GreenportLIVE-drones-sensoren-datagebruik-autonome-teelt-greenport

Terugblik GreenportLIVE bij Unmanned Valley op 17 februari 2022

Meer dan 40 mensen waren geïnteresseerd in de onderwerpen die door de partnerbedrijven werden gepresenteerd. Zij boden oplossingen voor de implementatie van het gebruik van drones, sensoren en (satelliet)data voor precisielandbouw en bollentelers. Met een divers publiek wat bestond uit startups, gemeente, provincie, dronebedrijven, telers en precisielandbouwondernemers was dit een uniek evenement. 

Verbinding maken en kennisdeling stimuleren

Samen met Unmanned Valley en NL Space Campus organiseerden we dit evenement om het ruimtecluster, drone-organisaties en innovatieve bollentelers met elkaar te verbinden. Op deze manier bieden we een platform om technologische ontwikkelingen, innovaties, kennisdeling en netwerken te stimuleren. Met als doel om meer samenwerkingen, innovaties en impactvolle business te creëren. 

Diverse bedrijven betraden het podium

We begonnen met presentaties van GreenportDB, TUDelft, NEO, CGI, Agrisim, AirHub en Geronimo.ai en gingen na de pauze verder met een drietal workshops waar de deelnemers in gesprek gingen over de volgende onderwerpen:

 • workshop 1: AirHub, Neo en Aerialtronics
  – Samen sterker
  “Hoe drones een meerwaarde leveren bij teelbegeleiding en gewas- en perceelsmonitoring met hulp van satellietdata.”
 • workshop 2: CGI en Agrisim
  – Optimalisatie en verduurzamen
  “Hoe ruimtevaartdata ingezet kan worden voor het verduurzamen en optimaliseren van uw bedrijfsvoering  voor zowel glastuinbouw en open teelt.”
 • workshop 3: Geronimo.ai, MAVLAB en Drone Flight Company
  – Transformatie
  “Hoe kan drone-, remote sensing- en AI informatie in de praktijk toegepast worden?”

Toekomstig gebruik done -en sensortechniek: denk mee!

Tijdens de workshops zijn meerdere notities gemaakt die een praktische pilot zouden kunnen worden. Een evenement waar we concrete pilotprojecten willen bespreken, is in de maak. Als je geïnteresseerd bent in de volledige samenvatting van de discussies, meer wilt weten of wilt meedenken over dit initiatief en toekomstige evenementen, kan je contact opnemen met Andries Middag (andries@greenportdb.nl) of Nils van Vugt (nilsvanvugt@unmannedvalley.nl).

Aftermovie en volledige opname

De aftermovie vind je hieronder en het volledige plenaire gedeelte is terug te kijken via deze link.

Erik-Hogervorst-Daan-van-Steijn-Innovatieprijs-2022

Kijk live mee tijdens GreenportLIVE met daarbij de uitreiking van de Bollenjongens Innovatieprijs

Kijk vanavond om 20 uur live mee via deze link en krijg meer te weten over de top vijf innovaties die zijn ingestuurd:

 • Eval: warmtepomp
 • Hogervorst: batterij management system
 • Akerboom: stapelaar
 • Iso group: plant robot
 • Agratechniek: warmtepomp

In de video’s vertellen de ontwikkelaars over zichzelf, hun bedrijf en innovatie en natuurlijk over de inzetbaarheid van de innovatie. Wat zijn de voordelen, voor wie is het bedoeld en hoe kijken zij naar de toekomst.
Tijdens de uitzending besteden we ook aandacht aan recent afgrond onderzoek door studenten van HAS Den Bosch. Ze hebben kansen voor het versterken van natuur en landschap in de Duin- en Bollenstreek in beeld gebracht.

Een interessante avond die vol zit met noviteiten, zoals we het graag zien! Ga donderdag 20 januari om 20.00 uur met ons online en mis niets van deze ontwikkelingen in de sector!

Erik-Hogervorst-Daan-van-Steijn-Innovatieprijs-2022

GreenportLIVE: Innoverende streek met uitreiking Bollenjongens Innovatieprijs

In de streek wordt een hoop geïnnoveerd. Waar deze innovaties normaliter te zien zijn op de SMTB – en meedingen naar de innovatieprijs – is een aantal te zien op donderdag 20 januari tijdens GreenportLIVE: een innoverende streek en sector, met uitreiking van de Bollenjongens Innovatieprijs. Vanuit het bedrijfspand van Hogervorst – Creating Solutions (winnaar van de Innovatieprijs van 2021) reiken de Bollenjongens de Innovatieprijs van 2022 uit aan het meest innoverende idee.

Tijdens de uitzending is Andries Middag de gespreksleider en schuiven twee Bollenjongens, de winnaar van vorig jaar en gastheer Hogervorst, een student van de HAS uit Den Bosch en de uiteindelijke winnaar van dit jaar aan. Zij gaan in gesprek over en bekijken de innovaties – die gefilmd zijn – die in sector ontwikkeld worden, wat dit voor de sector betekent en waar kansen liggen met deze innovaties. Draagt het bij aan het algemeen goed of is het specifiek, denk hierbij aan milieu, (arbeids)duurzaamheid, kennisoverdracht of samenwerking?

Deelnemers

Met elkaar bekijken we de video’s die gemaakt zijn van de innovaties die – na een selectieronde – in de top vijf staan. De volgende vijf bedrijven en innovaties komen tijdens deze GreenportLIVE voorbij:

 • Eval: warmtepomp
 • Hogervorst: batterij management system
 • Akerboom: stapelaar
 • ISO group: plant robot
 • Agratechniek: warmtepomp

In de video’s vertellen de ontwikkelaars over zichzelf, hun bedrijf en innovatie en natuurlijk over de inzetbaarheid van de innovatie. Wat zijn de voordelen, voor wie is het bedoeld en hoe kijken zij naar de toekomst.
Tijdens de uitzending besteden we ook aandacht aan recent afgrond onderzoek door studenten van HAS Den Bosch. Ze hebben kansen voor het versterken van natuur en landschap in de Duin- en Bollenstreek in beeld gebracht.

Een interessante avond die vol zit met noviteiten, zoals we het graag zien! Ga donderdag 20 januari om 20.00 uur met ons online en mis niets van deze ontwikkelingen in de sector!

Aanmelden

Kijk donderdag 20 januari live mee via ons YouTube-kanaal. De link komt hier binnenkort online. Als je je aanmeldt, dan sturen wij je de link van te voren toe via de e-mail. Klik hier om je aan te melden.

GPLIVE 16-12-21 - bollenteelt circulariteit en diversiteit.

Terugblik GreenportLIVE: mogelijkheden biodiversiteit en circulariteit in bollenteelt.

Als aftrap licht onze programmamanager Andries Middag toe waarom het van belang is om biodiversiteit en circulariteit te herstellen. Verlies van biodiversiteit is een crisis die groter is dan klimaatverandering, economische recessie en Corona, omdat het ons ecosysteem beïnvloedt.
In Vitale Teelt 2030 is herstel van biodiversiteit één van de negen thema’s, maar in de uitwerking verdient het meer aandacht. Hier liggen kansen om te benutten in de bollensector in zijn algemeenheid.

Daarnaast heeft het bollencomplex in de Duin- en Bollenstreek een bijzondere plek; historisch, kleinschaligheid en tussen de natuur van strand en het Groene Hart. Er zijn veel verschillende zones met eigen natuur in de Duin- en Bollenstreek. Als we deze met elkaar verbinden, versterken we de biodiversiteit overal. Dat die potentie er is, blijkt bijvoorbeeld uit groei van de populatie bollenvogels, in tegenstelling tot de vogelpopulatie landelijk.

Het bollencomplex is meer dan teelt; er zitten ook graslanden tussen, er is veel water, we hebben knollen, zomerbloemen, bomen en vaste planten en dus afwisseling in het landschap.

Tot slot laten wij de wereld kennismaken met de groene sector en onze producten. Aan ons om als regio te laten zien dat wij ook bezig zijn met onze eigen omgeving en bij te dragen aan deze groene omgeving, met aandacht.

Lopende onderzoeken

Momenteel lopen diverse onderzoeken waarbij Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis, ons meenam langs de projecten ‘Samen naar een circulaire Bollenstreek’ gefinancierd door Accelerating Circular Economy Zuid-Holland (ACCEZ) en ‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel’.

Er gebeurt veel, waarbij er veel uitdagingen zijn en nog zullen gaan komen, ook in de manier waarop we deze projecten, samen met elkaar, uitvoeren.

Waarom zijn deze projecten er? De beantwoording daarvan is in drie woorden samen te vatten: Biodiversiteit = klimaat = toekomst. Zonder de biodiversiteit is er geen (gezond (leef)klimaat en geen toekomst. Inzetten op biodiversiteit, het kapitaal van de toekomst, is essentieel.

Lineair omzetten naar circulair

Als we aan circulair denken dan gaat het om het landschap, biodiversiteit en de hulpbronnen. Momenteel bouwen we vooral met – en aan – een lineaire economie, wat inhoudt dat we vooral nemen en in niet zo’n positieve zin teruggeven aan de aarde. Lineair omzetten naar een circulaire economie is essentieel en een uitdaging die durf, energie en doorzettingsvermogen vraagt.

Hoe kunnen wij het landschapskapitaal in de Bollenstreek – waarvan elke m2 benut wordt, soms dubbel of zelfs driedubbel – omzetten om economisch te groeien en circulair terug te geven?

Een voorbeeld hiervan is het groeiende aantal bollenvogels, waarbij niet alleen het aantal bollenvogels telt (niet het enige meetbare) maar ook de effort die erin wordt gestoken om de juiste omstandigheden voor deze vogels en alle andere biodiversiteit te creëren. Deze juiste omstandigheden zijn meetbaar met KPI’s (Key Performance Indicators). Ze helpen keuzes te maken waar en hoe we bijdragen aan herstel van biodiversiteit. Het sluit aan bij ​​de 1e voorzet KPI’s bloembollensector.

Samenwerking

Samen kom je verder, weet je meer en kan je meer. Ben je slimmer en werken we stap voor stap aan een circulaire en biodiverse streek, en bollenteelt. Laten we met elkaar de kennis die er is beschikbaar maken en gebruiken. Erasmus Universiteit Rotterdam gaat hiervoor een kenniskaart maken.

Living Lab B7

Wolf Mooij gaf een korte presentatie over ‘Living Lab B7’. Dit project loopt naast de andere projecten en heeft dezelfde stip op de horizon. Living Lab B7 staat voor: Boeren, Bewoners, Beleidsmakers en Bezoekers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek.

De Bollenstreek is op te delen in 3 categorieën gebieden, die belangrijkste functies voor een gebied bepalen: Profit, People of Planet, soms met overlap in gebruik/functionaliteit. Om duurzaamheid niet uit het oog te verliezen – en te verbeteren – wordt er in 2 projecten binnen Living Lab B7 onderzoek gedaan waarbij ondernemers, onderzoekers en studenten van alles uitproberen in het veld. De resultaten hiervan vloeien terug naar de stakeholders. Een voorbeeld van een gebied waar functies samenkomen is het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Workshops

Na dit plenaire gedeelte gingen de circa 50 deelnemers (ondernemers, onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers, bestuurders, docenten en studenten) uiteen in workshops waarbij het gesprek ging over uitdagingen, oplossingen en kennisvragen.

Tijdens de workshop werden drie onderwerpen behandeld:

 1. Hoge(re) bodemkwaliteit
 2. Nagenoeg residuevrije teelt
 3. Circulaire Bollenstreek

En daarbij werden drie vragen gesteld:

 1. Uitdagingen: tegen welke uitdagingen loop je aan?
 2. Oplossingen: welke oplossingen zijn er al bekend voor die uitdagingen?
 3. Kennisvragen: welke kennis is nodig om de oplossingen toe te kunnen passen?          

De belangrijkste vragen vanuit de deelnemers zijn vervolgens eerst per workshop en daarna ook nog plenair op een rijtje gezet. Met de vragen die op deze manier verzameld en gekozen zijn, gaan de onderzoekers samen met vrijwillige deelnemers aan de slag. Dit wordt gedaan met behulp van KICK vouchers: Kennis en Innovatie voor Circulaire Economie en Kringlopen. Begin volgend jaar geven we een update. We gaan nu goed kijken naar de aansluiting op eerdere of nog lopende trajecten en ook de haalbaarheid van de vragen beoordelen.

Conclusie

Diversiteit en circulariteit zijn essentieel voor de toekomst, in de breedste zin van het woord. Aan ons om er voor te zorgen dat we biodiversiteit behouden en verbeteren, en daarbij circulair omgaan met wat we halen en zorgvuldig teruggeven. Door vanuit de lopende trajecten met elkaar te werken aan oplossingen dragen wij bij aan de toekomst van het bollencomplex in de regio, waarbij de omgeving en haar bewoners als belangrijke spelers participeren in de te creëren circulaire economie.

Vragen en meedoen?

We zijn benieuwd naar jouw vragen en tips, en komen ook graag in contact met mensen die willen meedenken over circulariteit en biodiversiteit in de Bollenstreek. Meld je bij onze programmamanager Andries via andries@greenportdb.nl of bij Naturalis via Zina Broeksma, zina.broeksma@naturalis.nl.

Bekijk hier de volledige opname van deze GreenportLIVE bijeenkomst.

webinar-internationale-medewerkers-greenport-duin-en-bollenstreek

Webinar ‘Klaar voor het nieuwe jaar’

Met een nieuw jaar voor de deur is het goed om alvast na te denken of er dingen zijn die gaan veranderen voor jou als werkgever. Werkgeverslijn praat je hier graag over bij tijdens een webinar op 14 december om 11 uur. Tijdens dit webinar vertelt portefeuillehouder Eric Douma (LTO Nederland) over de onderwerpen die in 2022 de aandacht gaan hebben voor de belangenbehartiging.

Steve Fok (LTO Nederland) belt in voor een actuele update over de agrarische cao’s en Diana Eleveld (Werkgeverslijn land- en tuinbouw) geeft een overzicht van de veranderende wet- en regelgeving in 2022. 

Aanmelden en terugkijken

Meld je vooral ook aan als je het webinar niet live kunt volgen maar wel graag terug wilt kijken, want je ontvangt dan automatisch de terugkijklink in je mailbox. Klik hier om je aan te melden.

internationale-medewerkers-sierteeltlcuster-bollenteelt-greenport

Webinar over krapte op de arbeidsmarkt

Krapte op de arbeidsmarkt – het is een belangrijk thema momenteel. Er zijn veel vacatures op alle opleidingsniveaus en het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden en te behouden. Ook werkgevers in de land- en tuinbouw hebben hiermee te maken. Niet alleen bij vacatures voor teelt- en oogstwerkzaamheden, maar ook bij het vervullen van vacatures voor andere functies. We gaan dit dan ook niet op korte termijn oplossen met elkaar. Maar er zijn misschien wel dingen die je als werkgever kunt doen om toch op te vallen in deze gespannen arbeidsmarkt. De Werkgeverslijn wil je hierover graag inspireren en informeren tijdens een webinar op dinsdag 16 november om 14 uur.

Webinar krapte arbeidsmarkt

Tijdens dit webinar gaat Maartje Jager (Werkgeverslijn land- en tuinbouw) in gesprek met Hans Koehorst (LTO Nederland) en Diana Eleveld (Werkgeverslijn land- en tuinbouw). Aan de orde komt:

 • Hoe kijkt LTO Nederland tegen de arbeidsmarktkrapte aan?
 • Wat gebeurt er op dit thema qua belangenbehartiging?
 • Welke praktische tips zijn er voor werkgevers om toch op te vallen op de arbeidsmarkt?

Verder bellen we tijdens het webinar in met Yvonne van de Ven van LTO Arbeidskracht. Zij vertelt vanuit haar rol bij Seasonalwork.NL over haar ervaring met de huidige krappe arbeidsmarkt.

Aanmelden voor het webinar

Ben jij werkgever in de land- en tuinbouw? Of heb je een cao-abonnement bij de Werkgeverslijn? Dan kun je dit webinar gratis bijwonen. Het webinar live volgen heeft als voordeel dat je tijdens het webinar vragen kunt stellen welke in veel gevallen direct beantwoord kunnen worden. Na afloop van het webinar ontvang je automatisch de link waarmee het webinar kan worden teruggekeken. Ook als je niet in de gelegenheid bent om het webinar live te volgen kun je je aanmelden, je ontvangt dan ook na afloop automatisch de terugkijklink.
Meld je hier aan.

Extra aandacht voor dit onderwerp is er via de themapagina van de Werkgeverslijn.