bollenafval-greenport-duin-en-bollenstreek

Zes nieuwe grondstoffen uit organische reststromen

Zes producten

Het is dus mogelijk om maar liefst 6 producten te genereren uit plantaardig materiaal.
Vergisting levert:

  • Methaan (groengas)
  • CO2 (kan als groeibevorderaar ingezet worden)
  • Citrusbrandstof (eigen uitvinding, dieselvervanger uit limonenen) op.

Compostering levert:

  • Compost
  • Warmte
  • En door de warmtelevering ontstaat (condens)water.

Dit past in de ambitie om een klimaatneutrale Greenport te zijn in 2040. Wij zijn op zoek naar een geschikte locatie voor het verwerken en opwaarderen van deze organische reststromen.

Lees het volledige bericht over restromen hier.