Eerste Bloembollencongres Keukenhof

Vorige week (17 mei) vond het eerste Keukenhof Bloembollencongres plaats. Als Greenport zijn we blij met actieve partners in de regio, zoals Keukenhof, die ondernemers in onze sector helpen aan de slag te gaan met de uitdagingen die de sector heeft.

Vijf jonge bloembollen ondernemers gingen daarover in gesprek met het ministerie van Landbouw (LNV), onder leiding van Humberto Tan. “Wij zijn echt bereid om mee te veranderen met de eisen die overheid en maatschappij aan ons stellen, maar geef ons wel de tijd om onze bedrijven aan te passen. Bloembollen zijn nou eenmaal een -traag- gewas waarin vernieuwingen jaren kosten. Veel dingen kunnen we op korte termijn aanpassen, maar voor een aantal uitdagingen moet eerst meer onderzocht worden. We hebben een nieuwe gereedschapskist nodig waarmee we kunnen werken.”

Als je meer wilt lezen: Keukenhof Bloembollencongres “Samen voor een bloeiende toekomst” – Keukenhof.

btw-bloemen-9%-greenport

Webinar verwachte wetgeving rond duurzame bedrijfsvoering in de sierteelt

Doet u als sierteler zaken in internationale ketens of hebt u veel afnemers in de retail? Dan krijgt u op termijn te maken met striktere eisen op het vlak van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Vanuit Brussel is wetgeving op komst die retailers verplicht bij u na te gaan hoe u invulling geeft aan een duurzame bedrijfsvoering.

In Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is zulke wetgeving al van kracht. Bedrijven in Nederland krijgen er binnen enkele jaren mee te maken. Op donderdag 2 december 2021 vindt hierover een informatief webinar plaats, speciaal bedoeld voor kwekers en handelaren in de sierteeltsector.
Het webinar wordt georganiseerd door Royal FloraHolland, de Vereniging Groothandelaren in Bloemisterijproducten, Tuinbranche Nederland en Glastuinbouw Nederland. Tijdens deze online informatiesessie zal het ministerie van Buitenlandse zaken toelichten wat ondernemers in de sierteelt op korte en middellange termijn te wachten staat op het gebied van nationale en internationale duurzaamheidswetgeving.

Due diligence
Belangrijk onderdeel van duurzame verantwoorde bedrijfsvoering is due diligence, wat in het Nederlands ‘gepaste zorgvuldigheid’ betekent. Hierbij draait het erom dat je als sector en als bedrijf inzichtelijk maakt wat de risico’s voor mens en milieu zijn binnen jouw keten en welke acties je onderneemt om die risico’s te verkleinen of weg te nemen.
Tijdens het webinar komen ook enkele kwekers en groothandelaren aan het woord die in de praktijk al bezig zijn met een duurzame verantwoorde bedrijfsvoering en due diligence. Tevens zullen enkele monitoringstools besproken worden, instrumenten waarmee ondernemers kunnen bijhouden in hoeverre zij vooruitgang boeken qua maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Wetgeving
Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk kennen op het gebied van internationaal verantwoord ondernemen al wetgeving. Met name grotere bedrijven moeten daar aan de overheid verantwoording afleggen over hun ‘duurzame verantwoorde bedrijfsvoering’ en kunnen aantonen wat zij doen om negatieve impact op mens en milieu binnen hun keten te verkleinen. Zij kunnen ook sancties verwachten als ze niet aan deze wetgeving voldoen. Verwacht wordt dat zulke wetgeving over enkele jaren ook gaat gelden voor kleinere en middelgrote sierteelt(handels)bedrijven in Nederland.
Weten wat de verwachte wetgeving voor u betekent? Geef u dan op voor het webinar.

Wie, wat, waar
Webinar Verwachte wetgeving rond duurzame bedrijfsvoering in de sierteelt.
Wat: Online event in samenwerking met IMVO Sierteelt, FSI en het ministerie van Buitenlandse Zaken;
Voor wie: Telers, groothandelaren en retailers actief in de internationale sierteeltketen;
Wanneer: Donderdag 2 december van 15:00-17:00 uur
Aanmelden: klik op deze link
Programma: klik hier voor meer informatie. 

Bron: Glastuinbouw Nederland

Rene-Gomersbach-eerste-prijswinnaar-derdejaars-Frank-Heemskerk

Mbo studenten presenteren innovatieopdracht tijdens ‘Dragons Den’ 

Een half jaar lang werkten tweede- en derdejaarsstudenten van de opleidingen Green Production en International Green Business aan een door henzelf gekozen innovatieopdracht. Vanuit het practoraat Circulaire AgriBusiness werden onderwerpen uit de tuinbouwsector onderzocht. Dit practoraat heeft als functie om onderwijs en onderzoek met elkaar te verbinden en zet ook zelf onderzoek uit ter verbetering van het onderwijs. Studenten werkten aan authentieke opdrachten vanuit de beroepspraktijk: de sector heeft een bepaald probleem, studenten formuleren een vraagstelling, doen onderzoek en gaan op zoek naar een antwoord. Dat leverde een aantal interessante onderzoeken en resultaten op die in pakkende pitches aan de jury (de dragons) zijn gepresenteerd.

Dragons

De jury bestond uit Martin Hogenboom (directeur Vireõ Plant Sale), Rene Gomersbach (sectorspecialist Tuinbouw Rabobank Groep), Jan Willem Lut (directeur SERCOM Regeltechniek BV), Linda Hoogendoorn (directeur VarB) en Ilse Zaal (gedeputeerde Landbouw & Economie van de provincie Noord-Holland).

Broeien

Tweedejaarsstudenten Femke Bras en Robin Schaap onderzochten het effect van biostimulanten op de teelt. Hun inspanningen met inhoudsstoffen van planten van een kwekerij uit Zuid-Afrika bleken goed voor de tweede prijs: een bedrag van 125 euro. De eerste prijs voor de tweedejaars, een bedrag van 250 euro, was voor Frans Reeuwijk, Jimmy Rodenburg en Wessel van Gerven. Zij deden onderzoek naar een nieuwe duurzame methode voor het broeien van hyacinten op water. Zij konden verschillende voordelen aantonen van water ten opzichte van de gebruikelijke potgrond: schoner, goedkoper en beter voor het imago.

Personeel

Bij de derdejaars waren het Nick de Klerk en Thijs Nulkes die hun onderzoek naar meerjarig telen van Alchemilla in West-Italië beloond zagen met een cheque van 125 euro. De twee waren voor hun onderzoek afgereisd naar de kwekerij in de buurt van Rome om met eigen ogen vast te stellen hoe de planten geoogst en getransporteerd worden en hoe ze meerjarig geteeld kunnen worden.
De meeste indruk in deze categorie maakte Frank Heemskerk, die een extra uitdaging had omdat hij zijn pitch vanwege quarantaine online moest doen. Hij gooide het over een geheel andere boeg met een onderzoek naar werving en behoud van personeel. Dit had hij zeer nauwkeurig gedaan bij een onderneming in Rijnsburg. Hij kwam met een aantal aanbevelingen waar het bedrijf voordeel uit kon halen. Hij won hiermee de eerste prijs voor de derdejaars, een cheque van 250 euro.


Baanzekerheid

Volgens Monique van Weerdenburg van Greenport Aalsmeer was deze eerste editie van Dragons Den zeer geslaagd. “De groensector verdient het om aandacht te krijgen. Er zijn de komende tijd zoveel mensen nodig in deze branche, dat de studenten van Yuverta zeker kunnen zijn van een baan! Mede daarom heeft Yuverta in samenwerking met Greenports Aalsmeer, Duin- en Bollenstreek en Boskoop deze Dragons Den georganiseerd. Maar ook om te laten zien hoe leuk groene  opleidingen en de sector zijn.”

De Dragons Den is mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de Provincie Noord-Holland.

bollenafval-greenport-duin-en-bollenstreek

Zes nieuwe grondstoffen uit organische reststromen

Zes producten

Het is dus mogelijk om maar liefst 6 producten te genereren uit plantaardig materiaal.
Vergisting levert:

  • Methaan (groengas)
  • CO2 (kan als groeibevorderaar ingezet worden)
  • Citrusbrandstof (eigen uitvinding, dieselvervanger uit limonenen) op.

Compostering levert:

  • Compost
  • Warmte
  • En door de warmtelevering ontstaat (condens)water.

Dit past in de ambitie om een klimaatneutrale Greenport te zijn in 2040. Wij zijn op zoek naar een geschikte locatie voor het verwerken en opwaarderen van deze organische reststromen.

Lees het volledige bericht over restromen hier.