bollen-bloemen-innovatie7

Regels rondom bufferzones

Vanaf 2023 is het voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) verplicht om bufferstroken langs alle waterlopen te hebben. Vanaf 2024 zijn bufferstroken verplicht in de mestwetgeving, het 7e actieprogramma. De Rijksoverheid deelt een handige tabel, afbeelding en een rekentool om de bufferzone te berekenen.
Water-bodem-kwaliteit-erf-landbouwportal-Rijnland

Wat is een bufferzone?

Een bufferstrook/zone is een strook grond waarop u geen mest, chemische gewasbeschermingsmiddelen of biociden mag gebruiken. Hiermee beschermt u de waterkwaliteit. Ook zorgt u voor biodiversiteit. Een bufferstrook ligt langs een waterloop. De waterloop ligt langs landbouwgrond.

Vanaf 2023 is het voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) verplicht om bufferstroken langs alle waterlopen te hebben. Vanaf 2024 zijn bufferstroken verplicht in de mestwetgeving, het 7e actieprogramma. Hierover leest u meer onder het kopje Bufferstrook in de mestwetgeving.

Hoe breed is een bufferzone?

De breedte van de bufferstrook/zone hangt af van het type waterloop. Er zijn 5 types: ecologisch kwetsbare waterlopen, waterlopen die vallen onder de Kaderrichtlijn Water (KRW), KRW watervoerende sloten van 10 meter breed of kleiner, overige waterlopen en droge sloten.

Tabel en rekentool breedte bufferzone

Bekijk op de website van de Rijksoveheid de tabel met daarin de afmetingen. Ook is er een tool te vinden om de berekening te maken en daarbij een uitleg door middel van plaatjes. Bekijk hier de tabel.

Bron: RVO

Regels rondom bufferzones