Actuele nieuwsberichten

vervoer-reizen-internationale-medewerkers-greenport

Vooralsnog geen quarantaineplicht voor internationale medewerkers

Vanaf 1 juni 2021 geldt er geen quarantaineplicht voor internationale medewerkers uit onder meer Polen, Roemenië en Bulgarije, zo meldt de Werkgeverslijn land- en tuinbouw. Een nieuwe wet bepaalt dat reizigers, en dus ook internationale medewerkers, uit zogenaamde ‘zeer hoogrisico-gebieden’ verplicht in quarantaine moeten. Omdat genoemde landen nu ‘hoogrisico-gebieden’ zijn, geldt de quarantaineplicht dus niet. Voor alle reizigers uit ‘hoogrisico-gebieden’ blijft wel een negatieve PCR-test verplicht én blijft het dringende advies om wel in quarantaine te gaan.

Lees verder »
Huisvesting-arbeidsmigranten-duin-en-bollenstreek

Greenports NL: verruiming huisvestingsopties intern. medewerkers

Woensdag 26 mei vergaderde de Statencommissie Ruimte, Wonen en Economie over de opbrengsten van en aanbevelingen uit het programma ‘Huisvesting Arbeidsmigranten’ van de provincie Zuid-Holland. Greenports Nederland maakte, in de persoon van Gerard Mostert, wethouder Katwijk en bestuurslid van Greenport Duin- en Bollenstreek en Greenports Nederland, gebruik van de mogelijkheid om voorafgaand aan de beraadslagingen in te spreken.

Lees verder »
internationale-medewerkers-greenport-duin-en-bollenstreek

Masterplan internationale medewerkers

De glastuinbouw is een belangrijke werkgever met een diversiteit aan banen met volop ontwikkelingsmogelijkheden. Door het jaar heen werken zo’n 84.500 mensen in deze sector, waarvan een groot aantal internationale medewerkers is.
Glastuinbouw Nederland schreef een masterplan om glastuinbouwondernemers nog bewuster te maken van hun verantwoordelijkheden,
hen stimuleren deze zorgplichten na te komen en dit, met de handvatten die zij hiervoor krijgen, uit te dragen naar de samenleving

Lees verder »
Huisvesting-internationale-medewerkers-greenport-duin-en-bollenstreek

Manifest bouwen, bouwen, bouwen!

Bouwen! Dat is wat er moet gebeuren om huisvestingsproblemen op te lossen voor internationale medewerkers. Om de belemmeringen (privaat en publiek) weg te nemen is een landelijke taakstellende aanpak nodig (uitgevoerd in regionale samenwerkingsverbanden), aldus Greenports Nederland.

Lees verder »
martijn-baudoin-C4rDHqqmu4w-greenport-duin-en-bollenstreek

Klimaatneutraal 2040

Speciaal voor ons programma Klimaatneutraal 2040 hebben wij een speciale pagina gemaakt waarop alle informatie te vinden is. Hier lees je meer over onze ambitie, de werkwijze en projecten waarmee wij de Greenport Duin- en Bollenstreek verduurzamen. Onze Greenport heeft namelijk een stevige ambitie: Klimaatneutraal in 2040. Wat begon met een sector breed gedragen visie is uitgewerkt tot het programma Klimaatneutraal 2040 waarin we met de sector werken aan het realiseren van die ambitie.

Lees verder »