bollen-bloemen-innovatie7

Bollenrevolutie 4.0: Film over kwaliteitsbepaling bollen in verwerking

Deze korte film laat het onderzoek, in Bollenrevolutie 4.0, naar de kwaliteitsbepaling van bollen in de verwerking zien.
Bollenrevolutie-4.0-greenport-duin-en-bollenstreek

In de PPS Bollenrevolutie 4.0 wordt er ook onderzoek gedaan naar het inzetten van geavanceerde technieken voor de bepaling van de kwaliteit van bloembollen tijdens het verwerkingsproces. Na de oogst is er veel arbeid nodig om de bollen te pellen en te sorteren. Met dit onderzoek proberen we daar een efficiëntie- en kwaliteitsslag in te maken. Samen met ondernemers zijn er bollen met afwijkingen geselecteerd zoals beschadigingen, platte bollen en bijvoorbeeld peren. Deze bollen worden eerst met de hand gemeten, inclusief het bolvolume. Daarna wordt dit ook met een 3D-camera gedaan. Een betere bepaling van het bolvolume kan ingezet worden voor een betere sturing op de broei.

Om een beeld te krijgen van het onderzoek dat door de onderzoekers van Wageningen University & Research wordt gedaan in samenwerking met machinefabriek Cremer is dit filmpje ontwikkeld.

Over het project
Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: de KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., de BKD en TechNature B.V., de Economic Board Duin- Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering. Een korte toelichting over deze PPS vind je op de site.

Bron: KAVB

Bollenrevolutie 4.0: Film over kwaliteitsbepaling bollen in verwerking