Actuele nieuwsberichten

Huisvesting-arbeidsmigranten-duin-en-bollenstreek

Lobby voor huisvesting internationale medewerkers

Ter voorbereiding op het Algemeen Overleg Arbeidsmigratie waar het rapport van de commissie Roemer en de kabinetsreactie daarop besproken wordt, vraagt Greenports Nederland aandacht voor de belemmeringen die in de dagelijkse praktijk ondervonden worden bij de realisatie van nieuwe huisvestingsoplossingen.

Lees verder »
Gewasbeschermingsmiddelen-Narcis-greenport-duin-en-bollenstreek

Meer communicatie in keten leidt tot minder milieu-impact

Als je het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen wilt verlagen is duidelijke en goede communicatie in de hele keten – dus van stek tot eindproduct – van groot belang om een daadwerkelijke daling in het gebruik van te realiseren. Dat blijk uit het Chain Transparency Project dat is uitgevoerd door MPS samen met het Initiatief Duurzame Handel (IDH) en leden van het Floriculture Sustainability Initiative (FSI).

Lees verder »
avondklok-greenport-duin-en-bollenstreek

Werkgeversverklaring avondklok beschikbaar

Vanaf zaterdag 23 januari tot woensdag 10 februari 2021 voert het kabinet een avondklok in. Het is verboden om zonder geldige reden op straat te zijn tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends. Zorg voor dieren en planten is cruciaal werk dat tijdens de avondklok mag worden uitgevoerd. Ondernemers en werknemers in de land- en tuinbouw mogen hiervoor dus ’s avonds blijven reizen, mits zij een eigen verklaring én een werkgeversverklaring avondklok bij zich hebben.

Lees verder »

Crisisorganisatie Tuinbouw over maatregelenpakket

Het gepresenteerde pakket aan steunmaatregelen zal een groot aantal bedrijven in de tuinbouw door de coronacrisis helpen. “Daar zijn we tevreden over. Tegelijkertijd zien we dat een belangrijke groep bedrijven helaas nog steeds tussen wal en schip valt”, zegt Jaap Bond, voorzitter van de Regiegroep van de crisisorganisatie Coronacrisis Tuinbouw.

Lees verder »
Cargo-route-greenport-duin-en-bollenstreek

Greenport partner in Cargoloop Holland

Is het mogelijk om Is het mogelijk om bloemen en andere versproducten in de toekomst via een zogenaamde hyperloop te vervoeren vanaf Schiphol naar de bloemenveiling?

Greenport Duin- en Bollenstreek is partner in het project Cargoloop Holland. Deze samenwerking tussen 28 partijen onderzoekt de mogelijkheden van deze techniek. Via een hyperloop kunnen goederen via buizen boven of onder de grond met gigantische snelheid verplaatst worden.

Lees verder »
geothermie-aardwarmte-greenport-duin-en-bollenstreek

In de bubbel met aardwarmte

D4 en Firan verkennen samen met het tuinbouwcluster Trappenberg-Kloosterschuur de mogelijkheden voor warmte-uitwisseling tussen tuinders en de businesscase voor een lokaal warmtenet. In de regio is er potentie om aardwarmte te ontwikkelen om de Duin- en Bollenstreek en omliggende regio’s te voorzien van duurzame warmte. Hiermee kan de Duin- en Bollenstreek andere regio’s helpen in de energietransitie!

Lees verder »