bollen-bloemen-innovatie7

Toekomst tuinbouw & handel Duin- en Bollenstreek

Via de Transitietafel Ruimtelijke Inrichting uit het Tuinbouwakkoord werken wij aan de herstructurering van de tuinbouw- en handelsbedrijven in Rijnsburg.
Toekomst-tuinbouw-en-handel-greenport-duin-en-bollenstreek

Het toekomstperspectief ligt bij één hoogwaardig glastuinbouwgebied Trappenberg-Kloosterschuur. De voorwaarden voor bedrijfsverplaatsing moeten nog worden gecreëerd waarbij nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de energiehuishouding meteen moeten worden doorgevoerd. Door een visie op te stellen voor de ontwikkeling van handelsplaats Rijnsburg, komen nieuwe mogelijkheden op tafel.

Rol: projecttrekker.
Partners: deelnemers aan de transitietafel, gemeente Katwijk, GOM, PZH, Glastuinbouw NL, RFH, individuele ondernemers en mogelijk Anthos.

Toekomst tuinbouw & handel Duin- en Bollenstreek