bollen-bloemen-innovatie7

Rapport ‘Een gezonde Duin- en Bollenstreek’

Woensdag 15 februari presenteerden acht studenten van de HAS uit Den Bosch hun casus ‘Een gezonde Duin- en Bollenstreek’. Wat houdt dit precies in, hoe komen we daar, welke offers moeten daar voor gebracht worden, waar liggen de kansen en hoe zit het met bereikbaarheid, biodiversiteit en toerisme? De studenten schetsten een scenario voor het jaar 2050 en 2100. Deze kijk naar de toekomst laat goed zien welke mogelijkheden er zijn in onze regio.
rapport-has-studenten-duin-en-bollenstreek-greenport

Wat houdt ‘Een gezonde Duin- en Bollenstreek’ precies in? Hoe komen we daar? Studenten van HAS Den Bosch onderzochten het. Alle acht met een eigen aandachtsgebied, samengevat in een rapport wat zij presenteerden op woensdag 15 februari bij Unmanned Valley. Een gezelschap van spelers in de regio was aanwezig om te horen én te zien welke ideeën deze studenten hebben bij biodiversiteit, circulariteit, samenhang in de regio, mobiliteit, woningbouw, cultuur en natuur.

Het rapport is opgebouwd uit een aantal deelonderzoeken:

  • Yannick van Maasdam:  Onderzoek naar de verzilting van de Duin en Bollenstreek nu, en de gevolgen in de toekomst 
  • Femke van Loon:  Biodiversiteitsvergroting door middel van introductie van de Blauwborst met bijpassende maatregelen 
  • Teun Laureijs: De toepasbaarheid van Agroforestry als landbouw vorm voor het verduurzamen van de bollenteelt 
  • Jelle Jurrius: Het creëren van handvaten om meer bollentelers natuurinclusieve bloembollen te laten telen 
  • Jelle Loeffen: Ontwikkellocaties nieuwe GOM woningen 
  • Myrthe Velthuizen: Omgaan met toekomstige verzilting van de Duin- en Bollenstreek, door in te spelen op de gevolgen 
  • Jan-Bart de Ree: Natuurinclusief inrichten van wegen en andere infrastructuur, in combinatie met het vergroten van de verkeersveiligheid in de Duin- en Bollenstreek 
  • Martijn van Ooijen: Onderzoek naar de ruimtelijke impact van de ontwikkelingen van transferia in de Bollenstreek.

Rapport ‘Een gezonde Duin- en Bollenstreek’

De studenten hebben het volledige rapport vrijgegeven en dit is hier te lezen. Daarnaast is ook de presentatie te bekijken, klik hier

Samenvatting

Op de speciaal gemaakte poster is in een notendop te zien wat de studenten hebben onderzocht en wat zij voor ogen hebben. Bekijk hier de poster.

Vervolg 

De aanwezigen waren zeer te spreken over het onderzoek. De uitkomst in het rapport is niet in beton gegoten, maar biedt een visie en kan dienen als startpunt voor verdere gesprekken. Greenport Duin- en Bollenstreek heeft met de studenten de afspraak gemaakt dat zij deze presentatie nogmaals zullen geven aan een groep belanghebbenden.

Rapport ‘Een gezonde Duin- en Bollenstreek’