bollen-bloemen-innovatie7

Lancering boek ‘Bemesting in de bloembollenteelt’

Het boek 'Bemesting in de bloembollenteelt' werd op dinsdag 9 januari gelanceerd, waarbij het eerste exemplaar werd uitgereikt aan Peter van Saase. Hij ontving het boek uit handen van Anne Marie van Dam (auteur) en Barry Looman (interim-voorzitter van Stichting Bollenacademie).
Uitreiking-eerste-exemplaar-boek-'Bemesting-in-bloembollenteelt-mechanisatie-greenport

Peter van Saase, lid van het Milieuplatform van de KAVB, heeft het eerste exemplaar ontvangen van het nieuwe boek De bemesting van de bloembollenteelt. Barry Looman, interim-voorzitter van Stichting Bollenacademie, en auteur Annemarie van Dam reikten het boek aan Peter uit. 

Zonder bemesting geen bollenteelt. Om bolgewassen goed te laten groeien is een uitgekiende bemesting nodig, die ook nog binnen de wettelijke grenzen moet blijven. Daarom is het belangrijk om te begrijpen hoe bemesting werkt. Wanneer planten voeding nodig hebben, hoe het bodemleven gevoed kan worden en hoe de bodemkwaliteit verbeterd kan worden. Een duidelijke publicatie over bemesting in de bloembollenteelt bestond er nog niet, er is wel een Bemestingadviesbasis uit 2013. Die geeft richtlijnen voor bemesting, maar legt niet uit hoe bemesting werkt. Dit nieuwe boek zet alles op een rijtje!

Boek bestellen

Stichting Bollenacademie is in 2021 gestart met het project BollenBodem. In dit project is kennis over Bodem en Bemesting vastgelegd en verspreid, gericht op zowel werkenden als studenten. Naast dit boek is er ook een gratis digitale lesmodule beschikbaar met veel kennis over de bodem. Het bemestingsboek wordt gedrukt ‘on demand’ en is verkrijgbaar voor € 65,- (inclusief verzendkosten). Ook de overige uitgaven van de Bollenacademie zijn te koop bij De Groene wereld en te vinden via www.bollenacademie.nl.

Stichting Bollenacademie

Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te bevorderen. De publicatie van Bemesting van de bloembollenteelt wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt.

Lancering boek ‘Bemesting in de bloembollenteelt’