bollen-bloemen-innovatie7

Programmamanager Maarten Prins blikt terug en kijkt vooruit

Het was een jaar dat we niet snel zullen vergeten, door alles wat er in de wereld gebeurde, waar we de effecten van merkten en die nog steeds echoën. We blikken terug en vooruit. Binnenkort is op onze website ook een volledige terugblik te vinden met foto’s over het afgelopen jaar.
Maarten-Prins-programmamanager-greenport-duin-en-bollenstreek

Vanuit Greenport Duin- en Bollenstreek hebben we op veel terreinen bijgedragen aan het vormen
van beleid en visies, onder meer op het gebied van ruimte en energie. Heel concreet is de bijdrage
aan tuinbouwgebied Trappenberg-Kloosterschuur: daar ontstaan mogelijkheden om aardwarmte
in te gaan zetten. De eerste stappen zijn gezet: in kaart brengen van de warmtevraag van glastuinbouwbedrijven,
de veiling, het space cluster en woningen. Nog vele stappen te zetten, maar juist in deze tijd geven initiatieven
als deze hoop en de goede richting aan. Om te laten zien wat er mogelijk is hebben we op 2 juni 2022 ‘GreenportLIVE: waterstof en klimaatneutraal ondernemen’ georganiseerd.

Verduurzaming bereiken we ook door andere teeltsystemen in de bollen, of andere manieren van telen.
Als Greenport dragen wij bij aan onderzoeksprogramma ‘Vitale Teelt’ en delen we de opgedane kennis.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Met de Tuinbouw Battle, een project waarbij basisschoolleerlingen
zelf tulpen telen, hebben we het landelijk journaal gehaald. En heel eigentijds: de eerste editie van Vier de Lente Festival, een festival voor jongeren midden tussen de tulpen, was een succes. Trots op je streek. Dit krijgt een vervolg, waarbij we als Greenport inzetten op de educatiedag van dit festival.

Eén van de rode draden in het afgelopen jaar waren de Bollenjongens: altijd bereid om mee te denken en hun input te leveren: wat energie zit daar in! Zomaar een paar voorbeelden.

Vooruitblik 2023

Ook dit jaar zetten we in op de thema’s ruimte, verduurzaming, ondernemerschap, scholing en onderwijs, energie
en huisvesting. Vandaag werken aan de wereld van morgen. Bevlogen en betrokken bij deze iconische streek. Juist hier: waar alles samen komt (wonen, werken, recreëren) op een kleine oppervlakte zullen we met elkaar keuzes moeten durven maken. En met elkaar betekent vanuit een breed maatschappelijk belang en draagvlak. Wat we nu planten aan ideeën gaat soms pas jaren later bloeien. Maar doen we het goed, dan hebben we er generaties lang plezier van. Een samenvatting van het jaarplan vindt u binnenkort op onze website en in onze nieuwsbrief.

Programmamanager Maarten Prins blikt terug en kijkt vooruit