CWS-Rijnsburg-opening-Weerbare-sierteelt

Officiële opening derde Centrum Weerbare Sierteeltsector in Rijnsburg

Met de opening van het Centrum Weerbare Sierteeltsector in Rijnsburg, ontstaat een fysieke ontmoetingsplek voor partners binnen de publiek private samenwerking Weerbare Sierteeltsector. In deze aanpak werken overheidsinstanties en bedrijven samen om preventieve en repressieve maatregelen te nemen tegen criminele inmenging binnen de sierteeltsector. Het doel is om de veiligheid van ondernemers en medewerkers te vergroten. Denk hierbij aan fysieke maatregelen zoals cameratoezicht en het houden van integrale controles, maar ook het delen van kennis over manieren om ondermijning te herkennen. 

Dit is het derde centrum dat geopend is. In 2022 is gestart met een locatie in Aalsmeer en in december 2023 is de locatie in Naaldwijk geopend.

Misbruik van de kracht van de sector

De sterke logistieke processen en exportpositie van de sierteelt hebben een keerzijde. De sector is kwetsbaar vanwege de internationale en dagelijkse vers logistiek. Criminelen maken misbruik van de kracht en de vele transportbewegingen van de sector voor o.a. smokkel van verdovende middelen, wapens en cashgeld. Ondernemers zijn zich hier niet altijd van bewust en we zien dat medewerkers soms onder druk worden gezet of via afpersing gedwongen worden om mee te werken. Dit creëert mogelijk een onveilige werkomgeving en dat willen we voorkomen. Ook de aanpak van arbeidsuitbuiting heeft de aandacht van de aanpak Weerbare Sierteeltsector. 

Cornelis Visser, burgemeester gemeente Katwijk, geeft tijdens de opening van het Centrum Weerbare Sierteeltsector aan heel trots te zijn. “Wat als een initiatief hier in Rijnsburg begon, is nu een mainport aanpak waarbinnen we als partners opereren met een focus op preventie. We delen zo goed mogelijk informatie met elkaar om de leef- en werkomgeving voor iedereen veilig te houden en een werkplek als deze, waar de partners elkaar kunnen ontmoeten, is belangrijk hierbij.”

Samenwerking

De aanpak Weerbare Sierteeltsector vindt het belangrijk om het mooie van de sector te beschermen en het kwetsbare aan te pakken. De focus is daarom preventie door ondernemers helpen weerbaar te worden. Dit doen we door het delen van kennis en geven van tips. Ondernemers kunnen zo zelf maatregelen nemen om criminaliteit te voorkomen. Maar zij kunnen ook makkelijker signalen van criminaliteit herkennen en misstanden melden. Ons doel is samen de sierteeltsector sterk en veilig te houden. We doen dat in nauwe samenwerking tussen bedrijven en de overheid. We krijgen daar bij (financiële) steun van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat Generaal Ondermijning.

Lees op de speciale website Weerbare Sierteelt.

motivaction-imago-onderzoek-sierteelt-bollenstreek-greenport

Onderzoek Motivaction: Imago bollen goed, ’actie blijft nodig’

Het merendeel van de burgers is niet negatief gestemd over de bloembollenteelt. En: stakeholders uit de branche zijn negatiever gestemd over het sentiment van de burgers dan daadwerkelijk het geval is. Dat blijkt uit het imago-onderzoek dat is uitgevoerd om inzicht te krijgen in de huidige beeldvorming van de bloembollenbranche. Voor Royal Anthos, KAVB, CNB en Keukenhof geen reden om als branche op de luie stoel te gaan zitten: ’We moeten transparanter worden en duidelijk maken dat de sector in transitie is.’

’Reken je niet rijk’

Dat het imago goed is, wil niet zeggen dat er geen werk aan de winkel is, benadrukte ook demissionair minister Piet Adema van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij de presentatie van het onderzoek. In de politiek is volgens Adema veel discussie over de sierteelt en in het bijzonder de lelieteelt. „Reken je niet rijk met de veranderende kleur in de Tweede Kamer”, verwees de bewindsman naar de winst van de rechtse partijen bij de laatste verkiezingen. „Er was ook verbazing toen de leliekweker een uur na de uitspraak in de zaak Boterveen alweer met de spuit over het land reed. Wat voor signaal geef je dan af? Het imago van de sector is nu misschien goed, maar de wal kan het schip heel snel keren.”

Tijdens het congres draaide het om de vraag hoe het imago te verbeteren is. Voorzitter Jaap Bond van de KAVB benadrukte dat er al veel aan wordt gedaan en dat de bollensector blijft streven naar reductie van het middelengebruik, ook al zijn de Europese regels die halvering per 2030 verplicht stellen inmiddels van tafel. 

Publicatie onderzoek Motivaction

Lees hier het rapport van Motivaction.

Bron: Greenity

Bloembollenverkoop-bollen-bloemen-rusland-export-oekraine

Officiële opening derde Centrum Weerbare Sierteeltsector in Rijnsburg

Met de opening van het Centrum Weerbare Sierteeltsector in Rijnsburg, ontstaat een fysieke ontmoetingsplek voor partners binnen de publiek private samenwerking Weerbare Sierteeltsector. In deze aanpak werken overheidsinstanties en bedrijven samen om preventieve en repressieve maatregelen te nemen tegen criminele inmenging binnen de sierteeltsector. Het doel is om de veiligheid van ondernemers en medewerkers te vergroten. Denk hierbij aan fysieke maatregelen zoals cameratoezicht en het houden van integrale controles, maar ook het delen van kennis over manieren om ondermijning te herkennen. Dit is het derde centrum dat geopend is. In 2022 is gestart met een locatie in Aalsmeer en in december 2023 is de locatie in Naaldwijk geopend.

Misbruik van de kracht van de sector

De sterke logistieke processen en exportpositie van de sierteelt hebben een keerzijde. De sector is kwetsbaar vanwege de internationale en dagelijkse vers logistiek. Criminelen maken misbruik van de kracht en de vele transportbewegingen van de sector voor o.a. smokkel van verdovende middelen, wapens en cashgeld. Ondernemers zijn zich hier niet altijd van bewust en we zien dat medewerkers soms onder druk worden gezet of via afpersing gedwongen worden om mee te werken. Dit creëert mogelijk een onveilige werkomgeving en dat willen we voorkomen. Ook de aanpak van arbeidsuitbuiting heeft de aandacht van de aanpak Weerbare Sierteeltsector. 

Cornelis Visser, burgemeester gemeente Katwijk geeft tijdens de opening van het Centrum Weerbare Sierteeltsector aan heel trots te zijn. “Wat als een initiatief hier in Rijnsburg begon, is nu een mainport aanpak waarbinnen we als partners opereren met een focus op preventie. We delen zo goed mogelijk informatie met elkaar om de leef- en werkomgeving voor iedereen veilig te houden en een werkplek als deze, waar de partners elkaar kunnen ontmoeten, is belangrijk hierbij.”

Samenwerking

De aanpak Weerbare Sierteeltsector vindt het belangrijk om het mooie van de sector te beschermen en het kwetsbare aan te pakken. De focus is daarom preventie door ondernemers helpen weerbaar te worden. Dit doen we door het delen van kennis en geven van tips. Ondernemers kunnen zo zelf maatregelen nemen om criminaliteit te voorkomen. Maar zij kunnen ook makkelijker signalen van criminaliteit herkennen en misstanden melden. Ons doel is samen de sierteeltsector sterk en veilig te houden. We doen dat in nauwe samenwerking tussen bedrijven en de overheid. We krijgen daar bij (financiële) steun van het ministerie van Justitie en Veiligheid, Directoraat Generaal Ondermijning.

Bron: Gemeente Katwijk

herkomst-dinoterb-niet-uit-bollen-greenport

Herkomst dinoterb? ’Niet uit de bollen’

Aanvankelijk werd de stof gevonden in de West-Friese polder De Drieban. Omdat er veel bollenteelt te vinden is, werd de sector als de mogelijke veroorzaker gezien door de milieu-activist Johan Vollenbroek en zijn Mobilisation for the Environment (MOB). Nu blijkt dat de werkzame stof uit herbiciden voor de akkerbouw en vollegrondsgroenteelt als Herbogil, Tolkan en DM88 op meer plaatsen wordt gevonden. Onder meer in natuurgebied Het Zwanenwater bij Callantsoog en in het water van De Zaan is dinoterb gevonden, maar de hoogste concentraties zijn rond Julianadorp gemeten. 

Ondanks dat bij het Ctgb onbekend is of het middel ooit in de bollenteelt is toegelaten, wordt de sector door de geografische vindplaatsen als veroorzaker gezien. Dinoterb is niet opgenomen in de stoffen die vallen onder de Kaderrichtlijn Water (KRW) en is ook geen onderdeel van de landelijke stoffenlijst van het Landelijk Meetnet Gewasbeschermingsmiddelen Land- en Tuinbouw, meldt HHNK op de website. 

’Je spuit je bollen dood’

Navraag bij het schap leert dat eventueel onderzoek uit 2014 nog onbekend is. In januari van dat jaar werd de stof ook gevonden en akkerbouwteeltadviseur Piet Groen van CAV Agrotheek gaf toen al aan dat het middel niet aan de bollen is geleverd. Hij zit inmiddels 41 jaar in het vak en zegt opnieuw: „Ook toen het nog wel was toegelaten werd het in de bollen niet gebruikt, want je spuit je bollen er mee dood. Het is echt onzin te suggereren dat bollenkwekers het gebruiken. Het is tot 1998 in graszaad en aardappel gebruikt om bijvoorbeeld kamille te bestrijden, maar ook daar wordt het sinds het verbod niet meer gebruikt. Er zijn bovendien betere middelen.” 

Drugs

Voorzitter Jaap Bond van de KAVB acht de kans klein dat het om illegaal gebruik gaat, omdat het middel al lang niet meer wordt verkocht, omdat er volgens hem prima legale alternatieven zijn en omdat het opeens op zoveel plaatsen wordt gevonden. De Stichting Agrifacts, die verkeerde veronderstellingen rond de agrarische sector bestrijdt, meldt op voorheen twitter dat de stof in 2022 opeens op 33 plekken is gevonden, terwijl er eerder dat jaar niets aan de hand leek. CAV Agrotheek, de KAVB en het CDA denken aan drugsafval, maar die lozingen zijn nooit op de stof onderzocht.

Zolang er geen onderzoek naar de herkomst is afgerond, wordt druk gespeculeerd over de herkomst. Het zou om uitspoeling gaan van gebruik van lang geleden. Dat verklaart de vondst in Het Zwanenwater weer niet, omdat het waterpeil daar hoger ligt. Tenzij het met kwelwater of stuifzand mee is gekomen. Voor milieu-organisaties MOB en Natuurmonumenten voedt het de theorie dat de stof via de lucht wordt verspreid. HHNK neemt de komende maanden om het uit te zoeken. In de gemeente Teylingen suggereert GroenLinks ondertussen dat ’de kans groot is’ dat het ook hier in het water zit. Hoogheemraadschap Rijnland vindt de stof niet, maar geeft ook aan er niet op te controleren. In de regionale bestrijdingsmiddelenatlas van gevonden stoffen is het middel dan ook niet terug te vinden in en om Teylingen. 

Kees-van-der-Zwet-voorzitter-Goedemorgen-Nederland-remote-sensing (2)

Voorzitter Greenport bij Goedemorgen Nederland

𝘐𝘯𝘻𝘦𝘵 𝘥𝘳𝘰𝘯𝘦𝘴 𝘦𝘯 𝘴𝘢𝘵𝘦𝘭𝘭𝘪𝘦𝘵𝘥𝘢𝘵𝘢 𝘪𝘯 𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘤𝘵 𝘙𝘦𝘮𝘰𝘵𝘦 𝘚𝘦𝘯𝘴𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘚𝘪𝘦𝘳𝘵𝘦𝘦𝘭𝘵 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘸𝘦𝘳𝘱 𝘷𝘢𝘯 𝘨𝘦𝘴𝘱𝘳𝘦𝘬

In het project Remote Sensing voor Sierteelt werken NL Space Campus, Unmanned Valley en Greenport Duin- en Bollenstreek samen met telers om dronetechniek en satellietdata in te zetten als het gaat om het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (lees meer: https://greenportdb.nl/drones-en-ai-helpen-boeren-bij-het-voldoen-aan-europese-milieuregels/).

Greenport voorzitter Kees van der Zwet werd vandaag in alle vroegte geïnterviewd door Goedemorgen Nederland. Het belang van het onderzoek, de drive van de telers en daarmee het samenbrengen van ‘de juwelen’ van de Bollenstreek kwamen aan bod. 

Deze cross-over en samenwerking tussen diverse sectoren ziet er veelbelovend uit. Het project krijgt een vervolg waarbij gekeken gaat worden of de metingen nauwkeuriger kunnen worden gemaakt door middel van het combineren van dronedata met satellietbeelden én actuele gegevens over de bodem en het weer. Enkele grote bedrijven vanuit de agri-sector hebben zich gemeld om te onderzoeken of de technologie ook andere ziektebeelden kan herkennen bij andere gewassen. Daarbij wordt er gekeken naar de schaalbaarheid en de ontwikkeling van het businessmodel.

Uitzending bekijken

Bekijk hier de volledige uitzending met daarin zes momenten waarop het project te zien is: 

1. Dietmar Lander (Unmanned Valley) > vanaf 06:45 min.

2. Henk Verdegaal (teler)> vanaf 04:50 min.

3. Kees van der Zwet (voorzitter Greenport Duin- en Bollenstreek > vanaf 07:30 min.

4. Dennis Meijaard (directeur Agrifirm-GMN) > vanaf 08:55 min.

5. Marc Sandelowsky (directeur NL Space Campus) > vanaf 04:50 min.

6. Ruud Knoops (Atmos UAV) > vanaf 07:29 min

huisvesting-int.mw.greenportcafe

GreenportCAFÉ: Huisvesting internationale medewerkers in Bollenstreek

Internationale medewerkers zijn niet weg te denken uit de Bollenstreek. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met diverse sectoren in onze regio. Van transport en logistiek tot zorg en de tuinbouw. Deze medewerkers, en dus collega’s, hebben ook een plek nodig om te wonen en te ontspannen. Iets wat met krapte op de huizenmarkt geen gemakkelijke taak is voor ondernemers én uitzenders. Ook voor de lokale overheid is het een dossier dat aandacht vraagt.

Waarom deze bijeenkomst?

Tijdens dit GreenportCAFÉ gaan we in gesprek met diverse partijen over de noodzaak van goede woon- en werkomstandigheden voor internationale medewerkers. Wat is daarvoor in de praktijk nodig en welke barrières zitten de realisatie daarvan in de weg?

In onze gesprekken met ondernemers en overheden ervaren we dat er – ondanks de goede wil van alle partijen – nog te weinig vooruitgang wordt geboekt op dit thema in de Duin- en Bollenstreek. Tegelijkertijd zien we dat internationale medewerkers een belangrijke bijdrage leveren aan de economie van de Bollenstreek en geven ondernemers en overheden aan dat het noodzakelijk is om meer grip te krijgen op de woon- en leefomstandigheden van deze groep medewerkers. Er is echter geen enkele organisatie die op dit thema individueel voortgang kan boeken. Alle betrokken stakeholders hebben elkaar hierbij nodig. Die samenwerking start met een open dialoog over dilemma’s, kansen en mogelijke oplossingen. Als Greenport Duin- en Bollenstreek faciliteren we deze dialoog graag. De uitkomsten gebruiken we om een shortlist aan concrete stappen/mogelijke projecten op te stellen.

Programma

16.30-17.00 uur   
Inloop

17.00 uur    
Welkom en inleidende presentatie – door Annemieke de Man

17.15-17.45 uur      
Ophalen van thema’s en activiteiten aan de hand van stellingen

17.45-18.15 uur    
Wrap-up en vervolgafspraken

18.15-18.45 uur     
Napraten onder het genot van een hapje en drankje

18.45 uur    
Einde

Dit evenement is een besloten bijeenkomst. Heb je vragen stuur dan een e-mail naar eva@greenportdb.nl.