bollen-bloemen-innovatie7

Succesvol werkbezoek bij HG Eerenburg met eigen huisvestingslocatie

Greenports Nederland en LTO Nederland hielden woensdag 15 mei een succesvol werkbezoek bij de kleinschalige huisvestingslocatie van aardbeienkweker HG Eerenburg in Nispen. Gemeenten, provincies, agrarische ondernemers en bestuurders discussieerden met elkaar over de verschillende problemen en uitdagingen die spelen rondom het huisvesten van internationale werknemers.
Werkbezoek_HG_Eerenburg_RobertVeenstra2-greenport

ZLTO-bestuurder Remco Beekers, die blij was met de grote opkomst deze dag, gaf in zijn openingswoord aan het terecht te vinden dat het voorkomen van misstanden steeds hoger op de agenda staat. Zo refereerde hij aan de deelname van ZLTO aan het Brabants Migratie en Informatie Punt (BMIP), dat ernaar streeft om zowel werkgevers als Internationale werknemers op een laagdrempelige manier te informeren over wonen, werken en leven.

Een voorbeeld van hoe het ook kan

Klaar Koenraad, wethouder van de gemeente Roosendaal, roemde de manier waarop HG Eerenburg de huisvesting van internationale medewerkers zelf heeft vormgegeven. ‘Een voorbeeld van hoe het ook kan’, zo gaf ze aan. ‘Ik merk sowieso dat men in de agrarische sector doorgaans zuinig is op haar mensen.’  Koenraad raadde ondernemers aan om de zorg en het welzijn van medewerkers goed te bewaken. ‘Spoor ze aan om zich bijvoorbeeld in te schrijven bij de gemeente, want dan zijn ze verzekerd en kunnen ze ook bij de gewone huisarts terecht. We merken dat de druk op onze huisartsenposten steeds groter wordt.’

Charlotte Huijsmans, eigenaresse van HG Eerenburg, sloot zich hierbij aan. ‘Veel internationale werknemers verzekeren zich niet uit eigen beweging, dus hebben we dit in eigen hand genomen via het zorgcollectief bij LTO.’ Huijsmans vertelde hoe ze zelf twaalf jaar geleden een eigen huisvestingslocatie inrichtte voor haar internationale medewerkers. ‘Deze medewerkers worden steeds schaarser, wij denken dat we onszelf met onze faciliteiten kunnen onderscheiden waardoor we mensen aan ons binden. Dat blijkt ook wel, want er is bij ons nauwelijks verloop van medewerkers.’

Nieuwe huisvesting realiseren is lastig

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat het lastig is om nieuwe huisvestiging te realiseren voor medewerkers en dat dit proces jaren in beslag kan nemen. Vanuit gemeenten valt op dat gebied nog wel een efficiencyslag te maken en is het een aandachtspunt om een gelijk speelveld te creëren, bleek uit de discussies. Aan het slot van de ochtend gaf Huijsmans een rondleiding door de woonunits op HG Eerenburg, die haar medewerkers geheel naar eigen wens hebben mogen inrichten.

Een reeks van bijeenkomsten, binnenkort in de Bollenstreek

Annemieke de Man, projectleider huisvestiging internationale medewerkers Greenport Duin- en Bollenstreek: “Dit werkbezoek is de eerste in een reeks die we in 2024 door Nederland organiseren. Over het thema huisvesting internationale medewerkers wordt veel gezegd en geschreven. In de media worden doorgaans alleen de excessen uitgelicht. Dat is natuurlijk terecht maar in de dagelijkse praktijk gaat er veel meer goed dan fout. We vinden het belangrijk om die goede voorbeelden uit te lichten en over te dragen hoe ze tot stand gekomen zijn in de samenwerking tussen gemeenten en marktpartijen. Onze ervaring is dat een werkbezoek zich daar uitstekend voor leent: een huisvestingslocatie bezoeken en met eigen ogen zien hoe dat er uit ziet, spreekt echt tot de verbeelding. Greenport Duin- en Bollenstreek is – als onderdeel van Greenports Nederland – nauw betrokken bij de organisatie van de werkbezoeken. We zijn nu in voorbereiding op een werkbezoek in deze regio, dat medio september plaats gaat vinden. Meer informatie hierover volgt binnenkort.”

Succesvol werkbezoek bij HG Eerenburg met eigen huisvestingslocatie