voorjaar-in-je-bol-greenport-duin-en-bollenstreek

Vul je vensterbank met voorjaar!

Het idee is simpel: maak een mooi bloemstuk met bloembollen en bolbloemen en zet dit in de vensterbank, goed zichtbaar voor het raam. Op die manier geef je je huis een fijne kleurinjectie, en vanaf de straat ziet het er meteen ook een stuk fleuriger uit. Als je een foto maakt van je bolbloemencreatie in de vensterbank en deze post op sociale media met de hashtag #voorjaarinjebol maak je bovendien kans op een toegangskaart voor Keukenhof én op een voorjaarsbloeierspakket.

Bollenbingo voor basisscholen

Tegelijkertijd doe je zo mee aan de bollenbingo voor basisschoolkinderen.  Zij worden uitgenodigd om mee te doen aan een challenge waarbij ze zo veel mogelijk bolbloemen en bloembollen moeten spotten in tuinen, bermen én vensterbanken, om hun bingokaart vol te krijgen. Daarmee maken zij kans op een tegoedbon voor Annemieke’s pluktuin in Hillegom.

De actie loopt van 22 tot en met 28 februari om 12 uur.

Het intiatief

#voorjaarinjebol is een initiatief van KAVB en LTO Noord. Belangrijkste doel is om met bloembollen en bolbloemen kleur te brengen in de wintermaanden en daarmee de tuinen en huizen een fleurige voorjaarsinjectie te geven. Wat ook leuk is: zowel de makers als hun volgers op sociale media kunnen zo ervaren wat je allemaal met bloembollen kunt doen. De bollen- en bloemenkwekers hopen dat consumenten met veel enthousiasme bolbloemen en bloembollen blijven kopen om het in en om het huis gezellig te maken.

Voor meer informatie neem je contact op met Marit Hogervorst, regiocoördinator KAVB Bloembollenstreek, 06-244 57 437.

Huisvesting-internationale-medewerkers-greenport-duin-en-bollenstreek

Tweede Kamer geeft geen urgentie aan versnelling bouw huisvesting internationale werknemers

Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland hebben voorafgaand aan de politiek meegegeven dat kwaliteit van huisvesting hand-in-hand gaat met het realiseren van meer huisvesting. Ook na het debat houden Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland grote zorg als het gaat om het kunnen realiseren van meer huisvesting én het voorkomen dat bestaande investeringen in huisvesting waardeloos worden. De moties roepen het kabinet helaas niet op om de bouw van huisvesting internationale medewerkers te versnellen.

“Onze zorg betreft specifiek de realisatie van kwalitatieve huisvesting, de inzet van de 100 miljoen euro die de overheid daarvoor beschikbaar heeft gesteld en de realisatie daarvan. Ook zijn wij bezorgd over de investeringen die ondernemers, op basis van toen geldende normen en van gemeenten verkregen vergunningen, de afgelopen jaren hebben gedaan voor de bouw van nieuwe huisvesting voor internationale medewerkers”, aldus Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid van Glastuinbouw Nederland en Lto Nederland.

Lees het volledige persbericht van Glastuinbouw Nederland hier.

toekomstscenarios-greenport-duin-en-bollenstreek

Aan de slag met toekomstscenario’s tuinbouw

Op 17 november 2020 zijn deze toekomstscenario’s voor het tuinbouwcluster gepresenteerd en zei Adri Bom-Lemstra (voorzitter Greenports Nederland): “Tijdens de coronacrisis hebben we heel direct kunnen ervaren wat de impact kan zijn van grote veranderingen. Dat zal in de toekomst niet anders zijn. Als ondernemer is het goed om voorbereid te zijn om snel de koers van je bedrijf te kunnen aanpassen wanneer de situatie daar om vraagt. De scenario-analyse helpt bedrijven hierbij en is beschikbaar voor alle ondernemers uit het tuinbouwcluster. Zo kan iedereen er zijn voordeel mee doen.”

Greenports Nederland wil peilen of er interesse is bij erfbetreders om een introductieprogramma over de scenario’s te volgen zodat zij samen met hun tuinbouwklanten aan de slag kunnen met de tuinbouwscenario’s. Bij voldoende interesse wordt een speciaal programma voor ontwikkeld.

Meedoen?

Meld je aan bij Pauline Verhagen van Greenports Nederland via communicatie@greenports-nederland.nl. Gebruik als referentie ‘tuinbouwscenario’s’.

Meer informatie?

Op de website www.tuinbouwscenarios.nl is alle informatie terug te vinden over de toekomstscenario’s.

Weg-naar-duurzame-bloembollenteelt - greenporrt-duin-en-bollenstreek

Onderweg naar een meer duurzame bloembollensector in de Duin- en Bollenstreek

Volgens Justine, Lisan, Michiel en Willem moet, om een leidende positie te behouden op de wereldmarkt, de efficiëntie van de sector drastisch omhoog. Meer focus op elementen in de keten met een hoge toegevoegde waarde en een lage milieu-impact, een deel van het productieproces naar binnen verplaatsen in kassen, maar – gelukkig – teelt buiten blijft in de Duin- en Bollenstreek nog wel bestaan. Dit beeld is gebaseerd op drie pijlers, die ieder ook weer bestaan uit concrete stappen, met bijbehorende planning en uitvoerders. De drie pijlers zijn: schoon uitgangsmateriaal, gesloten productiesystemen en strengere regelgeving voor buitenteelt.

Uitkomsten bespreken met AJDB

We bespraken de uitkomsten van het rapport vorige week met een aantal jonge bollenkwekers van de Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek. Zij concludeerden dat zij zich inhoudelijk over het algemeen goed kunnen vinden in het geschetste beeld en de bijbehorende pijlers en stappen, maar ook dat dit beeld alleen werkelijkheid kan worden wanneer consumenten daadwerkelijk willen betalen voor meer duurzame producten. Dat aspect maakte geen onderdeel uit van dit onderzoek en laten we een volgende keer graag laten onderzoeken.

Conclusie studenten

Omgekeerd concludeerden de studenten, grotendeels onbekend met de sector vóórdat ze dit onderzoek uitvoerden, dat het vooraf gevreesde beeld van een conservatieve sector reuze mee viel en dat er op allerlei manieren juist hard gewerkt wordt aan verduurzaming en vernieuwing. Ook dat geluid houden wij natuurlijk niet voor onszelf!

In het rapport hebben de studenten ook aanbevelingen voor ons opgenomen. Ook deze delen we graag, met daarbij de manier waarop wij met deze aanbevelingen omgaan.

Aanbevelingen

  • Laat met voorrang onderzoek doen naar virusvrij uitgangsmateriaal, welke technieken hierbij bruikbaar zijn en maak genetische modificatie bespreekbaar

Wat doen wij hier mee:
Wij zijn al enige tijd deelnemer, en zelf initiator, van onderzoeken die zich richten op eenrichtingsteelt met behulp van zo schoon mogelijk uitgangsmateriaal, zoals Fundamentele Systeemsprong Bollenteelt en Vitale Teelt Hyacint.

Samen met partners uit de gehele tuinbouwketen onderstrepen wij het belang van methoden als CRISPR-Cas voor verdere verduurzaming, onder meer als onderdeel van de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma.

  • Onderzoek of kwekers en andere relevante partijen openstaan voor het naar binnen verplaatsen van een deel van hun teelt en hoe deze transitie het beste uitgevoerd kan worden. Heb tegelijkertijd  aandacht voor het behoud van het cultureel erfgoed van de Bollenstreek.

Wat doen wij hier mee:
Onder andere in de eerder genoemde projecten, maar ook in andere projecten, volgen wij de mogelijkheden voor meer gesloten teeltsystemen met een combinatie van interesse en alertheid. Enerzijds interesse vanwege de voordelen die deze systemen met zich meebrengen. Anderzijds ook alertheid vanwege het grote belang dat wij, zowel landschappelijk als ecologisch en toeristisch, hechten aan het teeltareaal in de regio. Onder meer in het project Bollenpolder van de Toekomst zetten we hier stevig op in, door de combinatie van herstucturering en verbetering van waterkwaliteit en biodiversiteit.

  • Help kwekers om meer gewend te raken aan geïntegreerde gewasbescherming (IPM) en stimuleer verder gebruik van IPM. Onderzoek in hoeverre kwekers openstaan voor een uitgebreid ‘plantenpaspoort’, gebaseerd op duurzaamheidsindicatoren. Onderzoek hoe een dergelijk systeem er meer in detail uitziet.

Wat doen wij hier mee:
IPM is het belangrijkste uitgangspunt voor de gezamenlijke inzet van vrijwel alle relevante partners uit de gehele tuinbouwketen in onder meer het eerdergenoemde Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming 2030, waarin we via onze koepelorganisatie Greenports Nederland participeren. Ook KAVB is partner van Greenports Nederland en voornoemd uitvoeringsprogramma. Het plantenpaspoort (of een ander product met vergelijkbare doelen) onderzoeken we in de samenwerkende projecten gericht op circulariteit en biodiversiteit in de Duin- en Bollenstreek: https://greenportdb.nl/drie-living-labs-om-samen-de-biodiversiteit-te-leren-herstellen/.

  • Onderzoek hoe een verplichte onderzoekssamenwerking gerealiseerd kan worden en faciliteer deze samenwerking. Organiseer activiteiten en projecten die de intrinsieke motivatie van kwekers om te verduurzamen aanmoedigen.

Wat doen wij hier mee:
Met deze eerste aanbeveling niet zoveel. De Algemeen Verbindend Verklaring is voorbehouden aan een sector- of brancheorganisatie. Voor de bollensector is de KAVB de partij die hiermee bezig is. Uiteraard ondersteunen wij hen hierbij wel en stemmen wij in onze programma’s, projecten en activiteiten zoveel mogelijk met en op KAVB af. Zo bespraken we onder meer tijdens een uitzending van Greenport LIVE begin dit jaar de verschillende proeftuinen in de regio. En ja, helpen bij verduurzaming van het sierteeltcluster in de regio is onze belangrijkste missie, dus dat proberen we zo goed en zo vaak mogelijk terug te laten komen in alles wat we doen, vaak ook met kwekers.

Kortom: we voelen ons gesterkt in onze inzet voor een nog meer duurzame Greenport Duin- en Bollenstreek en zullen de aanbevelingen ter harte nemen!

Je vindt hier het volledige rapport en een Nederlandse samenvatting van het rapport.

Weg-naar-duurzame-bloembollenteelt - greenporrt-duin-en-bollenstreek

Onderweg naar een meer duurzame bloembollensector in de Duin- en Bollenstreek

Volgens Justine, Lisan, Michiel en Willem moet, om een leidende positie te behouden op de wereldmarkt, de efficiëntie van de sector drastisch omhoog. Meer focus op elementen in de keten met een hoge toegevoegde waarde en een lage milieu-impact, een deel van het productieproces naar binnen verplaatsen in kassen, maar – gelukkig – teelt buiten blijft in de Duin- en Bollenstreek nog wel bestaan. Dit beeld is gebaseerd op drie pijlers, die ieder ook weer bestaan uit concrete stappen, met bijbehorende planning en uitvoerders. De drie pijlers zijn: schoon uitgangsmateriaal, gesloten productiesystemen en strengere regelgeving voor buitenteelt.

We bespraken de uitkomsten van het rapport vorige week met een aantal jonge bollenkwekers van de Agrarische Jongeren Duin- en Bollenstreek. Zij concludeerden dat zij zich inhoudelijk over het algemeen goed kunnen vinden in het geschetste beeld en de bijbehorende pijlers en stappen, maar ook dat dit beeld alleen werkelijkheid kan worden wanneer consumenten daadwerkelijk willen betalen voor meer duurzame producten. Dat aspect maakte geen onderdeel uit van dit onderzoek en laten we een volgende keer graag laten onderzoeken.

Omgekeerd concludeerden de studenten, grotendeels onbekend met de sector vóórdat ze dit onderzoek uitvoerden, dat het vooraf gevreesde beeld van een conservatieve sector reuze mee viel en dat er op allerlei manieren juist hard gewerkt wordt aan verduurzaming en vernieuwing. Ook dat geluid houden wij natuurlijk niet voor onszelf!

Je vindt hier het volledige rapport en een Nederlandse samenvatting van het rapport.