bollen-bloemen-innovatie7

Zes nieuwe grondstoffen uit organische reststromen

Onze Greenport verkent samen met Delphy, Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek, Meerlanden, Otte Lisse en Studieclub Tulp 2.0 de mogelijkheden om bollen- en ander plantaardig afval op te waarderen. Het is mogelijk om wel zes nieuwe grondstoffen uit het lokaal aanwezige plantaardige materiaal te halen.
bollenafval-greenport-duin-en-bollenstreek

Zes producten

Het is dus mogelijk om maar liefst 6 producten te genereren uit plantaardig materiaal.
Vergisting levert:

  • Methaan (groengas)
  • CO2 (kan als groeibevorderaar ingezet worden)
  • Citrusbrandstof (eigen uitvinding, dieselvervanger uit limonenen) op.

Compostering levert:

  • Compost
  • Warmte
  • En door de warmtelevering ontstaat (condens)water.

Dit past in de ambitie om een klimaatneutrale Greenport te zijn in 2040. Wij zijn op zoek naar een geschikte locatie voor het verwerken en opwaarderen van deze organische reststromen.

Lees het volledige bericht over restromen hier.

Zes nieuwe grondstoffen uit organische reststromen