Cursus over Bodem Kwaliteits Plan (BKP) en gezamenlijk bodembeheer beschikbaar

Een teler moet meerdere ballen in de lucht houden voor een goede bodemkwaliteit, maar het wordt er niet gemakkelijker op. Bollenteelt en akkerbouw wisselen percelen met elkaar uit, maar lopen tegen diverse knelpunten aan voor een vruchtbare en veilige samenwerking. Zo is er een gebrek aan kwaliteit van het huurperceel, worden correctiemiddelen schaarser voor een veilige start en neemt geschikt areaal af, waardoor de kans op aaltjes groter wordt.

Tijdens de Vaktentoonstelling hebben rond de 80, voornamelijk tulpenkwekers en -broeiers, geluisterd naar een presentatie van Leendert Molendijk, expert aaltjesbeheersing van de WUR. Hierin werden knelpunten van aaltjes in de bollenteelt besproken en wat een bodemkwaliteitsplan met fysische, chemische en biologische analyse kan bijdragen aan een integraal advies voor de telers. Het zet de toehoorders aan tot actie om stappen te zetten in de samenwerking met partners in de akkerbouw.

Cursus volgen?

Heb je als teler ook interesse in een cursus over het Bodem Kwaliteits Plan (BKP) en gezamenlijk bodembeheer? Laat het aan ons dan weten via een mail aan Annelein.Meisner@wur.nl.
Meer weten over dit project? Kijk op https://lnkd.in/eKwgJs-C.

Financiering en partners

Het project wordt gefinancierd en ondersteund door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de partners KAVB – Royal General Bulbgrowers Association, Stichting Bloembollenonderzoek, Royal AnthosCNBAgrifirm-GMN CAV Agrotheek B.V.BO Akkerbouw, Bloembollenacademie, Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Duin- en Bollenstreek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de kennisinstellingen Wageningen University & Research (BU Glastuinbouw & Bloembollen en BU Open Teelten) en Vertify i.s.m. de partners.

Uitreiking-eerste-exemplaar-boek-'Bemesting-in-bloembollenteelt-mechanisatie-greenport

Lancering boek ‘Bemesting in de bloembollenteelt’

Peter van Saase, lid van het Milieuplatform van de KAVB, heeft het eerste exemplaar ontvangen van het nieuwe boek De bemesting van de bloembollenteelt. Barry Looman, interim-voorzitter van Stichting Bollenacademie, en auteur Annemarie van Dam reikten het boek aan Peter uit. 

Zonder bemesting geen bollenteelt. Om bolgewassen goed te laten groeien is een uitgekiende bemesting nodig, die ook nog binnen de wettelijke grenzen moet blijven. Daarom is het belangrijk om te begrijpen hoe bemesting werkt. Wanneer planten voeding nodig hebben, hoe het bodemleven gevoed kan worden en hoe de bodemkwaliteit verbeterd kan worden. Een duidelijke publicatie over bemesting in de bloembollenteelt bestond er nog niet, er is wel een Bemestingadviesbasis uit 2013. Die geeft richtlijnen voor bemesting, maar legt niet uit hoe bemesting werkt. Dit nieuwe boek zet alles op een rijtje!

Boek bestellen

Stichting Bollenacademie is in 2021 gestart met het project BollenBodem. In dit project is kennis over Bodem en Bemesting vastgelegd en verspreid, gericht op zowel werkenden als studenten. Naast dit boek is er ook een gratis digitale lesmodule beschikbaar met veel kennis over de bodem. Het bemestingsboek wordt gedrukt ‘on demand’ en is verkrijgbaar voor € 65,- (inclusief verzendkosten). Ook de overige uitgaven van de Bollenacademie zijn te koop bij De Groene wereld en te vinden via www.bollenacademie.nl.

Stichting Bollenacademie

Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te bevorderen. De publicatie van Bemesting van de bloembollenteelt wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.

platformtuinbouwreststromen-plastic-touwen-potten-recycling

Initiatief Nationale Inzameling Landbouwplastic

Nederland is de Europese koploper in plasticrecycling. Helaas geldt dit nog niet voor alle sectoren. Plasticfolies, touwen en potten uit de land- en tuinbouw belanden nog te vaak in de restafvalverbranding. Toch zijn er in Nederland veel bedrijven die zich richting op het recyclen van landbouwplastics. Bedrijven als Wessem Port Services Group BV, Fuenix Ecogy II BV, Blue Plastics B.V., Daly Plastics B.V., healix.eco en Clear Polymers BV zijn hierin echter nog vaak afhankelijk van aanvoer vanuit het buitenland.

Nationaal gecoördineerd

In andere Europese landen is de inzameling van landbouwplastics op een nationaal niveau gecoördineerd: er zijn lokale inzamelpunten waar touw en folie tegen een vast tarief kan worden ingeleverd of er is een jaarlijkse rondgang waarbij materialen worden ingezameld. Platforms als ERDE (DE) en ADIVALOR (FR) brengen de lokaal ingezamelde materialen samen en controleren de kwaliteit. Vervolgens kunnen deze partijen afspraken maken met recyclingbedrijven om materialen tegen een vaste prijs en voldoende grote volumes aan te leveren. Deze zekerheid hebben recyclingbedrijven nodig om hun afnemers zekerheid te bieden en te investeren machines.

Handen in een coördinatie in Nederland

In Nederland mist deze coördinatie, waardoor materialen die vaak uitermate geschikt zijn voor recycling toch in de verbranding belanden. Daarom hebben Platform Tuinbouwreststromen en Greenport West-Holland met ondersteuning van LIOF de handen ineengeslagen om te onderzoeken of er draagvlak is om in Nederland de inzameling van landbouwplastics op nationaal niveau te coördineren. Doel van dit platform is om agrariërs duidelijkheid te bieden waar zij met hun plastic reststromen naar toe kunnen en hoe zij dit materiaal zo aan kunnen bieden dat de materialen gerecycled kunnen worden. Vervolgens wordt de verbinding gelegd met recyclingbedrijven die deze materialen kunnen verwerken tot nieuwe waardevolle grondstoffen.

Doe mee en draag bij

Ben jij betrokken bij de productie, verkoop of het gebruik van landbouwplastics of bij het transport, de verwerking of recycling hiervan en wil je bijdragen aan dit initiatief, dan komen Platform Tuinbouwreststromen graag met je in contact. Mail naar info@platformtuinbouwreststromen.nl en doe mee!

Foto: Platform Tuinbouwreststromen

Op woensdagmiddag 17 mei jl. heeft Henk Westerhof, voorzitter van Royal Anthos, de Emanuel Sweertsprijs in ontvangst genomen. Hij kreeg de prijs tijdens zijn afscheidsbijeenkomst in het Oranje Nassau Paviljoen van Keukenhof in Lisse uit handen van zijn opvolger Mark-Jan Terwindt. Sinds de prijs in 1990 in het leven is geroepen, is deze pas zes keer eerder uitgereikt.

Henk Westerhof, voorzitter Anthos, stopt en ontvangt Emanuel Sweertsprijs

Per 30 juni a.s. gaat Henk Westerhof na ruim 38 jaar voor Royal Anthos te hebben gewerkt van zijn pensioen genieten. Tijdens de druk bezochte afscheidsbijeenkomst in Keukenhof, georganiseerd door zijn dochters, kwamen diverse sprekers aan het woord. Live op het podium of via eerder opgenomen filmpjes bedankten ze Westerhof ieder op geheel eigen wijze voor de jarenlange goede samenwerking. Westerhof zelf blikte terug op zijn loopbaan en alle veranderingen in die ruim 38 jaar. Het belang van de leden was altijd leidend. Het unieke karakter van de tuinbouwsector, dynamisch, innovatief en voortdurend in beweging, maakte dat het voor hem nooit saai was.

Boegbeeld

Ook Mark-Jan Terwindt, algemeen directeur van Royal Anthos, bedankte Westerhof voor zijn inzet. Hij roemde Westerhofs betrokkenheid bij de sector en zijn inzet voor Royal Anthos. “Daardoor is een financieel gezonde vereniging ontstaan met actieve leden en onderweg met een duidelijke richting”, aldus Terwindt. Hij noemde in het bijzonder zijn inzet voor het USDA pre-clearance programma, de oprichting van iBulb, de promotieprogramma’s in de USA, Japan en Scandinavië, het onderzoeksprogramma van Anthos, de samensmelting met de boomkwekerijhandel, De Groene Stad en de fytowerkzaamheden voor marktontwikkeling en marktbehoud. “Daarnaast heeft hij zijn invloed en betrokkenheid ingezet voor het vak door de vele bestuurlijke functies die hij bekleedde. Kortom Henk Westerhof was het boegbeeld van Royal Anthos”, vervolgde hij zijn verhaal. Daarna vroeg hij Westerhof terug op het podium om hem namens het bestuur de Emanuel Sweertsprijs uit te reiken. Met zijn staat van dienst, voldoet Westerhof ruimschoots aan het criterium ‘een buitengewone stimulans te hebben gegeven aan de activiteiten van Royal Anthos en de afzet van bloembollen en boomkwekerijproducten’. Westerhof gaf aan vereerd te zijn met de prijs, vooral omdat deze maar zo weinig wordt uitgereikt.

Bronzen beeld

De prijs is vernoemd naar Emanuel Sweerts, die leefde van 1552 tot 1612. Hij wordt gezien als de eerste exporteur van bloembollen, zaden en planten. Het bronzen beeld is in 1990 ontworpen door kunstenaar Kees Verkade. De laatste keer dat deze prijs werd uitgereikt, was in 2017 aan de Plant Health Inspection Service van het United States Department of Agriculture (USDA/APHIS).

Bron: Anthos/BP Nieuws

energie-besparen-kas-subsidie

Kom in de Kas op 1 en 2 april 2023 in 19 regio’s

Het thema van Kom in de Kas in 2023 is Groene Liefde. Daarom wordt het publiek specifiek vandaag, Valentijnsdag, uitgenodigd om op 1 en 2 april in een van de negentien deelnemende regio’s, verspreid over Nederland, in de kassen te komen kijken. Valentijnsdag staat helemaal in het teken van de liefde en dat doet Kom in de Kas ook. Maar dan wel een hele bijzondere liefde, namelijk Groene Liefde! Voor elkaar, voor de sector, voor de kweker, voor de producten uit de kas en nog veel meer.

Onder het motto van “Jouw Groene Liefde is dichterbij dan je denkt” en “Je bent nog maar een paar kilometer van jouw Groene Liefde verwijderd”, worden mensen geïnspireerd om een bezoek te brengen aan de kas. Dat kan in het eerste weekend van april in negentien regio’s: Aalsmeer, Almere – Buitenvaart, Arnhem Nijmegen, Bommelerwaard, De Ronde Venen, Emmen, Friesland, Groningen, Heemskerk, Heerhugowaard, Koekoekspolder, Limburg, Midden-Betuwe, Nieuwveen, Noordoostpolder, Rijnsburg, Voorne-Putten, Westland en Zeeland kunnen op zaterdag en/of zondag bedrijven worden bezocht.

Groene Liefde voor altijd

Binnen de campagne is er aandacht voor de circulaire tuinbouw. Nederlandse glastuinders investeren immers al jaren in slimme oplossingen om efficiënt en verantwoord om te gaan met energie, water en restafval. Daar profiteert iedereen van. Denk aan restafval van bijvoorbeeld paprika’s, tomaten en chrysanten dat in gedroogde vorm terugkomt in bouw- en isolatiematerialen. Of het regenwater dat wordt gebruikt in de kas en opgevangen om wateroverlast in de omgeving te voorkomen. Zo werkt de glastuinbouw aan Groene Liefde voor altijd.

Werken in de kas

In samenwerking met Kasgroeit wordt er in een aantal regio’s een werkplein ingericht met informatie over werken in de glastuinbouw en beschikbare functies in de regio. Bezoekers die hun Groene Liefde in de kas hebben ontdekt kunnen zo gelijk informatie inwinnen en in gesprek gaan over de mogelijkheden om dagelijks met hun met passie in de kas aan de slag te gaan.

Over Kom in de Kas

Kom in de Kas presenteert de glastuinbouw aan het grote publiek als een toekomstgerichte en professionele sector. Een sector die op een verantwoorde wijze onderneemt, van belang is voor de maatschappij én waar toekomst is voor mensen om in te werken.

Het evenement wordt mede mogelijk gemaakt door Glastuinbouw Nederland, GroentenFruit Huis, Royal FloraHolland, Plantion en Interpolis. Volg Kom in de Kas via FacebookInstagram en Twitter. Voor meer informatie kijk op www.komindekas.nl.

Downloads

Bron: Glastuinbouw Nederland