ICK-Paradijsvogel-wint-gouden-bloembol-2022

Winnaars Tuinbouw Battle winnen ook Gouden Bloembol 2022

De zes klassen ontvangen De Gouden Bloembol 2022 omdat ze zich vorig jaar, samen met 2.250 andere klassen uit Nederland, Duitsland, Engeland, Canada, Frankrijk en Zweden, inschreven voor de bloembollencampagne Bulbs4Kids. Dit is een internationale campagne voor basisschoolkinderen, om hen op een interactieve en spannende manier kennis te laten maken met bloembollen.

Wedstrijd

Aan deelname aan de Bulbs4Kids-campagne zat een foto- en videowedstrijd verbonden, om het planten van de bloembollen nóg spannender te maken. Door het inzenden van foto’s en video’s maakten alle deelnemende klassen kans op de Gouden Bloembol 2022. Er zijn meer dan 1.000 inzendingen ingestuurd. Per land kon er maar 1 de gelukkige winnaar zijn. De winnende klassen zijn:

 • Nederland: IKC de Paradijsvogel (Groep 5 en 6) uit Vogelenzang, deelnemer en winnaar Tuinbouw Battle 2021-2022
 • Duitsland: OGS August-Döhr-Schule (Klasse 1-4) uit Marl
 • Engeland: Roundwood primary (Class N-6) uit Harpenden
 • Canada: James McKinney Elementary School (Grade 1) uit Richmond
 • Frankrijk: École Notre Dame (CP – CE – CM) uit Lavoute-Chilhac
 • Zweden: Kättilsmåla skola (F-1) uit Karlskrona.

De winnende klassen ontvangen de Gouden Bloembol Award 2022, een certificaat voor in de klas, een certificaat voor ieder kind om mee naar huis te nemen en een presentje.

Tuinbouw Battle

Met de Tuinbouw Battle streven we ernaar om de jeugd meer kennis bij te brengen over de bloembollensector (breed: sierteeltsector), interesse bij scholieren te wekken voor een opleiding en carrière in de agrarische sector en tenslotte het imago van de sector een boost te geven. Op www.greenportdb.nl/tuinbouw-battle is alle informatie te vinden. Gelijk aanmelden voor het najaar 2022 of voorjaar 2023 kan via communicatie@greenportdb.nl.

Huisvesting-inernationale-medewerkers-greenport

Integratie huisvestingskeurmerken AKF en SNF

In het rapport ‘Geen tweederangsburgers’ van de commissie Roemer wordt onder andere de aanbeveling gedaan om de huisvestingskeurmerken AKF en SNF te integreren en te komen tot één gezamenlijk keurmerk. AKF en SNF zijn met deze opdracht aan de slag gegaan en maken vorderingen. Het ministerie van SZW heeft gevraagd om op de hoogte te worden gehouden van deze vorderingen.

Bijgaande brief is namens SNF en AKF naar het ministerie van SZW gestuurd om hen te informeren over de huidige stand van zaken. 

Korte samenvatting van de brief:

 • Er is een principe-akkoord om te komen tot integratie van de keurmerken;
 • Er zijn afspraken gemaakt over de integratie van jaarrond huisvesting;
 • De organisatorische invulling van het nieuwe bestuur en uitbreiding met vertegenwoordigers van de agrarische sector zijn besproken;
 • Inpassing van de module agrarische seizoenshuisvesting in het nieuwe keurmerk;
 • SNF bekijkt hoe de kosten van de certificering kunnen worden verlaagd.

Bij de verdere uitwerking en de te nemen besluiten worden LTO Nederland en Glastuinbouw Nederland betrokken.

Raadsledentour

Op vrijdag 10 juni organiseerde Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten een infromatiemiddag en locatie bezoek voor een grote groep nieuwe raadsleden uit Holland Rijnland, Greenport Aalsmeer, Greenport Duin- en Bollenstreek en Greenport Boskoop . Zij bezochten o.a. een huisvestingslocatie in Katwijk. Een middag vol interessante vragen en antwoorden, samengevat in een verslag en aftermovie. Bekijk het hier.

Bron: Glastuinbouw Nederland

raadsledentour-huisvestiging-internationale-medewerkers-10-juni-2022-greenport-duin-en-bollenstreek-taskforce

Raadsleden bezoeken huisvesting internationale medewerkers

Een grote groep raadsleden uit Holland Rijnland, Greenport Aalsmeer, Greenport Duin- en Bollenstreek en Greenport Boskoop was vandaag op bezoek bij Taskforce Huisvesting Arbeidsmigranten. De Taskforce verzorgde een informatiemiddag voor nieuwe raadsleden de grensregio’s van Noord- en Zuid-Holland.

Ontbreken locaties voor huisvesting is groot probleem

Zo’n 35 raadsleden werden ontvangen in Noordwijkerhout, bij Flexible Human Services. Na de lunch ging Taskforcevoorzitter Dennis van der Voort in zijn inleidende verhaal in op de economische waarde van de internationale medewerkers. Inmiddels vervullen zijn 9% van alle banen in Nederland. Zij komen graag en werkgevers en opdrachtgevers hebben ook werk genoeg, maar er is één grote uitdaging en dat is het ontbreken van locaties voor huisvesting.

Rapport Roemer

Zo’n 50% van de internationale medewerkers blijft tot maximaal 2 jaar in Nederland. Voor deze groep is logiesgewijze huisvesting de beste oplossing. De Taskforce onderschrijft daarom ook de conclusies van het rapport Roemer, dat in 2020 is opgesteld. Wanneer de politiek de aanbevelingen uit dat rapport overneemt kunnen eindelijk misstanden door malafide uitzendbureaus en slechte woonomstandigheden worden aangepakt. De riep de raadsleden op om hun Tweede Kamerfracties aan te moedigen hier met spoed werk van te maken.

Goede huisvesting

Vervolgens werd een bezoek gebracht aan een huisvestingslocatie in Katwijk. Deze is door goede participatie tussen ontwikkelaar, gemeente en omgeving in 2017 tot stand gekomen. Debby Minnee die naast de locatie haar bedrijf heeft, gaf een toelichting op het proces en hoe de raadsleden daarmee om moeten gaan. Zij benadrukte de essentie van goede en tijdige communicatie door ontwikkelaar én gemeente.

Expertise

Na het locatiebezoek in Katwijkerbroek volgde een forumgesprek met Peter Loef van ABU International (Algemene Bond Uitzendondernemingen) en Wim Reedijk van Expertisecentrum Flexwonen. Zij brachten veel informatie mee voor de raadsleden, waarmee zij bij een ontwikkelingsvraag de juiste vragen aan de wethouder, ambtenaren, maar ook de ontwikkelaar en omwonenden kunnen stellen. Zo ontstaat een zorgvuldig proces en kunnen locaties gerealiseerd worden. De vele relevante vragen van de raadsleden maakten duidelijk dat de informatiemiddag en het werkbezoek aan de verwachtingen voldeed. De leden van de Taskforce sloten af met een oproep om snel tot aanwijzen en ontwikkelen van locaties te komen!

Inspirerende voorbeelden

Flexwonen heeft tien inspirerende voorbeelden van goede huisvesting voor internationale medewerkers. Deze voorbeelden vind je op de website van Flexwonen.

Aftermovie

Bekijk hier de aftermovie van het bezoek en neem een kijkje op de huisvestingslocatie in Katwijk.

Brexit-RVO-greenport

Nieuwe kansen voor door Brexit geraakte bedrijven

Het doel van het EU-Handelsprogramma is om getroffen ondernemers te ondersteunen bij het verbreden van hun afzetmarkten. Daarvoor is 32 miljoen euro beschikbaar uit de Brexit Adjustment Reserve, kortweg de BAR. Dit is een Europese steunregeling voor ondernemers die zakelijk zijn benadeeld door Brexit. RVO voert de BAR-regeling uit namens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Daarbij zet RVO ook de netwerken en expertise in van partners binnen Trade & Innovatie NL, de branche- en sectororganisaties en Nederlandse posten in het buitenland.

Het EU-Handelsprogramma is het eerste onderdeel van de BAR dat beschikbaar is voor het Nederlandse bedrijfsleven. Later volgen ook nog twee compensatieregelingen voor bedrijven die geraakt zijn door Brexit.

“We vinden het belangrijk dat de dienstverlening die we aanbieden relevant is en impact heeft”

Marijn Leijten is als programmamanager samen met zijn team verantwoordelijk voor het EU-Handelsprogramma. Hij hoopt dat bedrijven die daar recht op hebben zich zo snel mogelijk aanmelden. Ook al staat er na hun aanmelding niet direct een kant-en-klaar programma voor ze klaar. Leijten legt uit waarom: “We vinden het belangrijk dat de dienstverlening die we aanbieden relevant is en impact heeft. We gaan dus in gesprek met deelnemers om vast te stellen wat zij nodig hebben. Op basis daarvan ontwikkelen wij gepaste ondersteuning. Zitten ondernemers in een oriëntatiefase? Dan willen ze mogelijk advies over hun handelsstrategie voor een bepaald land of gebied. Zijn ze al een stap verder, dan is een beursdeelname of handelsmissie misschien wat zij nodig hebben. Er kan heel veel, maar helaas loopt het programma maar tot eind 2023. Om zoveel mogelijk te kunnen doen voor ondernemers, is het dus belangrijk dat ze zich snel aanmelden.” 

Meedoen met andere ondernemers binnen sector of regio

Leijten vraagt ondernemers om ook hun door Brexit getroffen collega’s binnen de sector of regio te wijzen op de regeling: “Samen met vertegenwoordigers van de sectoren en regio’s gaan we ook collectieve programma’s opzetten. Wilt u met gelijkgestemde ondernemers de afzetmarkt uitbreiden naar land X? Dan kunnen wij ook het Nederlandse postennetwerk van ambassades, consulaten en NBSO’s in het buitenland inzetten. Bijvoorbeeld om een marktonderzoek te laten uitvoeren. Of om collectieve activiteiten te organiseren, zoals een beursbezoek of een handelsmissie.”

“De stip aan de horizon is dat je straks ook in andere landen succesvol zakendoet”

Leijten benadrukt dat het programma ondernemers exclusieve dienstverlening biedt: “Alle aangeboden diensten en activiteiten zijn alleen beschikbaar voor wie zich aanmeldt voor dit programma. Zonde dus wanneer je als ondernemer zo’n mooie kans laat schieten. Terwijl je toegang kunt krijgen tot advies op maat of kosteloze toegang tot beurzen of handelsmissies. Het programma biedt uitstekende kansen om het netwerk uit te breiden en nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. Daarnaast ondersteunen we je waar dat kan ook met hele praktische diensten. Denk bijvoorbeeld aan het laten vertalen van de website. De stip aan de horizon is dat jij straks ook in andere landen succesvol zakendoet.”

Aanmelden met documenten uit administratie

Je kunt als ondernemer toegang krijgen tot het programma wanneer je kunt aantonen dat je al voor 31 januari 2020 zakendeed met het Verenigd Koninkrijk. RVO vraagt je om met enkele documenten uit de bestaande administratie te onderbouwen dat je zakelijk bent geraakt door Brexit: “Mogelijk ben je omzet of marktaandeel kwijtgeraakt. Maar ook als dat niet zo is, word je misschien zakelijk benadeeld door handelsbelemmeringen. Bij de aanmelding vragen we je om recente aanslagen van de omzetbelasting en intracommunautaire prestaties te uploaden. Afhankelijk van jouw situatie, komen daar nog douaneaanslagen bij. Kan je die niet zelf uit de administratie halen, dan zou je dat met een telefoontje naar je accountant snel moeten kunnen regelen”, aldus Leijten.

Aanmelden kan online op www.rvo.nl/eu-handelsprogramma. Heb je vooraf alle documenten verzameld die je nodig hebt? Dan duurt het invullen van het aanmeldformulier ongeveer 5 minuten. Nadat je het formulier hebt verstuurd, krijg je binnen 14 dagen bericht of je wordt toegelaten tot het programma.

“Voor diensten en activiteiten die u anders duizenden euro’s zouden kosten, betaalt u als deelnemer niets”

Voor ondernemers die zich afvragen wat meedoen aan het programma hen verder gaat kosten, kan Leijten duidelijk zijn: “Tijd, reiskosten en aandacht die je normaal ook steekt in de ontwikkeling van je business. Dat is wat je nodig hebt om zoveel mogelijk uit het EU-Handelsprogramma te halen. Maar voor diensten en activiteiten die je anders duizenden euro’s zouden kosten, betaal je als deelnemer niets.”

In aanmerking komen voor BAR-compensatieregelingen

Naar verwachting kunnen ondernemers zich vanaf 1 september 2022 ook aanmelden voor andere onderdelen van de BAR-bedrijfslevenregeling. Leijten raadt hen aan om niets te missen: “Meld je aan voor het EU-Handelsprogramma, dan krijg je vanzelf het laatste nieuws over de twee compensatieregelingen die eraan komen. Deze bieden een tegemoetkoming in Brexit-gerelateerde kosten die je hebt gemaakt of nog gaat maken. Voor deze regelingen is samen 218 miljoen euro beschikbaar en er komt een aparte aanmeldprocedure.”

Meer weten?

Ga naar www.rvo.nl/bar. Heeft u vragen over het EU-Handelsprogramma of de BAR-compensatieregelingen? Bel dan met RVO Klantcontact Internationaal via 088 042 42 42 (keuze 3-3) of stuur een e-mail naar klantcontact@rvo.nl.

GreenportLIVE-Waterstof-klimaatneutraal-ondernemen

Terugblik GreenportLIVE: waterstof en klimaatneutraal ondernemen

Met &flux sloegen wij de handen ineen om het evenement over waterstof te organiseren. Op locatie van Van der Slot Tulips in Voorhout spraken meerdere aanbieders van waterstofoplossingen over de mogelijkheden en was dit de kans voor de aanwezige ondernemers om in gesprek te gaan met deze aanbieders.

Na opening van Andries Middag (programmamanager Greenport) en dagvoorzitter Petrus Postma (&Flux), schetste Erwin Haveman van LTO Noord een beeld van waterstof als onderdeel van een klimaatneutrale bollenteelt. Verschillende invalshoeken van waterstof werden daarna toegelicht door OG Clean Fuels over waterstoftankstations, E-truck over vrachtwagens, Reedyk over de e-robotiller en andere oplossingen, H2Trac via een filmpje over de waterstof tractor en Essent over warmte en elektra uit waterstof.

Toekomst van en met waterstof

Waterstof is nog zeer beperkt beschikbaar op commerciële schaal, maar de ontwikkelingen gaan wel steeds sneller. Óf en hoe waterstof mogelijk is binnen je bedrijfsvoering is en blijft maatwerk. Waarschijnlijk zal waterstof in de eerste plaats aantrekkelijk zijn als brandstof voor landbouwvoertuigen en vrachtwagens, en later als opslagmedium voor energie en toepassing in het energiesysteem van de sector. Om echt te kunnen meten en ervaren hebben we pilots nodig van ondernemers die willen en kunnen bewegen! Subsidies zijn veelal beschikbaar voor het uitvoeren van dit soort pilots. Kijk eens op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/subsidieregelingen-voor-waterstof.

Klimaatneutraal ondernemen

Het tweede gedeelte van de middag stond in het teken van twee break-out sessies:

 • Windenergie
 • Dubbel ruimtegebruik.

Windenergie

Als bloembollensector zijn we ons bewust van een opgave, het verduurzamen van onze energievoorziening. Specifiek ook het verduurzamen van de fossiele brandstoffen. Duidelijk is dat daarvoor een mix van duurzame energiebronnen noodzakelijk is. Windenergie is daar een belangrijk onderdeel van, de daken bieden onvoldoende ruimte voor zonnepanelen om de energievraag te dekken. Zonne-energie is niet continu, maar kan wel rekenen op maatschappelijk draagvlak.

Tijdens de sessie gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek van uit twee perspectieven:

 1. Voor het gebruik van windmolens in de streek
 2. Tegen het gebruik van windmolens in de streek

De twee groepen moesten elkaar overtuigen van hun belangen en bezwaren als het gaat om windmolens in de streek. Van ‘horizonvervuiling’ tot ‘meer gratis wordt het niet, want het waait altijd. Ook ’s nachts.’ en ‘het maakt herrie’, het kwam allemaal voorbij.

Ondernemers zijn bewust van de (maatschappelijke) gevoeligheden en er moeten goede afwegingen gemaakt worden om slagschaduw, geluidshinder en effecten op biodiversiteit te minimaliseren. Uiteindelijk zullen we zelf de handschoen voor ontwikkeling moeten pakken en zorgen dat naast de lasten ook de lusten in het gebied blijven. En niet wegvloeien uit het gebied met projectontwikkelaars. Een open houding en constructieve dialoog zullen leiden tot een oplossing van geven en nemen.

Dubbel ruimtegebruik

Bij de andere break-out sessie, dubbel ruimtegebruik door Rob de Groot, bespraken de deelnemers de toenemende druk op de grond. Hoe behaal je optimaal rendement? Een tijdelijke opstelling van zonnepanelen, daar wordt aan gewerkt vanuit het project ‘Dubbel duurzaam ruimtegebruik met verplaatsbare PV-veldopstelling bij bollentelers’. Rob besprak samen met Andries met de deelnemers de mogelijkheden en hier kwam sterk naar voren dat iedereen die aanwezig was nut en noodzaak van dubbel ruimtegebruik ziet en de inbreng van omwonenden heel serieus wil nemen.

Opname bekijken

De opname van het plenaire gedeelte van de middag bekijk je hier.
De aftermovie vind je hieronder.

Kinderen leren over veredeling, kweek en afzet

Kinderen van groep 8 van de St. Victorschool uit Noordwijkerhout kregen afgelopen donderdag 2 juni bij vasteplantenkwekerij Heemskerk in Noordwijk uitleg over de veredeling en de werkzaamheden op de kwekerij. Nu gaan zij thuis zelf aan de slag om de mooiste plant te kweken.

Heemskerk Vaste Planten is een kwekerij/exporteur, met als belangrijkste activiteit het veredelen, produceren en vermarkten van vaste planten. De focus ligt op de producten hosta, hemerocallis, pioen en iris. Heemskerk exporteert naar meer dan 40 landen wereldwijd. Kweker Gerard Heemskerk had een opdracht voor de kinderen: wie heeft een mooie naam voor de nieuwste iris sibirica cultivar?

Balanceren

Na de introductie in de kantine over de producten en werkzaamheden op het bedrijf gaf Heemskerk een rondleiding. Van het kruisen van de plant tot de babystekken op de tray’s: alles konden de leerlingen met eigen ogen zien. Het balanceren op de rand van het waterbassin was één van de hoogtepunten.

Winnaar

Ondertussen denken de kinderen na over een naam voor de nieuwe iris. De roodpaarse iris is de nieuwste cultivar binnen het bedrijf. Eind deze maand wordt de winnaar op school bekendgemaakt en degene ontvangt een certificaat en een prijs. De iris met de nieuwe naam is vanaf 2024 te koop.

‘Handen in het zand’

De excursies worden geregeld door Agrarisch Noordwijk. Dat wil graag investeren in de toekomst van de jeugd, door kinderen van de basisscholen in de Bollenstreek te informeren over bloemen-, bollen- en vasteplantenteelt. Met uitstapjes inclusief vervoer, brengen scholen een bezoek aan de kwekers. Zo hoopt de organisatie dat duidelijk wordt dat de agrarische sector veel kansen biedt en dat er ook banen zijn zonder ‘handen in het zand’.

Bron: Greenity