lancering-verjaardagkalender-iconische-kwekervrouwen-greenport

Verjaardagskalender iconische kwekersvrouwen feestelijk gelanceerd

Op vrijdag 16 december werd de verjaardagskalender gelanceerd onder toeziend oog van de kwekersvrouwen en hun familie, Maarten Prins (programmamanager Greenport Duin- en Bollenstreek – partner in dit project), Marieke Treffers, Marjolein van Ruiten en overige genodigden. Na een introductie door Maarten Prins was het tijd voor een interview tussen kwekersvrouw Ilse Pennings (maart op de kalender), Marjolein van Ruiten en Marieke Treffers. De dames namen de aanwezigen mee in hun verhaal.

Een uitdaging

De verjaardagskalender rond krijgen was niet makkelijk, want: Twaalf maanden in een jaar betekent twaalf kwekersvrouwen. Een uitdaging voor Marjolein van Ruiten en fine art fotografe Marieke Treffers om de eerste dame zo ver te krijgen. In ‘the spotlight’ staan is iets wat deze dames niet zo snel doen. Net als de sector zijn zij bescheiden en treden ze niet zo snel op de voorgrond met hun trots: het product bloemen. En met deze verjaardagskalender doen zij dit wel. Ze laten zien dat de bloemen- en bollensector er mag zijn, dat ze met hun tijd meegaan en het podium verdienen.

De eerste foto

Ilse Pennings was de eerste die het aandurfde. “Vanuit mijn interesse voor fotografie en omdat ik altijd zoekende ben naar nieuwe manieren om ons product narcissen neer te zetten, sprak deze manier me erg aan. Ik trok de stoute schoenen aan en zie hier het resultaat. Onze ‘eigen’ kalender!” Ook Marjolein van Ruiten is blij met het resultaat. “Het was na dame zes soms best hard werken om de andere zes maanden gevuld te krijgen. Die 1,5 jaar hadden we echt nodig, maar het resultaat mag er zijn.” Als fotografe kijkt Marieke Treffers terug op een bijzonder project waarbij werken met verse bloemen om de kragen te maken soms een flinke uitdaging was.

Uitreiking verjaardagskalender

Na het verhaal van de dames was het tijd voor de overhandiging van de eerste exemplaren. Esther den Hertog (Bloemencorso Bollenstreek en maakte in 2018 de kalender met het mannelijke DNA) had de eer om de eerste verjaardagskalenders te overhandigen aan de aanwezige dames. Maarten Prins is trots op het eindresultaat: “Naast de kalender die een aantal jaar geleden werd ontwikkeld i.s.m. Esther den Hertog (hierop mannen uit de sector) is het passend om ook de ondernemende vrouwen in de sierteelt een podium te geven en hiermee te laten zien dat de sector en de streek heel goed een vrouwelijke touch kunnen gebruiken.”

Verjaardagskalender ook te koop

Via www.marieketreffers.nl is de kalender te koop.

drones-sensoren-en-data-voor-duurzame-bollenteelt-greenportlive

Project Sensor- en dronetechniek in de Bollenstreek

Maandag 12 december kwam een zestal kwekers uit de Bollenstreek naar Unmannend Valley op het vliegkamp Valkenburg. Samen met een dronebouwer, data-deskundigen en de projectleider in gesprek met als doel: de inzet van drones, sensortechniek en satellietdata om eerder ziekten en plagen te kunnen herkennen, maar wellicht ook stress bij planten of voedingstekorten. Als we dit voor elkaar krijgen, zijn minder gewasbeschermingsmiddelen nodig en kunnen we gerichter bemesten.

Projectgroep en partners

De komende weken gaat de projectgroep (met dronebouwer Jeroen van Dongen van Atmos, datadeskundige Louise Went van CGI en All 24k uit de NL Space Campus) met de wensen en inzichten van de kwekers (waarbij er telers zijn uit vaste planten, mini gladiolen, tulp, freesia, hyacint en narcis) aan de slag, zodat in het nieuwe groeiseizoen het onderzoek van start kan, waarbij er een mooie samenwerking ontstaat tussen bedrijven uit de NL Space Campus in Noordwijk, de teelt en Unmanned Valley.

Greenport Duin- en Bollenstreek is ook partner en draagt hiermee bij aan onderzoek dat toekomstgericht is en met het oog op duurzaam en schoner telen het plan vormgeeft.

waterkwaliteit-Kaart-met-concentraties-pendimethalin-greenport

Praktijkonderzoek naar vermindering gewasbeschermingsmiddelen in de sloot

Pendimethalin is de actieve stof in Wing P en Stomp. Deze middelen worden elk jaar in januari tot en maart intensief gespoten en worden vervolgens veel in het water gevonden. De concentraties pendimethalin die gemeten worden in het oppervlaktewater liggen in deze periode regelmatig boven de norm. Dit is schadelijk voor de ecologie in de sloot. Als de norm vaak wordt overschreden bestaat het risico dat de toelating wordt ingetrokken en het middel niet meer gebruikt mag worden.

Pilot

Door beter inzicht in hoe de stof in het water terecht kom, kunnen gerichtere maatregelen genomen worden om de emissies te beperken. De pilot richt zich op de potentieel belangrijkste routes voor deze stof; emissies via drift tijdens het spuiten en afspoeling na hevige regen. Daarom worden voor en na het spuiten en na een hevige regenval de concentraties in de sloot gemeten.

Zelf emissies voorkomen

Door netjes te werken tijdens het spuiten en je goed aan de voorschriften te houden wordt de kans op emissies verkleind. Hierdoor komt er minder in de sloot. De kans op normoverschrijdingen wordt daarmee kleiner evenals het risico dat de het middel zijn toelating verliest.