bollen-bloemen-innovatie7

Project Sensor- en dronetechniek in de Bollenstreek

Greenport Duin- en Bollenstreek, kwekers, Unmanned Valley en NL Space Campus slaan de handen ineen in een project over sensor- en dronetechniek in de Bollenstreek met als uiteindelijke doel minder gebruik gewasbeschermingsmiddelen en gerichter bemesten.
drones-sensoren-en-data-voor-duurzame-bollenteelt-greenportlive

Maandag 12 december kwam een zestal kwekers uit de Bollenstreek naar Unmannend Valley op het vliegkamp Valkenburg. Samen met een dronebouwer, data-deskundigen en de projectleider in gesprek met als doel: de inzet van drones, sensortechniek en satellietdata om eerder ziekten en plagen te kunnen herkennen, maar wellicht ook stress bij planten of voedingstekorten. Als we dit voor elkaar krijgen, zijn minder gewasbeschermingsmiddelen nodig en kunnen we gerichter bemesten.

Projectgroep en partners

De komende weken gaat de projectgroep (met dronebouwer Jeroen van Dongen van Atmos, datadeskundige Louise Went van CGI en All 24k uit de NL Space Campus) met de wensen en inzichten van de kwekers (waarbij er telers zijn uit vaste planten, mini gladiolen, tulp, freesia, hyacint en narcis) aan de slag, zodat in het nieuwe groeiseizoen het onderzoek van start kan, waarbij er een mooie samenwerking ontstaat tussen bedrijven uit de NL Space Campus in Noordwijk, de teelt en Unmanned Valley.

Greenport Duin- en Bollenstreek is ook partner en draagt hiermee bij aan onderzoek dat toekomstgericht is en met het oog op duurzaam en schoner telen het plan vormgeeft.

Project Sensor- en dronetechniek in de Bollenstreek