Jozef-school-winnaar-ronde-2-tuinbouw-battle-greenport

Basisschool De Jozefschool wint Tuinbouw Battle ronde 2

De eerste Tuinbouw Battle was met vier scholen en zeven klassen uit Aalsmeer, Roelofarendsveen, Ter Aar en Nieuw-Vennep een groot succes. De leerlingen van alle basisscholen kweekten in de klas hun eigen tulpen. Als opdracht kregen zij mee om, naast de verzorging, een verslag te schrijven over de teelt, het verzorgen en het verkopen van de tulpen.

De leerlingen ontvingen de 1e prijs, de eer, een poster en wat lekkers, uit handen van Hermen de Graaf van Stimuflori, een van de sponsoren van het project. “De leerlingen hebben een prachtig logboek gemaakt met foto’s waarin we heel duidelijk konden zien hoe de taakverdeling was en het groeiproces verliep. Ik zie hier allemaal tulpenkwekers in de dop!” Ook was Wim Kea, voorzitter van Stimuflori, aanwezig.

Opbrengst

Onderdeel van het educatieve programma van de Tuinbouw Battle is het verkopen of weggeven van de tulpen: hoeveel tulpen gaan er in een bos, wat is de verkoopprijs en wat gebeurt er met de opbrengst zijn vragen die de leerlingen samen moeten beantwoorden. De leerlingen van basisschool De Jozefschool gingen zelf op onderzoek uit om te ontdekken wat de prijs van de tulpen was in de bloemenwinkel om de hoek, zodat ze een marktconforme prijs konden vragen. De tulpen van de jonge kwekers vielen goed in de smaak: binnen een uur waren alle bossen tulpen verkocht en is er maar liefst € 356,10 verdiend! Voor dit geld hebben de leerlingen zelf ook al een goede bestemming bedacht: het schoolkamp komt eraan en die kan wel een goede stormbaan gebruiken!   

Extra karren

De Tuinbouw Battle draait al een tijdje bij collega Greenports Noord-Holland Noord en Duin- en Bollenstreek. Bij deze editie in Aalsmeer kreeg de greenport ondersteuning vanuit de Duin- en Bollenstreek. Het enthousiasme onder de scholen in Aalsmeer was heel groot. Daarom zijn er bij de volgende editie van de battle vijf extra teeltkarren beschikbaar, zodat er nog meer scholen mee kunnen doen

Nieuwe startdata

Eind 2022 en begin 2023 starten er nieuwe rondes van deze gratis groene Tuinbouw Battle. Scholen kunnen zich nu al aanmelden door een email te sturen naar Monique van Weerdenburg via monique@greenportaalsmeer.nl voor Greenport Aalsmeer en naar Eva van der Kwast via communicatie@greenportdb.nl voor Greenport Duin- en Bollenstreek.  

Sponsoring

De Tuinbouw Battle wordt mede mogelijk gemaakt door Yuverta, Stimuflori, Holland Rijnland, Container Centralen en Rabobank. Lees hier meer over het project

De Paradijsvogel winnaar Tuinbouw Battle ronde 1

Het heeft even geduurd, want lockdowns en schoolvakanties, maar de winnaar van de Tuinbouw Battle ronde 1 is bekend. Begin februari kozen vrijwilligers Nico, Louis en Gerard basisschool ‘de Paradijsvogel’ als winnaar nadat zij de verslagen van alle scholen hadden gekregen en gelezen. Elke keer weer stoppen de leerlingen weer een hoop werk in het verslag. 

Verkopen of weggeven

Het tulpenproject paste bij ‘de Paradijsvogel’ prima in het thema ‘Planten’ waar de leerlingen mee bezig waren. Vrijwilliger Nico: “De samenwerking ging onderling heel goed en ze hebben elke stap van het proces (van groei en verzorging tot verkoop/weggeven) goed beschreven in hun verslag.” De keuze om de bossen tulpen weg te geven aan het bejaardenhuis was snel gemaakt en leverde een hoop blije gezichten op.

Naast het weggeven van tulpen kozen een aantal andere scholen er voor om de tulpen te verkopen en hiermee geld in te zamelen voor een goed doel. De leerlingen hebben dit in goed overleg met elkaar gedaan en zelfs de krant kwam een keer langs om verslag te doen van de verkoop voor Kika.

Tuinbouw Battle

De Tuinbouw Battle is een gratis project voor basisscholen waarbij leerlingen in de klas aan de slag gaan met het opkweken van tulpen. Met hulp van vrijwilligers worden de tulpenbollen (op speciale teeltkarren) tot in de klas gebracht, waarna de leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor de groei. Tijdig water geven, de tijdschakelaar goed instellen en de bakken verwisselen van de bovenste naar de onderste plank van de kar, het hoort er allemaal. Voordat er geoogst kan worden kiezen de leerlingen of ze de tulpen weggeven of gaan verkopen – en wat ze met de opbrengst doen. Als afsluiter schrijven ze een verslag wat de vrijwilligers lezen en mede op basis daarvan wordt de winnaar gekozen.

Kijk voor meer informatie over de Tuinbouw Battle op de speciale pagina.

GPLIVE 16-12-21 - bollenteelt circulariteit en diversiteit.

Terugblik GreenportLIVE: mogelijkheden biodiversiteit en circulariteit in bollenteelt.

Als aftrap licht onze programmamanager Andries Middag toe waarom het van belang is om biodiversiteit en circulariteit te herstellen. Verlies van biodiversiteit is een crisis die groter is dan klimaatverandering, economische recessie en Corona, omdat het ons ecosysteem beïnvloedt.
In Vitale Teelt 2030 is herstel van biodiversiteit één van de negen thema’s, maar in de uitwerking verdient het meer aandacht. Hier liggen kansen om te benutten in de bollensector in zijn algemeenheid.

Daarnaast heeft het bollencomplex in de Duin- en Bollenstreek een bijzondere plek; historisch, kleinschaligheid en tussen de natuur van strand en het Groene Hart. Er zijn veel verschillende zones met eigen natuur in de Duin- en Bollenstreek. Als we deze met elkaar verbinden, versterken we de biodiversiteit overal. Dat die potentie er is, blijkt bijvoorbeeld uit groei van de populatie bollenvogels, in tegenstelling tot de vogelpopulatie landelijk.

Het bollencomplex is meer dan teelt; er zitten ook graslanden tussen, er is veel water, we hebben knollen, zomerbloemen, bomen en vaste planten en dus afwisseling in het landschap.

Tot slot laten wij de wereld kennismaken met de groene sector en onze producten. Aan ons om als regio te laten zien dat wij ook bezig zijn met onze eigen omgeving en bij te dragen aan deze groene omgeving, met aandacht.

Lopende onderzoeken

Momenteel lopen diverse onderzoeken waarbij Koos Biesmeijer, wetenschappelijk directeur van Naturalis, ons meenam langs de projecten ‘Samen naar een circulaire Bollenstreek’ gefinancierd door Accelerating Circular Economy Zuid-Holland (ACCEZ) en ‘Deltaplan Biodiversiteitsherstel’.

Er gebeurt veel, waarbij er veel uitdagingen zijn en nog zullen gaan komen, ook in de manier waarop we deze projecten, samen met elkaar, uitvoeren.

Waarom zijn deze projecten er? De beantwoording daarvan is in drie woorden samen te vatten: Biodiversiteit = klimaat = toekomst. Zonder de biodiversiteit is er geen (gezond (leef)klimaat en geen toekomst. Inzetten op biodiversiteit, het kapitaal van de toekomst, is essentieel.

Lineair omzetten naar circulair

Als we aan circulair denken dan gaat het om het landschap, biodiversiteit en de hulpbronnen. Momenteel bouwen we vooral met – en aan – een lineaire economie, wat inhoudt dat we vooral nemen en in niet zo’n positieve zin teruggeven aan de aarde. Lineair omzetten naar een circulaire economie is essentieel en een uitdaging die durf, energie en doorzettingsvermogen vraagt.

Hoe kunnen wij het landschapskapitaal in de Bollenstreek – waarvan elke m2 benut wordt, soms dubbel of zelfs driedubbel – omzetten om economisch te groeien en circulair terug te geven?

Een voorbeeld hiervan is het groeiende aantal bollenvogels, waarbij niet alleen het aantal bollenvogels telt (niet het enige meetbare) maar ook de effort die erin wordt gestoken om de juiste omstandigheden voor deze vogels en alle andere biodiversiteit te creëren. Deze juiste omstandigheden zijn meetbaar met KPI’s (Key Performance Indicators). Ze helpen keuzes te maken waar en hoe we bijdragen aan herstel van biodiversiteit. Het sluit aan bij ​​de 1e voorzet KPI’s bloembollensector.

Samenwerking

Samen kom je verder, weet je meer en kan je meer. Ben je slimmer en werken we stap voor stap aan een circulaire en biodiverse streek, en bollenteelt. Laten we met elkaar de kennis die er is beschikbaar maken en gebruiken. Erasmus Universiteit Rotterdam gaat hiervoor een kenniskaart maken.

Living Lab B7

Wolf Mooij gaf een korte presentatie over ‘Living Lab B7’. Dit project loopt naast de andere projecten en heeft dezelfde stip op de horizon. Living Lab B7 staat voor: Boeren, Bewoners, Beleidsmakers en Bezoekers werken aan een Betere Biodiversiteit in de Bollenstreek.

De Bollenstreek is op te delen in 3 categorieën gebieden, die belangrijkste functies voor een gebied bepalen: Profit, People of Planet, soms met overlap in gebruik/functionaliteit. Om duurzaamheid niet uit het oog te verliezen – en te verbeteren – wordt er in 2 projecten binnen Living Lab B7 onderzoek gedaan waarbij ondernemers, onderzoekers en studenten van alles uitproberen in het veld. De resultaten hiervan vloeien terug naar de stakeholders. Een voorbeeld van een gebied waar functies samenkomen is het Nationaal Park Hollandse Duinen.

Workshops

Na dit plenaire gedeelte gingen de circa 50 deelnemers (ondernemers, onderzoekers, adviseurs, beleidsmakers, bestuurders, docenten en studenten) uiteen in workshops waarbij het gesprek ging over uitdagingen, oplossingen en kennisvragen.

Tijdens de workshop werden drie onderwerpen behandeld:

  1. Hoge(re) bodemkwaliteit
  2. Nagenoeg residuevrije teelt
  3. Circulaire Bollenstreek

En daarbij werden drie vragen gesteld:

  1. Uitdagingen: tegen welke uitdagingen loop je aan?
  2. Oplossingen: welke oplossingen zijn er al bekend voor die uitdagingen?
  3. Kennisvragen: welke kennis is nodig om de oplossingen toe te kunnen passen?          

De belangrijkste vragen vanuit de deelnemers zijn vervolgens eerst per workshop en daarna ook nog plenair op een rijtje gezet. Met de vragen die op deze manier verzameld en gekozen zijn, gaan de onderzoekers samen met vrijwillige deelnemers aan de slag. Dit wordt gedaan met behulp van KICK vouchers: Kennis en Innovatie voor Circulaire Economie en Kringlopen. Begin volgend jaar geven we een update. We gaan nu goed kijken naar de aansluiting op eerdere of nog lopende trajecten en ook de haalbaarheid van de vragen beoordelen.

Conclusie

Diversiteit en circulariteit zijn essentieel voor de toekomst, in de breedste zin van het woord. Aan ons om er voor te zorgen dat we biodiversiteit behouden en verbeteren, en daarbij circulair omgaan met wat we halen en zorgvuldig teruggeven. Door vanuit de lopende trajecten met elkaar te werken aan oplossingen dragen wij bij aan de toekomst van het bollencomplex in de regio, waarbij de omgeving en haar bewoners als belangrijke spelers participeren in de te creëren circulaire economie.

Vragen en meedoen?

We zijn benieuwd naar jouw vragen en tips, en komen ook graag in contact met mensen die willen meedenken over circulariteit en biodiversiteit in de Bollenstreek. Meld je bij onze programmamanager Andries via andries@greenportdb.nl of bij Naturalis via Zina Broeksma, zina.broeksma@naturalis.nl.

Bekijk hier de volledige opname van deze GreenportLIVE bijeenkomst.

Tuinbouw-battle-greenport-duin-en-bollenstreek-2021-2022-gestart

Eerste ronde Tuinbouw Battle 2021-2022 gestart

Op vier scholen in de regio, van Noordwijkerhout tot Hillegom en Vogelenzag, zijn vandaag vijf karren met tulpenbollen te vinden. De scholen doen mee aan het jaarlijks terugkerende project de ‘Tuinbouw Battle.

Tulpen kweken in de klas

Binnen dit project gaan leerlingen uit groep 7 e/o 8 zelf tulpen kweken in de klas. De karren, met zo’n 480 tulpenbollen, zijn voorzien van LED-verlichting, waterbakken en een tijdsschakelaar. De ingrediënten om er voor te zorgen dat de bollen uit kunnen groeien tot tulpen.

Verkoopplan of weggeven

Tijdens de battle, die zo’n 3-4 weken duurt, zijn de leerlingen verantwoordelijk voor de verzorging van de tulpen: het watergeven, de verlichting en eventuele beschimmelde bollen verwijderen. Hierbij is samenwerken en overleggen een belangrijk onderdeel. Evenals het verslag wat ze gaan schrijven; wat hebben ze geleerd van dit project?
Of de tulpen verkocht worden – waarbij de opbrengst voor de school is – of dat ze worden weggegeven is aan de kinderen, uiteraard in overleg.

Meer weten of ook meedoen?

De Tuinbouw Battle start drie keer per schooljaar. Zo rond november, januari en maart zijn de startmomenten. Voor het startmoment in maart is nog een plekje vrij. Meedoen of meer informatie? Kijk op www.greenportdb.nl/tuinbouw-battle of neem contact op met Eva via eva@greenportdb.nl.

#uitjebloembol-natural-bulbs-vlogserie-greenport-duin-en-bollenstreek

#uitjebloembol in de winkelstraat van Natural Bulbs met Anouk en Amber

De meiden werken samen aan het inpakken van de bollen voordat ze op transport gaan naar de klant. Rob van Reisen is de manager – of eigenlijk supporter – van de meiden en begeleidt iedereen zodat het werk op de juiste manier – en met een grote glimlach – uitgevoerd kan worden. De teamspirit is heel belangrijk, maar ook het feit dat je lekker kunt kletsen en als 14-jarige €4,50 per uur verdient.

Kijk mee naar Amber, Anouk en Rob tijdens hun werk tussen de biologische bollen van Natural Bulbs en zie hoe zijn werken in hun eigen winkelstraat.

Volgend jaar meedoen?

Dit is alweer de laatste vlog uit de serie #uitjebloembol power up your summer job. Met deze vlogs hopen wij te inspireren en te laten zien dat er vele mogelijkheden zijn in het sierteeltcluster. In de zomer verdienen jongeren een zakcentje en maken ze kennis met de sector en proeven zij van de mogelijkheden die er zijn. Er zijn genoeg bedrijven in onze Greenport die kenniswillen maken en aan de slag willen met de volgende generatie.

Lijkt het jou leuk om een vlog te maken over jouw werk in het sierteeltcluster? Dat kan! Stuur een bericht naar communicatie@greenportdb.nl.

Vlogs gemist? Klik op de namen en bekijk de vlogs van Olav, Elise, Dione, Julia, Thijs en Cas, Britt en Julia.

Vragen?

Heb je vragen over deze leuke bijbaan of over de sector? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar communicatie@greenportdb.nl.

In de serie #uitjebloembol ‘Power-up your summer job’ nemen scholieren en studenten je mee op hun werkdag in het sierteeltcluster. Ze laten je zien wat hun dag inhoudt, welke werkzaamheden ze verrichten en hoe gezellig en leuk het is om in het groen te werken.

#uitjebloembol-lubbe-vlogserie-greenport-duin-en-bollenstreek

#uitjebloembol in Lisse met Cas, Britt en Jasmijn

Vorig jaar zag je Cas, Britt en Jasmijn – die werken bij Lubbe Lisse – ook al voorbijkomen in onze vlogserie #uitjebloembol. Dit jaar laten ze je zien wat er tijdens het rooien gebeurt en waarom het zorgen voor genoeg verschillende bloemen en planten (biodiversiteit) belangrijk is voor onze omgeving en de natuur. Zo is het heel goed om meer groen in je tuin te hebben; tegels er uit en groen er in. Goed voor de natuur, om naar te kijken en op deze manier kan ook het water beter weg als er veel regen valt.

Kijk je mee naar de vlog van deze drie binnen het familiebedrijf van hun vaders?

Volgende vlog online

De volgende en laatste vlog is van Anouk. Zij werkt bij Natural Bulbs, een bedrijf dat biologische bollen verkoopt. Wat biologisch inhoudt vertelt Anouk je maar al te graag samen met haar manager Rob.

Vlogs gemist? Klik op de namen en bekijk de vlogs van Olav, Elise, Dione, Julia en Thijs.

Vragen?

Heb je vragen over deze leuke bijbaan of over de sector? Laat het ons weten door een e-mail te sturen naar communicatie@greenportdb.nl.

In de serie #uitjebloembol ‘Power-up your summer job’ nemen scholieren en studenten je mee op hun werkdag in het sierteeltcluster. Ze laten je zien wat hun dag inhoudt, welke werkzaamheden ze verrichten en hoe gezellig en leuk het is om in het groen te werken.