bollen-bloemen-innovatie7

Webinar: akkerbouw met nieuwe technologie in 2030 zonder chemie?

De akkerbouwsector wil minder afhankelijk worden van chemie. De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft daarvoor het Actieplan Plantgezondheid opgesteld.

LTO heeft een eigen gewasbescherming gepubliceerd: Plantgezondheid 2030. Minister Schouten heeft de Toekomstvisie gewasbescherming  2030 naar buiten gebracht.  Alle neuzen wijzen dezelfde kant op: akkerbouw heeft nog tien oogsten te gaan om fors minder afhankelijk te worden van o.a. chemische gewasbescherming.  Maar hoe dan?   In hoeverre kunnen nieuwe technieken als precisielandbouw, veldrobots en nieuwe teeltmethoden als  strokenteelten hieraan bijdragen?

Bekijk hier het volledige webinar: https://www.proeftuinprecisielandbouw.nl/webinar/.

Webinar: akkerbouw met nieuwe technologie in 2030 zonder chemie?