Vier-de-Lente-vroegbloeiers-greenport24-070 (1)

Aftermovie Onderwijsochtend Vroegbloeiers met finale Tuinbouw Battle op podium Bloemencorso Bollenstreek

Dat leren en werken in het groen een feestje is ervaarden ruim 10 basisschoolklassen uit de Duin- en Bollenstreek tijdens de finale van de Tuinbouw Battle op woensdag 17 april. Zij deden allemaal mee met één van de rondes in de Tuinbouw Battle en maakten daarmee kans op de hoofdprijs. VSO het Duin (klas OB 1) uit Noordwijk ging er met de felbegeerde Tuinbouw Battle Award vandoor én kreeg daarbij ook een volledig verzorgd bezoek aan de Tulip Experience Amsterdam. Basisschool De Avonturier uit Voorhout ging er met de prijs voor de speurtocht vandoor: een bezoek aan de Tulperij. De leerlingen werden als afsluiting getrakteerd op een optreden van BENR.

Samenwerking maakt verbinding

De finale van de Tuinbouw Battle vond – net als vorig jaar – plaats op het Vroegbloeiers podium. Weliswaar niet buiten tussen de tulpen, maar binnen tussen – voornamelijk – hyacinten. De opbouwlocatie van Bloemencorso Bollenstreek was het decor voor de speurtocht vol vragen over de sierteelt, de regio, tulpen en het Bloemencorso Bollenstreek.

Partners

De Tuinbouw Battle wordt in Greenport Duin- en Bollenstreek mede mogelijk gemaakt door: Yuverta mbo, Bosman Van Zaal, Container Centralen, Economic Board Duin- en Bollenstreek, Rabobank, Stimuflori, Greenport Aalsmeer en Greenport Duin- en Bollenstreek.

biodiversiteit-bij-bloemen-greenport

Symposium NWA Living labs voor herstel biodiversiteit landelijk gebied

Tijdens het symposium worden tussentijdse resultaten gepresenteerd en deelt gastspreker Jan Douwe van der Ploeg (Emeritus Hoogleraar WUR) inspirerende ervaringen over de toestand van het landelijk gebied en de landbouw. De parallelle workshops bieden de mogelijkheid tot reflectie en input op het onderzoek en de praktijk. De workshops zijn thematisch ingericht op ervaringen uit de kennisketen brede consortia. Het symposium vindt plaats in Hotel Zuiderduin te Egmond aan Zee en aansluitend vindt het NWO Life2024 congres plaats waarvoor je je ook kunt aanmelden.

Details en aanmelden

  • Datum: Dinsdag 21 mei 2024
  • Tijdstip: 10:00 – 16:45 uur
  • Locatie: Hotel Zuiderduin in Egmond aan Zee

Meld je aan voor 6 mei 12.00 uur via deze link.

Achtergrond

Dit symposium wordt georganiseerd door het onderzoeksprogramma: Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied. Onder de vlag van de Nationale Wetenschapsagenda startte in 2021 een breed programma van drie Living Labs en een overkoepelend project. Dit thematische programma van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) ‘Living labs voor het herstel van biodiversiteit in het landelijk gebied’ heeft als doel inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor biodiversiteitsherstel in de praktijk. Dit loopt van maatregelen ter bevordering van biodiversiteit, via prestaties en indicatoren die succes meten, tot een integrale aanpak en inzicht in hoe dit zich vertaalt naar ecologische winst. Het gaat hier zowel om sociale, economische als ecologische aspecten.

derde-editie-future-bollenstreek-bij-tulip-experiencd-greenport

FUTURE lanceert derde editie tussen de tulpen

“We gaan deze editie ons nest verlaten. Watertoren Bollenstreek is vrijdag 3 mei niet de locatie waar we onze derde editie organiseren”, geeft Eva van der Kwast (Greenport Duin- en Bollenstreek) aan. Steffanie Wijnhout (Watertoren Bollenstreek) vult aan: “Deze locatie is Instagrammable en heeft genoeg ruimte voor nog meer Bollenstreekgenoten en dus verbindingen, dat staat als een paal boven water. We kijken er naar uit!”

Een speciale editie

De Tulip Experience is de ideale plek om mooie LinkedIn-foto’s te (laten) maken en Bollenstreekgenoten te ontmoeten. Ditmaal geen spreker maar een ander onderdeel waarmee de we de jongeren aan het denken willen zetten. Uiteraard zorgen we ook deze editie voor de inwendige mens met catering van Jef’s van Vliet Catering, zijn de eerste drankjes ‘on the house’ en is de entree gratis. Naast onze resident DJ van Ferocius komt een lokale artiest optreden.

FUTURE is inclusief

FUTURE is er voor iedereen, dus mag er geen financiële belemmering zijn. Vandaar dat wij ook blij zijn met Rabobank als partner. Op deze manier kunnen wij onze evenementen meer body geven en toegankelijk houden voor iedereen. Op deze manier dragen wij ons steentje bij aan brede welvaart in de regio, iets wat wij heel belangrijk vinden. 

Femke van Veen vult aan: “Om zo inclusief mogelijk te zijn werken wij met naamstickers waarop juist geen bedrijfsnaam is te zien. Het gaat er in eerste instantie om wie jij bent, daarna pas om wat je doet. Als je als werkzoekende bij FUTURE komt wil je niet ‘opvallen’ omdat jij geen bedrijfsnaam op je naamsticker hebt staan.”

Meld je aan

De volgende editie vindt plaats op vrijdag 3 mei. Als deelnemer van FUTURE Bollenstreek weet je zeker dat je naar huis gaat met nieuwe contacten en inzichten, een glimlach op je gezicht en in dit geval vast een bruikbare LinkedIn-foto. Meld je aan en ontmoet elkaar tussen de tulpen: www.futurebollenstreek.nl

FUTURE Bollenstreek

Met de FUTURE evenementen wil Team FUTURE jongeren in de Duin- en Bollenstreek connecten. Connecten met elkaar – of je nu zzp’er bent, mensen in dienst hebt, een baan zoekt of juist in loondienst bent – en met de omgeving waar je woont en werkt. De Duin- en Bollenstreek heeft veel te bieden (werk, recreatie en wonen) én de jongeren die daar wonen hebben dat ook. Deze twee werelden met elkaar verbinden, weten wat je kunt halen én brengen is de sleutel tot succes en een stevig fundament voor de FUTURE van de Duin- en Bollenstreek. 

Partners FUTURE Bollenstreek 

AW Groep, Watertoren Bollenstreek en Greenport Duin- en Bollenstreek zijn initiatiefnemers van FUTURE Bollenstreek. Rabobank is sinds kort ook partner. Dat geeft veel vertrouwen. Ook partner worden en  bijdragen aan FUTURE? Laat het ons weten! 

huisvesting-int.mw.greenportcafe

GreenportCAFÉ: Huisvesting internationale medewerkers in Bollenstreek

Internationale medewerkers zijn niet weg te denken uit de Bollenstreek. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met diverse sectoren in onze regio. Van transport en logistiek tot zorg en de tuinbouw. Deze medewerkers, en dus collega’s, hebben ook een plek nodig om te wonen en te ontspannen. Iets wat met krapte op de huizenmarkt geen gemakkelijke taak is voor ondernemers én uitzenders. Ook voor de lokale overheid is het een dossier dat aandacht vraagt.

Waarom deze bijeenkomst?

Tijdens dit GreenportCAFÉ gaan we in gesprek met diverse partijen over de noodzaak van goede woon- en werkomstandigheden voor internationale medewerkers. Wat is daarvoor in de praktijk nodig en welke barrières zitten de realisatie daarvan in de weg?

In onze gesprekken met ondernemers en overheden ervaren we dat er – ondanks de goede wil van alle partijen – nog te weinig vooruitgang wordt geboekt op dit thema in de Duin- en Bollenstreek. Tegelijkertijd zien we dat internationale medewerkers een belangrijke bijdrage leveren aan de economie van de Bollenstreek en geven ondernemers en overheden aan dat het noodzakelijk is om meer grip te krijgen op de woon- en leefomstandigheden van deze groep medewerkers. Er is echter geen enkele organisatie die op dit thema individueel voortgang kan boeken. Alle betrokken stakeholders hebben elkaar hierbij nodig. Die samenwerking start met een open dialoog over dilemma’s, kansen en mogelijke oplossingen. Als Greenport Duin- en Bollenstreek faciliteren we deze dialoog graag. De uitkomsten gebruiken we om een shortlist aan concrete stappen/mogelijke projecten op te stellen.

Programma

16.30-17.00 uur   
Inloop

17.00 uur    
Welkom en inleidende presentatie – door Annemieke de Man

17.15-17.45 uur      
Ophalen van thema’s en activiteiten aan de hand van stellingen

17.45-18.15 uur    
Wrap-up en vervolgafspraken

18.15-18.45 uur     
Napraten onder het genot van een hapje en drankje

18.45 uur    
Einde

Dit evenement is een besloten bijeenkomst. Heb je vragen stuur dan een e-mail naar eva@greenportdb.nl.

narcis-onder-led-pps-fundamentele-systeemsprong-wur-greenport

GreenportLIVE: PPS Fundamentele Systeemsprong

Avond voor de sector

Terugkijken, om je heen kijken en vooruitkijken is het doel van deze avond. We gaan in op de resultaten van het onderzoek in de PPS Fundamentele Systeemsprong bij tulp, zantedeschia, narcis en amaryllis. Deze avond kun je veel interactie met de partners van het project verwachten, inzicht van nieuwe partijen en hopelijk leggen we met elkaar en Stichting Innovatiefonds Bloembollen een basis voor nieuw onderzoek en toepassing in de praktijk. We jullie laten zien hoe de aardappelsector een vergelijkbare transitie heeft doorgemaakt. Deze transitie wordt toegelicht door Peter Kooman, voormalig Lector Aardappelinnovatie. We kijken ook vooruit met de vraag: waar staan we nu en wat hebben we nodig om de volgende sprong voorwaarts te maken?

Kortom: een avond die je niet mag missen als je als teler/toeleverancier of adviseur perspectief wilt hebben op een schone en duurzame bollenteelt.

Resultaten

Natalia Moreno geeft een samenvatting van vier jaar onderzoek in tulp, zantedeschia, narcis en amaryllis (dit onderzoek komt ook beschikbaar in een aantal informatiebladen per gewas). Het collectief van partners heeft veel geleerd, met vallen en opstaan kregen we steeds meer kennis over de mogelijkheden, maar ook onmogelijkheden van snelle vermeerdering en het telen van bloembollen in bedekte omstandigeheden. Zoals wel vaker levert onderzoek ook nieuwe vragen op. Zeker bij een meerjarig gewas als bloembollen, waarbij je maar één keer per jaar de kans hebt om iets te onderzoeken is het een uitdaging om in een project van vier jaar genoeg kennis te verzamelen om het teeltsysteem écht te veranderen. Maar we hebben stappen gemaakt en er zijn grote verschillen tussen de gewassen! We laten dit graag zien op donderdag 8 februari 2024.

Aanmelden

Aanmelden voor deze avond kan hier. Dit evenement organiseren wij voor telers , de toeleveranciers en het netwerk in de sierteelt.

Achtergrond onderzoek

De noodzaak om andere teeltmethoden te onderzoeken in de bloembollen is  groot. Vanuit de maatschappij wordt de druk om minder gewasbeschermings­middelen te gebruiken groter en  eri isde vraag naar minder residu op de bollen. Aan de andere kant zien we steeds strengere kwaliteitseisen bij de export van bloembollen en er komen  steeds minder middelen beschikbaar. Om deze cirkel te doorbreken is een radicaal andere manier van telen mogelijk de oplossing: een ‘systeemsprong’. In de huidige teeltsystemen worden ziekten en plagen telkens meegenomen in de vervolgteelt, omdat een deel van de oogst weer als uitgangsmateriaal voor de volgende teelt wordt gebruikt (‘cyclisch telen’). Bij de systeemsprong beginnen we met schoon uitgangsmateriaal, gaan we dit versneld opkweken onder beschermde én optimale omstandigheden in kassen en tot slot telen we dit materiaal buiten nog een jaar af tot een leverbare bol (het éénrichtingsysteem).

Visie

Deze systeemsprong past binnen de visie van de bloembollensector “Vitale teelt 2030”[1]. We werken toe naar een robuuste toekomstbestendige teelt en geven invulling aan de in april 2019 gepubliceerde Toekomstvisie Gewasbescherming 2030[2], de gezamenlijke visie van het ministerie van LNV en het georganiseerd landbouwbedrijfsleven. Een korte toelichting over deze PPS is te vinden op de website van Vitale Teelt bij ‘lopende projecten’.

Consortium

De uitvoering van het project PPS Fundamentele systeemsprong ligt bij een consortium van dertien partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Hobaho, Kapiteyn, Prins, Iribov, stichting Dunamo, Agrifirm-GMN, BQ Support, Greenport Duin- en Bollenstreek, Bollenacademie en Rabobank Nederland. De Topsector T&U is medefinancier.

Sfeerbeeld-FUTURE-evenement-3-nov-2023

Aftermovie FUTURE Bollenstreek evenement

Beelden zeggen soms meer dan woorden. De eerste editie van FUTURE Bollenstreek was een succes: ruim 80 Bollenstreekgenoten gingen hun nieuwsgierigheid achterna en waren vrijdag 3 november aanwezig in Watertoren Bollenstreek. Er werd volop kennisgemaakt aan de hand van vragen uit de Queston Pots, Lissenaar Kevin Weijers vertelde zijn inspirerende verhaal en de DJ zorgde er met zijn fijne tunes voor dat de eindtijd van 20 uur eigenijk te vroeg was. 

FUTURE goals

FUTURE kijkt uit naar de volgende editie (vrijdag 9 februari 2024) en blijft zich inzetten voor de verbinding en empowerment van jonge ondernemers, jong werkenden en jongeren die op zoek zijn naar een baan in de Bollenstreek. Weten wat je kan brengen en toevoegen, maar ook wat je bij wie kan halen. Lokale gedrevenheid om de fundering van de Bollenstreek nog hechter te maken. Meld je aan voor de volgende editie >>>

Meer weten over FUTURE Bollenstreek? Lees hier het nieuwsbericht’ Succesvolle lancering van FUTURE, hét jongeren netwerkevenement‘ en kijk op de website.