bollen-bloemen-innovatie7

Drie living labs om samen de biodiversiteit te leren herstellen

Samenwerken in Living Lab B7 om zo de natuurlijke biodiversiteit in ons landelijk gebied te vergroten. Deze 7 B's staan voor: Boeren, Bewoners, Bezoekers en Beleidsmakers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek.
wilde-bloemen-greenport-duin-en-bollenstreek

Herstel van de biodiversiteit in het landelijk gebied, dat is het uiteindelijke doel van een speciaal programma binnen de Nationale Wetenschapsagenda van NWO (Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek). En hierbinnen zijn nu dus drie zogenoemde living labs gehonoreerd om duidelijk te krijgen welke maatregelen echt werken in de praktijk.

Onderzoeksvragen die het Living Lab B7 stelt zijn onder andere welke bestaande en nieuwe technische aanpassingen in de bollenteelt leiden tot biodiversiteitsherstel. Hoe kunnen deze technieken bedrijfseconomisch rendabel gemaakt worden? En welke landschappelijke aanpassingen en herinrichtingen leiden tot biodiversiteitsherstel? Ook de rol van partnerschappen komt aan bod.

In ieder lab werken straks onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke groepen samen. Het onderwerp heeft sociale, economische en ecologische kanten. Voor het Bollenstreek-lab betekent dat een verzameling van organisaties die net zo bont is als het lokale landschap in het voorjaar. 
Living Lab B7 is een initiatief van Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW), Radboud Universiteit en HAS Hogeschool.

Daarnaast zijn er nog 30 andere organisaties bij betrokken: zoals een agrarisch collectief, een hoogheemraadschap, de Keukenhof en een plaatselijke vereniging voor natuurbescherming. Dit draagt bij aan de doelstellingen van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel, maar ook aan die van Nationaal Park Hollandse Duinen én de Greenport Duin- en Bollenstreek.

Bekijk hier het Deltaplan biodiversiteitsherstel.

Bron: NIOO (Nederlands Instituut voor Ecologie)

Drie living labs om samen de biodiversiteit te leren herstellen