avondklok-greenport-duin-en-bollenstreek

Werkgeversverklaring avondklok beschikbaar

Iedereen in Nederland die noodzakelijkerwijs naar buiten moet tijdens de avondklok, moet het formulier ‘Eigen verklaring avondklok’ bij zich hebben. Bij een calamiteit, terugkeer uit het buitenland en het uitlaten van een hond heeft men geen formulier nodig.

Als het nodig is dat werknemers bedrijfsmatig op pad gaan tijdens de avondklok, moeten zij daarnaast óók een werkgeversverklaring kunnen tonen. Als werkgever geeft u deze verklaring af voor de periode dat werknemers voor werk in de avonduren naar buiten moeten. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om te bepalen of en wat noodzakelijk is. Dit geldt overigens ook voor ondernemers zelf, ook zij dienen beide verklaringen te kunnen tonen tijdens de avondklok. Beide verklaringen kunnen ofwel geprint of digitaal meegenomen worden.

Download hier de twee formulieren.

Bron: Werkgeverslijn

Cargo-route-greenport-duin-en-bollenstreek

Greenport partner in Cargoloop Holland

In de Randstad wordt onderzoek gedaan naar een pilotroute die een eerste stap zou vormen in het creëren van een pan-Europees emissieloos hyperloopnetwerk. De randvoorwaarden en effecten van een hyperloopverbinding voor cargo tussen belangrijke en volume-intensievehubs in de provincies Noord-en Zuid-Holland, worden onderzocht door een uitgebreide coalitie van (inter-)nationale bedrijven, overheden en netwerkorganisaties. Dat legden de partijen eerder deze week vast in een convenant.

Het doel is dat het gezamenlijk onderzoek uitdagingen identificeert en oplossingen biedt waarmee ook stedelijke gebieden elders in Europa worden geconfronteerd, waardoor de weg wordt geëffend voor investeringen in hyperloopinfrastructuur over het hele continent. Zo’n netwerk zou het mogelijk maken om goederen in slechts uren in plaats van dagen door Europa te verzenden, en wereldwijd in een kwestie van dagen.

Lees hier het volledige persbericht.

geothermie-aardwarmte-greenport-duin-en-bollenstreek

In de bubbel met aardwarmte

Wat is aardwarmte?

Aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, is een vorm van duurzame warmte. In de diepe ondergrond (soms wel tot 2 kilometer diepte) zit warm water. Het water in de ondergrond is verwarmd door de aardkern. Dit warme water kunnen we benutten voor de verwarming van onder andere huizen en de glastuinbouw, ter vervanging van het verbranden van aardgas. Wanneer de warmte uit het water is gehaald, wordt dit koude water terug in de grond gepompt waardoor het weer opwarmt.

Deze warmtebron is uiterst geschikt om in de basislast warmtevraag in de gebouwde omgeving, van ondernemers en de glastuinbouw te voorzien, omdat aardwarmte niet afhankelijk is van het weer (zon en wind). De techniek is niet nieuw en wordt al op grote schaal gebruikt in bijvoorbeeld het Westland om tuinders te voorzien van warmte.

Geothermie in de regio Rijnland

In het kader van aardwarmte in de regio Rijnland onderzoeken D4 en Shell samen het aardwarmte potentieel en hebben daarvoor in april 2020 een opsporingsvergunning ingediend. Zoals het er nu naar uitziet zullen er in het gebied ‘Rijnland’ meerdere aardwarmteputten komen. Om de gehele regio van duurzame warmte te voorzien kunnen verschillende warmtebronnen met warmtevragers op regionale schaal gekoppeld worden door warmte-infrastructuur. Daarom verkennen D4 en Firan de mogelijkheden voor eenwarmtetransportinfrastructuur in de regio Rijnland. En parallel daaraan onderzoeken zij de mogelijkheden voor het ontwikkelen van lokale warmtenetten met o.a. de tuinders van Trappenberg-Kloosterschuur.

In gesprek

Daarom gaan D4 en Firan de komende periode gesprekken voeren met de glastuinbouwers op Trappenberg-Kloosterschuur. De onbenutte warmte van de ene tuinder kan voor de buurman nog bruikbaar zijn. Hiermee kun je het fossiele gasverbruik voor verwarming drastisch verlagen. Een nieuw aan te leggen warmtenet kan die uitwisseling van warmte mogelijk maken. In de toekomst kan het warmtenet gevoed worden met andere warmtebronnen: bijvoorbeeld met aardwarmte (of andere warmtebronnen mochten deze aanwezig zijn).   

Vraag en aanbod

Aan de aanbodkant onderzoeken D4 en Shell de mogelijkheden van aardwarmte. Shell en D4 hebben een opsporingsvergunning aangevraagd om het aardwarmte potentieel te onderzoeken. Naar verwachting kunnen er voldoende aardwarmte putten ontwikkeld worden om de hele regio van warmte te voorzien.

Ontwikkeling warmtenet

De warmte-uitwisseling tussen de tuinders en de aansluiting op het aardwarmtenet kunnen dienen als een startmotor voor de warmtetransitie in de hele regio. De initiatieven versterken elkaar dus. Mocht aardwarmte beschikbaar komen, dan kan de warmtebron snel gekoppeld worden aan het warmtenet.

Wil jij in gesprek met D4 en Firan? Of heb je vragen? Stuur ons een bericht via andries@greenportdb.nl.

Bijen-bestuiving-greenport-duin-en-bollenstreek

Innovativiteit bollensector gaat verder dan eigen erf

De jonge ondernemers van Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB) onderschreven deze conclusie door het Noordwijkerhoutse mechanisatiebedrijf Wout Hogervorst uit te roepen tot winnaar van de jaarlijkse innovatiewedstrijd. Zij kregen deze landelijke erkenning voor hun DynaJET PWM System, dat het mogelijk maakt nog gerichter gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken.

Tijdens de online Mechanisatiebeurs kon de bezoeker aan de hand van een plattegrond langs bij alle standhouders. Anders dan de bezoeker de vorige edities gewend was, maar deze manier bleek een goed alternatief. De avonden stonden in het teken van seminars waarbij Greenport Duin- en Bollenstreek en Greenity via livestreams in gesprek gingen met diverse partijen over ruimtelijke ordening, onderwijs en arbeidsmarkt, innovaties op het gebied van machinebouw en de kansen die er zijn voor de sector. De AJDB was goed vertegenwoordigd en zij verwachten dat de prijswinnende innovatie niet in de vergetelheid raakt. Ook de tweede en derde prijs vielen op innovaties van bedrijven uit de regio: een machine die zieke en gezonde bollen scheidt van machinefabriek Akerboom uit Noordwijkerhout werd tweede, een nieuwe inbindmachine van Havactec uit Nieuw-Vennep derde. Lucas van Haaster namens AJDB: “Wij zijn blij dat wij ook in deze tijd de mogelijkheid hebben deze prijs uit te reiken. Wij hebben weer interessante innovaties mogen beoordelen en zijn op een mooie top drie uitgekomen. We willen alle inzenders bedanken en alle bedrijven aanmoedigen innovaties in te sturen. Wij hopen volgend jaar gewoon weer op de beurs aanwezig te zijn.”

De diverse innovaties laten onder meer zien dat precisielandbouw ook in de bollenteelt nog talloze mogelijkheden biedt. De beschikbaarheid van gedetailleerde data wordt steeds beter en specifieker en daarmee de mogelijkheden om deze data toe te passen ook. Er zijn nog diverse hobbels te nemen, maar de verwachting is dat precisietoepassing van data steeds meer geïmplementeerd wordt in de bedrijfsvoering. Deze ontwikkeling is zowel goed voor mens en omgeving als voor de portemonnee van de ondernemer. Sowieso laten vrijwel alle innovaties zien dat economie en ecologie met behulp van innovatie goed hand in hand gaan. Hiermee bewijst de bollensector weer dat het zijn van een mondiale koploper ook goed nieuws is voor de traditionele thuisbases, zoals de Zuid-Hollandse Duin- en Bollenstreek. Net als voorgaande jaren zullen in 2021 diverse innovaties en verbeteringen ook in de Duin- en Bollenstreek ook letterlijk het daglicht zien. Wil je hier meer over weten of heb je zelf geniale ideeën? Meld je dan bij één van de afzenders van dit bericht.

Afzenders: Greenport Duin- en Bollenstreek, KAVB Bloembollenstreek & LTO Noord Duin- en Bollenstreek.
Vragen: Andries Middag (andries@greenportdb.nl / 06-537 283 55).

Je kunt de volledige uitzendingen van onze bijdragen terugkijken via ons YouTube-kanaal:
– 14 januari: https://youtu.be/DYU5azzYcYc
– 15 januari: https://youtu.be/0sFroz0d7PA

Annemieke-de-Man-greenport-duin-en-bollenstreek

Nieuw gezicht bij de Greenport

“Als dochter van een tulpenkweker uit Roelofarendsveen voel ik me helemaal thuis in de tuinbouw. Ik ben in mijn werkend leven dan ook altijd verbonden geweest met deze mooie sector. Na mijn HEAO-opleiding (commerciële economie) werd ik na een jaar werkervaring opgedaan te hebben bij een marktonderzoekbureau aangenomen bij Tempo-Team Uitzendbureau, onderdeel van de Randstad-groep. Daar heb ik ruim tien jaar vanuit verschillende functies samengewerkt met klanten in de groene en industriële sector. Naarmate ik meer ‘groene’ klanten kreeg, begon mijn tuindersbloed steeds meer te kriebelen. Dus toen ik in 2000 de kans kreeg om als accountmanager aan de slag te gaan bij de VBA (het huidige Royal FloraHolland) pakte ik die met beide handen aan. In het Aalsmeerse heb ik met veel plezier tot 2007 gewerkt. In mijn laatste functie – strategisch beleidsadviseur – ben ik na de fusie van de veilingen in Aalsmeer en Naaldwijk onder andere betrokken geweest bij het samenvoegen van de beide bemiddelingsbureaus. Met die ervaring op zak ben ik eind 2007 als zzp’er gestart in de communicatie, marketing en projectmanagement. Sindsdien werk ik op projectbasis voor bedrijven in onder andere de arbeidsbemiddeling en – hoe kan het ook anders – de tuinbouwsector, waaronder Stichting Platform Veenstreek en de Greenports.

Vanaf augustus 2020 houd ik me in opdracht van Greenport Aalsmeer bezig met het thema huisvesting internationale medewerkers, vanaf januari dit jaar doe ik dat ook voor Greenport Duin- en Bollenstreek. Samen met overheden en bedrijven werk ik aan een programma dat gericht is op het delen van kennis, ervaringen en best practices, op het vergroten van draagvlak en op het creëren van een netwerk van organisaties die elkaar kunnen helpen bij het realiseren van extra woonruimte voor internationale medewerkers. Hiermee willen we bereiken dat er op bestuurlijk niveau structureel aandacht is en blijft voor dit uitdagende onderwerp en dat de slagingskansen van huisvestingsinitiatieven in de regio Aalsmeer en Duin en Bollenstreek vergroot worden.
Een mooie, uitdagende opdracht waarin ik mijn energie, enthousiasme en mijn opgedane werkervaring in de sector én in de uitzendbranche goed kan gebruiken.

Voor meer informatie en/of een nadere kennismaking ben ik te bereiken via: annemieke@greenportdb.nl of 06 -128 88 747.”

Nationale-Tulpendag-2021-greenport-duin-en-bollenstreek

Promotiecampagne tulpen 2021 van start

TPN-voorzitter Arjan Smit: “De afgelopen periode hebben we koortsachtig gewerkt, want Nationale Tulpendag willen we natuurlijk niet geruisloos voorbij laten gaan. Het eerder bekend gemaakte thema ‘Let’s Connect’ blijft ons uitgangspunt. We hopen dat iedereen die de tulp een warm hart toedraagt zal meedoen!” De start van de promotiecampagne omvat een boeketactie via social media en televisie en een pr-campagne richting consumentenmedia. Voor bloemisten, supermarkten, tuincentra en webwinkels is nieuw promotiemateriaal beschikbaar.

Oproep
Smit: “Omdat mensen nu niet naar de pluktuin kunnen, brengen we dit jaar tulpen naar de mensen! We geven 100 kleurrijke tulpenboeketten weg via onze Facebookpagina TulipTime. Tevens wordt elke bloemist, supermarkt, tuincentrumeigenaar en webwinkel opgeroepen om op 16 januari 2021 een tulpenfoto te delen via social media en @Tuliptime te taggen of de hashtag #Tulpendag te gebruiken.” De kwekers hopen daarmee een groot bereik te creëren zodat iedereen weet dat tulpen weer volop verkrijgbaar zijn.

Mediacampagne
“Ook offline zetten we de tulp natuurlijk volop in de schijnwerpers,” aldus Smit. Zo is in het populaire tv-programma De Grote Tuinverbouwing van 16 januari (SBS6, 17.00 uur) een uitgebreide terugblik op 9 edities van Nationale Tulpendag te zien en wordt de boeketactie gestart. Daarnaast loopt er gedurende het tulpenseizoen een PR-campagne richting consumentenmedia met inmiddels uitgebreide publicaties in tijdschriften en dagbladen.

Tulpenvlag
De vorig jaar geïntroduceerde oranje tulpenvlag bleek een groot succes. Smit: “Heel veel bloemisten en tulpenverkopers hebben de vlag besteld waardoor Tulpendag een extra feestelijk karakter kreeg in heel Nederland. We hopen dat de vlag wederom massaal uit gaat en door de tekst ‘It’s time for tulips’ kan hij natuurlijk het hele seizoen wapperen!” TPN verlengt de kortingsperiode waardoor de tulpenvlag tot en met 31 januari 2021 voor slechts € 7,50 (exclusief verzendkosten) te bestellen is via www.tulpenpromotie.nl. Op de website is ook gratis promotiemateriaal te downloaden. Speciaal voor tulpentijd 2021 heeft TPN nieuwe posters gemaakt met daarop het thema ‘Let’s Connect’.

Bron: Tulpen promotie