bollen-bloemen-innovatie7

7 makkelijke maatregelen voor de patrijs

De Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging (ANLV) Geestgrond beschrijft in haar nieuwe brochure: “Zeven makkelijke maatregelen voor de patrijs”, acties die kwekers kunnen ondernemen om het voortbestaan van de patrijs in de Bollenstreek te waarborgen. De agrarische bedrijven worden zo een onderdeel van het groene netwerk van de Bollenstreek.
Bollenvogels-Patrijs-in-bollenstreek

Door het nemen van de juiste maatregelen kunnen we het groene netwerk versterken, waardoor we, in modern boerenland, patrijzen duurzaam kunnen beschermen. Als het goed gaat met de patrijs, gaat het ook goed met de biodiversiteit! Een uitgebreid groen netwerk zorgt voor een ideale leefomgeving voor plant, dier en mens.

Het doel van de maatregelen is de leefomgeving van de patrijs te optimaliseren zodat de aantallen patrijzen in de Bollenstreek weer gaan toenemen. De maatregelen zijn gericht op:

 • Rust en beschutting
  Patrijzen moeten kunnen wegkruipen voor jagers, zoals vossen en roofvogels. Daarvoor is hoog gewas, een bosje of een haag met onderbegroeiing nodig. Ook is een veilige plek nodig om te broeden.
 • Meer aanbod van insecten voor de jonge patrijzen
  Patrijzen leggen in het voorjaar 10 tot 15 eieren per nest. De jongen eten de eerste weken alleen insecten. In het begin zachte larven en bladluizen, later ook kevers, mieren en andere stevige kruipers.
 • Jaarrond aanbod van eten
  Volwassen patrijzen eten zaden en groene plantendelen, aangevuld met bessen en insecten.

Er is patrijzenwinst te halen met relatief makkelijke maatregelen:

 • Groenbemesters inzaaien
 • Bloemenmengsels inzaaien
 • Gefaseerd maaien
 • Rust waarborgen
 • Heggen en hagen aanplanten
 • Struweel aanplanten
 • Bijvoeren in de winter.

Zes kwekers gingen je al voor en implementeerden de maatregelen.
Heb je ook interesse? Je leest de volledige brochure hier en laat je inspireren.

Bron: ANLV Geestgrond

7 makkelijke maatregelen voor de patrijs