Bollenpolder-greenport-duin-en-bollenstreek

Stand van zaken Bollenpolder en Vitale Teelt

In een korte opsomming delen wij de stand van zaken rondom de Bollenpolder van de Toekomst en Vitale Teelt 2030.

Stand van zaken Bollenpolder van de Toekomst

 • Langzaam maar zeker werken we – met name achter de schermen – met onze partners in de Hogeveensepolder, dé Bollenpolder van de Toekomst, door aan integrale ontwikkeling van deze prachtige polder. We richten ons, samen met KAVB, HHR, PZH, GOM en ANLV Geestgrond met name op het verbeteren van de waterkwaliteit en biodiversiteit en op herstructurering (zowel van grond als gebouwen) in de polder. Zodra er meer algemeen nieuws is, zullen onder andere wij dit via onze media delen.
 • Daarnaast hebben studenten van Universiteit Leiden een onderzoek gedaan naar een duurzame bloembollensector in de Duin- en Bollenstreek. Je leest de uitkomsten van het onderzoek hier.

Stand van zaken Vitale Teelt – juni 2020

 • Er zijn geen noemenswaardige gezamenlijke activiteiten te benoemen. In februari is in een nieuwe samenstelling gesproken over concretisering van het programma. Dit heeft (door persoonlijke omstandigheden) tot nu toe nog geen opvolging gekregen.
Vitale-teelt-greenport-duin-en-bollenstreek

Vitale teelt

Stappen uit ‘Vitale Teelt 2030’ zijn nodig om de uitdagingen van vandaag en morgen om te zetten in kansen. Door in te zetten op duurzaamheid, technologische ontwikkelingen en biodiversiteit kunnen we de vooraanstaande positie van de Nederlandse bloembollensector behouden en verstevigen. Het project berust op drie pijlers:

 • Weerbaarheid
  Met sterke bollen in een gezonde bodem, met aandacht voor vruchtbaarheid en weerbaarheid, ondersteuning van de natuurlijke ontwikkeling en duurzame vormen van gewasbescherming.
 • Innovatie
  Met een modern, energieneutraal teeltsysteem op basis van schoon uitgangsmateriaal, mede dankzij een snelle vermeerdering, de toepassing van moderne precisietechnieken en kennis op basis van data.
 • Natuurlijk kapitaal
  Met een robuust teeltsysteem waarbij de natuur als partner wordt gezien, het eindproduct bijdraagt aan de biodiversiteit en de sector investeert in klimaatadaptatie en het leveren van ecosysteemdiensten.

Rol: programmapartner.
Partners: KAVB, Greenport NHN, Wageningen UR.

Toekomst-tuinbouw-en-handel-greenport-duin-en-bollenstreek

Toekomst tuinbouw & handel Duin- en Bollenstreek

Het toekomstperspectief ligt bij één hoogwaardig glastuinbouwgebied Trappenberg-Kloosterschuur. De voorwaarden voor bedrijfsverplaatsing moeten nog worden gecreëerd waarbij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de energiehuishouding meteen moeten worden doorgevoerd. Door een visie op te stellen voor de ontwikkeling van handelsplaats Rijnsburg, komen nieuwe mogelijkheden op tafel.

Rol: projecttrekker.
Partners: deelnemers aan de transitietafel, gemeente Katwijk, GOM, PZH, Glastuinbouw NL, RFH, individuele ondernemers en mogelijk Anthos.

Bereikbaarheid-greenport-duin-en-bollenstreek

Regionale bereikbaarheid

De Greenport  acteert in de ‘vrije ruimte’ om andere partijen te helpen een gezamenlijk geluid te formuleren en te laten horen. Het programmabureau organiseert activiteiten om dit geluid op te vangen, te formuleren en te zenden. Bestuurlijk wordt dit geluid ingebracht op niveau. Het project sluit indirect aan op het Tuinbouwakkoord als het gaat om (vers)logistiek en goede ruimtelijke inrichting.

Rol: volgend (communicatie).
Trekkers: overheden (landelijk t.a.v. landelijk wegennet, provinciaal t.a.v. Duinpolderweg en regionaal/lokaal t.a.v. onderliggend wegennet).