Adri-Bom-Lemstra-overhandigde-brandbrief-en-gezondheid-aan-de-ministers -Staghouwer-en-Jetten

Nederlandse glastuinbouwsector slaat alarm met brandbrief aan ministers

Het grote aantal organisaties, provincies, gemeenten en bedrijven dat de brandbrief heeft ondertekend, illustreert de ernst van de situatie waarin ondernemers in de glastuinbouw zich al enkele maanden bevinden. Vanuit Greenport Duin- en Bollenstreek hebben wij de brandbrief van onze collega’s van Glastuinbouw Nederland over de torenhoge energieprijzen ondersteund. Hoewel de problematiek in onze regio minder urgent is, blijft het van groot belang dat de energietransitie die de tuinbouw doormaakt niet nog meer gehinderd wordt.

In de brief aan de ministers Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat, Staghouwer van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Jetten voor Klimaat en Energie benadrukt het glastuinbouwcollectief dat een van de Nederlandse topsectoren het erg zwaar heeft. Niet alleen voor de korte, maar zeker ook voor de langere termijn verzoekt de glastuinbouw het kabinet om de urgentie te erkennen en actief mee te denken over oplossingen.

Niet van tijdelijke aard

Uit de nu al bekende energieprijzen voor de lange termijn blijkt dat het probleem van de hoge energieprijzen niet van tijdelijke aard is en niet alleen deze winter speelt. “De prijzen vandaag én voor de komende jaren zijn enorm hoog en leiden daarmee tot langdurig hoge productiekosten. Deze hoge kosten zijn, in tegenstelling tot veel andere sectoren, niet door te berekenen in de verkoopprijzen, omdat deze op een Europese- of wereldmarkt worden bepaald”, analyseert Adri Bom-Lemstra.

Liquiditeitsproblemen

Er zijn grote zorgen over het economisch perspectief van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Ondernemers komen in acute liquiditeits- en continuïteitsproblemen. Het betalen van de dagelijkse rekeningen wordt lastig, investeren in een klimaatneutrale productie schier onmogelijk. Dit blijkt zowel uit eigen analyses onder de leden van brancheorganisatie Glastuinbouw Nederland, als uit sectoranalyses van de Rabobank. De vrees is dat zelfs in de kern gezonde bedrijven in hun voortbestaan worden bedreigd.

Duurzame projecten

Niet alleen bedrijven die afhankelijk zijn van aardgas worden geraakt. Ook glastuinbouwbedrijven die reeds hebben geïnvesteerd in duurzame warmte, bijvoorbeeld vanuit geothermie of biomassa, worden getroffen. Dit komt doordat de hoogte van de SDE-subsidie die zij ontvangen in de huidige systematiek is gekoppeld aan de gasprijs. De subsidie voor 2022 droogt met deze gasprijzen op en maakt het draaiende houden van deze projecten financieel onhaalbaar. Duurzame projecten zullen noodgedwongen worden stilgezet.

De sector heeft aangetoond voorop te kunnen en willen lopen in de energietransitie, maar met de huidige omstandigheden zal die transitie ernstig vertragen, of onmogelijk worden. Dat is niet alleen van invloed op de productiebedrijven, maar heeft gevolgen voor de gehele keten.

Ver buiten invloedsfeer

Die boodschap benadrukte Adri Bom-Lemstra vrijdag 21 januari tijdens een actie van de glastuinbouw bij het Binnenhof in Den Haag. Zij overhandigde de brandbrief aan de ministers Staghouwer en Jetten met het dringende verzoek om met spoed met de sector in overleg te treden. “Inzet is primair om te zorgen voor voldoende liquiditeits- en financiële reserves voor bedrijven. Deze uitzonderlijke situatie op de energiemarkt ligt immers ver buiten hun invloedsfeer. Zonder oplossingen voor de kortetermijnproblematiek verdwijnen het langetermijnperspectief, de energietransitie en een fossielvrije glastuinbouw uit beeld. Dat terwijl de tuinbouw juist concreet in het coalitieakkoord is aangewezen als potentiële koploper in energiezuinige en circulaire productie van hoogwaardige glasgroenten, snijbloemen en potplanten.”

Sterk cluster

Ondernemers moeten kunnen rekenen op een robuust pakket aan hulpmiddelen, om te zorgen dat de beoogde energietransitie niet tot stilstand komt. “De glastuinbouw is een belangrijke sector in Nederland; een sterk cluster en een kennissector bij uitstek. Wij kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan gezondheid en geluk voor consumenten in Nederland, Europa en ook daarbuiten. Wij zijn blij dat de ministers oog hebben voor ons probleem en vertrouwen erop dat we spoedig met elkaar het gesprek aan kunnen gaan”, zo zei Adri Bom-Lemstra.

Duidelijke noodkreet

In een korte reactie op de boodschap van de glastuinbouw antwoordde minister Jetten dat hij ook als kamerlid al veel mooie glastuinbouwbedrijven heeft bezocht. “Het is een sector met een mooie ambitie op gebied van klimaat. Dat hebben we in ons regeerakkoord ook benoemd.” De minister gaf aan graag met zijn collega’s en met de glastuinbouwsector te kijken naar oplossingen. “Het is een duidelijke noodkreet van de glastuinbouw.” Zijn collega Staghouwer sprak van een erg belangrijk signaal van de sector. “Hier gaan we zeker over in gesprek.” Beide ministers onderkennen het probleem, stellen dat het niet makkelijk is, maar willen zeker zoeken naar oplossingen. “Maar we moeten vooral ook kijken hoe we sneller kunnen verduurzamen”, voegde minister Jetten daar nog aan toe.

Zo brengt ’t toch niks op

De overhandiging van de brief aan beide bewindsvoerders werd opgeluisterd met een optreden van het Westlandse duo Komfort & Joy. Zij zongen ‘Zo brengt ’t toch niks op’, een geactualiseerde versie van het lied ‘Brengt ’t nog wat op’ van de Kromme Jongens. Een band, die in de jaren negentig ‘wereldberoemd’ was in het Westland en omstreken. Hun zelf geschreven liedjes werden gezongen in streekdialect en hadden doorgaans de glastuinbouw als onderwerp.

Winnaar-Bollenjongens-Innovatieprijs-GreenportLIVE-2022

ISO Group wint Bollenjongens Innovatieprijs 2022

De Innovatieprijs wordt elk jaar uitgereikt door de Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek (AJDB). Dit doen zij tijdens de Mechanisatiebeurs in de EXPO in Haarlemmermeer. Jaarlijks laten ruim 60 standhouders hun producten en diensten zien aan het publiek. Onderdeel daarvan zijn de innovaties. De beurs ging ook dit jaar niet door en de AJDB (waar de Bollenjongens lid van zijn) besloten om de prijs op een alternatieve manier aan te bieden.

Een alternatief

Greenport Duin- en Bollenstreek, cluster van kennis, innovatie, ondernemerschap, handel en teelt(innovatie) in de bloemen- en bolleneconomie, en de Bollenjongens sloegen de handen ineen (net als zij deden tijdens de tv-serie Bollenjongens). Samen organiseerden zij het evenement ‘GreenportLIVE: een innoverende streek en sector’.  Bollenjongens Lucas van Haaster en Ruben de Groot schoven tijdens dit online live evenement aan tafel bij Andries Middag (programmamanager Greenport Duin- en Bollenstreek) en keken met de kijkers naar de video’s die zijn gemaakt van de top vijf ingezonden innovaties. Uiteraard werd per innovatie gesproken over de bijzonderheden en nut en noodzaak van de ontwikkeling. Gastheer en winnaar van vorig jaar, André Hogervorst, was ook als gast aanwezig om zijn ervaringen te delen.

Top vijf innovaties

De top vijf bestond uit de warmtepomp van Eval, een batterij management systeem van Hogervorst Creating Solutions, de warmtepomp van Argratechniek, de tulp plant robot van ISO Group en de stapelaar van Akerboom. Na overleg werden de heren het eens dat ISO Group uit Gameren met de tulp plant robot de winnaar van 2022 is. Bollenjongen Lucas van Haaster: “ISO Group heeft gewonnen, omdat zij een bestaande manier van robotiseren hebben kunnen introduceren in de bollenteelt. Met deze introductie zijn de toepassingsmogelijkheden voor de bloembollensector talrijk. En tot nu toe is ISO Group één van de weinige bedrijven die deze vorm van robotiseren aan kan bieden in de bloembollensector.”

De winnaar

De tulpen plant robot van ISO Group verwerkt ruim 10.000 tulpen per uur vanaf een lopende band door er een 3D-beeld (met zes camera’s) van te maken. Dit beeld wordt in 250 milliseconden (dat zijn 14.400 beelden per uur) naar de vier robot armen gestuurd, waarna – door middel van Artifical Intelligence – door de armen de keuze wordt gemaakt om de bol wel of niet (in het geval van zure bollen) op te pakken en op welke manier zodat de armen de bollen in het krat kunnen prikken. De robot werkt dubbele shifts, dus 16 uur, en dit geeft de ondernemer de mogelijkheid om meer productie te draaien zonder inzet van extra personeel, wat in de sector niet gemakkelijk is.

Winnaar Paul Blom laat weten blij te zijn met de prijs: “We zijn erg blij met deze erkenning. Het geeft  aan dat we op de goede weg zijn om een interessante toeleverancier te zijn voor de markt. Wat de prijs extra allure geeft voor ons, is dat de toekenning komt van jongens uit het vak en dat die de meerwaarde zien van onze ontwikkeling. Het motiveert ons te blijven inzetten op innovatie om de agri sector naar een nog hoger niveau te tillen.”

Innoverende sector

De tuinbouw laat zien dat zij klaar is voor de toekomst. Vooruitdenken, doorontwikkelen en samenwerken brengen deze sector naar ‘the next level’. Dit is ook nodig om te zorgen voor een duurzame en verantwoorde manier van telen en werken. De Bollenjongens zijn blij om ook op deze manier bij te dragen aan de groei van de sector in de breedste zin van het woord. De organisatie van de Mechanisatiebeurs hoopt dat de beurs in 2023 weer real life door kan gaan.

Terugkijken uitzending en video’s innovaties

Meer informatie over het evenement GreenportLIVE: een innoverende streek en sector’ is te vinden op onze website en de uitzending is vanaf zaterdag 22 januari terug te kijken via ons YouTube-kanaal.

Meer informatie over de Mechanisatiebeurs is te vinden op https://www.smtb.nl/.

Erik-Hogervorst-Daan-van-Steijn-Innovatieprijs-2022

Kijk live mee tijdens GreenportLIVE met daarbij de uitreiking van de Bollenjongens Innovatieprijs

Kijk vanavond om 20 uur live mee via deze link en krijg meer te weten over de top vijf innovaties die zijn ingestuurd:

 • Eval: warmtepomp
 • Hogervorst: batterij management system
 • Akerboom: stapelaar
 • Iso group: plant robot
 • Agratechniek: warmtepomp

In de video’s vertellen de ontwikkelaars over zichzelf, hun bedrijf en innovatie en natuurlijk over de inzetbaarheid van de innovatie. Wat zijn de voordelen, voor wie is het bedoeld en hoe kijken zij naar de toekomst.
Tijdens de uitzending besteden we ook aandacht aan recent afgrond onderzoek door studenten van HAS Den Bosch. Ze hebben kansen voor het versterken van natuur en landschap in de Duin- en Bollenstreek in beeld gebracht.

Een interessante avond die vol zit met noviteiten, zoals we het graag zien! Ga donderdag 20 januari om 20.00 uur met ons online en mis niets van deze ontwikkelingen in de sector!

hydroponics-kweken-op-water-toekomst-greenport-duin-en-bollenstreek

Cursus Hydroponics, kweken op water

Wereldwijd zet de trend van indoor farming zich door. Tientallen Nederlandse telers telen inmiddels in LED-cellen of hydroponic systemen. Ook de handel, veredeling en toeleverancies richten zich hierop in.

Om telen zonder daglicht tot een succes te maken is naast kennis over LED-recepten ook kennis van plantenfysiologie en waterhuishouding in deze teeltsysteem cruciaal. Vertify en HAS Hogeschool organiseren daarom de cursus Hydroponics.

Het programma van de cursus bestaat uit vijf cursusdagen met een hoofdthema. De onderdelen die behandeld worden, hebben betrekking op cruciale factoren in ‘teelt op water’-systemen.

 • Dagdeel 1: Waterhuishouding deel 1 (plantenfysiologie)
 • Dagdeel 2: Waterhuishouding deel 2 (plantenfysiologie)
 • Dagdeel 3: Waterhuishouding deel 3 (plantenfysiologie)
 • Dagdeel 4: Bemesten, beluchten, watertemperatuur
 • Dagdeel 5: Waterverbruik, waterontsmetting, ziekten en plagen op/in water

Resultaten

De cursus Hydroponics biedt je een basis om meer uit je waterteeltsysteem te halen of om beter onderbouwd de afweging te maken of je gesloten teelt onder LED in een hydroponics systeem wil implementeren.

Voor wie

De cursus richt zich op telers, (toegepast) onderzoekers, (assistent-) veredelaars, (assistent-) bedrijfsleiders en ontwikkelaars/adviseurs uit de toeleverende industrie.

Start- en cursusdata

De cursus start in februari 2022 en bestaat uit vijf bijeenkomsten van 13.00 uur tot 17.00 uur.

 • 10 februari 2022
 • 17 februari 2022
 • 10 maart 2022
 • 17 maart 2022
 • 24 maart 2022

Certificering

Heb je de cursus met goed gevolg doorlopen, dan ontvang je een bewijs van deelname van HAS Hogeschool en Vertify.

Aanmelden

Meld je aan via de website van HAS Hogeschool.

Bron: HAS Hogeschool

geld-subsidie-overheid-greenport-duin-en-bollenstreek-scaled-e1604307343476

5,5% erbij voor werknemers glastuinbouw

De cao loopt van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022. Het loon van de mensen in de kassen gaat met 3% omhoog per 1 januari en met nog eens 2,5% per 1 oktober 2022. De leden van de FNV kunnen stemmen tot en met 30 januari. 

Lonen stijgen eindelijk weer

Leo van Beekum, bestuurder FNV Agrarisch Groen: ‘We zijn blij dat we onze leden deze afspraken kunnen voorleggen. Hun lonen stijgen eindelijk weer na twee jaar.’

Verschillen tussen werknemers weg

Naast het extra salaris heeft de FNV met de werkgevers afspraken gemaakt over het vervallen van het loongebouw; een wens die al jaren op het lijstje van de vakbond stond. Hierdoor verdwijnen de verschillen tussen medewerkers die langer in dienst zijn en mensen die later in dienst zijn gekomen.

Niet zonder slag of stoot

Het eindbod is er niet zonder slag of stoot gekomen. In 2020 strandden de onderhandelingen, omdat de werkgevers een akkoord dat er lag toch niet wilden goedkeuren. Afgelopen december zijn de gesprekken weer hervat. 

35.000 werknemers

In de glastuinbouw werken ongeveer 35.000 mensen. Zij kweken groente en planten in kassen voor onder andere supermarkten en tuincentra. 

Bron: FNV

Erik-Hogervorst-Daan-van-Steijn-Innovatieprijs-2022

GreenportLIVE: Innoverende streek met uitreiking Bollenjongens Innovatieprijs

In de streek wordt een hoop geïnnoveerd. Waar deze innovaties normaliter te zien zijn op de SMTB – en meedingen naar de innovatieprijs – is een aantal te zien op donderdag 20 januari tijdens GreenportLIVE: een innoverende streek en sector, met uitreiking van de Bollenjongens Innovatieprijs. Vanuit het bedrijfspand van Hogervorst – Creating Solutions (winnaar van de Innovatieprijs van 2021) reiken de Bollenjongens de Innovatieprijs van 2022 uit aan het meest innoverende idee.

Tijdens de uitzending is Andries Middag de gespreksleider en schuiven twee Bollenjongens, de winnaar van vorig jaar en gastheer Hogervorst, een student van de HAS uit Den Bosch en de uiteindelijke winnaar van dit jaar aan. Zij gaan in gesprek over en bekijken de innovaties – die gefilmd zijn – die in sector ontwikkeld worden, wat dit voor de sector betekent en waar kansen liggen met deze innovaties. Draagt het bij aan het algemeen goed of is het specifiek, denk hierbij aan milieu, (arbeids)duurzaamheid, kennisoverdracht of samenwerking?

Deelnemers

Met elkaar bekijken we de video’s die gemaakt zijn van de innovaties die – na een selectieronde – in de top vijf staan. De volgende vijf bedrijven en innovaties komen tijdens deze GreenportLIVE voorbij:

 • Eval: warmtepomp
 • Hogervorst: batterij management system
 • Akerboom: stapelaar
 • ISO group: plant robot
 • Agratechniek: warmtepomp

In de video’s vertellen de ontwikkelaars over zichzelf, hun bedrijf en innovatie en natuurlijk over de inzetbaarheid van de innovatie. Wat zijn de voordelen, voor wie is het bedoeld en hoe kijken zij naar de toekomst.
Tijdens de uitzending besteden we ook aandacht aan recent afgrond onderzoek door studenten van HAS Den Bosch. Ze hebben kansen voor het versterken van natuur en landschap in de Duin- en Bollenstreek in beeld gebracht.

Een interessante avond die vol zit met noviteiten, zoals we het graag zien! Ga donderdag 20 januari om 20.00 uur met ons online en mis niets van deze ontwikkelingen in de sector!

Aanmelden

Kijk donderdag 20 januari live mee via ons YouTube-kanaal. De link komt hier binnenkort online. Als je je aanmeldt, dan sturen wij je de link van te voren toe via de e-mail. Klik hier om je aan te melden.