bollen-bloemen-innovatie7

Veldbezoek Duin- en Bollenstreek met het oog op de toekomst

Met de blik vooruit nodigde Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) en LTO Noord Duin- en Bollenstreek, wethouders van de Bollenstreekgemeenten, statenledenleden van provincie Zuid-Holland en diverse andere partijen uit op vrijdag 12 april voor een veldbezoek in de streek. Doel het van het bezoek: partijen kennis laten maken met de agrarische sector en het gesprek aangaan om ook elkaar te leren kennen.
delegatie-tussen-tulpen-wethouders-statenleden-greenport

Op deze zonnige vrijdag werden de ruim 40 genodigden getrakteerd op een veldbezoek door de Duin- en Bollenstreek. In de bus waren o.a. ook Hoogheemraadschap Rijnland, diverse partijen actief in de bollensector en telers aanwezig. Met stops en korte rondleidingen bij het demoveld van de Bollenjongens, Gebr. Rotteveel, Fa. A.T. Zeestraten en een bezoek aan de Tulip Experience Amsterdam. Ook stopte de delegatie bij de mogelijke locatie voor het winnen van aardwarmte. Deze plekken geven een goed beeld van de diversiteit aan agrarische bedrijven in de streek (veehouderij, bollenteelt, vaste planten en toerisme) en de ondernemers vertelden hun persoonlijke verhaal. Verhalen vol met drive over het verduurzamen van hun sector, het samenwerken met de natuur en de liefde voor de streek.

Communicatie met elkaar

Bollenjongen Ruben de Groot onderschreef het belang van communicatie tussen gemeente, provincie en agrariërs. Hij stipte dit extra aan als het gaat om woningbouw in de streek. Ruben ziet voldoende plekken die niet (meer) geschikt zijn als bollengrond en in aanmerking komen als mogelijk bouwgrond. Hij riep de bestuurders op in gesprek te gaan met de agrariërs – die graag betrokken zijn – die mogelijkheden zien in de streek om woningen te bouwen. Ruben is ook actief op het demoveld (hij stelde het land beschikbaar) waar proeven worden gedaan met natuurinclusief telen en ander gebruik van bodembedekking zoals een extra dikke laag stro en houtvezel om onkruid tegen te gaan.

delegatie-veehouderij-wethouders-statenleden-greenport

De blik naar buiten en toekomstgericht

Agrariërs in de streek werken hard aan o.a. duurzaamheid, natuurinclusiviteit, biodiversiteit, Kader Richtlijn Water, het terugdringen van het gebruik gewasbeschermingsmiddelen en ze zijn innovatief bezig. Eén van die innovaties is ziekzoekrobot Theo, die heel gericht zieke tulpen kan behandelen, en ook de laserwieder die met laser onkruid tussen het gewas verwijderd. Daarnaast de Regiocertificering ontwikkeld. Dit is een idee vanuit de sector om – van binnenuit – verbeterslagen te agenderen en deze na te streven. Met het oog op 2030 gaan de agrariërs in de Duin- en Bollenstreek vol goede moed aan de slag om met elkaar, de omgeving, gemeenten en provincie zorg te dragen voor een toekomstbestendige Duin- en Bollenstreek.

Veldbezoek Duin- en Bollenstreek met het oog op de toekomst