bollen-bloemen-innovatie7

Actuele nieuwsberichten

Bollenpolder-greenport-duin-en-bollenstreek

Bollenpolder van de Toekomst

De Hogeveensepolder in Noordwijkerhout draagt sinds 2018 de eretitel ‘Bollenpolder van de Toekomst’. Hiermee hebben vertegenwoordigers van bollentelers, overheid en natuurorganisaties de ambitie uitgesproken om samen te werken aan een duurzame polder.

Lees verder »
Ruimte-greenport-duin-en-bollenstreek

Stand van zaken Ruimte

In een korte opsomming delen wij de stand van zaken rondom het programma Ruimte en de toekomst van de tuinbouw en de handelsbedrijven in de Duin- en Bollenstreek.

Lees verder »
Geld-inkomsten-euros-omzet-greenport-duin-en-bollenstreek

Bijstelling extra steunmaatregel

In een extra nieuwsbrief laat Greenports Nederland weten dat de extra steunmaatregel voor de tuinbouw op enkele onderdelen een aanpassing krijgt. Voor de voedingstuinbouw gaat het percentage ‘afzet horeca’ omlaag van 75% naar 60%. Daarnaast gaat de regeling beter rekening houden met bedrijven die de afgelopen jaren groeiden in areaal c.q. omzet.

Lees verder »
landbouw-greenport-duin-en-bollenstreek

Notitie vitale landbouw Zuid-Holland

In deze notitie lees je de visie van de provincie Zuid-Holland op een duurzame en vitale grondgebonden landbouw voor (melk)veehouderijen en akkerbouwbedrijven in 2050 én de doelen die zij uiterlijk in 2030 al willen bereiken.

Lees verder »