor het eigen gebruik in de zomer. Maar wat doe je dan met de overtollige energie? “Dat willen we het liefst niet terugleveren. Wellicht dat waterstof een mogelijkheid is om die energie op te slaan”, geeft Frans aan. Maar ze hebben nog meer ambities: “Daarnaast zouden wij het liefst een kleine windmolen willen plaatsen maar dat is lastig te realiseren binnen de wet- en regelgeving. Wij hebben een fors energieverbruik in sommige maanden en in de nacht en vroege ochtend. Met alleen zonnepanelen kan je die pieken niet voorzien. Zo hadden wij zelfs stroomverzwaring nodig alleen vanwege die piek.”

Maar er zijn nog meer plannen “Ook willen we elektrisch gaan ontvochtigen in de kas. Op dit moment doe je dat door te ventileren, maar dan ben je warme kaslucht kwijt. Dadelijk doen we dat met een soort airco. Dat doen we nu ook al maar dat willen we gaan uitbreiden. “

Maar andere opties staan ook nog open: “Recent zag ik een artikel voorbijkomen over warmteopslag in de grond. Dit kan met behulp van een gesteente waarin je warmte kunt opslaan. In de zomer produceert de kas warmte die overblijft, en in die winter heb je die warmte nodig. Wie weet is opslag in de ondergrond een mogelijkheid; dat wil ik graag verder verkennen.”

Wat is jullie motivatie?

“Ik vind het vooral leuk om me te verdiepen in nieuwe technieken en te zoeken naar het verdienmodel. Maar energiezuinige kachels, LED-verlichting en zonnepanelen komen financieel simpelweg gewoon uit. Voor de warmtepompen was er op dat moment subsidie beschikbaar. Zo ook voor de energiezuinige ventilatoren. Vroeger konden deze alleen aan en uit. Nu kun je de kracht regelen wat stroom bespaart waardoor het een goede investering is én waar subsidie op zit.“

Ook de leeftijd van Van der Slot Tulips speelt een grote rol. “Doordat we een jong bedrijf zijn, kunnen we vanaf het begin duurzame keuzes maken. Anders moet je wachten op een juist investeringsmoment.”

Herken je het beeld dat ondernemers in de Duin- en Bollenstreek bescheiden zijn met het delen van duurzaamheidsmaatregelen die genomen worden?

“Dat zou goed kunnen. Voor zonnepanelen hoef je geen toestemming te vragen. Toen wij 1.500 zonnepanelen plaatsten hebben wij deze door de wethouder symbolisch laten openen. Ze vonden het zo indrukwekkend dat twee wethouders kwamen. Dus ze herkenden wel hoe goed wij aan de weg timmeren. Energie is een grote kostenpost en wordt steeds duurder. Dan ga je vanzelf bewegen.”

Wat zou je graag willen meegeven aan de ondernemers in de Bollenstreek?

“Dingen zijn veel eerder rendabel dan je denkt. En de tijd vliegt! Gewoon een avondje op internet zoeken levert al veel op! “

Ondanks de uiteenlopende maatregelen die Frans heeft getroffen, blijft hij bescheiden. “Ik ben van mening dat ik niet heel duurzaam bezig ben,” aldus de tulpenkweker.  Deze bescheidenheid zie je bij meer ondernemers in de Duin- en Bollenstreek terug. Zij doen dit omdat het bedrijfstechnisch gezien niet meer dan een logische stap is voor de toekomstbestendigheid van hun bedrijf. Toch gebeurt er al veel op dit gebied. Wil jij ook graag delen welke innovaties, ideeën of maatregelen jij hebt genomen om je bedrijf te verduurzamen? Neem contact op met: annebel@nflux.nl.

Wil jij een gratis energiescan om jouw energieverbruik in kaart te brengen? Meld je dan snel bij Maarten Reij via maarten@eecare.nl. Wie weet heb jij dan één van de 20 gratis scans te pakken? Want als je inzicht hebt in de energieverbruik kun je doelgericht maatregelen gaan nemen.

Kijk ook op onze website voor meer informatie over het programma Klimaatneutraal 2040: 2040 Klimaatneutraal – Greenport Duin en Bollenstreek (greenportdb.nl)

jaarverslag-GOM-2020-greenport

Herstructurering Duin- en Bollenstreek: het is pas klaar als het af is

De recente publicatie van het jaarverslag 2020 van Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) Duin- en Bollenstreek is aanleiding voor Greenport Duin- en Bollenstreek, KAVB en LTO Noord om nogmaals hun steun en waardering voor de uitvoerder van de herstructurering in de regio uit te spreken. Hoewel er, zeker de afgelopen periode, ook de nodige kritiek op het functioneren van GOM geweest is, zijn voornoemde organisaties van mening dat ook in 2020 goede stappen gezet zijn in het toekomstbestendig maken van het sierteeltcluster in de regio. En er is nog het nodige te doen, ook als het gaat over de manier waarop de herstructurering uitgevoerd wordt.

GOM houdt zich, als uitvoerder van het herstructureringsbeleid (Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport, ISG) van de vijf samenwerkende gemeenten in de regio, met name bezig met de herstructureringsopgave in het buitengebied, dat overwegend agrarisch in gebruik is.

“We wonen, werken en recreëren nu eenmaal in een populair en druk stukje Nederland”, aldus Kees van der Zwet, voorzitter van Stichting Greenport Duin- en Bollenstreek. “Om het prachtige landschap te behouden en verder te versterken is het werk dat GOM doet onmisbaar. Dat zie je bijvoorbeeld in het feit dat in 2020 weer (bijna) 50 nieuwe initiatieven ontplooid zijn met behulp van GOM.”

In 2020 werd in totaal 0,9 hectare toegevoegd aan het bollenteeltareaal in de regio, ook werd ongeveer 10.000 m2 overbodige bebouwing gesloopt en zijn er 7 bouwtitels voor woningen in het buitengebied verkocht.

Aangescherpte visie

Op de achtergrond hebben de agrarische organisaties KAVB, LTO Noord en AJDB de afgelopen maanden gewerkt aan een aanscherping van hun visie op het regionale beleid. Deze aangescherpte visie zal op korte termijn openbaar worden en bevat onder meer nieuwe of aangescherpte gezichtspunten met betrekking tot huisvesting van internationale medewerkers, duurzame energie en herstructurering. Namens de stuurgroep die deze organisaties gevormd hebben, zegt Jaap Bond, in het dagelijks leven tevens voorzitter van KAVB: “Ik ben blij met onze aangescherpte visie en met name ook met het draagvlak dat er voor deze visie is, zowel onder onze eigen achterbannen als bij onze partners in de regio. Dat geeft een goede basis voor het gesprek over de uitwerking van deze visie in concreet aangepast beleid en een meer adequate uitvoering van dit beleid.” GOM werkt hard en gestaag door aan het uitvoeren van de ISG en hoopt daarbij de aankomende tijd op een aanzwengelende actie vanuit de bollengemeenten met betrekking tot het aanwijzen en in procedure nemen van de zogenaamde clusterlocaties voor Greenportwoningen.

Klik hier voor het volledige jaarverslag van GOM.

Podcast Werkgeverslijn: werken met jongeren

De sprekers deze podcast zijn Petra van Veen en Klaas Niewold van Flevoplant in Ens. Hun bedrijf werkt elk jaar in de zomerperiode met zo’n 60 jongeren. Hoe werven zijn hun jonge tijdelijke arbeidskrachten, hoe zorg je er voor dat ze een duidelijk beeld hebben van de werkzaamheden en hoe stuur je ze aan als je ze eenmaal binnen hebt? Welke kansen en uitdagingen zijn er? Flevoplants heeft onderhand jarenlange ervaring met het bewust inzetten van jongeren, waardoor zij in deze podcast veel tips kunnen geven voor collegawerkgevers, ook buiten de sector.

Andere sectoren

In totaal worden dit jaar zes podcasts opgenomen dankzij een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt. In alle afleveringen komen werkgevers aan het woord, uit verschillende deelsectoren. Op die manier wil de Werkgeverslijn land- en tuinbouw een kijkje te geven in de keukens van werkgevers en hopen zij werkgevers handvatten mee te geven.
Luister de andere podcast(s) via de website van Werkgeverslijn.

Stages gezocht: begeleid mbo-talent naar een mooie toekomst!

Frisse blik

In bepaalde sectoren is het aantal stageplekken écht drastisch verminderd. Het gaat dan om retail, welzijn, entree-opleiding servicemedewerker (dienstverlening, sport en zorg), winkelambacht, groothandel, office, ict, logistiek, mechatronica, electro en installaties. De arbeidsmarkt heeft deze waardevolle talenten hard nodig wanneer het virus niet meer (of verminderd) onder ons is en de economie weer aantrekt. Daarom een dringende oproep aan bedrijven: Open na de zomer je deuren voor deze leergierige en enthousiaste mbo’ers. Daar doe je niet alleen studenten maar ook jezelf een groot plezier mee. Stagiairs brengen een frisse blik en nieuwe vaardigheden met zich mee, waar je bedrijf ook weer van leert.

Optimale koppeling

Om een stapje extra te zetten waar nodig, is op schaal van de Leidse regio een Stagepact071 afgesproken. Een samenwerking van onderwijs, gemeenten, ondernemersverenigingen en de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Vanuit het pact wordt op donderdag 2 september een online stagebeurs georganiseerd, wordt de informatie over de stages en de richtlijnen voor een erkend leerbedrijf beter vindbaar gemaakt en gaat Cynthia Romijn als ‘stagejager’ aan de slag. Haar taak is met name gericht op het sollicitatieproces tussen student en bedrijf om te komen tot een optimale koppeling.

Dit kun je doen

Als we met elkaar de schouders zetten onder het terugdringen van het tekort, dan lossen we op korte én lange termijn een probleem op. Heb je binnen je bedrijf of organisatie na de zomer een stageplaats beschikbaar? Dan kun je het volgende doen:

  • Ben je al een erkend leerbedrijf? Geef in MijnSBB aan welke stageplekken en leerbanen je beschikbaar hebt en update je profiel. Je vacatures verschijnen vervolgens automatisch op stagemarkt.nl. De MBO-student kan zo jouw stageplek of leerbaan vinden.
  • Wil je leerbedrijf worden? Vraag dan eenvoudig een erkenning aan via https://www.s-bb.nl/bedrijven/erkenning.
  • Wil je deelnemen aan de online stagebeurs op 2 september en in contact komen met studenten? Houd dan de berichtgeving vanuit Economie071 in de gaten of stuur alvast een mail naar stagejager@economie071.nl.
  • Heb je een vraag? Neem dan contact op met Cynthia Romijn, stagejager vanuit Stagepact071. Dat kan via stagejager@economie071.nl.

Lees meer over stagejager Cynthia Romijn en haar doelen.