Een teler moet meerdere ballen in de lucht houden voor een goede bodemkwaliteit, maar het wordt er niet gemakkelijker op. Bollenteelt en akkerbouw wisselen percelen met elkaar uit, maar lopen tegen diverse knelpunten aan voor een vruchtbare en veilige samenwerking. Zo is er een gebrek aan kwaliteit van het huurperceel, worden correctiemiddelen schaarser voor een veilige start en neemt geschikt areaal af, waardoor de kans op aaltjes groter wordt.

Tijdens de Vaktentoonstelling hebben rond de 80, voornamelijk tulpenkwekers en -broeiers, geluisterd naar een presentatie van Leendert Molendijk, expert aaltjesbeheersing van de WUR. Hierin werden knelpunten van aaltjes in de bollenteelt besproken en wat een bodemkwaliteitsplan met fysische, chemische en biologische analyse kan bijdragen aan een integraal advies voor de telers. Het zet de toehoorders aan tot actie om stappen te zetten in de samenwerking met partners in de akkerbouw.

Cursus volgen?

Heb je als teler ook interesse in een cursus over het Bodem Kwaliteits Plan (BKP) en gezamenlijk bodembeheer? Laat het aan ons dan weten via een mail aan Annelein.Meisner@wur.nl.
Meer weten over dit project? Kijk op https://lnkd.in/eKwgJs-C.

Financiering en partners

Het project wordt gefinancierd en ondersteund door Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de partners KAVB – Royal General Bulbgrowers Association, Stichting Bloembollenonderzoek, Royal AnthosCNBAgrifirm-GMN CAV Agrotheek B.V.BO Akkerbouw, Bloembollenacademie, Greenport Noord-Holland Noord en Greenport Duin- en Bollenstreek. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de kennisinstellingen Wageningen University & Research (BU Glastuinbouw & Bloembollen en BU Open Teelten) en Vertify i.s.m. de partners.

Cursus over Bodem Kwaliteits Plan (BKP) en gezamenlijk bodembeheer beschikbaar

Je zou ook interesse kunnen hebben in