platformtuinbouwreststromen-plastic-touwen-potten-recycling

Nederland is de Europese koploper in plasticrecycling. Helaas geldt dit nog niet voor alle sectoren. Plasticfolies, touwen en potten uit de land- en tuinbouw belanden nog te vaak in de restafvalverbranding. Toch zijn er in Nederland veel bedrijven die zich richting op het recyclen van landbouwplastics. Bedrijven als Wessem Port Services Group BV, Fuenix Ecogy II BV, Blue Plastics B.V., Daly Plastics B.V., healix.eco en Clear Polymers BV zijn hierin echter nog vaak afhankelijk van aanvoer vanuit het buitenland.

Nationaal gecoördineerd

In andere Europese landen is de inzameling van landbouwplastics op een nationaal niveau gecoördineerd: er zijn lokale inzamelpunten waar touw en folie tegen een vast tarief kan worden ingeleverd of er is een jaarlijkse rondgang waarbij materialen worden ingezameld. Platforms als ERDE (DE) en ADIVALOR (FR) brengen de lokaal ingezamelde materialen samen en controleren de kwaliteit. Vervolgens kunnen deze partijen afspraken maken met recyclingbedrijven om materialen tegen een vaste prijs en voldoende grote volumes aan te leveren. Deze zekerheid hebben recyclingbedrijven nodig om hun afnemers zekerheid te bieden en te investeren machines.

Handen in een coördinatie in Nederland

In Nederland mist deze coördinatie, waardoor materialen die vaak uitermate geschikt zijn voor recycling toch in de verbranding belanden. Daarom hebben Platform Tuinbouwreststromen en Greenport West-Holland met ondersteuning van LIOF de handen ineengeslagen om te onderzoeken of er draagvlak is om in Nederland de inzameling van landbouwplastics op nationaal niveau te coördineren. Doel van dit platform is om agrariërs duidelijkheid te bieden waar zij met hun plastic reststromen naar toe kunnen en hoe zij dit materiaal zo aan kunnen bieden dat de materialen gerecycled kunnen worden. Vervolgens wordt de verbinding gelegd met recyclingbedrijven die deze materialen kunnen verwerken tot nieuwe waardevolle grondstoffen.

Doe mee en draag bij

Ben jij betrokken bij de productie, verkoop of het gebruik van landbouwplastics of bij het transport, de verwerking of recycling hiervan en wil je bijdragen aan dit initiatief, dan komen Platform Tuinbouwreststromen graag met je in contact. Mail naar info@platformtuinbouwreststromen.nl en doe mee!

Foto: Platform Tuinbouwreststromen

Initiatief Nationale Inzameling Landbouwplastic

Je zou ook interesse kunnen hebben in