narcis-onder-led-pps-fundamentele-systeemsprong-greenportlive

Aftermovie GreenportLIVE: Update PPS Fundamentele Systeemsprong

Greenport Duin- en Bollenstreek en WUR organiseerden het evenement GreenportLIVE: Update PPS Fundamentele Systeemsprong. Op dinsdag 4 oktober gaven onderzoekers in het project een update over de tot dan toe behaald resultaten waarbij gekeken wordt naar anders en schoner telen.

Bekijk hier de aftermovie.

Volledige opname bekijken

Het plenaire gedeelte is volledig opgenomen. De opname bekijk je hier: https://youtu.be/QhLLt42ULsc.

narcis-onder-led-pps-fundamentele-systeemsprong-wur-greenport

GreenportLIVE: Update PPS Fundamentele Systeemsprong

Avond voor de sector

We zijn op de helft van de project PPS Fundamentele Systeemsprong en hebben nog ca. twee jaar te gaan. Tijd om de sector te laten zien waar we mee bezig zijn. Het project wordt uitgevoerd met tulp, calla (Zantedeschia), amaryllis (Hippeastrum) en narcis. Er wordt nauw samengewerkt met het Vitale Lelie-project van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het door de provincie Zuid-Holland en EU gefinancierde project POP3 Vitale Hyacint. Op dinsdag 4 oktober gaan we per gewas de ontwikkelingen langs en is er ruimte voor discussie over de verschillende aspecten die van belang zijn voor deze systeemsprong, zoals de economische kant, teelttechnische uitdagingen, schoon uitgangsmateriaal etc.

Eerste resultaten

Uit de eerste resultaten blijkt dat er door de technologie die voor deze systeemsprong gebruikt wordt, nieuwe mogelijkheden komen om te sturen op de teelt. Hiermee kunnen we de teelt versnellen en optimaliseren. Dit is ook nodig om de duurdere teeltmethode te kunnen bekostigen (starten met weefselkweek en in de kas telen). Om de mogelijkheden van de technologie in het nieuwe teeltsysteem nog beter te kunnen benutten, is meer kennis van de bloembollenfysiologie nodig. Hoe kunnen we bijvoorbeeld de fotosynthese stimuleren om meer suikers aan te maken? Hoe kunnen we de stroom van die suikers naar de verschillende plantorganen (hoofdbol, dochterbolletjes en bloem) beïnvloeden zodat we optimaal kunnen sturen op bijvoorbeeld bolgroei, vermeerdering en bloemproductie? Hoe kunnen we het afsterven van het blad beheersen zodat een plant langer fotosynthetisch actief blijft? Kunnen we andere, betere vormen van vermeerdering vinden, waardoor we efficiënter aan schoon en vitaal uitgangsmateriaal kunnen komen?

Impact

De verwachte impact is groot: met dit project willen we een ommezwaai realiseren binnen de bollenteelt van een cyclische teelt naar een éénrichtingsysteem waarbij we schoon beginnen en de bollen schoon blijven. Ook wordt het aantal benodigde teeltcycli beperkt; de teeltduur kan naar verwachting worden gehalveerd. Hierdoor wordt ook het aantal keren oogsten, verwerken en bewaren verminderd; handelingen die het risico op aantasting door ziekten en plagen sterk vergroten. Als positief gevolg kan het middelengebruik fors dalen én de bodembelasting naar beneden. Naast de verlaging van chemische middelen is door een meer precieze teelt ook waterbesparing en minder gebruik van bemesting een winstpunt. In vergelijking met de gangbare teelt zijn de geproduceerde bollen gezonder, beter van kwaliteit, bevatten ze nauwelijks nog residuen en hebben ze een minimale water-, carbon- en middelen-footprint.

Aanmelden en programma

Aanmelden voor deze avond kan via deze link. Bekijk hier het volledige programma.
Heb je vragen over deze avond of het project? Neem dan contact op met Barry Looman: barry.looman@wur.nl.

Achtergrondinformatie

De problemen in de bloembollen zijn groot; vanuit de maatschappij wordt de druk om minder gewasbeschermings­middelen te gebruiken steeds groter en er is ook een roep om minder residu op de bollen. Aan de andere kant zien we steeds strengere kwaliteitseisen bij de export van de bollen en komen er ook steeds minder middelen beschikbaar. Om deze cirkel te doorbreken is een radicaal andere manier van telen nodig: een ‘systeemsprong’. In de huidige teeltsystemen worden ziekten en plagen telkens meegenomen in de vervolgteelt, omdat een deel van de oogst weer als uitgangsmateriaal voor de volgende teelt wordt gebruikt (‘cyclisch telen’). Bij de systeemsprong beginnen we met schoon uitgangsmateriaal, gaan dit versneld opkweken onder beschermde en optimale omstandigheden in kassen en tot slot telen we het buiten nog een jaar af tot een leverbare bol (éénrichtingsysteem).

[1] www.vitaleteelt.nl
[2] https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/rapporten/2019/04/16/toekomstvisie-gewasbescherming-2030-naar-weerbare-planten-en-teeltsystemen/19074533+bijlage.pdf

toekomst-lto-nederland-greenport

Het zesde Sierteelt Marketing Event ‘Experience Marketing: Your Marketing Experience?

Experience Marketing draait om de beleving van een product. Wil je zien hoe je een authentiek verhaal voor een merk naar buiten kunt brengen? Hoe je beleving, belevenis en ervaring – kortom, een experience – creëert? Ga dan naar het 6e Sierteelt Marketing Event ‘Experience Marketing: Your Marketing Experience?’.Matt van der Poel RM, voorzitter en oprichter van de Experience Marketing Community binnen het NIMA: ‘Vroeger gaven etalages vooral informatie over een product. Dat voldoet niet meer. Om een product te verkopen, moet je verleiden en inspireren.’  Benieuwd naar zijn verhaal? Schrijf je dan nu in!

Inschrijven

Schrijf je hier in voor dit evenement.

bollenstreek-in-bedrijf-bib-voorhout-greenport

Programma ‘Bollenstreek in Bedrijf’ 13 augustus in Voorhout bekend

Altijd al een kijkje willen nemen bij een bloembollenkwekerij, een bollenexportbedrijf of een vasteplantenkwekerij? Of vragen willen stellen aan kwekers over de geheimen van het vak? Dat kan allemaal tijdens de jaarlijkse agrarische open dag Bollenstreek in Bedrijf op zaterdag 13 augustus in Voorhout. Tussen 10.00 en 16.00 uur zetten zes agrarische bedrijven aan de Prinsenweg en omgeving in Voorhout hun deuren open:

1. Kallaland en Agriko, kwekerij van calla’s, Prinsenweg 30, Voorhout

2. Theo van Iterson, bloemenkwekerij, Prinsenweg 28, Voorhout

3. C.C.A. van der Vlugtbloembollenkwekerij Prinsenweg 22, Voorhout

4. T.J.M. Leenen, bloemen– en bollenkwekerij Prinsenweg 16a, Voorhout

5. Matth. Verdegaal, bloembollenteelt en -handel, Frank van Borselenlaan 4, Voorhout

6. Loonbedrijf Salman, Teylingerlaan 7, Voorhout.

De ondernemers laten de bezoekers kennismaken met de wereld van de tuinbouw in de Bollenstreek en vertellen alles wat je wilt weten over de teelt en verwerking van bollen, bloemen en vaste planten.

Extra activiteiten

Op elk bedrijf vind je een extra activiteit die te maken heeft met natuur en landschapHet Hoogheemraadschap van Rijnland geeft uitleg over waterbeheer en waterkwaliteit in de Bollenstreek. De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Geestgrond toont haar projecten voor agrarisch natuurbeheer. Bij de Historische kring Voorhout en Museum de Zwarte Tulp kun je alles te weten komen over de geschiedenis van Voorhout en de bloembollencultuur. De Werkgroep Bollenerfgoed van het CultuurHistorisch Genootschap Duin- en Bollenstreek geeft informatie over behoud van bollenschuren. Een imker toont zijn bijenvolk en geeft uitleg over bijen houden en honing maken. 

Ook voor kinderen is er van alles te zien en te doen bij de bedrijven. Er rijdt een treintje langs de drie kilometer lange route, waar je op en af kunt stappen. Op deze manier is de open dag leuk en leerzaam voor jong en oud. 

Programma

Het complete programma vind je hier. Alle overige informatie over deze dag vind je op https://greenportdb.nl/open-dag-bollenstreek-in-bedrijf en op Facebook.

Bollenstreek in Bedrijf

Bollenstreek in Bedrijf is een initiatief van de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en de Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO Noord). De open dag wordt dit jaar voor de 29ste keer georganiseerd en heeft als doel inwoners en bezoekers van de Bollenstreek nauwer te betrekken bij het werk van de agrarische bedrijven.

GreenportLIVE-Waterstof-klimaatneutraal-ondernemen

Terugblik GreenportLIVE: waterstof en klimaatneutraal ondernemen

Met &flux sloegen wij de handen ineen om het evenement over waterstof te organiseren. Op locatie van Van der Slot Tulips in Voorhout spraken meerdere aanbieders van waterstofoplossingen over de mogelijkheden en was dit de kans voor de aanwezige ondernemers om in gesprek te gaan met deze aanbieders.

Na opening van Andries Middag (programmamanager Greenport) en dagvoorzitter Petrus Postma (&Flux), schetste Erwin Haveman van LTO Noord een beeld van waterstof als onderdeel van een klimaatneutrale bollenteelt. Verschillende invalshoeken van waterstof werden daarna toegelicht door OG Clean Fuels over waterstoftankstations, E-truck over vrachtwagens, Reedyk over de e-robotiller en andere oplossingen, H2Trac via een filmpje over de waterstof tractor en Essent over warmte en elektra uit waterstof.

Toekomst van en met waterstof

Waterstof is nog zeer beperkt beschikbaar op commerciële schaal, maar de ontwikkelingen gaan wel steeds sneller. Óf en hoe waterstof mogelijk is binnen je bedrijfsvoering is en blijft maatwerk. Waarschijnlijk zal waterstof in de eerste plaats aantrekkelijk zijn als brandstof voor landbouwvoertuigen en vrachtwagens, en later als opslagmedium voor energie en toepassing in het energiesysteem van de sector. Om echt te kunnen meten en ervaren hebben we pilots nodig van ondernemers die willen en kunnen bewegen! Subsidies zijn veelal beschikbaar voor het uitvoeren van dit soort pilots. Kijk eens op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/subsidieregelingen-voor-waterstof.

Klimaatneutraal ondernemen

Het tweede gedeelte van de middag stond in het teken van twee break-out sessies:

 • Windenergie
 • Dubbel ruimtegebruik.

Windenergie

Als bloembollensector zijn we ons bewust van een opgave, het verduurzamen van onze energievoorziening. Specifiek ook het verduurzamen van de fossiele brandstoffen. Duidelijk is dat daarvoor een mix van duurzame energiebronnen noodzakelijk is. Windenergie is daar een belangrijk onderdeel van, de daken bieden onvoldoende ruimte voor zonnepanelen om de energievraag te dekken. Zonne-energie is niet continu, maar kan wel rekenen op maatschappelijk draagvlak.

Tijdens de sessie gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek van uit twee perspectieven:

 1. Voor het gebruik van windmolens in de streek
 2. Tegen het gebruik van windmolens in de streek

De twee groepen moesten elkaar overtuigen van hun belangen en bezwaren als het gaat om windmolens in de streek. Van ‘horizonvervuiling’ tot ‘meer gratis wordt het niet, want het waait altijd. Ook ’s nachts.’ en ‘het maakt herrie’, het kwam allemaal voorbij.

Ondernemers zijn bewust van de (maatschappelijke) gevoeligheden en er moeten goede afwegingen gemaakt worden om slagschaduw, geluidshinder en effecten op biodiversiteit te minimaliseren. Uiteindelijk zullen we zelf de handschoen voor ontwikkeling moeten pakken en zorgen dat naast de lasten ook de lusten in het gebied blijven. En niet wegvloeien uit het gebied met projectontwikkelaars. Een open houding en constructieve dialoog zullen leiden tot een oplossing van geven en nemen.

Dubbel ruimtegebruik

Bij de andere break-out sessie, dubbel ruimtegebruik door Rob de Groot, bespraken de deelnemers de toenemende druk op de grond. Hoe behaal je optimaal rendement? Een tijdelijke opstelling van zonnepanelen, daar wordt aan gewerkt vanuit het project ‘Dubbel duurzaam ruimtegebruik met verplaatsbare PV-veldopstelling bij bollentelers’. Rob besprak samen met Andries met de deelnemers de mogelijkheden en hier kwam sterk naar voren dat iedereen die aanwezig was nut en noodzaak van dubbel ruimtegebruik ziet en de inbreng van omwonenden heel serieus wil nemen.

Opname bekijken

De opname van het plenaire gedeelte van de middag bekijk je hier.
De aftermovie vind je hieronder.

GreenportLIVE-drones-sensoren-datagebruik-autonome-teelt-greenport

Terugblik GreenportLIVE bij Unmanned Valley op 17 februari 2022

Meer dan 40 mensen waren geïnteresseerd in de onderwerpen die door de partnerbedrijven werden gepresenteerd. Zij boden oplossingen voor de implementatie van het gebruik van drones, sensoren en (satelliet)data voor precisielandbouw en bollentelers. Met een divers publiek wat bestond uit startups, gemeente, provincie, dronebedrijven, telers en precisielandbouwondernemers was dit een uniek evenement. 

Verbinding maken en kennisdeling stimuleren

Samen met Unmanned Valley en NL Space Campus organiseerden we dit evenement om het ruimtecluster, drone-organisaties en innovatieve bollentelers met elkaar te verbinden. Op deze manier bieden we een platform om technologische ontwikkelingen, innovaties, kennisdeling en netwerken te stimuleren. Met als doel om meer samenwerkingen, innovaties en impactvolle business te creëren. 

Diverse bedrijven betraden het podium

We begonnen met presentaties van GreenportDB, TUDelft, NEO, CGI, Agrisim, AirHub en Geronimo.ai en gingen na de pauze verder met een drietal workshops waar de deelnemers in gesprek gingen over de volgende onderwerpen:

 • workshop 1: AirHub, Neo en Aerialtronics
  – Samen sterker
  “Hoe drones een meerwaarde leveren bij teelbegeleiding en gewas- en perceelsmonitoring met hulp van satellietdata.”
 • workshop 2: CGI en Agrisim
  – Optimalisatie en verduurzamen
  “Hoe ruimtevaartdata ingezet kan worden voor het verduurzamen en optimaliseren van uw bedrijfsvoering  voor zowel glastuinbouw en open teelt.”
 • workshop 3: Geronimo.ai, MAVLAB en Drone Flight Company
  – Transformatie
  “Hoe kan drone-, remote sensing- en AI informatie in de praktijk toegepast worden?”

Toekomstig gebruik done -en sensortechniek: denk mee!

Tijdens de workshops zijn meerdere notities gemaakt die een praktische pilot zouden kunnen worden. Een evenement waar we concrete pilotprojecten willen bespreken, is in de maak. Als je geïnteresseerd bent in de volledige samenvatting van de discussies, meer wilt weten of wilt meedenken over dit initiatief en toekomstige evenementen, kan je contact opnemen met Andries Middag (andries@greenportdb.nl) of Nils van Vugt (nilsvanvugt@unmannedvalley.nl).

Aftermovie en volledige opname

De aftermovie vind je hieronder en het volledige plenaire gedeelte is terug te kijken via deze link.