bollen-bloemen-innovatie7

Tweede Kamer geeft geen urgentie aan versnelling bouw huisvesting internationale werknemers

Afgelopen week heeft de Tweede Kamer een groot aantal moties aangenomen die het kabinet oproepen om snel werk te maken van een betere bescherming van arbeidsmigranten. De Tweede Kamer steunt daarmee de aanbevelingen van de Commissie Roemer.
Huisvesting-internationale-medewerkers-greenport-duin-en-bollenstreek

Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland hebben voorafgaand aan de politiek meegegeven dat kwaliteit van huisvesting hand-in-hand gaat met het realiseren van meer huisvesting. Ook na het debat houden Glastuinbouw Nederland en LTO Nederland grote zorg als het gaat om het kunnen realiseren van meer huisvesting én het voorkomen dat bestaande investeringen in huisvesting waardeloos worden. De moties roepen het kabinet helaas niet op om de bouw van huisvesting internationale medewerkers te versnellen.

“Onze zorg betreft specifiek de realisatie van kwalitatieve huisvesting, de inzet van de 100 miljoen euro die de overheid daarvoor beschikbaar heeft gesteld en de realisatie daarvan. Ook zijn wij bezorgd over de investeringen die ondernemers, op basis van toen geldende normen en van gemeenten verkregen vergunningen, de afgelopen jaren hebben gedaan voor de bouw van nieuwe huisvesting voor internationale medewerkers”, aldus Peter Loef, beleidsspecialist Arbeid van Glastuinbouw Nederland en Lto Nederland.

Lees het volledige persbericht van Glastuinbouw Nederland hier.

Tweede Kamer geeft geen urgentie aan versnelling bouw huisvesting internationale werknemers