nieuwsbrief-greenport-duin-en-bollenstreek-september-2022

Nieuwsbrief september 2022

In de nieuwsbrief van september 2022 vind je onder andere:

Lees de volledige nieuwsbrief gemakkelijk online.

Elke maand de nieuwsbrief in je mailbox? Meld je aan door onderstaand formulier in te vullen.

Blijf op de hoogte!
Meld je nu aan en ontvang onze nieuwsbrief.
Maarten-Prins-programmamanager-greenport-duin-en-bollenstreek

Greenport Duin- en Bollenstreek verwelkomt nieuwe programmamanager

De roots van de nieuwe programmamanager, Maarten Prins, liggen in de tuinbouw. Van jongs af aan is hij bekend met deze bloeiende en continu veranderende wereld. Met zijn kennis op dat gebied en achtergrond in de financiële dienstverlening en bloemenexport komt hij Greenport Duin- en Bollenstreek versterken. Hoe hij dat gaat doen, vertelt hij graag zelf.

“In 1995 studeerde ik af als bedrijfskundige in Wageningen. Dat bleek een goede keuze te zijn. Ik wil weten hoe de wereld in elkaar steekt en hoe we hier vorm aan kunnen geven. Daarbij ben ik vooral in de menskant geïnteresseerd. Ik ben een echte verbinder, die rol zie ik voor mij weggelegd binnen Greenport Duin- en Bollenstreek. Afkomstig uit een ondernemersgezin in het Westland ben ik altijd in en om de tuinbouw blijven werken. Alweer heel wat jaartjes ben ik stadsbewoner (Delft) en voor de Bollenstreek een relatieve buitenstaander. Dat zie ik als een voordeel, omdat ik onbevangen kan kijken, vragen kan stellen en mogelijk iets toe kan voegen wat er nog niet is.

Ik zie de Bollenstreek als een uniek gebied en net als bij de bollen gebeurt er veel wat je niet meteen ziet: deze regio is behalve heel attractief voor bewoners en bezoekers, ook heel relevant als het gaat om handel, toelevering, kennis en innovatie voor de bloemen- en bloembollensector. In dat ecosysteem kan Greenport Duin- en Bollenstreek een rol spelen als verbinder en aanjager. Dat kan niet alleen, maar samen met de clusterpartners, vanuit onderzoek, onderwijs, overheid en de belangenbehartigers.

Ervaring in de sector

Ik heb een ruime ervaring opgedaan in de glastuinbouw en ken ook de landbouw vanuit vorige functies. De bollensector is voor mij minder bekend. Echter de thema’s die hier spelen ken ik goed. Ik wil graag mijn bijdrage leveren door thema’s aan projecten te verbinden, initiatieven te bundelen en voor te zorgen dat we in de regio keuzes maken die bijdragen aan een florerende Greenport. Wat ik het mooie vind aan deze streek: alles komt hier op een relatief kleine oppervlakte bij elkaar, dat betekent ‘puzzelen op de vierkante meter’, waarbij we zorgen voor een gebied wat aantrekkelijk blijft voor zowel (toekomstige) bewoners, bedrijven en bezoekers. Dit gebied is uniek en kan dat blijven door actief in te spelen op veranderingen.”

Een bol is een belofte

Magie

“Persoonlijk zijn bollen voor mij iets magisch. Je stopt een bol in de grond, er lijkt niets te gebeuren en er komt in het voorjaar iets moois tevoorschijn: beloften komen uit. Juist in deze streek gebeurt veel wat niet altijd zichtbaar is, maar wel bijdraagt aan de sector en aan de streek. Ik zie het als onze rol om dit zichtbaar te maken. We mogen met elkaar de trots voor zowel de sector als de streek uitdragen.”

Projectpartner

Greenport is projectpartner in diverse projecten. Naast Klimaatneutraal in 2040, is de Greenport ook partner bij het project PPS Fundamentele Systeemsprong. Een andere manier van telen waarbij het uitgangsmateriaal schoon blijft en er dus ook schoon gestart wordt met de nieuwe bollen. Ook in PPS Bollencoaster is Greenport actief en wordt er samengewerkt samengewerkt met Naturalis, Erasmus MC, WUR, Unmanned Valley en diverse andere partners om te zorgen voor een duurzame teelt met meer biodiversiteit, een verminderd gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en de inzet van techniek om de productie van bollen te automatiseren. “Innovatie is meestal iets toepassen in jouw sector, wat op een andere plek is uitgevonden, aldus Maarten, dat vraagt om een open houding van alle betrokken partijen in de Greenport en soms je nek uitsteken. Daar wil ik aan bijdragen door te verbinden, helpen de juiste vragen te stellen en met de antwoorden de keten verder te helpen.”

Toekomst

Maarten kijkt optimistisch naar de toekomst. “Er zijn een hoop zaken die aandacht vragen en verdienen. Mooie voorbeelden van successen vind ik het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per 2030. Het gebruik is al met 95% afgenomen, een goed resultaat. Op naar de laatste 5% reductie! Ook een mooi voorbeeld is voor mij de Greenport Ontwikkelings Maatschappij (GOM) die realiseert iets unieks door als regisseur van gebiedsontwikkeling op te treden. Dit heb ik in andere gebieden niet, of veel moeizamer, tot stand zien komen.”

Greenport Duin- en Bollenstreek

Greenport Duin- en Bollenstreek is het cluster van kennis, innovatie, ondernemerschap, handel en teelt(innovatie) in de bloemen- & bolleneconomie. Gelegen in de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, en Teylingen zorgt het open landschap met vollegrondsteelt voor een aantrekkelijke regio om te wonen en te recreëren. Omliggende gebieden zoals het agrarische gebied tussen Hillegom en Haarlem completeren dit beeld.

kas-verwarmen-gasprijzen-greenport

Glastuinbouw en gasprijzen: wat is er aan de hand?

Kassen leveren meer dan je denkt

In kassen groeit meer dan bloemen, planten, groenten en fruit. Telers oogsten namelijk ook energie. Stroom en warmte die een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie van Nederland. Dat is bij mensen buiten de glastuinbouwsector niet of nauwelijks bekend en dat is jammer. Want onbekend maakt onbemind. Het is echter een feit dat zonder de inbreng van de teeltbedrijven in de vorm van stroom en warmte de klimaatambities van Nederland moeten worden bijgesteld. En dat terwijl de energietransitie door moet, in het belang van heel Nederland! Dat is er aan de hand, niet alleen in de glastuinbouwsector, maar feitelijk in het hele land.

Fossielvrij in 2040

Op de publieke pagina’s van de website van ondernemersorganisatie Glastuinbouw Nederland is hierover meer informatie te vinden. Daar wordt uitgelegd wat de impact van de energiecrisis is op de ondernemers en hun bedrijven en wat op termijn de consequenties zijn voor de klimaatambities en energietransitie van Nederland.
Ambities heeft de glastuinbouw zelf ook: een fossielvrije teelt in 2040. Ook daarover is meer te lezen op de website. Wat zijn de innovaties en nieuwe technologieën? Informatie die aantoont dat het in ieders belang is dat de glastuinbouw door deze crisis wordt geholpen!

Lees meer: www.glastuinbouwnederland.nl/energietransitie

Bustour-duin-en-bollenstreek-greenport

Raadsleden en wethouders tijdens bustour geïnformeerd over Bollenstreek

Zestig deelnemers

“Het is een goede traditie om na de vorming van de nieuwe gemeenteraden een bijeenkomst te organiseren vanuit LTO Noord en KAVB in de Bloembollenstreek”, aldus Simon Pennings, kringvoorzitter van de KAVB-kring Bloembollenstreek. “In totaal gaven bijna zestig deelnemers zich op en dat doet goed.”

Naast een bezoek aan drie bedrijven werd een route gereden door de gehele Bloembollenstreek en de regio Bloemendaal in Noord-Holland. In dat laatste gebied zit een veehouder, die te horen heeft gekregen dat een deel van zijn weilanden duingebied gaan worden. “Dat vinden we een zorgelijke ontwikkeling”, aldus Pennings. “Op heel wat locaties waar we langskwamen hebben we aangegeven waar onze zorgen zitten, maar ook waar we oplossingen zien. Dat werd door de raadsleden en wethouders erg gewaardeerd. Zo liggen er bij Noordwijk percelen die niet geschikt zijn voor de bollenteelt, maar wel voor woningbouw. Dat zou een betere oplossing zijn dan bouwen in de Bronsgeest op prima bollengrond. Ook hebben we langs de Duinweg laten zien waartoe verrommeling kan leiden. Wij zouden graag met de gemeentes in gesprek willen over een vorm van ruilverkaveling, waardoor er grotere aaneengesloten percelen ontstaan. Ons bedrijf heeft nu 49 teeltlocaties. Dat kost zoveel tijd en energie alleen al aan transport. En voor een loonwerker zijn grote percelen ook aantrekkelijk.”

Bedrijven bezocht

Bezocht zijn onder meer de bedrijven van Gebr. Rotteveel in Noordwijk, A.T. Zeestraten in Hillegom en Kallaland in Voorhout. Bij Gebr. Rotteveel kreeg de delegatie informatie over de teelt van vaste planten, waar dit bedrijf in is gespecialiseerd. In totaal gaat het om meer dan vijfhonderd verschillende soorten. Bij A.T. Zeestraten is sprake van een gemengd bedrijf met veehouderij en bloembollen en sinds enkele jaren een landgoedwinkel. “De stikstofplannen van de overheid voor hun veehouderij baart hen heel veel zorgen. Ook werd hier verteld dat er al lang een aanvraag voor nieuwbouw loopt.”

Met voldoening terugkijken

Bij Kallaland werd uitgelegd hoe de knollen- en bloementeelt van Zantedeschia verloopt. Op die locatie gaf algemeen voorzitter Jaap Bond een toelichting op alle ontwikkelingen rond de beschikbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen.
Pennings kijkt met voldoening terug op deze excursie. “We hebben ons als agrarische sector gepresenteerd en duidelijk kunnen maken hoe belangrijk de Bloembollenstreek als gebied is en wat er voor nodig is om dat te behouden. Volgend jaar willen we dit ook gaan doen na de verkiezingen voor de Provinciale Staten.”

Bezoek-Koninklijk-Paar-Greenport-Duin-en-Bollenstreek

Terugblik streekbezoek Koninklijk Paar

Het Koninklijk Paar maakte kennis met bedrijven en verenigingen en voerden gesprekken over bestuur, de gemeenschap, bollenteelt, toerisme en space. Koning Willem-Alexander gaf na afloop aan onder de indruk te zijn van alle ontwikkelingen in het gebied en de diverse sectoren:

“Het is een mooie streek, en zeer divers. We hebben vandaag mooie plannen gehoord en het is goed om werk te maken van de uitvoering. Ik zie daarnaar uit en ik hoor dat ook graag terug via de Commissaris van de Koning.”

Fotoboek

Bekijk hier de volledige terugblik.

Leerlingen kweken zelf tulpen in de klas tijdens Tuinbouw Battle

De leerlingen van de groepen 7 e/o 8 telen tijdens deze Tuinbouw Battle (TBB) zelf tupen in de klas met behulp van oud-kwekers en docenten. Tijdens deze battle gaan de leerlingen niet alleen zelf kweken, maar gaan ze ook ‘de strijd aan’ met de andere deelnemende scholen in de regio: welke school kweekt de mooiste tulpen, schrijft het leukste verslag en verzint een originele manier om de zelfgekweekte tulpen te verkopen? Deze school wordt beloond met de Tuinbouw Battle prijs!

Tulpenbollen

Er zitten ruim 400 tulpenbollen in de kratten die op de mobiele teeltinstallatie staan. De verzorging van de bollen ligt volledig in handen van de leerlingen. De bollen hebben voldoende licht nodig, ze moeten met hun wortels in het water staan en het is belangrijk dat ze op het juiste moment geoogst worden. Met speciale LED-verlichting, een tijdschakelaar en goede uitleg zijn de leerlingen verzekerd van een goede oogst.

Oogst en opbrengst

Als de tulpen zijn geoogst, bepalen de leerlingen zelf wat ze met de tulpen doen. Weggeven of verkopen? Wie zijn dan de gelukkigen en waarom? En als ze verkocht worden: tegen welke prijs doe je dit en hoeveel tulpen doe je in een bosje? Hoe ga je de tulpen verpakken? Over al deze vragen moeten de leerlingen met elkaar nadenken. Samenwerken, naar elkaar luisteren en een plan maken zijn onderdeel van de Tuinbouw Battle.

Gouden kansen

Daarnaast heeft de Tuinbouw Battle als doel om leerlingen kennis te laten maken met de veelzijdige wereld van de tuinbouw. Het is een uitdagend en inspirerend project dat techniek, tuinbouw en handel combineert en leerlingen een kijkje biedt in deze groene en innovatieve sector. Tijdens de Tuinbouw Battle brengen de leerlingen ook een bezoek aan een tuinbouwbedrijf in de regio om zelf te zien hoe het er aan toe gaat op bijvoorbeeld een bollenbedrijf. Vanwege corona konden de bedrijfsbezoeken tijdens eerdere battles niet doorgaan, maar vanaf november 2022 zijn ze weer een vast onderdeel van deze battle.

Gratis

Wilt u met uw school en leerlingen meedoen aan de Tuinbouw Battle? Dat kan! In november 2022, januari 2023 en maart 2023 zijn de startmomenten van dit gratis project. Aanmelden is vanaf nu mogelijk door een e-mail te sturen naar communicatie@greenportdb.nl met daarin de naam van de school, contactpersoon (e-mail + telefoonnummer) en aan welk startmoment u wilt deelnemen. Greenport Duin- en Bollenstreek zorgt met medewerking van de vrijwilligers en kwekers voor de rest. Kijk voor meer informatie op www.greenportdb.nl/tuinbouw-battle.