zij-instroom-greenport-duin-en-bollenstreek

Zij-instroom in de sector

Profiel GroenStart

In opdracht van programmamanager Andries Middag wordt de komende maanden een verkenning uitgevoerd naar draagvlak voor arbeidsmarkttoeleiding voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In navolging van het project GroenStart in Greenport Noord-Holland Noord wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor extra instroom van werknemers in de groene sectoren van de Greenports Boskoop, Duin & Bollenstreek en Aalsmeer. Wellant College is een belangrijke partner bij de mogelijke ontwikkeling van een traject. De verkenning wordt uitgevoerd door Sven van Sligter, projectleider van GroenStart in Noord-Holland Noord. Sven wordt bijgestaan door Martijn Grosmann, collega-projectleider van GroenStart. De verkenning focust zich op het arbeidsmarktbeleid van de drie Greenports voor de groene en agrarische sectoren. De uitkomsten van de verkenning zijn van belang voor de verdere visievorming om de aansluiting tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt te stimuleren en extra instroom van medewerkers in de sector te creëren.

Wat is GroenStart

GroenStart is een arbeidsmarktproject begonnen in Greenport NoordHollandNoord. GroenStart is er voor iedereen die een steuntje in de rug kan gebruiken op weg naar deelname aan de groene en agrarische arbeidsmarkt. De expertise van werkgevers, opleiders, begeleiders, uitzendorganisaties en gemeenten tezamen maakt de GroenStart-formule tot een unieke formule. Deelnemers aan GroenStart worden arbeidsfit, leerfit en diplomafit. Dat heeft een positieve uitwerking op hun eigenwaarde, loonwaarde en marktwaarde. GroenStart-trajecten bestaan uit voorschakelen, opleiden en begeleiden naar werk in de agrarische of groene sectoren van Greenport Duin- en Bollenstreek en dit gebeurt op maatwerkniveau. Als opleiden de wens is, dan biedt GroenStart opleidingen aan op entreeniveau en niveau 2. Het adagium: Maatwerk voor een toekomst in het groen!

Greenports Aalsmeer, Boskoop en Duin & Bollenstreek

De komende maanden verkennen Sven en Martijn welke succesvolle onderdelen van GroenStart ook voor de Greenports Aalsmeer, Boskoop en Duin & Bollenstreek kunnen werken en wat hiervoor nodig is. De verkenning focust zich op het arbeidsmarktbeleid van de drie Greenports voor de groene en agrarische sectoren. De uitkomsten van de verkenning zijn van belang voor de verdere visievorming om de aansluiting tussen het (beroeps)onderwijs en de arbeidsmarkt te stimuleren en extra instroom van medewerkers in de sector te creëren. De projectleiders Sven en Martijn interviewen de komende tijd een aantal mensen van verschillende organisaties in de werkgebieden van de drie Greenports interviewen. Eind januari 2021 wordt hun rapportage verwacht. Wil je meedoen, meld je dan via communicatie@greenportdb.nl.

Wie biedt GroenStart kansen

Deelnemers aan GroenStart zijn er in vele maten en soorten. Zo zijn er jongeren, ouderen, nieuwkomers, mannen, vrouwen, jongens en meisjes. Ze hebben met elkaar gemeen dat er een individuele vraag is die te maken heeft met zelfstandigheid; met persoonlijke ontwikkeling, een zorgvraag, met sociaalmaatschappelijke ontwikkeling of met een ontwikkeling van een bekwaamheid. GroenStart biedt de deelnemers trajecten aan waarmee de zelfstandigheid wordt vergroot. De methodiek daarbij is voorschakelen, opleiden en begeleiden naar werk. Deelnemers hebben allemaal een verschillende achtergrond maar samengevat hebben we het over van zorg naar werk, van onderwijs naar werk, van uitkering naar werk en soms van dagbesteding naar werk. Sinds de start van GroenStart in 2017 zijn er ca 310 intakes gedaan, zijn ruim 120 deelnemers gaan voorschakelen, hebben ca 160 deelnemers een opleiding gevolgd of zijn daar nu mee bezig en zijn er ruim 120 nieuwe medewerkers aan duurzaam aan het werk in de groene en agrarische sectoren van Noord-Holland Noord.

In de Spiegel: Karin Hoekstra

In de Spiegel is de rubriek van Greenport Stories waarin iemand uit het sierteeltcluster in de spiegel kijkt. Aan het woord Karin Hoekstra, wethouder in de gemeente Hillegom.

Als je in de spiegel kijkt, wat voor soort wethouder zie je dan?

Ik ben een inhoudelijke, betrokken en resultaatgerichte wethouder, kritisch ook. Ik zeg inhoudelijk betrokken, maar er is zeker ook een warme betrokkenheid voor het dorp Hillegom. Ik ben een echte Hillegomse namelijk. Ik ben hier opgegroeid en ik heb hier op de lagere school gezeten. Toen ik ging studeren verhuisde ik naar Amsterdam. Na mijn studie en mijn eerste banen ben ik na twintig jaar weer teruggekeerd naar Hillegom. Inmiddels woon en werk ik hier nu alweer twintig jaar met veel plezier.


Wat is je corebusiness? Hoe zou je de baan ‘wethouder’ zelf omschrijven?

Als wethouder zie ik het als mijn taak om Hillegom nog mooier te maken dan het al is. Dat klinkt wellicht wat simpel, maar hier komt het uiteindelijk wel op neer. In mijn portefeuille heb ik onder andere de onderwerpen ruimtelijke ordening, milieu en duurzaamheid. Met behulp van ‘De Omgevingsvisie Heerlijk Hillegom’ houden we vast aan een duidelijke richting en doel. Hillegom moet een gemeente zijn waar mensen heerlijk kunnen wonen, waar genoeg ruimte is voor een ommetje door het groen en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Ook ligt er een belangrijke en gezamenlijke taak met buurgemeentes om onze bollengrond te behouden en dus niet alles vol te bouwen. In de Duin- en Bollenstreek hebben we in de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport (ISG) de afspraak dat we deze unieke regio open willen houden, met het behoud van de bollenvelden en bollenbedrijven.


Hoe zit dat dan met windturbines in het landschap?

Een van mijn belangrijkste taken op dit moment is de energietransitie: van steenkool en aardgas, naar duurzaam opgewekte energie door bijvoorbeeld wind of zon. Hillegom heeft de ambitie om in 2030 energieneutraal te zijn. Goed om te zien dat op steeds meer daken zonnepanelen komen. Maar alleen de daken is niet voldoende. We moeten met elkaar kijken hoe we de energietransitie verder vormgeven met bijvoorbeeld zonnevelden of windturbines. Windturbines zijn er nu nog niet in Hillegom, maar het is wel een manier om duurzame energie op te wekken. De komende periode gaan we met inwoners en ondernemers in gesprek waar eventueel een zonneveld of een windturbine gerealiseerd kan worden. Een belangrijke stelregel voor ons daarbij is dat mensen die er eventueel nadeel van ondervinden er ook voordeel van moeten ondervinden.


Een energieneutraal Hillegom, dat is best een uitdaging?

Dat is het zeker. Ik moet ook benadrukken dat dit een ambitie is. Een grote ambitie. Komende tijd gaan wij hier actief mee aan de gang. We willen in goed overleg met bewoners en ondernemers kijken hoe we samen kunnen optrekken. Op dit moment zijn fysieke bijeenkomsten helaas wat lastig. Maar we zullen, onder andere via LTO, KAVB en de Greenport Duin- en Bollenstreek, ondernemers gaan vragen om hun input. Mede door het landelijke Klimaatakkoord heeft de energietransitie binnen Hillegom een enorm hoge prioriteit. Ondertussen zien we gelukkig al veel mooie initiatieven in de gemeente. Er verschijnen bijvoorbeeld steeds meer zonnepanelen op daken van schuren. Maar we kunnen en moeten nog veel verder gaan dan dat. Denk aan een circulaire economie, er is bijvoorbeeld veel meer mogelijk met agrarisch afval. Ik ga hierover graag in gesprek en ik ben op zoek naar initiatieven en goede duurzame ideeën. Ondernemers met ideeën of vragen kunnen mij mailen via: gemeente@hillegom.nl Kom maar op, ik kijk ernaar uit!


Door corona is 2020 een heel ander jaar geworden. Ook voor jou als wethouder?

Ik zie bij mijn collega’s die over onder andere zorg, cultuur en sport gaan, dat corona veel impact heeft op hun beleid en de dagelijkse werkzaamheden. Bij mij is er ook veel veranderd, maar de effecten op de lopende zaken binnen mijn portefeuille vallen relatief wel mee. Wat ik wel zie is dat bewoners actiever zijn in en rondom het huis met verbouwingen, dakkapellen en (tuin)afval. Veel ondernemers hebben daarentegen hun uitbreidingsplannen en grote investeringen juist even gestaakt. Het is een moeilijke en ingewikkelde periode. Toch is het belangrijk om in beweging te blijven en contact met elkaar te houden.

 

Van wie ben je er een?

Aan mij wordt regelmatig gevraagd of ik familie ben van de oud-wethouder Hoekstra in Hillegom. En ja dat ben ik, hij is mijn vader. Mijn opa werkte bij de politie in Hillegom en mijn andere opa was bloembollenhandelaar. Een ideale achtergrond voor een wethouder he? Toch was het nooit mijn intentie om wethouder te worden. Ik heb bewegingswetenschappen gestudeerd en ik heb jarenlang gewerkt bij zorgverzekeraars. Nu gebruik ik mijn kennis over beweging vaak in mijn werk. Gezond en fit zijn is van levensbelang en daar stemmen we in Hillegom de ruimte en de natuur nauwkeurig op af. Ikzelf zoek mijn ontspanning ook graag in sport. Ik loop hard en ik ga regelmatig naar de sportschool.

Tenslotte, waar ben je het meest trots op?

Ik ben er trots op dat ik wethouder ben in de gemeente waar ik mij thuis voel. Het is fijn dat ik op deze manier mijn steentje kan bijdragen.

Bollenroute-bollie-greenport-duin-en-bollenstreek

Landelijke bloembollenactie voor jong en oud gestart

De opzet van de actie is eenvoudig: families, scholen en kinderdagverblijven planten samen bloembollen, en hangen daarna kleurplaten van Beer Bollie zichtbaar achter het raam. Hoe meer kleurrijke beren langs de wegen, hoe langer de bollenroute in Nederland wordt (en hoe kleurrijker tuinen en terrassen zullen zijn dit voorjaar). Met dit initiatief wordt ook aandacht gevraagd voor het belang van biodiversiteit: honingbijen en vlinders kunnen namelijk flink profiteren van alle ‘extra’ nectar die zo in het vroege voorjaar beschikbaar komt, wanneer er nog er weinig bloeit in de meeste tuinen en parken.

Foto’s van de ingekleurde en/of versierde kleurplaten kunnen met de hashtag #bollenroute worden gedeeld op de Facebookpagina ‘Beer Bollie’s Bollenroute’. De vijf mooiste worden beloond met een reuze knuffelbeer en een pot smakelijke bloemenhoning. Boer Tom,  tulpenkweker en tv-tuinman van Eigen Huis & Tuin, beoordeelt samen met andere bollenboeren de inzendingen. Diverse scholen en tuincentra doen al mee met de actie.

De kleurplaat met meer informatie over het planten van bloembollen is gratis te downloaden via www.kavb.nl/bollieroute.

Over de KAVB

De Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) is sinds 1860 de ketenorganisatie voor ondernemers in de bloembollensector. De KAVB behartigt de belangen van meer dan 1000 veredelaars, telers en handelaren van bloembollen en bolbloemen. De KAVB verbindt ondernemers met overheden en de omgeving in alle provincies en op nationaal en internationaal niveau. Met twintig werknemers werkt de KAVB aan de speerpunten duurzaamheid, kwaliteit, imago en ondernemerschap.

In-de-spiegel-Thomas-Clavaux-greenport-duin-en-bollenstreek

In de Spiegel: Thomas Clavaux

In de Spiegel is de rubriek van GreenportStories waarin iemand uit het sierteeltcluster in de spiegel kijkt. Aan het woord Thomas Clavaux, eigenaar van deBloemist.nl én een van de drie finalisten van de Duurzaamheidsprijs Duin- en Bollenstreek.

Wat zie je als je kijkt in de spiegel?

Dan zie ik een ondernemer die graag innoveert, op zoek is naar nieuwe kansen en die er linksom of rechtsom voor gaat. Vroeger had ik een bloemenwinkel, een mooie zaak die goed draaide. Toch besloot ik dat ik dat niet mijn hele leven wilde blijven doen. Ik ben gestopt en besloot een online bloemenwinkel te starten, een van de eersten in Nederland. Inmiddels werken wij samen met 700 bloemisten en hebben we een landelijke dekking.

Wat is jullie core business?

Wij verkopen en versturen bloemen en cadeaus door heel Nederland. Dat doen we met twee eigen koeriers en lokale bloemisten. We hebben een eigen binderij en dat maakt onze positie in de markt uniek. Het bedrijf Fleurop is bijvoorbeeld alleen een verzendorganisatie met aangesloten bloemisten.

Waar woon je en van wie ben je er een?

Ik ben geboren in Den Haag, opgegroeid in Wassenaar en ik woon nu 18 jaar in Rijnsburg. We kwamen terecht in Rijnsburg omdat we op een mooi huis waren gevallen met een flinke loods voor ons bedrijf. We wonen hier fantastisch, maar ik ben er dus niet eentje van hier. Ik kom graag in Katwijk voor een wandeling aan het strand of in de duinen. Het is zo dichtbij, ik ga het liefst lekker op de fiets. Maar dan wel als iedereen weg is. Ik zoek in mijn vrije tijd graag de rust op. Van de zomer was het op het strand voor mij echt te druk.

Hoe is het ondernemen in Rijnsburg? Heb je er voordeel van dat Royal Flora Holland dichtbij zit?

Zeker, alles zit natuurlijk heel dichtbij en daardoor zijn de lijnen kort. Het grootste deel onze leveranciers zitten in een straal van 10 kilometer rondom ons bedrijf. Bij de inkoop van onze bloemen letten we ook op duurzaamheid, meer dan de helft van de bloemen die wij inkopen heeft een duurzaamheidskeurmerk. De producten die ik koop komen wel rechtstreeks bij de kweker vandaan, maar de verkoop loopt via de veiling. Ik koop vooral in via Floramondo van Royal Flora Holland, een prettig digitaal platform met veel mogelijkheden en altijd een groot assortiment.

Waarom doe je mee aan de Duurzaamheidsprijs?

Tja, ik zie het al een paar jaar voorbij komen en nu dacht ik ineens weet je wat… Ik doe een keer mee! Eerst werd ik genomineerd en nu hoor ik bij de drie finalisten. Op 8 oktober vindt de finale plaats en ik ben zeer benieuwd. Wij zijn al jarenlang een duurzaam bedrijf. Ik heb dat zelf nooit zo bijzonder gevonden. Het is wat mij betreft gewoon een keuze geweest om efficiënter en duurzamer te gaan werken. Soms is duurzaam wellicht iets duurder, maar mijn ervaring is dat ik alles ook weer terugverdien. Duurzaam betekent voor mij ook kwaliteit en efficiency.

Nu we meedoen met de duurzaamheidsprijs hebben we informatie over ons duurzame keurmerk op de website geplaatst en krijgen onze bloemen een label. Het is jammer dat we dit jaar te maken hebben met een pandemie en dat veel bijeenkomsten anders zijn dan anders. Daardoor heb je minder contact met de andere kandidaten. Toch denk ik dat we elkaar ook op afstand kunnen inspireren en daar gaat het uiteindelijk om.

Hoe is duurzaamheid in je bedrijf verweven?

Zo’n 75% van mijn assortiment heeft een MPS A keurmerk, een milieubeoordeling van de hoogste kwaliteit. Ons verpakkingsbeleid is heel streng. Onze producten worden alleen in een doos verzonden als dat echt nodig is. En als het product toch in een doos wordt verzonden, is deze natuurlijk gemaakt van gerecycled papier. Afval is ook een belangrijk thema bij ons. Wij scheiden ons afval zoveel mogelijk en voeren het af op een milieubewuste manier. Plastic afval wordt bijvoorbeeld afgevoerd door een gecombineerde rit van en naar de veiling. Ook ons bedrijfspand is volledig omgebouwd en energieneutraal. Elk jaar pakken we iets op. We zijn onlangs gestart met een heel mooi project, de Groene Cirkel. Dit is een biologische bloemenkwekerij in Oegstgeest waar mensen met een beperking of achterstand een plek vinden om te werken. Mensen hebben hier een mooie dagbesteding en doen werkervaring op om zo wellicht te kunnen re-integreren in een betaalde baan. We helpen hen met kennis en kunde en we sponsoren gereedschappen en materialen. Onlangs zijn we er met ons team op bezoek geweest om een middagje te helpen. Het gaf ons allemaal ontzettend veel voldoening. Binnenkort kun je via onze website zelfs de biologische bloemen kopen van kwekerij De Groene Cirkel.

Ga je jezelf ook profileren als duurzame bloemist?

Richting bedrijven en instellingen zullen wij onze duurzaamheid zeker communiceren. Maar duurzaamheid is minder hot dan de meeste mensen misschien denken. Er wordt gezegd dat steeds meer mensen ernaar vragen, maar mijn ervaring is dat klanten vooral selecteren op kwaliteit. Duurzame producten zijn vrijwel altijd van topkwaliteit en zo sla ik twee vliegen in een klap. Mijn duurzame beleid is overigens geen marketinginstrument, ik wil vooral een bijdrage te leveren aan een blijvend leefbaar klimaat. Ook voor de volgende generaties.

Tenslotte, waar mogen we je ‘s nachts voor wakker maken?

Voor een wedstrijd judo. Zo’n 14 jaar geleden ging ik met mijn zoontje naar de judo. Hij vond het alleen niet zo leuk als ik. Ik heb inmiddels de zwarte band. Het is mijn passie geworden, mijn uitlaatklep. Het is een intensieve sport en juist door die fysieke inspanning kan ik mij ontspannen. Ik train inmiddels twee á drie keer per week en ik word elk jaar fanatieker.

Dahlia-greenport-duin-en-bollenstreek

Gewasbescherming 2030 tijdens nationaal Tuinbouwcongres

Van 13.30 tot 16.00 uur is via de live stream vanuit het World Horticentre het congres bij te wonen. Je vindt hierover alle informatie op de website van Greenports Nederland: https://www.greenports-nederland.nl/nl/nationaal-tuinbouwcongres2 en de toekomstvisie is ook beschikbaar.

Wil je meekijken en meedoen met de workshops? Meld je aan via https://nationaaltuinbouwcongresonline.yellenge.nl/registration/#/participants.