Bollenvogels-Patrijs-in-bollenstreek

7 makkelijke maatregelen voor de patrijs

Door het nemen van de juiste maatregelen kunnen we het groene netwerk versterken, waardoor we, in modern boerenland, patrijzen duurzaam kunnen beschermen. Als het goed gaat met de patrijs, gaat het ook goed met de biodiversiteit! Een uitgebreid groen netwerk zorgt voor een ideale leefomgeving voor plant, dier en mens.

Het doel van de maatregelen is de leefomgeving van de patrijs te optimaliseren zodat de aantallen patrijzen in de Bollenstreek weer gaan toenemen. De maatregelen zijn gericht op:

 • Rust en beschutting
  Patrijzen moeten kunnen wegkruipen voor jagers, zoals vossen en roofvogels. Daarvoor is hoog gewas, een bosje of een haag met onderbegroeiing nodig. Ook is een veilige plek nodig om te broeden.
 • Meer aanbod van insecten voor de jonge patrijzen
  Patrijzen leggen in het voorjaar 10 tot 15 eieren per nest. De jongen eten de eerste weken alleen insecten. In het begin zachte larven en bladluizen, later ook kevers, mieren en andere stevige kruipers.
 • Jaarrond aanbod van eten
  Volwassen patrijzen eten zaden en groene plantendelen, aangevuld met bessen en insecten.

Er is patrijzenwinst te halen met relatief makkelijke maatregelen:

 • Groenbemesters inzaaien
 • Bloemenmengsels inzaaien
 • Gefaseerd maaien
 • Rust waarborgen
 • Heggen en hagen aanplanten
 • Struweel aanplanten
 • Bijvoeren in de winter.

Zes kwekers gingen je al voor en implementeerden de maatregelen.
Heb je ook interesse? Je leest de volledige brochure hier en laat je inspireren.

Bron: ANLV Geestgrond

Bollenrevolutie-4.0-greenport-duin-en-bollenstreek

Bollenrevolutie 4.0: Film over kwaliteitsbepaling bollen in verwerking

In de PPS Bollenrevolutie 4.0 wordt er ook onderzoek gedaan naar het inzetten van geavanceerde technieken voor de bepaling van de kwaliteit van bloembollen tijdens het verwerkingsproces. Na de oogst is er veel arbeid nodig om de bollen te pellen en te sorteren. Met dit onderzoek proberen we daar een efficiëntie- en kwaliteitsslag in te maken. Samen met ondernemers zijn er bollen met afwijkingen geselecteerd zoals beschadigingen, platte bollen en bijvoorbeeld peren. Deze bollen worden eerst met de hand gemeten, inclusief het bolvolume. Daarna wordt dit ook met een 3D-camera gedaan. Een betere bepaling van het bolvolume kan ingezet worden voor een betere sturing op de broei.

Om een beeld te krijgen van het onderzoek dat door de onderzoekers van Wageningen University & Research wordt gedaan in samenwerking met machinefabriek Cremer is dit filmpje ontwikkeld.

Over het project
Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: de KAVB, Anthos, Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., Agrisim B.V., de BKD en TechNature B.V., de Economic Board Duin- Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering. Een korte toelichting over deze PPS vind je op de site.

Bron: KAVB