bollen-bloemen-innovatie7

Zuid-Holland geeft subsidie voor biodiversiteit en waterkwaliteit

Provincie Zuid-Holland geeft subsidie voor landschapselementen die een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit en de waterkwaliteit op land- en tuinbouwgronden. Vanaf 4 september gaat de regeling open en per aanvraag is minimaal 25.000 euro en maximaal 225.000 euro beschikbaar.
foto-water-regiocertificering-rijnland-greenport

Provincie Zuid-Holland geeft subsidie voor landschapselementen die een positieve bijdrage leveren aan de biodiversiteit en de waterkwaliteit op land- en tuinbouwgronden. Daaronder vallen bomen, voederhagen, sloten en poelen. Dat hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland dinsdag besloten. Het provinciebestuur wil zo een meer duurzame en natuurinclusieve tuin- en landbouw stimuleren.

Vanaf 4 september kunnen boeren en tuinders in het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid investeren in ‘positieve’ landschapselementen met de subsidieregeling ‘Investeringen in biodiversiteit en waterkwaliteit op landbouwbedrijven’. Per aanvraag is minimaal 25.000 euro en maximaal 225.000 euro beschikbaar.

De subsidie is bedoeld voor het stimuleren van biodiversiteit en het verbeteren van waterkwaliteit. Zo zorgt de aanleg van een sloot in combinatie met een natuurvriendelijke oever en een kruidenrijke rand voor een goede habitat voor planten en insecten. Die zijn vervolgens onmisbaar als schuilplek en voedsel voor boerenlandvogels als de grutto en de kievit, stelt Gedeputeerde Staten.

Goed voor bedrijf

Er is ook een kant die goed is voor agrarische bedrijven, benadrukt het provinciebestuur. Landschapselementen als bomen en struiken zijn fijne schaduwplekken voor het vee. Voederhagen zorgen voor een gevarieerd en gezond dieet voor de dieren. Bij het aanleggen van poelen en sloten verbetert de waterkwaliteit van het perceel. Daar liggen volgens Gedeputeerde Staten kansen om de natuur een handje te helpen en om de bedrijfsvoering door te ontwikkelen en te verduurzamen.

De subsidieregeling is open van 4 september tot en met 4 december 2024. Subsidie aanvragen gaat via het RVO-loket voor boeren en tuinders die onderdeel zijn van een samenwerkingsverband. Agrarische collectieven kunnen de aanvraag alleen doen als ze door iemand zijn gemachtigd.

Bron: Nieuwe Oogst

Zuid-Holland geeft subsidie voor biodiversiteit en waterkwaliteit