bollen-bloemen-innovatie7

Praktijkonderzoek naar vermindering gewasbeschermingsmiddelen in de sloot

Hoogheemraadschap van Rijnland start samen met enkele bollentelers en kennisorganisatie Delphy een pilot om meer inzicht te krijgen in de emissieroute van de bodemherbicide pendimethalin. Meer en beter inzicht in hoe deze stof in het water terecht komt, betekent gerichtere maatregelen die genomen kunnen worden om de emissies te beperken.
waterkwaliteit-Kaart-met-concentraties-pendimethalin-greenport

Pendimethalin is de actieve stof in Wing P en Stomp. Deze middelen worden elk jaar in januari tot en maart intensief gespoten en worden vervolgens veel in het water gevonden. De concentraties pendimethalin die gemeten worden in het oppervlaktewater liggen in deze periode regelmatig boven de norm. Dit is schadelijk voor de ecologie in de sloot. Als de norm vaak wordt overschreden bestaat het risico dat de toelating wordt ingetrokken en het middel niet meer gebruikt mag worden.

Pilot

Door beter inzicht in hoe de stof in het water terecht kom, kunnen gerichtere maatregelen genomen worden om de emissies te beperken. De pilot richt zich op de potentieel belangrijkste routes voor deze stof; emissies via drift tijdens het spuiten en afspoeling na hevige regen. Daarom worden voor en na het spuiten en na een hevige regenval de concentraties in de sloot gemeten.

Zelf emissies voorkomen

Door netjes te werken tijdens het spuiten en je goed aan de voorschriften te houden wordt de kans op emissies verkleind. Hierdoor komt er minder in de sloot. De kans op normoverschrijdingen wordt daarmee kleiner evenals het risico dat de het middel zijn toelating verliest.

Praktijkonderzoek naar vermindering gewasbeschermingsmiddelen in de sloot