royal-de-ree-co2-neutraal-zonnepanelen

Een zonnige toekomst vol energie met subsidie

Energieneutraal, klimaatneutraal, de Regionale Energie Strategie en duurzaamheid. Deze woorden zijn niet meer weg te denken uit ons vocabulaire. En dat is niet zonder reden. We hebben met elkaar afgesproken om in 2040 klimaatneutraal te zijn in onze Greenport. Samen kunnen we impact creëren en dat doen wij vanuit ons programma Klimaatneutraal 2040.

Naast ons programma zijn er in de regio initiatieven zoals Zon op Teylingen en Zon op Northgo. Deze lokale energiecoöperaties zoeken daken voor het plaatsen van zonnepanelen. Met de opgewekte energie wordt de regio gevoed met energie. Goed voor jou als ondernemer, de omgeving en het milieu.

Financiële plaatje

Zonnepanelen zijn een flinke investering, met een terugverdienmodel, in de toekomst en jouw omgeving. Je hoeft deze investering niet alleen te doen. Wat denk je van een samenwerking met je buren? Jouw mogelijkheden onderzoeken? EE Care heeft een bekwame energieadviseur die helpt bij financieel-technische vraagstukken. Stel je vragen dan ook gerust, we brengen je graag in contact met onze partner.

Green Deal

Ultiem doel is het opstellen van een gezamenlijke Green Deal op dit onderwerp in najaar 2021. Deze Green Deal moet het voor iedereen nog makkelijker maken om stappen te zetten op dit onderwerp. Naast de praktische kant komt er ook extra geld beschikbaar voor geïnteresseerde partijen.

Heb je vragen over duurzame energie opwekken, energie besparen of wil je in zijn algemeenheid meer weten over ons programma Klimaatneutraal 2040? We ontvangen je vragen graag op communicatie@greenportdb.nl en we brengen je in contact met de juiste persoon. Samen op weg naar een klimaatneutrale Greenport!

Subsidie

Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf krijgen steun van de overheid bij het verduurzamen van hun bedrijf. Lees hier meer over op de website van de Rijksoverheid.

teelt-bemesting-brancheopleiding-greenport

Cursus Teelt en Bemesting

Ben je een medewerker of jonge ondernemer met de ambitie door te groeien naar (assistent)teeltmanager met actuele kennis van bemesting? Dan mag je deze cursus echt niet missen! Een uitgebreide cursus waar veel onderwerpen aan bod komen. Je krijgt weer even een opfrisser over plantfysiologie. Je leert alles over de functie van verschillende elementen en gebrek verschijnselen, over bemesting en de samenstelling van potgrond. Er is aandacht voor biologische meststoffen en het sturen naar optimale en gezonde gewasgroei. Weerbaar telen in plaats van bestrijden van ziekten en plagen. Verder komt aan bod; gietwaterkwaliteit en het lezen van een (bijmest)monster en hoe je hierop kunt sturen.

Dankzij de Collandsubsidie die hiervoor beschikbaar is, is de eigen bijdrage voor de cursist €300,-. Voorwaarden m.b.t. deze subsidie en meer informatie over deze cursus vind je op de cursuspagina van Greenport Boskoop.

Start bijeenkomsten: 

Dinsdag 26 oktober, wekelijks op dinsdagmiddag/avond met uitzondering van de kerstvakantie. 

Aantal bijeenkomsten: 
10 bijeenkomsten van 15.30u – 20.30 uur

Niveau: MBO
Kosten: €300,-* INCL SUBSIDIE (excl. btw) incl. maaltijden en studiemateriaal.
€1.159,- voor deelnemers zonder subsidiemogelijkheid. 

Locatie: verschillende bedrijven in de regio

De cursus wordt verzorgd in samenwerking met Delphy.

*Voor deze cursus kun je gebruik maken van de collandsubsidie. Deze subsidie is beschikbaar voor werknemers onder cao open teelten.

Aanmelden

Meld je aan voor het eerste onderdeel van de brancheopleiding Teelt en Bemesting. Klik hier.

Brochure

Lees hier de volledige brochure over de brancheopleiding Teelt en Bemesting.

Aanbod Boskoop Academy

Wil je weten welke cursussen er nog meer in de regio Boskoop van start gaan? Klik dan hier.

eenden-waterkwaliteit-verbeteren-greenport-duin-en-bollenstreek

Schouten: ‘Extra maatregelen nodig voor betere waterkwaliteit’

Om de waterkwaliteit te verbeteren wordt in het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn voorgesteld om met ingang van 2023 duurzame bouwplannen te verplichten. Daarin wordt onder meer verplichte rotatie van rustgewassen en het toepassen van vanggewassen geleidelijk ingevoerd.

Spuit- en mestvrije zone

Ook wordt voorgesteld om langs sloten bredere bufferstroken te verplichten die niet bemest en bespoten mogen worden. In sommige gevallen kunnen waterschappen bepalen dat deze bufferstroken achterwege kunnen blijven.

In het maatregelenpakket komt wel extra ruimte voor het uitrijden van strorijke mest, waarmee de bodemkwaliteit verbeterd wordt. Dit zal ook een positief effect hebben voor weidevogels en voor koolstofopslag, wat weer ten goede komt aan het klimaat.

Publieke consultatie

Het ontwerp 7e Actieprogramma Nitraatrichtlijn is nu gepubliceerd voor publieke consultatie. Reageren kan tot 18 oktober. Lees hier de brief die Schouten stuurde naar de Tweede Kamer.

#uitjebloembol-natural-bulbs-vlogserie-greenport-duin-en-bollenstreek

#uitjebloembol in de winkelstraat van Natural Bulbs met Anouk en Amber

De meiden werken samen aan het inpakken van de bollen voordat ze op transport gaan naar de klant. Rob van Reisen is de manager – of eigenlijk supporter – van de meiden en begeleidt iedereen zodat het werk op de juiste manier – en met een grote glimlach – uitgevoerd kan worden. De teamspirit is heel belangrijk, maar ook het feit dat je lekker kunt kletsen en als 14-jarige €4,50 per uur verdient.

Kijk mee naar Amber, Anouk en Rob tijdens hun werk tussen de biologische bollen van Natural Bulbs en zie hoe zijn werken in hun eigen winkelstraat.

Volgend jaar meedoen?

Dit is alweer de laatste vlog uit de serie #uitjebloembol power up your summer job. Met deze vlogs hopen wij te inspireren en te laten zien dat er vele mogelijkheden zijn in het sierteeltcluster. In de zomer verdienen jongeren een zakcentje en maken ze kennis met de sector en proeven zij van de mogelijkheden die er zijn. Er zijn genoeg bedrijven in onze Greenport die kenniswillen maken en aan de slag willen met de volgende generatie.

Lijkt het jou leuk om een vlog te maken over jouw werk in het sierteeltcluster? Dat kan! Stuur een bericht naar communicatie@greenportdb.nl.

Vlogs gemist? Klik op de namen en bekijk de vlogs van Olav, Elise, Dione, Julia, Thijs en Cas, Britt en Julia.

Vragen?

Heb je vragen over deze leuke bijbaan of over de sector? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar communicatie@greenportdb.nl.

In de serie #uitjebloembol ‘Power-up your summer job’ nemen scholieren en studenten je mee op hun werkdag in het sierteeltcluster. Ze laten je zien wat hun dag inhoudt, welke werkzaamheden ze verrichten en hoe gezellig en leuk het is om in het groen te werken.

NOW-regeling-voorschotbedragen-greenport-duin-en-bollenstreek

Einde steunpakketten voor banen en economie

Het kabinet stopt per 1 oktober met de generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. Het kabinet is bezig met een regeling voor de nachthoreca die naar verwachting ook na 1 oktober nog verplicht gesloten is.

De regering heeft veel respect voor de veerkracht, de creativiteit en het doorzettingsvermogen van bedrijven, ondernemers, zzp’ers en werkenden tijdens deze uitzonderlijk moeilijke periode. Een zware tijd waarin complete sectoren tot stilstand kwamen en mensen soms afscheid moesten nemen van hun baan of bedrijf.  Mede dankzij de steunpakketten voor banen en economie is het aantal faillissementen echter beperkt gebleven en zijn de werkloosheidscijfers laag. De economische cijfers zijn bemoedigend: het Centraal Planbureau gaat uit van een groei van 3,8% in 2021 en 3,2% in 2022. 
Doorgaan met de generieke maatregelen uit het steunpakket verstoort dit herstel. Het oplopend tekort op de arbeidsmarkt is hiervoor een duidelijke aanwijzing. Daarom eindigt het steunpakket op 1 oktober 2021. 
Het kabinet beseft dat de situatie voor sommige groepen de komende tijd nog moeilijk is. De nachthoreca is nog steeds verplicht gesloten. Daarnaast zijn er bedrijven die te maken hebben met een veranderde wereld ten opzicht van begin 2020. Daarom blijft in het vierde kwartaal een aantal ondersteunende regelingen van kracht, om de dynamiek op de arbeidsmarkt te bevorderen en om de aanpassing van de economie te bevorderen. 
In totaal is ruim 80 miljard euro aan uitgaven voorzien sinds de invoering van het steunpakket in maart 2020. 

Garantieregelingen

De corona-financieringsregelingen KKC, Qredits overbruggingskrediet, BMKB-C  en GO-C blijven het gehele jaar van kracht om marktfinanciering te blijven faciliteren. Bedrijven die behoefte hebben aan liquiditeit, kunnen hierbij terecht. Ook het Garantiefonds Evenementen loopt door in het vierde kwartaal.

Belastingen

De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt op 1 oktober, zoals eerder aangekondigd. Sinds het begin van de crisis hebben 369.000 ondernemers gebruikgemaakt van de mogelijkheid van belastinguitstel, voor een bedrag van €40,4 miljard. Een groot deel van de belastingschuld is inmiddels weer afgelost (€16,6 miljard) of verminderd als bijvoorbeeld de belastingaanslag niet goed is vastgesteld (€4,6 miljard). Per saldo staat op dit moment €19,2 miljard aan belastingschuld open en hier maken 270.000 ondernemers gebruik van. Van ondernemers wordt verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Dit geldt voor alle schulden van ondernemers die wegens de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen, dus ook de schulden waar de ondernemer geen verlenging voor heeft aangevraagd. 
Een aantal andere belastingmaatregelen die wegens de coronacrisis genomen is, loopt door tot 1 januari 2022, zoals de onbelaste reiskostenvergoeding en de betaalpauze voor hypotheken. Daarnaast voert Nederland overleg met Duitsland en België om de afspraken over de belastingheffing van grenswerkers ook tot 1 januari 2022 voort te zetten.

Nachtclubs en disco’s

Het kabinet is, zoals eerder aangekondigd, bezig met een gerichte compensatieregeling voor nachtclubs en disco’s, als deze ook na 1 oktober niet open kunnen. Deze bedrijven zitten in een uitzonderlijke situatie omdat het de enige sector is die nog op last van de overheid volledig gesloten is. De uitvoering van zo’n gerichte regeling is zeer complex en vraagt veel van de uitvoeringsorganisaties. Daarom wordt scherp gekeken naar wat uitvoeringstechnisch en juridisch mogelijk is.

Beëindiging Tozo

Ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben, kunnen vanaf 1 oktober weer een beroep doen op de reguliere bijstand voor zelfstandigen (het Bbz). Om dit voor gemeenten uitvoerbaar te houden, heeft het kabinet besloten de uitvoering van de regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen. Dit betekent dat gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren, dat ondernemers met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering kunnen aanvragen en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt. Vanaf 1 januari 2022 voeren gemeenten het Bbz weer zonder wijzigingen uit.

Terugkeer Werktijdverkorting

De Werktijdverkorting (WTV) is vanwege de invoering van de NOW buiten werking gesteld. Na het stoppen van de NOW keert per 1 oktober de Werktijdverkorting (WTV) weer terug. Deze biedt ondersteuning aan werkgevers die worden getroffen door een buitengewone omstandigheid die niet tot het ondernemersrisico behoort. De geherintroduceerde WTV is nadrukkelijk niet bedoeld voor Corona-gerelateerde omstandigheden, het gaat om kortdurende buitengewone omstandigheden.

Aanvullend sociaal pakket

Het kabinet heeft met een aanvullend sociaal pakket extra middelen vrijgemaakt om mensen die als gevolg van de coronacrisis in onzekerheid zitten, nieuw perspectief te bieden. 
Gemeenten, UWV en Regionale mobiliteitsteams helpen bij het zoeken naar nieuw werk, nieuwe bedrijfsactiviteiten en een inkomen. Met het aanbieden van intensieve begeleiding, loopbaanadvies en scholing via praktijkleren in het mbo. Hierbij helpen ze mensen met een bijstandsuitkering of ww, mensen voor wie ontslag dreigt vanwege faillissement van de organisatie, of zelfstandig ondernemers met een Tozo-uitkering op zoek naar werk. Gemeenten, scholen en regionale mobiliteitsteams helpen jongeren bij het zoeken naar werk of om door te leren. Er is ook hulp voor mensen die vanwege de crisis te maken hebben met financiële zorgen. 

Bron: Rijksoverheid

dahlia-keukenhof

Dahliasculpturen nieuwe dimensie voor Holland Dahlia Event

Belangstelling voor de dahlia groeit en zo ook het aantal bezoekers aan de Dahlia Dagen op Landgoed Keukenhof, onderdeel van het Holland Dahlia Event (HDE). Op het landgoed staan veel verschilldende soorten dahlia’s van zo’n 40 deelnemers aan het HDE.

Kunst door studenten

Dit jaar was er ook wat nieuwigheid te vinden. Studenten van de mbo-opleiding Bloemsierkunst van het Clusius College uit Alkmaar maakten speciaal voor HDE grote sculpturen die te vinden waren rond het kasteel. Echte eyecatcher was een met dahlia’s versierde stoel die als selfiemagneet de aandacht trok.

Andere showntuinen

Naast de uitbundige dahlia-aanplant op Landgoed Keukenhof zijn er vier showtuinen waar de volle breedte van het dahliasortiment bekeken kan worden. Dat zijn de CNB Showtuin bij de Tulperij in Voorhout, de FBT-showtuin bij The Tulip Barn in Hillegom, de showtuin van Fred de Meulder in Hillegom en de showtuin van Henk van Eeuwijk in Lisse.

Foto: Keukenhof