bollen-bloemen-innovatie7

GreenportLIVE: agrotoerisme over ‘houden van’ toeristen

Tijdens deze bijeenkomst van #GreenportLIVE bespraken wij met diverse ondernemers agrotoeristische kansen in de Duin- en Bollenstreek. Wat komt er kijken bij de aanvraag van een vergunning, hoeveel moet je investeren en is er een mogelijkheid om subsidie te krijgen?

Kees van der Zwet benoemt de agrarische sector en dan met name de bollenteelt als reden dat het landschap in onze regio nog zo open is. Het open landschap is ook de reden waarom deze regio een gewilde woonregio is. Daarin schuilt onmiddellijk een paradox over het gebruik van diezelfde ruimte. Alleen door samen te werken kan de agrarische sector zich handhaven als hoeder van het open landschap. Dat betekent dat er ook strategische allianties moeten worden gemaakt met de toeristische sector om de omgeving ook iets te bieden te hebben.

Een aantal ondernemers delen hun enthousiasme en ervaringen om naast een agrarische bedrijfsvoering ook toeristen te ontvangen, bewust te maken en te vermaken.

Marbel de Graaf gelooft in de kracht van eenvoud. Begin je grote avontuur gewoon klein. Maar ga wel ‘all-in’ dat motiveert ook om rendement te halen. Toon betrokkenheid bij de omgeving met speciale activiteiten als friet-rooien en pannenkoekenweek. Door wensen van bezoekers te inventariseren en toe te voegen aan het aanbod, creëer je mogelijkheden voor herhaalbezoeken.

Petra Barendse laat zien dat je uitgroeit tot ambassadeur van je vak, van je regio en zelfs van Nederland door mensen op je bedrijf te ontvangen en te vertellen over je vak. Toch is het overbrengen van een goed gevoel de sleutel bij hoe mensen jou onthouden, dat gevoel blijft veel langer hangen dan de kennis. Maak het bezoek dus tot een totaalplaatje. En; doe het er niet bij, maar ga er helemaal voor. En denk niet dat je het alleen moet doen, maar verzamel de juiste mensen om je heen om mee samen te werken.

Aad Straathof vertelt dat niet ieder idee snel een succes wordt. Dat je veel ondernemersgeest moet hebben, je huiswerk goed moet doen en dat je soms veel geduld moet hebben, voordat een plan kan worden gerealiseerd. Vooral het verkrijgen van de juiste vergunningen kan een langdurige, frustrerende en tijdrovende bezigheid zijn. Maar als je ergens in gelooft, moet je het blijven proberen. Sleutelwoorden daarbij zijn: samenwerken, kansen, ambassadeurschap. Diversiteit is een toevoeging voor een bedrijf.

Hoewel de gemeente zich vaak gedraagt als een veelkoppig monster, is de intentie om ondernemers te ondersteunen in levensvatbare bedrijfsvoeringen evident. Goed beslagen ten ijs komen bij de gemeente loont. Maar wat als je de juiste ingang niet kent of niet weet of je de gemeente nodig hebt bij het ontwikkelen van jouw idee.

  • Start een gesprek met de gemeente bijvoorbeeld via de bedrijvencontactfunctionaris. Je kunt contact opnemen met: John van der Tol | j.vandertol@hltsamen.nl | Teylingen en Lisse (accountmanager), Marit Heij | marit.heij@hltsamen.nl | Hillegom (accountmanager), Arie Musch | a.musch@noordwijk.nl | Noordwijk (bedrijvencontactfunctionaris) of Kayleigh Hendriks | k.hendriks@katwijk.nl | Contactpersoon Greenport. Deze ambtenaren zijn ervoor om ondernemersvraagstukken op de juiste manier door de gemeentelijke organisatie te begeleiden.
  • Als je al van plan bent iets te gaan bouwen of een bestemming wil wijzigen, dan is het handig om een principeverzoek te doen. Je kan dan toetsen of jouw idee haalbaar is en of je in het verdere traject medewerking van de gemeente krijgt. Voor een principeverzoek zijn vaak al wel onderzoeken nodig om jouw idee te onderbouwen.
  • Brancheorganisaties LTO, KAVB of Anthos kunnen helpen bij het opstellen van een aanvraag.
  • De Greenport kan denkkracht mobiliseren om van een idee naar een concreet plan te komen.

De slot conclusie van de bijeenkomst is dat agrotoerisme een kans biedt om bewoners, toeristische parels en agrarisch bedrijfsleven met elkaar te verbinden, opdat het open karakter van de Bollenstreek nog langjarig verzekerd blijft.

Kijk de volledige bijeenkomst terug en laat je door diverse ondernemers inspireren.

GreenportLIVE: agrotoerisme over ‘houden van’ toeristen