bollen-bloemen-innovatie7

Vanaf juni openstelling subsidieregeling voor geïntegreerde gewasbescherming

De openstelling van de subsidieregeling geïntegreerde gewasbescherming t.b.v. preventieve en niet-chemische maatregelen is opgesplitst. Van 3 juni 2024 tot en met 28 juni 2024 is de subsidieregeling open voor het onderdeel innovatie. Van 20 juni tot en met 28 juni 2024 gaat het deel investeringen open. De overheid heeft deze subsidie in het leven geroepen om het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verlagen. 
subsidieverhoging-glastuinbouw-greenport

Het doel van deze subsidieregeling is om de omslag naar geïntegreerde gewasbescherming te stimuleren en de normen voor het gebruik van middelen af te stemmen op de Kaderrichtlijn Water.  

Het subsidiepercentage is vijftig procent voor het onderdeel innovatie en vijfendertig procent voor het onderdeel investeringen. De toekenning is niet meer op volgorde van binnenkomst, maar op basis van loting. Wanneer bedrijven in 2023 al subsidie hebben ontvangen, is opnieuw aanvragen in 2024 niet mogelijk, behalve voor onderzoeksorganisaties. 

Dit is een subsidie van minimaal 5.000 euro en maximaal 75.000 euro. Tijdens deze openstelling kan voor maximaal één bedrijfsmiddel subsidie aangevraagd worden. Het gaat om een bedrijfsmiddel voor maaien, vernietigen, verhakselen, frezen of inwerken van groenbemesters (zoals messenwals, messenrol, schijveneg, rotorkopeg en ecoploeg). Denk ook aan niet-chemische bestrijding van onkruiden, zoals een wiedrobot of cameragestuurde schoffelmachine. Het totale budget voor dit onderdeel is 2.250.000 euro.

Subsidie voor innovatieprojecten

Dit is een subsidie van minimaal 25.000 euro en maximaal 125.000 euro. Het gaat hier om onderzoeksprojecten die meehelpen gewasbeschermingsmiddelen te verminderen. Het totale budget voor dit onderdeel is 750.000 euro. Aanvragers zijn één of meerdere landbouwondernemingen samen met één of meerdere onderzoeksorganisaties. Loonbedrijven of landbouwmechanisatiebedrijven mogen ook deelnemen in een samenwerkingsverband. Neem voor meer informatie over dit onderdeel contact op met de subsidieadviseurs van Flynth.  

Bron: Flynth.

Vanaf juni openstelling subsidieregeling voor geïntegreerde gewasbescherming