bollen-bloemen-innovatie7

PPS Bollenrevolutie 4.0 afgesloten

PPS Bollenrevolutie bestaat uit vier thema's, waarvan er momenteel drie zijn afgesloten. Per thema zijn er factsheets beschikbaar, evenals een overzichtsfilmpje wat vanaf nu te bekijken is.

Het vierjarige onderzoeksprogramma Bollenrevolutie 4.0 is voor drie van de vier thema’s afgesloten. Tijdens een bijeenkomst voor de partners, leden van de klankbordgroep (teelt en handel) en de onderzoekers werden de resultaten gepresenteerd. Op het onderdeel “Optische detectie van afwijkingen in de verwerking” wordt samen met Cremer Speciaal Machines nog één jaar verder onderzoek verricht. Per thema zal er een uitgebreide onderzoeksrapportage beschikbaar komen voor de partners. Eind 2023 wordt ook voor andere geïnteresseerden deze kennis toegankelijk. Voor nu zijn er per thema factsheets gemaakt en is er een overzichtsfilmpje beschikbaar. Het gaat om de volgende onderwerpen: Virusdetectie in tulp, datamanagement en monitoren van groei en kwaliteit tijdens de teelt.

Link naar de film en de factsheets

De film is hier te bekijken, de factsheets staan op de website WUR Bollenrevolutie 4.0 (onderaan de webpagina). Klik hier voor de factsheet.
Delen mag zeker, graag met verwijzing naar het onderzoek Bollenrevolutie 4.0.

Over dit onderzoek

Bollenrevolutie 4.0 is een vierjarig onderzoeksprogramma van de topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen van het ministerie van LNV. De uitvoering van deze Publiek-Private Samenwerking ligt bij een consortium van zeven partners. Dit zijn: KAVB, Anthos, Agrisim B.V., Wageningen University & Research (WUR), Cremer Speciaalmachines B.V., Machinefabriek Steketee B.V., BKD en TechNature B.V. Economic Board Greenport Duin- en Bollenstreek en Rabobank Bollenstreek dragen vanuit hun Innovatiefondsen bij aan de financiering.

Vragen?

Heb je vragen? Neem contact op met projectmanager Ard Nieuwenhuizen, e-mail: ard.nieuwenhuizen@wur.nl.   

PPS Bollenrevolutie 4.0 afgesloten