foto-water-regiocertificering-rijnland-greenport

Start pilotprogramma Regiocertificering: als eerste aan de slag met waterkwaliteit

Regiocertificering in de Duin- en Bollenstreek is ontwikkeld om vanaf 2024 gezamenlijk te werken aan de doelen van het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) op het gebied van water, bodem, biodiversiteit en klimaat. Door de prestaties op het gebied van deze opgaven inzichtelijk te maken wordt duidelijk waar we nu staan en wat de voortgang is in de sierteelt en vasteplantensector. Het stappenplan (bekijk hier de flyer) voor Regiocertificering is de afgelopen maanden ontwikkeld en het traject is inmiddels toe aan de eerste fase: het uitvoeren van het pilotprogramma met een tiental bollentelers in de streek.

Kritische Prestatie Indicatoren

Tijdens de ontwikkeling van het plan blijkt dat de grootste prioriteit voor de regio Duin- en Bollenstreek is om te voldoen aan de normen van de Kaderrichtlijn Water. Met behulp van zogeheten Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s) worden de prestaties van telers op het gebied van emissies naar het oppervlaktewater en grondwater in kaart gebracht en vergeleken met de bijbehorende streefwaarden. Door individuele adviezen en doelgerichte maatregelen kunnen eventuele overschrijdingen worden teruggedrongen en daarmee verbetert de waterkwaliteit. Het is de bedoeling dat Regiocertificering uitbreidt en zo meerdere opgaven van ZH-PLG kan omvatten en aanpakken.

Pilotprogramma

In 2024 starten twee pilotgroepen, waarvan in mei de eerste. Deze twee groepen gaan aan de slag met de KPI’s, de streefwaarden en doelgerichte maatregelen. Naast deze inspanningen ligt er nadruk op het gezamenlijk delen en ontwikkelen van kennis en ervaringen. Op deze manier zetten telers voortdurend stappen in de verduurzaming van de teelt. Bij de uitvoering van het pilotprogramma komen verschillende aspecten kijken zoals het berekenen van de KPI’s, het verwerken van de resultaten, het ontwikkelen van individuele adviezen, het organiseren van de bijeenkomsten van de pilotgroep, het faciliteren van de onderlinge samenwerking en het leren van elkaar.

Samenwerking

De uitvoering van het projectplan Regiocertificering wordt gedaan door Greenport Duin- en Bollenstreek, Schuttelaar & Partners en Delphy. Zij werken samen met provincie Zuid-Holland en meerdere partijen in de streek. Voor vragen of opmerkingen over het plan van Regiocertificering neemt u contact op met Harry Kager (06-10 47 28 74).

spandoek-ltonoord-boeren-tuinders-met-Frank-greenport-bollenjongens

Boeren en tuinders lanceren massale publieksactie

“Boeren en tuinders beleven onzekere tijden. Dat is enorm pijnlijk. Vaak laten we deze pijn ook zien. Dit keer kiezen wij heel bewust voor een positieve campagne. Het gaat niet over de problemen waar wij mee te maken hebben. Maar we laten nu juist zien wat wij ondanks al deze problemen nog steeds betekenen voor Nederland. Of het nu gaat om verse melk, lekker patat of gezonde aardbeien. Dat komt allemaal van boeren en tuinders”, vertelt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins.

Spandoeken

Er zijn in totaal 2609 spandoeken door leden en niet-leden van LTO Noord besteld. Op de kaart is te zien waar de spandoeken ongeveer hangen. Er zijn 21 verschillende spandoeken met 21 verschillende jonge boeren en tuinders. Daarnaast zijn er ook reclame-uitingen op verschillende plekken in het land. Stuk voor stuk laten deze jonge boeren en tuinders zien welke producten er in de land- en tuinbouw gemaakt worden. Eén van hen is Lieke Kregel, het gezicht van de spandoek met verse melk. ‘Wij zijn trots op de producten die er mede dankzij ons zijn. Daarom staan we ook op de spandoeken. Hiermee ziet Nederland de toegevoegde waarde van de boerderijen waar zij lopen, fietsen of rijden’, zegt Lieke Kregel.

Bron: LTO Noord

nieuwe_voorzitter_kavb_hester_maij-greenport

Hester Maij benoemd tot algemeen voorzitter, Zilveren speld Jaap Bond

Tijdens de vergadering blikte vicevoorzitter Arie Wesdorp terug op de 4,5 jaar voorzitterschap van Bond. Belangrijke onderwerpen waarmee Jaap Bond aan de slag is gegaan: de coronamaatregelen, de Verbindend Verklaring als basis voor collectief bloembollenonderzoek en het weer meer zichtbaar maken van de KAVB in tal van overlegsituaties. Als dank voor zijn grote inzet kreeg hij hiervoor van het Hoofdbestuur de Zilveren KAVB-speld.

Verkiezing nieuwe voorzitter

Vervolgens werd de procedure voor de verkiezing van een nieuwe voorzitter toegelicht. Daarbij was een belangrijke rol weggelegd voor de kringen, die zich mochten uitspreken over de profielschets en kandidaten mochten aandragen. Uit de aangedragen kandidaten is door de sollicitatiecommissie een aantal potentiële kandidaten geselecteerd, waarmee gesprekken zijn gehouden. Hester Maij is voorgedragen, waarmee unaniem is ingestemd door het Hoofdbestuur. Tijdens de vergadering heeft zij zich kort voorgesteld. Omdat er geen tegenkandidaten waren, hoefden de leden niet te stemmen over de voordracht.

Hester Maij

Hester Maij heeft in haar werkzame leven veel ervaring opgedaan in plaatselijke en regionale politieke functies en was de afgelopen vier jaar directeur Public Affairs bij FrieslandCampina. Ze realiseert zich dat de bloembollensector het op dit moment niet altijd even gemakkelijk heeft. Er is kritiek vanuit de maatschappij en overheden stellen soms regels vast die niet passen in de praktijk van alle dag. “In dat laatste is de sector niet uniek. Het is mijn ervaring dat de overheid en de politiek niet altijd een goed beeld hebben van hoe een sector in elkaar zit. Het is daarom belangrijk om steeds weer uit te leggen hoe zaken in werkelijkheid gaan in de sector. Het blijft nodig om dat verhaal en onze ambitie telkens weer te vertellen. “Inmiddels heeft ze zich al een beeld gevormd van de bloembollensector. “Ik ben onder de indruk van het ondernemerschap en de innovatie in de sector. Er gebeurt al veel als het gaat om anders telen, maar er is ook een langetermijnvisie nodig. Daarvoor zal de KAVB een uitvoeringsagenda moeten opstellen.”

tegels-gratis-ruilen-voor-plantjes-greenport

Ruil je tegels in voor gratis plantjes!

Tegels ruilen voor plantjes

Op 18 mei is er weer de speciale actiedag ‘Tegels eruit, planten erin’. Je kunt dan jouw gewipte tegels bij de deelnemende tuincentra komen ruilen voor gratis biologisch gekweekte, inheemse plantjes. Bij inlevering van minimaal 3 tuintegels, mag je twee planten kiezen. De keuze aan inheemse soorten, dat zijn planten die van nature al hier voorkomen, zijn speciaal geselecteerd voor deze regio.

Deelnemende tuincentra

Tijdens de openingstijden van de tuincentra, staan er speciale bakken voor het inleveren van de tegels. Je kunt hier maximaal 10 tegels uit je eigen tuin inleveren. Let op, want op=op! Je kunt bij een van de volgende tuincentra terecht:

  • Tuincentrum De Oosteinde, Zandlaan 22 in Hillegom
  • Tuincentrum De Uiver, Rijnstraat 141 in Katwijk aan Zee
  • Intratuin Lisse, Heereweg 350 in Lisse
  • Tuincentrum De Mooij, Noordwijkerweg 36 in Rijnsburg.

En vergeet natuurlijk niet om je tegels ook aan te melden bij het NK Tegelwippen! Dat kan door het aantal gewipte tegels te registreren met een voor en na foto op de website www.nktegelwippen.nl

Speciale tegeltaxi in Noordwijk en Katwijk

In de gemeenten Noordwijk en Katwijk rijdt er op woensdag 15 mei een speciale tegeltaxi. Deze komt na aanmelding de gewipte tegels gratis bij je thuis ophalen. Je krijgt dan een bon, waarmee je de planten kunt afhalen op de actiedag. Op de route van de tegeltaxi in de gemeente Noordwijk, is nog plek. Kijk voor de voorwaarden en het aanmelden op www.noordwijk.nl/tegeltaxi

De tegeltaxi voor de gemeente Katwijk is inmiddels al helemaal volgeboekt. Op 16 oktober zal de volgende tegeltaxi hier rijden. Op 1 juni plaatst de gemeente Katwijk van 9.00 tot 15.00 uur nog een speciale container voor de deur van de milieustraat om tegels in te leveren.

tegels-gratis-ruilen-voor-plantjes-greenport
FUTURE-Bollenstreek-derde-editie-tulip-experience-greenport

FUTURE Bollenstreek nog meer tot bloei bij Tulip Experience Amsterdam

De locatie was deze editie anders dan de voorgaande twee edities. Niet in Watertoren Bollensteek maar bij Tulip Experience Amsterdam (TEA). Een experience was het zeker, want wat bleek: heel wat Bollenstreekgenoten kenden deze locatie en het verhaal achter de tulp en de teelt nog niet. Aan Sylvia Pennings (directeur TEA) en haar neef Allan Visser (kweker/exporteur WAM Pennings) om tijdens de rondleiding verbazing en verwondering op de gezichten te toveren. Dat lukte! Er is op dat moment heel wat kennis overgedragen. Dankzij de catering van Jeffs Party Catering werd er lekker geborreld en goed gegeten.

Wie ben jij?

FUTURE gaat over kennismaken, met elkaar als persoon. Daarom ook geen bedrijfsnaam op de naamstickers. Wel een nummer. Dit nummer correspondeert met het nummer van een andere aanwezige. Na de rondleiding zocht iedereen zijn/haar nummergenoot op om kennis te maken. Een mooi moment om te ontdekken wie er aanwezig zijn, wat ze bezighoudt, waar ze werken en hoe ze hun kennis inzetten. Dit leverde leuke gesprekken op. Melanie: “Ik kwam er achter dat mijn oud-klasgenoot er ook was en die iets heel anders is gaan doen dan ik bij hem had verwacht. Inspirerend om te horen welke route hij heeft afgelegd om te komen waar hij nu is.”

FUTURE partners en netwerk

FUTURE Bollenstreek is ontstaan door een samenwerking tussen Watertoren Bollenstreek, AW Groep en Greenport Duin- en Bollenstreek. Rabobank is partner en draagt haar steentje bij aan dit initiatief wat mede als doel heeft ‘het stimuleren van brede welvaart in de Duin- en Bollenstreek’. FUTURE gelooft er in dat door een netwerk op te bouwen met Bollenstreekgenoten brede welvaart steeds dichterbij komt.

FUTURE-Bollenstreek-2-derde-editie-tulip-experience-greenport

FUTURE Bollenstreek is er voor jou

Ben je in loondienst, zoek je een baan of heb je een eigen bedrijf? FUTURE is er voor iedereen tussen de 18-35 jaar die woont/werkt in de Duin- en Bollenstreek. Ons doel is jou verbinden met andere Bollenstreekgenoten zodat je weet wie jouw leeftijdsgenoten zijn, wat ze doen hier in de streek en waar jullie elkaar mogelijk kunnen helpen, versterken of samenwerken. Dat alles met als doel om een stevig fundament, gebouwd op verbinding, te creëren voor de FUTURE van onze Bollenstreek. Je wilt tenslotte niet over 20 jaar in een museum wonen maar in een streek die bloeit, die bol staat van de activiteiten, waarbij clusters zoals space, tech, health, agro en toerisme elkaar weten te vinden.

Vierde editie in september

Maak je nu al op voor de vierde editie van FUTURE Bollenstreek op vrijdag 27 september. Aanmelden kan via www.futurebollenstreek.nl. Via sociale media houden we je op de hoogte en delen we hier onze aftermovie, fotomateriaal en gebruiken we die kanalen om informatie, ideeën van onze leeftijdsgenoten en om vragen vanuit de steek op te halen.

Nieuwsbrief april 2024

In de nieuwsbrief van april 2024 vind je onder andere:

Lees de volledige nieuwsbrief gemakkelijk online.

Elke maand de nieuwsbrief in je mailbox? Meld je aan door op de homepage het formulier in te vullen.