webinar-Greenports-NL-internationale-medewerkers-28-maart-2022-greenport

“Meer internationale medewerkers én betere huisvesting. Maar hoe dan?”

Maandag 28 maart organiseerde Greenports Nederland een goedbezocht webinar met als titel “Meer internationale medewerkers én betere huisvesting. Maar hoe dan?” Onderzoeksbureau Decisio presenteerde de resultaten van het kwantitatieve onderzoek dat zij in opdracht van Greenports Nederland uitvoerde. Hieruit bleek onder andere dat het aantal internationale medewerkers in Nederland zal blijven stijgen. 

In gesprek

Aansluitend gingen Adri Bom – Lemstra (Glastuinbouw Nederland), Eric Douma (LTO Nederland) en Gerard Mostert (Gemeente Katwijk/Greenports Nederland) onder de deskundige leiding van Kirsten Paulus in gesprek over de resultaten en over de centrale vraag van het webinar: hoe realiseren we een versnelling in de huisvesting van internationale medewerkers. De deelnemers aan het webinar konden via de chat en Mentimer vragen stellen en mee discussiëren, hier werd veelvuldig gebruik van gemaakt. 

Samenwerken en verantwoordelijkheid pakken

De aanwezigen waren het er over eens dat het urgentiegevoel en het draagvlak vergroot moeten worden en dat er nauwe samenwerking nodig is tussen overheden en marktpartijen. In die samenwerking moet iedere partij zijn verantwoordelijkheid nemen en onderling zullen er afdwingbare afspraken gemaakt moeten worden.

Opname webinar

De opname van het webinar en de rapportages worden binnenkort gepubliceerd. Houd hiervoor onze communicatiekanalen in de gaten.

krachten-bundelen-topsector-tu-greenports-nederland

Topsector T&U en Greenports Nederland bundelen hun krachten!

Focusonderwerpen

De regionale Greenports werken onderling samen en kiezen maximaal twee focusonderwerpen voor hun eigen regio. Iedere regionale Greenport heeft een aanspreekpunt voor TKI T&U op het terrein van hun regionale focusonderwerp. Per onderwerp wordt een programmasecretaris vanuit de topsector aangewezen die goed op de hoogte is van de stand van het onderzoek op dat specifieke terrein.

Innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten

Topsector T&U benoemt jaarlijks een aantal innovatiemakelaars volgens de MIT-regeling die individuele innovatieadviezen aan ondernemers verstrekken. Daarnaast heeft de topsector budget om regionale netwerkbijeenkomsten te ondersteunen met als voorwaarde dat deze bijeenkomsten zijn gericht zijn op het mkb.

Programma

De topsector en de regionale Greenports stellen jaarlijks samen een programma op met de relevante thema’s en bijeenkomsten in de regio, denk hierbij aan bijeenkomsten die vanuit het IMPACT2025-programma van de topsector worden georganiseerd en bijeenkomsten die in de regio georganiseerd worden. De innovatiemakelaars en netwerkactiviteiten van de topsector worden regionaal ingezet op de aangeleverde thema’s

Driehoek

Per regionaal onderwerp werken de innovatiemakelaar, de programmasecretaris, een contactpersoon van de Greenport en eventueel een vertegenwoordiger van en brancheorganisatie samen. Het zou wenselij zijn als deze drie/vierhoek nog aangevuld kan worden met een contactpersoon van een regionale hbbo-instelling om de activiteiten te koppelen aan een Centre of Eexpertise of lectorenplatform om daarmee ook de kennisdoorstroom stimuleren/versnellen.

Meer weten? Neem contact op met Michiel Roelse, directeur TKI TU via m.roelse@tkitu.nl.

living-lab-b7-bloeiende-bollenstreek-greenport-duin-en-bollenstreek

Onderzoeksmogelijkheden projecten ‘Bloeiende Bollestreek’ en Living Lab B7

In beide projecten zijn mogelijkheden om actuele kennisvragen uit de praktijk op te pakken. Onderzoekers en studenten van o.a. van de Erasmus Universiteit, Naturalis en de HAS Hogeschool gaan hiermee aan de slag. Begin december 2021 is een bijeenkomst geweest met onderzoekers van de beide projecten en de Bollenjongens om onderzoeksthema’s en kennisvragen met betrekking tot bodem(kwaliteit), biodiversiteit, circulaire teelt en gewasbescherming  te inventariseren.

Inventarisatie

De inventarisatie leverde een breed scala aan thema’s en vragen op.
Enkele voorbeelden:

 • het effect van investeren in de bodem op het rendement van de kweker;
 • het effect van verschillende andere factoren (dan de bollenteelt) op de bodemkwaliteit;
 • toepasbaarheid van natuurinclusieve maatregelen akkerbouw in de bollenteelt;
 • het effect op het bodemleven van verschillende groenbemesters;
 • rol van CRISPR-Cas in duurzaamheid en circulariteit;
 • invloed van maaibeleid gemeenten op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Een groot deel van de thema’s en vragen sluit aan op de onderzoeksdoelen van de beide projecten. De thema’s en vragen worden beoordeeld op geschiktheid en verder uitgewerkt in projectvoorstellen.

Heb je vragen? Neem contact op met Andries Middag via andries@greenportdb.nl of 06- 53 72 83 55.

GreenportLIVE over bollenteelt: circulariteit en diversiteit, mogelijkheden in de Bollenstreek

Kijk ook eens naar onze GreenportLIVE uitzending waarin de projecten ‘Bloeiende Bollensteek’ en ‘Living Lab B7‘ ook besproken worden.

Agrisim-tulpenbollen-data-gedreven groei-informatie-platform-greenport-duin-en-bollenstreek

Bollenrevolutie 4.0 lanceert animatie over slim datagebruik

Het is zover! Bollenrevolutie 4.0 lanceert samen met partners Agrisim B.V., Wageningen Universiteit en KAVB het slimme data-gedreven groei-informatie platform voor tulpenbollen. Dit systeem gaat over de koppeling tussen werkelijke en voorspelde groei. Met dit model kunnen we dus de potentiële opbrengst van tulpen in het veld voorspellen. Binnen het project Bollenrevolutie 4.0 heeft dit groeimodel van Wageningen University & Research, dat stamt uit de jaren ’90, een fikse opknapbeurt gekregen en wordt het in het onderzoek gevalideerd in meerdere tulpenrassen.    


Ingewikkelde materie

Met behulp van data, zoals klimaat-, satelliet- en perceeldata, worden telers in staat gesteld om optimale keuzes te maken in hun bedrijfsvoering en gewasproductie. Dat proces klinkt een stuk eenvoudiger dan het is. Om deze ingewikkelde materie helder te presenteren aan het vak, is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan een bijzondere animatie waarin het proces van data verzamelen en de meerwaarde hiervan voor het bollenbedrijf helder wordt uitgelegd.  


Doe ook mee!

Met de lancering van dit nieuwsbericht willen we ook graag duidelijk maken wat het slimme data-gedreven groei-informatie platform eigenlijk inhoudt.  Daarnaast zijn we zeer geïnteresseerd in jouw feedback en benieuwd of deze eerste stappen ook voor jou als bollenteler relevant zijn.

Dus: ga naar het platform en kijk zelf! Dit is jouw kans om een bijdrage te leveren aan een nieuwe manier van bollenkweken én ons binnen het onderzoek duidelijk te kunnen sturen in de juiste richting.


Link naar de animatie

De animatie is hier te bekijken. Delen mag zeker, graag met verwijzing naar het onderzoek Bollenrevolutie 4.0.


Over dit onderzoek

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Agrisim B.V., Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., BKD en TechNature B.V. Economic Board Greenport Duin & Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering.


Vragen?

Voor vragen neem je contact op met penvoerder Annika Versloot (KAVB) via versloot@kavb.nl.

NPHD-Landgoed-Keukenhof-gastheer

Cursus Gastheer van Nationaal Park Hollandse Duinen

Met de informatie uit de cursus ben je in staat jouw gasten te vertellen over bijvoorbeeld het ontstaan van Nationaal Park Hollandse Duinen en de bijzondere natuur en hen te wijzen op de bijzondere plekjes. Een extra service, wat het verblijf én het gebied aantrekkelijker maakt.

“Onze gasten willen niet alleen naar Katwijk of het strand, ze willen ook naar Leiden en naar de bollenvelden. Ze komen voor het hele gebied. Ik vind het leuk om ze tips te geven waar ze mooi kunnen fietsen en wandelen. Daar wilde ik graag handvatten voor krijgen, zodat ik ze meer over het gebied kan vertellen.”, aldus Kees van Delft van B&B-Pension Het Oude Dorp in Katwijk.

Wil je ook de vruchten plukken van ondernemen in ons nationaal park? De eerstvolgende cursusgroepen starten weer in oktober. Bekijk alle informatie in deze flyers:

Folder Gastheer Noordwijk-Hillegom – startdatum 5 oktober

Folder Gastheer DenHaag-Katwijk – startdatum 11 oktober

Klik hier om direct aan te melden.

Op 7 september (16.30-17.30 uur) vindt een online informatiebijeenkomst plaats over de cursus. Neem vrijblijvend deel en hoor meer over deze interessante mogelijkheid, klik hier om aan te melden.

webinar-vitale-teelt-hyacint-greenport-duin-en-bollenstreek

GreenportLIVE: ‘Naar een vitale teelt hyacint’

Meer dan 100 belangstellenden uit alle schakels in de keten, van uitgangsmateriaal tot eindproduct en daarbuiten, luisterden en keken mee naar de bijdragen van Piet van der Poel (namens penvoerder en veredelingsbedrijf Markglory), Wouter Groenink (inhoudelijk projectleider Wageningen UR, hierna WUR) en de hyacintenkwekers Peter van Saase en Rob van Haaster. Het uur werd gevuld aan de hand van een programma:

 • Introductie Vitale teelt
 • De ambitie van het onderzoek
 • Het belang van dit onderzoek
 • De belangrijkste resultaten
 • De toekomst van de hyacintensector.

Waarom doet Markglory mee aan een project als dit?

De aftrap was voor Piet van der Poel, in zijn rol als voorzitter van Markglory en penvoerder binnen het POP-3 project ‘Vitale Teelt Hyacint’. I.s.m. 11 partijen is het project aangevraagd en daarvoor werd een penvoerder gezocht, hiervoor is expertise nodig. Omdat ze vonden dat het project doorgang moest vinden; ze zijn geïnteresseerd in resultaten en daarbij kunnen zij, en HOBAHO, hun kennis inbrengen. Doel van Markglory is vnl. om innovatiever te worden en vanuit dit project is het de uitgelezen kans om deze innovaties toe te passen en te zien wat er gebeurt.

Onderzoek

Wouter Groenink (onderzoeker bloembollen – hyacinten en narcis – van WUR) nam ons mee in het daadwerkelijke onderzoek. Welke resultaten zijn er binnen in de kas?

Resultaten eerste 1-1,5 jaar

 • Het telen op kisten werkt goed, de teelt gaat zonder problemen. Meer groei dan buiten is nog lastig. De bodem (substraat) speelt hierbij een belangrijke rol (vochtig houden en goede voedingsstoffen).
 • De eerste teelt is begonnen met een dikke teeltlaag (kokos of turf) en gaandeweg ervaart Wouter dat dit op een dunnere laag kan, wat kosten bespaart.
 • Binnen wordt er ook geteeld zonder bestrijdingsmiddelen, en wat ze nog tegenkomen wordt biologisch gecontroleerd.
 • Andere soorten substraat (zand bijvoorbeeld) zijn ook onderzocht, maar minder geschikt gebleken.
 • Teelt van uitgangsmateriaal op water is mogelijk ook interessant, maar maakt geen onderdeel uit van de huidige scope van het project.
 • Combinatie van de principes uit het project Bollencoaster (buitenteelt in plastic slurven met substraat en fertigatie) en Vitale Teelt Hyacint zijn zeer goed denkbaar.
 • Er wordt aan veel ‘knoppen’ tegelijkertijd gedraaid, maar in de kas zijn sommige factoren ook weer eenvoudiger te controleren dan buiten, dus al met al zijn het niet te veel knoppen.

Telers aan het woord

Hyacintentelers Rob van Haaster en Peter van Saase waren ook in de studio om te praten over hun ervaringen binnen het project. Als betrokkenen in het project zien zij dit als kans om stappen te maken met elkaar, incl. andere ketenpartners. Daarbij kijken zij naar te toekomst, van het vak maar ook voor de jongere generatie. Dit alles op een duurzame en verantwoorde manier. Uitdagingen die zij zien, liggen onder meer op het vlak van belichting van de binnenteelt en het verhogen van de productie. Ook is het niet vanzelfsprekend dat de pluspunten van een residuvrij product met een betrouwbare kwaliteit automatisch worden omgezet in een hogere financiële opbrengst. Beide telers gaven aan dat collega’s met goede ideeën over het onderwerp welkom zijn, omdat er nog veel geleerd en geëxperimenteerd moet worden. Ook zijn nieuwe, snellere veredelingsmethoden belangrijk, om te komen tot nieuwe soorten hyacinten. De kans dat de hyacintenteelt uit Nederland of uit het land volledig naar binnen verdwijnt achtten zij zeer beperkt, met name vanuit financieel oogpunt.

Belangrijkste conclusies

Belangrijkste conclusies voorlopig zijn dat de principes van Vitale Teelt Hyacint (beginnen met schoon uitgangsmateriaal, teelt deels in de kas onder gecontroleerde omstandigheden, gebruik van gewasbeschermingsmiddelen beperken) ook in de praktijk werken, maar ook dat er nog de nodige uitdagingen zijn. Deze uitdagingen zijn voor een deel zaken die nog verder onderzocht moeten worden, zoals het meest geschikte substraat om in de kas op te telen of de bijbehorende belichting. Voor een deel zijn het ook uitdagingen waar nog geen eenvoudige marsroute voor is. Dit geldt bijvoorbeeld voor het feit dat het in het eerste jaar nog niet gelukt is de groei van de hyacintenbollen daadwerkelijk te versnellen in de kas en de vraag of de feitelijke meerkosten voor deze productiewijze ook tot uitdrukking komen in een bijbehorende afzetprijs van het eindproduct.

Namens de projectpartners gaf Piet van der Poel aan tevreden te zijn met de bijeenkomst op 13 april. “We hebben duidelijk gemaakt dat de ingezette richting kansen biedt om stappen te zetten in de verdere verduurzaming van de hyacintenteelt en ook wat daar allemaal bij komt kijken”, aldus Van der Poel. “Ook is het duidelijk dat we nog een weg te gaan hebben. We hebben in dit project nog 2 jaar van onderzoek en experimenteren voor de boeg en ik heb er alle vertrouwen in dat we over twee jaar echt weer veel dichterbij de gewenste systeemsprong zijn.”

Vragen

Tijdens het webinar werden een groot aantal vragen gesteld. Een aantal vragen zijn live beantwoord door de sprekers, een aantal ook niet. Deze vragen met antwoorden vind je op https://vitaleteelt.nl/bekijk-het-webinar-vitale-teelt-hyacint/.

De partners

VOF P.C. van Saase & Zn, VOF Apeldoorn Bloembollen, Kees van Haaster & Zn BV, VOF Th. A. Pennings & Zn., Van Haaster Vijfhuizen B.V., Alb. Groot BV., Stichting Wageningen Research, BQ Support, Iribov BV, Markglory en KAVB.

Bekijk hier de volledige uitzending (60 minuten) terug: