internationale-medewerkers-sierteeltlcuster-bollenteelt-greenport

Webinar over krapte op de arbeidsmarkt

Krapte op de arbeidsmarkt – het is een belangrijk thema momenteel. Er zijn veel vacatures op alle opleidingsniveaus en het wordt steeds moeilijker om personeel te vinden en te behouden. Ook werkgevers in de land- en tuinbouw hebben hiermee te maken. Niet alleen bij vacatures voor teelt- en oogstwerkzaamheden, maar ook bij het vervullen van vacatures voor andere functies. We gaan dit dan ook niet op korte termijn oplossen met elkaar. Maar er zijn misschien wel dingen die je als werkgever kunt doen om toch op te vallen in deze gespannen arbeidsmarkt. De Werkgeverslijn wil je hierover graag inspireren en informeren tijdens een webinar op dinsdag 16 november om 14 uur.

Webinar krapte arbeidsmarkt

Tijdens dit webinar gaat Maartje Jager (Werkgeverslijn land- en tuinbouw) in gesprek met Hans Koehorst (LTO Nederland) en Diana Eleveld (Werkgeverslijn land- en tuinbouw). Aan de orde komt:

 • Hoe kijkt LTO Nederland tegen de arbeidsmarktkrapte aan?
 • Wat gebeurt er op dit thema qua belangenbehartiging?
 • Welke praktische tips zijn er voor werkgevers om toch op te vallen op de arbeidsmarkt?

Verder bellen we tijdens het webinar in met Yvonne van de Ven van LTO Arbeidskracht. Zij vertelt vanuit haar rol bij Seasonalwork.NL over haar ervaring met de huidige krappe arbeidsmarkt.

Aanmelden voor het webinar

Ben jij werkgever in de land- en tuinbouw? Of heb je een cao-abonnement bij de Werkgeverslijn? Dan kun je dit webinar gratis bijwonen. Het webinar live volgen heeft als voordeel dat je tijdens het webinar vragen kunt stellen welke in veel gevallen direct beantwoord kunnen worden. Na afloop van het webinar ontvang je automatisch de link waarmee het webinar kan worden teruggekeken. Ook als je niet in de gelegenheid bent om het webinar live te volgen kun je je aanmelden, je ontvangt dan ook na afloop automatisch de terugkijklink.
Meld je hier aan.

Extra aandacht voor dit onderwerp is er via de themapagina van de Werkgeverslijn.

Klimaatadaptatie-klimaatverandering-yuverta-greenport

Masterclass Klimaatadaptatie

In deze masterclass komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • De waterketen en de uitdagingen rondom waterbeheer: berging, droogte, afvoer, zuivering, hergebruik;
 • De rol van groen in het oplossen van problemen rond waterbeheer;
 • Oorzaken en gevolgen van de opwarming (van de stad), hitte-eiland effect, en mogelijke oplossingen;
 • Invloed van groen op de luchtkwaliteit, met bijbehorende plantenkennis (focus op tolerantie, afvang, buffer en afscherming).
 • Excursie: bezoek aan relevante projecten;

Yuverta verzorgt deze masterclass in samenwerking met diverse experts van de gemeente Utrecht.

Masterclasses

Deze masterclass is onderdeel van de topopleiding Urban Green Development. Deze bestaat uit 6 verschillende thema’s en zal in verschillende masterclasses aan bod komen. Hieronder kun je doorklikken naar de betreffende topopleiding of de andere masterclasses:

Je kunt ervoor kiezen om de gehele opleiding te volgen of deel te nemen aan de afzonderlijke masterclasses. De masterclasses duren elk 4 dagen. Wanneer je ervoor kiest om de gehele opleiding te volgen, neem je deel aan alle masterclasses, excursies en opdrachten die daarbij behoren. Ondertussen werk je onder begeleiding van een coach aan je examenopdracht, die van toepassing is op de organisatie waarvoor je werkt.

Doel

In deze masterclass doe je kennis op van de sociale aspecten van groen. Je leert hoe je (maatschappelijke) organisaties kunt helpen om groen een belangrijke plek te geven.

Deze masterclass is onderdeel van de topopleiding Urban Green Development. Deze bestaat uit 6 verschillende thema’s en zal in verschillende masterclasses aan bod komen.

Doelgroep

Je werkt in of voor de groene* of technische sector en bent in het bezit van een:

 • Mbo niveau 4 diploma of een niveau 4 werk- en denkniveau
 • Branche-diploma VHG
 • HBO (AD of bachelor) of universitair diploma.

Doelgroep

Je werkt in of voor de groene* of technische sector en bent in het bezit van een:

 • Mbo niveau 4 diploma of een niveau 4 werk- en denkniveau
 • Branche-diploma VHG
 • Hbo (AD of bachelor) of universitair diploma.

Daarnaast ben je in staat om:

 • Een presentatie te verzorgen met visuele ondersteuning
 • Rapportages en plannen te maken
 • Informatie te verzamelen uit diverse bronnen.

Voldoe je niet aan deze eisen en wil je toch deelnemen, neem dan contact op met levenlangontwikkelen@yuverta.nl.

Afsluiting

Aan het eind van de opleiding vindt er een examen plaats. Wanneer je hiervoor slaagt, ontvang je een getuigschrift namens Yuverta.

Bekijk en download hier de folder met alle informatie, klimaatadaptie staat op pagina 7. Je vindt de informatie ook op de website van Yuverta.

GreenportLIVE-internationale-medewerkers-14-10-21-rshousing

GreenportLIVE: In gesprek over internationale medewerkers

Ons GreenportLIVE event over internationale medewerkers vond plaats op een bijzondere plek: het duurzaamheidscentrum van RS Housing aan de Delfweg in Noordwijkerhout. Met ruim veertig aanwezigen (waaronder bestuurders, ambtenaren en ondernemers) was onze locatie goed gevuld. De bijeenkomst startte met een presentatie van projectleider internationale medewerkers, Annemieke de Man, over het onderzoek dat Decisio in het opdracht van Greenport Duin- en Bollenstreek uitvoerde. In dit onderzoek werd gekeken naar het aantal internationale medewerkers in de Bollenstreek, wonend en werkend. 

Conclusies onderzoek

Annemieke nam de aanwezigen mee langs de belangrijkste conclusies uit het onderzoek: er werken ruim 10.000 internationale medewerkers binnen onze Greenport en de prognose is dat dat aantal in 2030 gegroeid is naar ruim 14.000. Ruim 61% van deze medewerkers werkt via uitzendbureaus. De belangrijkste werksectoren zijn de landbouw, groothandel en de horeca en 78% van de medewerkers verblijft korter dan 3 jaar in Nederland en 49% zelfs korter dan een jaar. In de Bollenstreek staan ruim 3900 internationale medewerkers ingeschreven in het Basis Register Persoonsgegevens (BRP) van de gemeenten. Omdat het merendeel van de internationale medewerkers ingeschreven staat in Registratie Niet-Ingezetenen (RNI), waarin geen verblijfsadres wordt geregistreerd, is dat een fractie van het aantal medewerkers dat daadwerkelijk in de Bollenstreek woont. Decisio schat in, op basis van vier rekenmethoden, dat het werkelijke aantal tussen de 7000 en 11.000 moet liggen. 

Kwalitatief goede huisvesting afhankelijk van meerdere factoren

Uit nader Greenport-onderzoek blijkt dat het vinden en creëren van kwalitatief goede huisvesting voor deze doelgroep voor werkgevers, uitzenders en huisvesters zeer moeilijk is. Slechts 10% – 20% van de genomen huisvestingsinitiatieven leidt daadwerkelijk tot extra huisvesting. Het ontbreekt onder meer aan goede locaties, eenduidig overheidsbeleid en aan draagvlak en politieke wil. Een beeld dat door de aanwezigen herkend werd. 

Arbeidsmigratie uit Polen

Malgorzata Bos-Karczewska sloot het officiële deel af met een presentatie over de ontwikkeling van arbeidsmigratie uit Polen en de waarde van deze medewerkers voor de Nederlandse economie. Malgorzata is onder andere hoofdredacteur van Polonia.nl, bestuurslid van het Kenniscentrum Arbeidsmigranten en lid van de maatschappelijke raad van advies van Glastuinbouw Nederland. Zij gaf in haar presentatie aan dat het merendeel van de Poolse medewerkers in Nederland jong is (tussen de 20-25 jaar) en over voldoende potentie beschikt om belangrijke toegevoegde waarde te zijn en worden voor Nederlandse bedrijven. Onder invloed van de stijgende welvaart in Polen ligt het in de lijn der verwachting dat het aantal Poolse medewerkers dat naar Nederland komt zal dalen en de arbeidsmigratie van landen buiten Europa toe zal nemen. Zij waarschuwde de aanwezigen dat het draagvlak hiervoor in de samenleving steeds kleiner wordt en wees daarbij ook naar de misstanden die er zijn (arbeidsuitbuiting, slechte huisvesting). Dit werd door de aanwezigen niet herkend en als een te negatief beeld ervaren. Het onderstreept in ieder geval dat het nodig is en blijft om als sector de best practices extern te blijven delen en te laten zien dat internationale medewerkers in de tuinbouwpraktijk op de juiste en goede waarde worden geschat. 

Bezoek duurzaamheidscentrum

Na de presentaties konden de aanwezigen het duurzaamheidscentrum van RS Housing bekijken. Dit duurzaamheidscentrum bestaat o.a. uit drie modelwoningen voor doelgroepen als studenten, internationale medewerkersn en statushouders. Eigenaar Ruud Warmerdam leidde iedereen met plezier rond. Tijdens de netwerkborrel was er gelegenheid om na te praten waar een groot gedeelte van de aanwezigen gebruik van maakte.

Opname en rapport beschikbaar

De presentatie over het Decisio-onderzoek is hier te downloaden, evenals het onderliggende rapport. Daarnaast is ook de link naar de opname en het artikel uit het Leids Dagblad beschikbaar (voor abonnees).

glastuinbouw-schuurbijeenkomst-greenport

Schuurbijeenkomst bedrijfsovername (glas)tuinbouw

Op donderdag 28 oktober organiseren de partners van ‘Living Lab West Duurzame bedrijfsovername’ (onder andere Hogeschool Inholland, Greenports West-Holland en Aalsmeer) deze bijeenkomst voor glastuinbouwondernemers en potentiële opvolgers. Tijdens deze bijeenkomst gaan de sprekers vanuit het bedrijfsleven, onderwijs en onderzoek samen met de deelnemers op zoek naar drijfveren en prikkels die de overdragers en overnemers aan het denken zetten. 

Datum: donderdag  28 oktober 2021
Tijd: van 15.00 tot 18.00 uur (inclusief borrel) 
Locatie: SGL / Porta Nova, Abraham Kroesweg 44, 2742 KX Waddinxveen

Programma

 • John vd Knaap – BraZander, ervaringen van overdragers en overnemer
 • Gerry Kouwenhoven – lector Hogeschool Inholland, resultaten na 1,5 jaar onderzoek over bedrijfsovernames in de agrarische sector
 • Edwin Weesie – onderzoeker Hogeschool Utrecht, over “Zij-instroming”
 • Adviseur/trajectbegeleider – w.n.m.
 • (onder voorbehoud) bekende mede-auteur van populair boek over opvolgers in familiebedrijven
 • Studenten Inholland: Hoe kijkt de nieuwe generatie naar bedrijfsovernames in de tuinbouw? Welk bedrijf willen ze wel overnemen en waarom? Welke niet en waarom niet?

Het wordt een interactieve bijeenkomst. Aan de hand van stellingen word je op nieuwe ideeën gebracht en we gaan met elkaar in discussie.

Aanmelden

Meld je voor 22 oktober aan via dit formulier. Vol = vol. Bekijk hier de flyer.

Start inschrijving Tuinbouw Ondernemersprijs 2022

Kandidaten kunnen zich weer inschrijven! De Tuinbouw Ondernemersprijs is een bekroning voor veerkrachtig, innovatief en duurzaam ondernemerschap in de tuinbouwsector.  Michiel F. van Ginkel, voorzitter van het bestuur van de Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs: ‘‘Het doel van de ondernemersprijs is de parels van de tuinbouwsector een podium te geven en daarmee de tuinbouw in een positief daglicht te stellen. De nieuwe themaprijs ‘Robotisering en digitalisering’ is om de nieuwste ontwikkelingen in de sector meer bekendheid te geven. Deze prijs is voor bedenkers, early adaptors of een projectgroep van een echte vernieuwing op het gebied van robotisering en digitalisering voor de tuinbouw. Ondernemers met passie, daadkracht, lef en doorzettingsvermogen kunnen zich aanmelden voor de Tuinbouw Ondernemersprijs 2022. De beste kandidaten presenteren wij op 21 april tijdens de Floriade in Almere”.

Aanmelden

De Ondernemersprijs wordt sinds 1986 uitgereikt. Als er ooit een periode was in de recente geschiedenis waarin het belangrijk is om een ondernemersprijs uit te reiken, dan is dat in deze tijd waarin de sector terugveert uit de (economische) malaise en bovendien wordt uitgedaagd om met de nieuwste technologieën te zorgen voor een gezonde, groene en leefbare wereld. Meld daarom jouw kandidaat aan! Aanmelden kan tot vrijdag 26 november. Lees alles over de prijzen, de eerdere winnaars en de vereenvoudigde procedure voor het aanmelden voor de ondernemers- en themaprijs.

Nieuw: themaprijs Robotisering en digitalisering

Goed werkgeverschap neemt in de gehele sector een steeds belangrijker rol in doordat er voor veel bedrijven een schaarste is aan arbeidskrachten en er minder instroom en groene opleidingen zijn. We zien dat de ontwikkeling tot robotisering en digitalisering van processen aan twee kanten winst stimuleert, zowel in de kwaliteit van het werk als in de aantrekkingskracht van de sector. We willen daarom de ontwikkelaars en de voorlopers in de sector belonen met een extra (thema)prijs. Daarmee zetten we deze ontwikkeling nog beter in de schijnwerpers.

Je kunt je aanmelden voor de themaprijs als bedenker, early adapter of projectgroep van een echte vernieuwing op het gebied van robotisering en digitalisering voor de tuinbouw. Het product of project hoeft zich nog niet bewezen te hebben, of financieel draagkrachtig te zijn, maar is wel uit de start-upfase. Kandidaten hoeven niet uit de sector afkomstig te zijn.

Wat levert deze prijs op? Net als bij de Tuinbouw Ondernemersprijs ontvangen de winnaars een bijzonder kunstwerk. Maar nog mooier is dat genomineerden en winnaars toetreden tot het bijzondere gezelschap van topondernemers waar de hele tuinbouwsector trots op is. Niet alleen komen zij hierdoor in de schijnwerpers te staan, ze kunnen rekenen op (internationale) ondersteuning of het versterken van hun eigen positie. De allergrootste verdienste is dat zij de warme waardering van vakgenoten ontvangen en deze overwinning met collega’s en iedereen binnen het vak mogen vieren.

Uitreiking op donderdag 21 april op de Floriade

De Floriade in Almere is volgend jaar de hotspot van de tuinbouwsector. Daarom organiseren we de prijsuitreiking op deze bijzondere locatie waar de sector zich breed presenteert.  De bijeenkomst krijgt een andere vorm maar is net zo inspirerend als de voorgaande editie.. Nog eens terugkijken naar de laatste editie met genomineerden Prominent, SK Roses en Plantanious? Klik dan hier.

Bestuur en jury op bezoek bij Prominent / Growers United Telersvereniging Prominent, de winnaar van de Tuinbouw Ondernemersprijs 2020 en 2021 is vorig jaar verhuisd naar een prachtig nieuwe locatie aan de Honderdland te Maasdijk. Onder de vlag van Growers United werken de merken Prominent (tomaten), Green Diamonds (komkommers), Purple Pride (aubergine) en  Sweetpoint/PapriCo (paprika) samen op het gebied van verkoop en marketing, sorteren en verpakken en kennis en support (kwaliteitszorg, certificering en voedselveiligheid). Het was er nog niet van gekomen, maar nu werd het hoog tijd voor een bezoek aan deze nieuwe locatie. Directeur Jan Opschoor en voorzitter Jack Groenewegen informeren het bestuur en de jury over de ambitieuze bedrijfsontwikkelingen van de coöperatie en telersvereniging.

Vernieuwing in bestuur en jury

Het bestuur van de Stichting Tuinbouw Ondernemersprijs bestaat uit afgevaardigden van de partners. Zij komen drie keer per jaar bijeen om het programma van de ondernemersprijs te bepalen. Tijdens de jaarvergadering in september waren de volgende wisselingen aan de orde: Willem Snoeker, vertegenwoordiger van Achmea Agro/Interpolis/Hagelunie en jarenlang penningmeester van de stichting, nam afscheid en wordt door Sectormanager Bart Stengs vervangen. Cor Hendriks heeft afscheid genomen van Rabobank en deze partner vaardigt Arne Bac af. Marielle Ammerlaan neemt het stokje over van Floris Olthof van Royal FloraHolland en tenslotte zal binnenkort Michel Pieters van Flynth adviseurs en accountants zijn plaats in het bestuur overdragen aan een collega. 

Ook de onafhankelijke vakjury, heeft een nieuwe formatie. Martien de Graaf van KCB nam vorig jaar afscheid. Remco Jansen, commercieel directeur van MPS brengt vanaf september zijn expertise in op het gebied van duurzaam ondernemerschap. 

Top-Ondernemerschap-Programma Kwekerij - Ondernemerschap-Academy-greenport

TOP Ondernemerschap Programma Kwekerij start weer in oktober!

Het gesubsidieerde TOP Ondernemerschap Programma Kwekerij is ontwikkeld voor ondernemers, bedrijfsleiders en (potentiële) opvolgers en bestaat uit verdiepende bijeenkomsten, 1-op-1 coachingsessies, een persoonlijkheidsanalyse en inspirerende bedrijfsbezoeken. Daarnaast word je tijdens het programma begeleidt door een coach, die fungeert als sparringpartner voor de strategie van je bedrijf én jouw ontwikkeling als leidinggevende en ondernemer.

Samenwerking LTO, Rabobank, scholingsconsulenten Boomkwekerij en Ondernemerschap Academy

Het programma is ontstaan uit een samenwerking tussen de LTO,  Rabobank, scholingsconsultenten Boomkwekerij en de Ondernemerschap Academy®. De eerste 3 groepen met deelnemers bestaan uit bedrijven als Huverba, Vilier Vaste Planten, EuroTree, Streng Growers, Wansinck en Boomkwekerij Nagel.

Niet zonder reden zijn alle (oud-)deelnemers enthousiast en start de 5e groep in oktober 2021. Het programma wordt beoordeeld met een 8,3 en de begeleiding met een 8,8. Enkele  citaten:

Mij sprak de combinatie tussen theorie en praktijk erg aan. Doordat we tijdens de cursus bij andere bedrijven zijn gaan kijken proef je goed aan de keuzes en beslissingen die je collega-ondernemer gemaakt heeft. Al snel werd duidelijk dat door onderling je ‘struikelblokken’ te bespreken er veel duidelijkheid ontstaat. Zo kom je er goed achter hoe je dingen beter kunt aanpakken.

Start in oktober 2021

Het programma start in oktober 2021 en wordt in februari 2022 afgerond. Het programma is voor alle ondernemers, bedrijfsleiders en (beoogd) opvolgers in de boomkwekerij en je hoeft geen lid te zijn van de LTO en/of te bankieren bij Rabobank.

Op de website van de Ondernemerschap Academy vind je alle informatie, kun je de brochure downloaden en je direct aanmelden om in oktober ook deel te nemen.

Heb je nog vragen of wil je meer weten over het programma? Neem dan vrijblijvend contact op met één van de coaches en trainers van de Ondernemerschap Academy op nummer 030 – 237 07 00.