bollen-bloemen-innovatie7

Projectplan Regiocertificering overhandigd aan Commissaris van de Koning

Simon Pennings, Kringvoorzitter van KAVB Kring Bloembollenstreek, heeft tijdens de nieuwjaarsreceptie van provincie Zuid-Holland een beknopte versie van het projectplan Regiocertificering overhandigd aan de Commissaris van de Koning, Jaap Smit.
Simon-Pennings-overhandigt-projectplan- aan-CvdK-januari-2024

In het voorjaar van 2022 bezocht Jaap Smit onze Bollenstreek en n.a.v. dit bezoek heeft Koning Willem-Alexander om een terugkoppeling gevraagd over de aandachtspunten die de agrarische sector in de Duin- en Bollenstreek heeft. Jaap Smit heeft beloofd om het projectplan Regiocertificering te delen met de Koning. De eerstvolgende stap in het project is om dit jaar een pilot te draaien in de Duin- en Bollenstreek met een aantal kwekers. Vanuit hier volgt een verdere invulling van het project en de certificering.

Wat houdt de certificering in?

De Greenport staat voor grote opgaven als het gaat om plantgezondheid, waterkwaliteit, bodemkwaliteit, biodiversiteit, energie en klimaat. Om o.a. de prestaties van deze opgaven inzichtelijk te maken is het plan ontstaan voor ‘Regiocertificering’. Hiermee kunnen de doelen van het Programma Landelijk Gebied (ZH-PLG) op een gestructureerde en inzichtelijke wijze behaald worden. Regiocertificering is ook een aanpak om gezamenlijk als telers verder te verduurzamen. Lees hier meer over de Regiocertificering.

Foto: Martijn Beekman

Projectplan Regiocertificering overhandigd aan Commissaris van de Koning