circulair-west-uitnodiging-lancering-greenport

Exclusieve uitnodiging voor bedrijven die nieuwsgierig zijn naar circulair ondernemen

Maak gebruik van deze unieke kans

Bedrijven die nieuwsgierig zijn naar de eerste of juist de volgende stappen op het gebied van circulair ondernemen zijn van harte uitgenodigd om zich met maximaal twee personen per bedrijf te registreren. Aanmelding gebeurt op basis van wie het eerst komt, die het eerst maalt via het Google formulier: https://forms.gle/UwGgjUe53h2gpAXr5.
De inloop is tussen 15.30 uur en 16.00 uur waarna de deuren dichtgaan tot uiterlijk 17.30 uur. We sluiten af met een informele borrel tot 18.30 uur.

Waarom moet je hier bij zijn?

De Circle Economy Foundation is één van de meest succesvolle mondiale impact organisaties op het gebied van de circulaire economie. Met hun “Circularity Gap Reporting Initiative” hebben ze een wereldwijde meetstandaard neergezet als het gaat om de stand van zaken op het gebied van circulariteit, voor bedrijven maar ook voor landen. Hun Circularity Gap Report wordt daarom jaarlijks gelanceerd op de bijeenkomst van het World Economic Forum in Davos.

Hun onderliggende innovatieve gamified e-leaning tools over de basisbeginselen van circulariteit, die wereldwijd al opmerkelijke impact en schaalbaarheid bij corporates heeft laten zien, zullen nu dankzij het partnerschap ook beschikbaar komen voor mkb-bedrijven. Bovenal ontstaat er daardoor een dieper begrip van circulaire (ontwerp) principes in die organisaties. Met deze schaalbare tools gaat zo een lang gekoesterde wens van stichting Circulair West en veel van haar vrienden in vervulling.

Documentaire eenmalig te zien

Bovendien is de documentaire Going Circular exclusief en éénmalig te zien in het Omniversum in Den Haag. Deze unieke documentaire (van de hand van producent Ellen Windemuth, bekend van de Netflix hit ‘My octopus teacher’) ontsluiert namelijk de geheimen van het concept van circulariteit: een economisch systeem dat verspilling elimineert en de hulpbronnen van de planeet spaart.

De film vertelt het verhaal van vier visionairs van over de hele wereld – de 102-jarige uitvinder Dr. James Lovelock, biomimicry-bioloog Janine Benyus, ontwerper Arthur Huang en financier John Fullerton – wier buitengewone ervaringen de manier veranderden waarop zij over de toekomst van de mensheid denken. Elk van hun verhalen leidt hen naar een fundamentele herwaardering van hoe ons voedsel, onze steden, ons financiële systeem en zelfs onze mode-industrie eruit zouden kunnen zien als we binnen de natuurlijke grenzen van de aarde creëren, produceren en distribueren.

narcis-onder-led-pps-fundamentele-systeemsprong-wur-greenport

GreenportLIVE: PPS Fundamentele Systeemsprong

Avond voor de sector

Terugkijken, om je heen kijken en vooruitkijken is het doel van deze avond. We gaan in op de resultaten van het onderzoek in de PPS Fundamentele Systeemsprong bij tulp, zantedeschia, narcis en amaryllis. Deze avond kun je veel interactie met de partners van het project verwachten, inzicht van nieuwe partijen en hopelijk leggen we met elkaar en Stichting Innovatiefonds Bloembollen een basis voor nieuw onderzoek en toepassing in de praktijk. We jullie laten zien hoe de aardappelsector een vergelijkbare transitie heeft doorgemaakt. Deze transitie wordt toegelicht door Peter Kooman, voormalig Lector Aardappelinnovatie. We kijken ook vooruit met de vraag: waar staan we nu en wat hebben we nodig om de volgende sprong voorwaarts te maken?

Kortom: een avond die je niet mag missen als je als teler/toeleverancier of adviseur perspectief wilt hebben op een schone en duurzame bollenteelt.

Resultaten

Natalia Moreno geeft een samenvatting van vier jaar onderzoek in tulp, zantedeschia, narcis en amaryllis (dit onderzoek komt ook beschikbaar in een aantal informatiebladen per gewas). Het collectief van partners heeft veel geleerd, met vallen en opstaan kregen we steeds meer kennis over de mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden van snelle vermeerdering en het telen van bloembollen in bedekte omstandigeheden. Zoals wel vaker levert onderzoek ook nieuwe vragen op. Zeker bij een meerjarig gewas als bloembollen, waarbij je maar één keer per jaar de kans hebt om iets te onderzoeken is het een uitdaging om in een project van vier jaar genoeg kennis te verzamelen om het teeltsysteem écht te veranderen. Maar we hebben stappen gemaakt en er zijn grote verschillen tussen de gewassen! We laten dit graag zien op donderdag 8 februari 2024.

Aanmelden

Aanmelden voor deze avond kan hier. Dit evenement organiseren wij voor telers , de toeleveranciers en het netwerk in de sierteelt.

Achtergrond onderzoek

De noodzaak om andere teeltmethoden te onderzoeken in de bloembollen is  groot. Vanuit de maatschappij wordt de druk om minder gewasbeschermings­middelen te gebruiken groter en  eri isde vraag naar minder residu op de bollen. Aan de andere kant zien we steeds strengere kwaliteitseisen bij de export van bloembollen en er komen  steeds minder middelen beschikbaar. Om deze cirkel te doorbreken is een radicaal andere manier van telen mogelijk de oplossing: een ‘systeemsprong’. In de huidige teeltsystemen worden ziekten en plagen telkens meegenomen in de vervolgteelt, omdat een deel van de oogst weer als uitgangsmateriaal voor de volgende teelt wordt gebruikt (‘cyclisch telen’). Bij de systeemsprong beginnen we met schoon uitgangsmateriaal, gaan we dit versneld opkweken onder beschermde én optimale omstandigheden in kassen en tot slot telen we dit materiaal buiten nog een jaar af tot een leverbare bol (het éénrichtingsysteem).

Visie

Deze systeemsprong past binnen de visie van de bloembollensector “Vitale teelt 2030”[1]. We werken toe naar een robuuste toekomstbestendige teelt en geven invulling aan de in april 2019 gepubliceerde Toekomstvisie Gewasbescherming 2030[2], de gezamenlijke visie van het ministerie van LNV en het georganiseerd landbouwbedrijfsleven. Een korte toelichting over deze PPS is te vinden op de website van Vitale Teelt bij ‘lopende projecten’.

Consortium

De uitvoering van het project PPS Fundamentele systeemsprong ligt bij een consortium van dertien partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Hobaho, Kapiteyn, Prins, Iribov, stichting Dunamo, Agrifirm-GMN, BQ Support, Greenport Duin- en Bollenstreek, Bollenacademie en Rabobank Nederland. De Topsector T&U is medefinancier.

Sfeerbeeld-FUTURE-evenement-3-nov-2023

Aftermovie FUTURE Bollenstreek evenement

Beelden zeggen soms meer dan woorden. De eerste editie van FUTURE Bollenstreek was een succes: ruim 80 Bollenstreekgenoten gingen hun nieuwsgierigheid achterna en waren vrijdag 3 november aanwezig in Watertoren Bollenstreek. Er werd volop kennisgemaakt aan de hand van vragen uit de Queston Pots, Lissenaar Kevin Weijers vertelde zijn inspirerende verhaal en de DJ zorgde er met zijn fijne tunes voor dat de eindtijd van 20 uur eigenijk te vroeg was. 

FUTURE goals

FUTURE kijkt uit naar de volgende editie (vrijdag 9 februari 2024) en blijft zich inzetten voor de verbinding en empowerment van jonge ondernemers, jong werkenden en jongeren die op zoek zijn naar een baan in de Bollenstreek. Weten wat je kan brengen en toevoegen, maar ook wat je bij wie kan halen. Lokale gedrevenheid om de fundering van de Bollenstreek nog hechter te maken. Meld je aan voor de volgende editie >>>

Meer weten over FUTURE Bollenstreek? Lees hier het nieuwsbericht’ Succesvolle lancering van FUTURE, hét jongeren netwerkevenement‘ en kijk op de website.

internationale-medewerkers-greenport-duin-en-bollenstreek

Werkbezoek huisvestingslocatie in Erica

De internationale medewerkers die bij Drenthe Growers werkzaam zijn, wonen en werken op dezelfde locatie. De SNF-gecertificeerde huisvesting is grotendeels gerealiseerd in arbeiderswoningen en enkele units. Daarnaast zijn er extra voorzieningen zoals een gezamenlijke kantine en een sportveld.

Lees meer en meld je aan

Er is een beperkt aantal plekken (50) beschikbaar voor dit werkbezoek, waarbij de focus ligt op de doelgroepen gemeentebestuurders, ambtenaren die huisvesting internationale medewerkers in hun portefeuille hebben en geïnteresseerde ondernemers. Klik hier om je aan te melden.

energie-besparen-kas-subsidie

GreenportCAFÉ: Energie in de regio

Energie in beweging

De energietransitie is in volle gang! Aardwarmte is een duurzame energiebron waarvan de mogelijkheden van opwek en gebruik verkend worden in gemeente Noordwijk, in samenwerking met D4, Shell en Firan. Na toekenning van een SDE ++ subsidie, die de realisatie in gemeente Noordwijk dichterbij brengt, kwamen gemeentebestuurders, toekomstige afnemers van aardwarmte, de initiatiefnemers van Aardwarmte Rijnland (Shell, D4 en Firan), en Greenport Duin- en Bollenstreek op 16 mei samen om de kansen van een warmtenet en de mogelijkheden van aardwarmte als duurzame, lokale bron voor verwarming van woonhuizen en bedrijfsgebouwen in de regio te bespreken.

Programma

16.15-16.30 uur
Inloop

16.30-17.15 uur 
Aardwarmte als onderdeel van de energietransitie in de Duin- en Bollenstreek – Wim Crama

17.15-17.45 uur (uitloop tot 18.00 uur)
Napraten onder het genot van een hapje en drankje

Lees hier meer over Aardwarmte Rijnland.

Aanmelden

Greenport Duin- en Bollenstreek nodigt je van harte uit om aanwezig te zijn bij ons GreenportCAFÉ: Energie in de regio. Een inspirerend evenement over energie met als aandachtsgebied: aardwarmte. Laat ons voor 11 november weten of je aanwezig bent door je hier aan te melden: Meld je hier aan.

Evenement: ONEINDIGE ENERGIE

Het grootste, groene, zakelijke evenement over energie voor ondernemers in de Duin- en Bollenstreek vindt plaats op donderdag 7 december van 15.30-20.00 uur in Noordwijkerhout.

Energieloket ZakelijkZuiniger gaat met het evenement ONEINDIGE ENERGIE live metinspirerende sessies, interessante sprekers, praktische tips en informatie om jouw bedrijf toekomstbestendig en duurzaam te maken. Ontmoet daarnaast collega-ondernemers, aanbieders van duurzaamheidstoepassingen en geniet ontspannen van een hapje en drankje tijdens de borrel. Tijdens dit evenement komt aardwarmte in de Duin- en Bollenstreek uitgebreid aan bod, gezien vanuit de leverancier.

Mis dit evenement niet en reserveer jouw plek hier alvast.

GreenportCAFÉ

Het GreenportCAFÉ is een laagdrempelige manier om in korte tijd informatie op te halen, nieuwe en bekende gezichten te ontmoeten én te horen waar zij zich mee bezighouden. Het is de ideale manier om het nuttige en aangename te combineren.

real-life-vraag-studenten-RLS - uitwisselingsproject-greenport-duin-en- bollenstreek

Green Unplugged in november 2023 in de Duin- en Bollenstreek

In november start Green Unplugged weer: een serie bedrijfsbezoeken voor scholen in de regio’s Duin- en Bollenstreek en Aalsmeer. Vmbo-leerlingen maken kennis met de tuinbouw terwijl ze een rondleiding door het bedrijf krijgen en aan de slag gaan in een workshop. De juiste combinatie voor deze doelgroep.

De bedrijfsbezoeken vinden plaats op elke donderdag in november, met uitzondering van 9 november.

Toekomst Green Unplugged

Greenport Duin- en Bollenstreek wil in de volgende editie de leerlingen de mogelijkheid geven om op twee bedrijven te gaan kijken. Daarbij denken we bijvoorbeeld aan een teler en vervolgens een afnemer zoals een tuincentrum of exporteur. Hiervoor zoeken wij bedrijven die enthousiast zijn om leerlingen een ochtend e/o middag (in verschillende groepen) mee te nemen.

Meedoen als bedrijf?

In de volgende editie meedoen als bedrijf? Meld je aan bij Eva van der Kwast via communicatie@greenportdbd.nl. Op deze manier maken vele handen licht werk en krijgen de leerlingen op verschillende bedrijven de kans om kennis te maken met de groene sector en beroepen die daar allemaal aan het werk zijn.