bollen-bloemen-innovatie7

Terugblik GreenportLIVE: waterstof en klimaatneutraal ondernemen

Op 2 juni was het eindelijk zover na meerdere keren verzetten: GreenportLIVE: Waterstoftoepassingen in de Duin- en Bollenstreek en klimaatneutraal ondernemen. Om aan de opgave van een klimaatneutrale Greenport te voldoen is waterstof een manier om klimaatneutraler te ondernemen.
GreenportLIVE-Waterstof-klimaatneutraal-ondernemen

Met &flux sloegen wij de handen ineen om het evenement over waterstof te organiseren. Op locatie van Van der Slot Tulips in Voorhout spraken meerdere aanbieders van waterstofoplossingen over de mogelijkheden en was dit de kans voor de aanwezige ondernemers om in gesprek te gaan met deze aanbieders.

Na opening van Andries Middag (programmamanager Greenport) en dagvoorzitter Petrus Postma (&Flux), schetste Erwin Haveman van LTO Noord een beeld van waterstof als onderdeel van een klimaatneutrale bollenteelt. Verschillende invalshoeken van waterstof werden daarna toegelicht door OG Clean Fuels over waterstoftankstations, E-truck over vrachtwagens, Reedyk over de e-robotiller en andere oplossingen, H2Trac via een filmpje over de waterstof tractor en Essent over warmte en elektra uit waterstof.

Toekomst van en met waterstof

Waterstof is nog zeer beperkt beschikbaar op commerciële schaal, maar de ontwikkelingen gaan wel steeds sneller. Óf en hoe waterstof mogelijk is binnen je bedrijfsvoering is en blijft maatwerk. Waarschijnlijk zal waterstof in de eerste plaats aantrekkelijk zijn als brandstof voor landbouwvoertuigen en vrachtwagens, en later als opslagmedium voor energie en toepassing in het energiesysteem van de sector. Om echt te kunnen meten en ervaren hebben we pilots nodig van ondernemers die willen en kunnen bewegen! Subsidies zijn veelal beschikbaar voor het uitvoeren van dit soort pilots. Kijk eens op: https://www.rvo.nl/onderwerpen/subsidieregelingen-voor-waterstof.

Klimaatneutraal ondernemen

Het tweede gedeelte van de middag stond in het teken van twee break-out sessies:

  • Windenergie
  • Dubbel ruimtegebruik.

Windenergie

Als bloembollensector zijn we ons bewust van een opgave, het verduurzamen van onze energievoorziening. Specifiek ook het verduurzamen van de fossiele brandstoffen. Duidelijk is dat daarvoor een mix van duurzame energiebronnen noodzakelijk is. Windenergie is daar een belangrijk onderdeel van, de daken bieden onvoldoende ruimte voor zonnepanelen om de energievraag te dekken. Zonne-energie is niet continu, maar kan wel rekenen op maatschappelijk draagvlak.

Tijdens de sessie gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek van uit twee perspectieven:

  1. Voor het gebruik van windmolens in de streek
  2. Tegen het gebruik van windmolens in de streek

De twee groepen moesten elkaar overtuigen van hun belangen en bezwaren als het gaat om windmolens in de streek. Van ‘horizonvervuiling’ tot ‘meer gratis wordt het niet, want het waait altijd. Ook ’s nachts.’ en ‘het maakt herrie’, het kwam allemaal voorbij.

Ondernemers zijn bewust van de (maatschappelijke) gevoeligheden en er moeten goede afwegingen gemaakt worden om slagschaduw, geluidshinder en effecten op biodiversiteit te minimaliseren. Uiteindelijk zullen we zelf de handschoen voor ontwikkeling moeten pakken en zorgen dat naast de lasten ook de lusten in het gebied blijven. En niet wegvloeien uit het gebied met projectontwikkelaars. Een open houding en constructieve dialoog zullen leiden tot een oplossing van geven en nemen.

Dubbel ruimtegebruik

Bij de andere break-out sessie, dubbel ruimtegebruik door Rob de Groot, bespraken de deelnemers de toenemende druk op de grond. Hoe behaal je optimaal rendement? Een tijdelijke opstelling van zonnepanelen, daar wordt aan gewerkt vanuit het project ‘Dubbel duurzaam ruimtegebruik met verplaatsbare PV-veldopstelling bij bollentelers’. Rob besprak samen met Andries met de deelnemers de mogelijkheden en hier kwam sterk naar voren dat iedereen die aanwezig was nut en noodzaak van dubbel ruimtegebruik ziet en de inbreng van omwonenden heel serieus wil nemen.

Opname bekijken

De opname van het plenaire gedeelte van de middag bekijk je hier.
De aftermovie vind je hieronder.

Terugblik GreenportLIVE: waterstof en klimaatneutraal ondernemen