bollen-bloemen-innovatie7

Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022

Het Rijk heeft zijn Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022 gepubliceerd. De jaarrapportage laat zien welke maatregelen door het Rijk, de sociale partners, de gemeenten en de provincies gerealiseerd zijn, welke nu worden uitgevoerd en in de komende jaren van kracht worden. Het rapport en de bijbehorende kamerbrief kun je hier ook downloaden.
arbeidsmarktonderzoek-colland-greenport

Het Rijk heeft zijn Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022 gepubliceerd. In deze rapportage geeft de landelijke overheid inzicht in de uitvoeringsvoortgang van de maatregelen die het kabinet ten aanzien van de verbetering van de positie van internationale medewerkers in Nederland wil invoeren. De maatregelen zijn gebaseerd op de adviezen van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten die onder leiding van Emile Roemer in 2020 gepubliceerd werden.

Rapport en kamerbrief

Het rapport en de bijbehorende kamerbrief zijn hier te downloaden.

Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022