bollen-bloemen-innovatie7

Regionale bereikbaarheid

Eén van de belangrijkste voorwaarden voor economische prestaties van de Greenport en nauw verbonden met woonaantrekkelijkheid en landschappelijke kwaliteit is de regionale bereikbaarheid.
Bereikbaarheid-greenport-duin-en-bollenstreek

De Greenport  acteert in de ‘vrije ruimte’ om andere partijen te helpen een gezamenlijk geluid te formuleren en te laten horen. Het programmabureau organiseert activiteiten om dit geluid op te vangen, te formuleren en te zenden. Bestuurlijk wordt dit geluid ingebracht op niveau. Het project sluit indirect aan op het Tuinbouwakkoord als het gaat om (vers)logistiek en goede ruimtelijke inrichting.

Rol: volgend (communicatie).
Trekkers: overheden (landelijk t.a.v. landelijk wegennet, provinciaal t.a.v. Duinpolderweg en regionaal/lokaal t.a.v. onderliggend wegennet).

Regionale bereikbaarheid